Kurzy

Adaptační kurz - 2019
akce Myslím, že nám adaptační pobyt velmi prospěl. Alespoň jsme se více se spolužákama poznali. Byl zajímavý.adapťák se mi moc líbil, myslím, že to naší třídu stmelilo a celkově jsme si ho společně užili. Už teď myslím, že máme skvělý kolektiv a těším se na další akce….Adaptační kurz se nám moc líbil. Program byl skvěle vymyšlený a nejlepší hry byly se třeťákama,- to jsme si moc užili. Čtvrťačky nás dost uklidnily, když nám vyprávěly o škole. Naučily jsme se všechna jména a sblížily jsme se. Eliška Neprašová, Kristý Jarušková, Sabina Holečková, Bety Horníková, Eliška Kubovcová, Verča Soldátová
Turistický kurz - 3.B- 2018
Turistcky_kurz V minulém týdnu, od 10. do 15. června, proběhl sportovně turistický kurz třídy 3. B v Petrovicích u Sušice. Ubytování v roubenkách, bohatě prostřené stoly i areál nabízející tenisové kurty a bazén všichni zúčastnění ocenili. Třída opět ukázala, jak skvělý a výkonný kolektiv jsou. Za celý týden nedošlo k jedinému problému – nikdo nepíchl kolo, nevypadl z raftu do Otavy, neztratil se v mlze. Nejzávažnějším technickým problémem bylo nasazování spadlého řetězu a nejvážnějším lékařským zákrokem vyndávání klíštěte. Všechny sportovní discipliny 3. B zvládla, i když někdy bylo zapotřebí překonat sám sebe, svůj strach a vykročit do neznáma (např. v lanovém parku). Na konci kurzu nám tachometr ukazoval 123 kilometrů ujetých na kole, máme za sebou 25 odpádlovaných říčních kilometrů, zdolali jsme 300 metrů lan zavěšených ve výšce 10 metrů a orientační pochod do Sušice (terénem, s buzolou a v mlze) jsme zvládli za tři hodiny a (navzdory nepříznivému počasí) ve výborné náladě. Poslední den proškolil účastníky kurzu ve střelbě vzduchovkou, v bunjee runningu, střelbě z luku či v luštění piktogramů. Týdnem plným zajímavých aktivit žáky zkušeně provedla jejich třídní Mgr. Eva Nováková a patří jí velký dík za organizačně výborně zvládnutou školní akci. Přejeme i budoucím třeťákům, aby jejich kurzy byly takto vydařené a nabité dobrou náladou. Za tým vedoucích Mgr. Barbora Pavlíčková.
Adaptační kurz 1.ročníků
Adaptační kurz Ve dnech 11. – 13. září 2017 se v prostorách Domova mládeže konal adaptační kurz pro první ročníky SPgŠ. Cílem adaptačního pobytu bylo bližší poznání se účastníků navzájem, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, poznání druhých a stmelení třídního kolektivu. Program byl postaven na hrách a aktivitách, které byly zaměřeny na týmovou spolupráci, sebepoznání, diskusi, součástí kurzu byly také pohybové aktivity, tvořivé a rytmické činnosti, vždy v provázanosti na cíle adaptačního kurzu. Žáci se naučili svá jména, nacvičovali týmovou spolupráci, dostali příležitost k vyjádření vlastního názoru, během kurzu se dozvěděli o možnostech trávení volného času v Prachaticích (zvláště o dobrovolnictví), Novinkou letošního adaptačního kurzu bylo setkání se staršími ročníky, tj. se 3. a 4. ročníkem, které se adaptačního kurzu zúčastnili v rámci učební praxe (ti jim poskytli cenné rady a informace o studiu), jeden večer patřil „horkému křeslu“ a setkání s panem ředitelem. Na kurzu byli i dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolnické služby. Žáci s nimi museli komunikovat anglicky, snažili se porozumět, když vysvětlovali vlastní připravované aktivity v angličtině (např. tanec). Tento kurz měl více rozměrů – propojení mladších a starších ročníků podpořilo pocit sounáležitosti všech zúčastněných a komunikace v angličtině s dobrovolníky měl multikulturní rozměr. Za VOŠS a SPgŠ a KreBul, o. p. s. Mgr. Klaudia Pospíšilová a Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
Výtvarný kurz 4.C -2017
Výtvarný kurz třídy 4.C - 2017 Kolik barev má podzimní krajina? To zjišťovala skupina specialistek výtvarné výchovy třídy 4. C na týdenním kurzu malby. Stojany, palety, barvy a usměvavé začínající „malířky“ s batůžky, to vše bylo možné spatřit třetí zářijový týden nejen v ulicích Prachatic, ale také u řeky Blanice v Husinci a na náměstí ve Vlachově Březí. Nejvíce studentky-výtvarnice okouzlilo dominantní a mystické místo u kostela Sv. Vojtěcha ve Lštění, kde byly natáčeny také obrazy k filmu Mistr Jan Hus a odkud bylo možno dohlédnout až do tzv. Rajského údolí. Krajina se oblékla do podzimních barevných šatů a stala se jedinečnou modelkou pro kresby, malby i fotografie, které budou krášlit interiér Střední pedagogické školy do konce října. Přijďte se podívat. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující výtvarné výchovy.
Turistický kurz 3.A -2017
Kurz třídy 3.A - 2017 Turistický kurz byl pro nás, vychovatelky, zdrojem nevšedních zážitků, zábavy a samozřejmě i odpovědnosti za naše žákyně a žáka. Byly jsme mile překvapeny tím, jak obě třídy dokázaly spolupracovat, komunikovat a tím pádem řešit jednotlivé potíže. Největším překvapením pro nás byly situace, kdy si děvčata byla navzájem oporou a nebo když pro nás zorganizovala edukační činnost. Na první pohled by nezainteresovaný člověk nepoznal, že se kurzu účastní dvě třídy, ke všemu dva rozdílné studijní obory. Jsme proto na své třídy právem hrdé, neboť to, co tento týden dokázaly, nám příjemně vyrazilo dech. Zbořily jakýsi mýtus hovořící o tom, že žáci PL a PMP jsou příliš rozdílní na to, aby pouze s komplikacemi zvládali zátěžové situace. Byl to příjemně strávený týden. P.- Kišová, vedoucí vychovatelka, I. Juřicová, vychovatelka
Lyžařský kurz 2.A -2017
Lyžařský kurz třídy 2.A - 2017 Začátkem ledna jsme vyrazily s paní učitelkami Evou Srchovou,Evou Novákovou a Jaroslavou Tokárovou do útulné chaty mezi kopce Krkonoš. Připojili se k nám i někteří žáci ze třetího ročníku a paní doktorka. Byl to poměrně náročný týden, ale i tak jsme zažili mnoho legrace. Nakonec se některým z nás chtělo zůstat ještě o pár dni déle- pořádná zima, skvělé jídlo a fajn třída...Co víc si přát! Rozhodně nezapomeneme na výlet na běžkách. Kurz jsme všechny úspěšně splnily.Všichni jsme se vrátili se skvělou náladou a spoustou vzpomínek. Simona Vacušková 2.A.
Výtvarný kurz 4.B -2016
Výtvarný kurz třídy 4.B - 2016 Tradice výtvarných kursů v přírodě pokračovala v letošním roce 2016, ve skupině žáků čtvrtého ročníku oboru Pedagogické lyceum, týdenním soustředěním. Příslib příjemného počasí se vyplnil pouze částečně, přesto žáci absolvovali kurs v plném rozsahu, od motivů charakteristických pro město Prachatice, detailů architektury a místních zákoutí, přes motivy otevřené krajiny až po kompozice motivované Husincem, nebo Českým Krumlovem. Po dokončení byly kresby a malby prezentovány na výstavě v prostorách školy.
Turistický kurz 3.B - 2016
Turistický kurz Ve dnech. 5. 6- 10. 6 2016 se 3.B zúčastnila turistického kurzu v Petrovicích u Sušice. Bydleli jsme v úžasném areálu penzionu Tereza, kde o nás bylo výborně postaráno. Než jsme se však na toto příjemné místo mohli podívat, čekal na nás náročný úkol dostat se tam. Všichni jsme zdatně na svých kolech museli zdolat celých 42 kilometrů, i přes to, že nám cestu chvílemi stěžoval déšť a pár namáhavých kopců. Celý den jsme jeli nádhernou přírodou a dokonce jsme se i zastavily na hradu Velhartice. Další den nás čekala voda, jeden z raftů rozpoutal obrovskou vodní bitvu, a tak bylo o zábavu postaráno. Následující den nás autem odvezli do lesa, kde jsme měli přežít. A však nebylo to tak hrozné, jak to asi vypadá. Instruktoři z Off parku nás učili rozdělávat oheň, stavět přístřešky a vyzkoušeli jsme si i první pomoc. Čtvrtý den byl pro některé opravdu psychicky náročný. Náplní dne bylo totiž lanové centrum. Překážky v korunách stromů byly složité a často i fyzicky obtížné. Myslím si, že spousta z nás úctyhodně překonala svůj strach a vydala ze sebe vše, co šlo. Večer nás pak ještě čekal orientační běh, při kterém jsme měli možnost poznat celé Petrovice. Pomocí letecké mapy jsme hledali stanoviště s různými otázkami. Příští den před námi stál očekávaný výstup na Svatobor. Šli jsme po skupinách jen s nejdůležitějšími věcmi, jako bylo pití, mapa a párátko, které jsme cestou s náhodnými lidmi vyměňovali za jiné věci. Večer nás čekalo příjemné posezení, grilovali jsme a užívali si poslední noci. Z celého turistického kurzu jsme všichni opravdu nadšení. Společně strávené dny i večery jsme si naplno užili! Rádi bychom také tímto poděkovali paní učitelce Srchové, panu učiteli Stejskalovi a paní vychovatelce Krafčikové, kteří pro nás připravily nejen nezapomenutelný týden plný zábavy, ale ukázali nám, že i oni jsou s námi na stejné lodi. Linda Bobrová - 3.B.
Turistický kurz 3.A - 2015
Turistický kurz Začátkem června absolvovala třída 3. A za krásného počasí svůj sportovně turistický kurz v Petrovicích u Sušice. Žákyne si vyzkoušely řadu zajímavých aktivit. Vrátily se unavené, ale nadšené.
Adaptační kurz 2010
Adaptacni kurz Ve dnech 11. - 14. října 2010 se konal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků SPgŠ Prachatice. Prostřednictvím zážitkových aktivit, podporujících nastartování a rozvoj spolupráce ve skupině, byly otevřeny možnosti přátelského soužití. Cílem zároveň bylo vytvoření pozitivního klimatu ve třídě ( ve škole) a rozvíjení zdravého sebevědomí jedince.Do kurzu bylo zaangažováno více jak 100 žáků celkem ze čtyř tříd.
Lyžařský kurz 2.A - 2006/2007
Turistický kurz 1.C
VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek