Školská rada

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice
  • RNDr. Jana Krejsová, vyučující zdravotně sociální fakulty JČU České Budějovice
  • Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích

Zástupci pedagogů:

  • Ing. Jana Kotrchová, zástupkyně ředitele školy, předsedkyně ŠR
  • Mgr. Jana Šimečková, učitelka
  • Petra Kišová, vedoucí vychovatelka domova mládeže

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Bc. Alena Dejmková pracovnice MěÚ Prachatice
  • Aneta Zemanová, žákyně školy ( 4. A )
  • Milada Šlehoferová studentka školy ( 2. D )

Vnitřní pravidla čerpání na rok 2017/2018 (.doc)

Volby do školské rady 2017 (.doc)

Volby do školské rady 2017 - volba zákonných zástupců nezletilých žáků. (.doc)

Návrh na složení školské rady od 1.9. 2017. (.doc)

VOŠS a SPgŠ Prachatice | sekretariat@spgspt.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek