29.1. 2020
Šumava čarovná. V úterý 28.1. navštívil naší hodinu biologie ing.Hošek, přední fotograf a znalec nejen českých národních parků. Díky jemu a paní učitelce Kabelové jsme mohly vyslechnout velmi poutavou přednášku o NP Šumava s dlouhým seznamem tipů na zajímavá místa. Po promítání se rozpoutala diskuze, při které nám pan Hošek dopodrobna zodpověděl všechny naše dotazy. Mnohé z nás tato přednáška motivovala k objevování skrytých krás naší přírody. Za 3.B Adéla Valentová.
29.1. 2020
Němčina hrou? Cílem jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu je, aby se lidé v česko-bavorském příhraničí navzájem lépe dorozuměli, proto se mládež v těchto regionech učí jazyk sousední země. Kreativní výukou se učení stalo zábavou a byly tak položeny základy dalšímu jazykovému vzdělávání. Naše škola se také zapojila do tohoto jazykového projektu. Celý program byl pro žákyně 1.A a 2.A zdarma po dobu 5 měsíců. S.Kabelová.
28.1. 2020
30. 1. vydávání výpisu vysvědčení; 31.1.pololetní prázdniny; 3.2. až 9.2. jarní prázdniny.
21.1. 2020
Pololetní pedagogická rada 24. 1. 2020. 12:45.
20.12. 2019
Dne 17. 12. 2019 proběhl v tělocvičně naší školy již 8. ročník Karaoke. Celý výtěžek z této každoroční akce je věnován Speciální třídě při ZŠ Na Zlaté stezce 387. Letos se vybrala částka 7.777 Kč. Žáci této třídy si pro nás připravili krásné vánoční vystoupení, které doslova vzalo za srdce každého z nás. Při této hudební akci jsme si mohli poslechnout jak sólová vystoupení, tak i vystoupení celých tříd. Zazněly skladby českých i zahraničních interpretů a o ozvučení se nám, jako každý rok, postaral Standa Novotný, kterému touto cestou ještě jednou moc děkuji a děkuji též třídě 3.A, za pomoc při organizaci této akce. Mgr.Eva Srchová.
19.12. 2019
Den otevřených dveří - 8. ledna 2020 od 13:00. Budou předvedeny i ukázky přijímacích zkoušek. Den otevřených dveří se týká také oboru Praktická sestra - detašované pracoviště Prachatice.
19.12. 2019
Milí žáci, studenti a všichni zaměstnanci školy. Klidné, spokojené a radostné vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje ředitel školy .
18.12. 2019
17. 12. 2019 Kouzelně vyzdobené náměstí vonící vánoční atmosférou, punčem, svařeným vínem, perníčky - to jsou prachatické adventní podvečery! Společně si zpříjemnit čekání na Vánoce a podílet se na hudebním vystoupení přišla i Fontána. Školní pěvecký sbor se svým vánočním repertoárem, jehož poselstvím je šířit radost a sdílet lásku k bližním, se dočkal milé odezvy a podle potlesku návštěvníků se velmi líbil. Publikum ocenilo možnost vlastního aktivního zapojení a většina přihlížejících si pod taktovkou Petry Sovové společně zanotovala známé koledy. Veřejnosti byla představena i jen několik dní stará píseň Jana Hovorky „Je čas vánoční“, kterou s kytarami Elišky Neprašové a Evy Novákové doprovodil spolu se Zuzanou Novotnou na flétnu. Koncert vygradoval taktéž nově secvičenými skladbami Kyrie, Adoramus te a Gloria in excelsis Deo. Eva Nováková.
18.12. 2019
V úterní podvečer 10. prosince se v prachatické čajovně U Hrušky konalo příjemné hudební setkání žákyň SPgŠ (A. Malechová, S. Kotalová, R. Tupá, E. Tesařová, V. Pešková, L. Vítovcová, Z. Kodýdková, K. Lencová, K. Musilová, P. Malá, P. Bujnovská, E. Neprašová) a jejich učitelů (J. Pavlíčková, P. Sovová, J. Hovorka). Setkání bylo zaměřeno na klavírní produkci, došlo ovšem také na zpěv vánočních písní, což umocnilo adventní atmosféru. Zkrátka, spojilo se příjemné s užitečným a vzniklo hudební pouto, na které žákyně ani učitelé jistě nezapomenou. Hudba spojuje napříč generacemi. Jan Hovorka.
12.12. 2019
O tom, že s čerty ze Střední pedagogické školy jsou žerty, se přesvědčily děti z dětské skupiny Portusáček ve středu 4. prosince. Tradiční mikulášská nadílka byla plná smíchu, tance a básniček. Radost měli malí i velcí, děti i pedagogové. Čertovský tanec „Bubu“ vykouzlil úsměv u každého. Děti si odnesly zážitky a dárky, budoucí učitelé nenahraditelnou zkušenost při práci s dětmi. Druhý den 5. prosince čerti spoluvytvářeli program na Velkém náměstí. Ivana Bečvářová, vyučující dramatické výchovy.
9.12. 2019
Celostátního festivalu Den poezie se letos zúčastnily i Kristýna Dolejší a Adéla Valentová, 3.B s básní Herbst v dialogovém pojetí v německém jazyce. Děkujeme. S.Kabelová.
6.12. 2019
V pondělí 2. 12. se některá děvčata z naší školy zúčastnila setkání českých a německých studentů v Českých Budějovicích. Žáci budějovické Obchodní akademie měli připravený program, který jsme si všichni moc užili. Ve skupinkách jsme konverzovali česko-německy. I když jsme nerozuměly úplně všemu, moc nás to bavilo a rády jsme poznaly nové lidi. V programu nechyběla prohlídka školy, města a vánočních trhů. Budeme rády za další takové akce. Alžběta Horníková 1.A.
25.11. 2019
Ve čtvrtek 21. listopadu se opět sešli vyučující SPgŠ Prachatice – Marcela Haspeklová, Petra Sovová, Eva Nováková a Jan Hovorka, společně se současnými i bývalými studentkami školy na „Dýchánku“. Tentokráte se setkání uskutečnilo ve Vitějovicích. Všichni posluchači byli nadšeni nejen z pěveckých výkonů, ale i z podmanivě pronesených slov uměleckého textu. Vystoupení studentek školy bylo obohaceno i o hostující Klarinetové trio, které pod vedením J. Hovorky dotvořilo velmi komorní a příjemnou atmosféru celého večera. Všem zúčastněným velké díky za krásný večer. J. Tokárová.
25.11. 2019
29.11. 2019 - Den otevřených dveří : Nemocnice Prachatice - pro zájemce o obor Praktická sestra. Pedagogická rada , Maturitní ples třídy 4. B Parkhotel Prachatice.
25.11. 2019
V měsíci listopadu proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnily žákyně prvních až třetích ročníků. Čekala je, jako již tradičně, část gramatická, na níž navazoval sloh, který se nesl v duchu podzimních nálad. Žákyně zpracovávaly slohový útvar na téma „Co všechno umí podzim“. Nejvyššího počtu bodů dosáhly Denisa Bursová, Kateřina Häuslová, Veronika Staňková a Klára Kejšarová. Zmíněným vítězkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole při lednové reprezentaci školy. Mgr. Jan Kaňka .
19.11. 2019
Třídní schůzky - 22. 11. 2019 ve 14:30, budova školy Zahradní 249.
19.11. 2019
14. listopadu se letošní školní rok sešli již podruhé, tentokráte v Újezdě u Vodňan, současné i bývalé studentky Střední pedagogické školy v Prachaticích - Anna Malechová, Pavlína Bujnovská, Anna Lebedová, Magdaléna Talířová, Tereza Gondeková, Klára Jakoubková a učitelé Petra Sovová, Marcela Haspeklová, Klaudie Pospíšilová a Jan Hovorka při společném večeru hudby a mluveného slova, který se vžívá stále více posluchačům do povědomí jako „Dýchánek“. Dle slov návštěvníků tohoto vydařeného večera se všem tak trochu tajil dech nad úžasným přeléváním pozitivní a příjemné energie a také díky krásným uměleckým zážitkům. Není divu. Pokud se sejde dobrá parta spřízněných duší, vždy to posluchači bezpečně poznají. Překvapením večera byla pěvkyně a učitelka zpěvu Veneta Marešová, která obohatila večer zpěvem francouzských šansonů. Zazněly vícehlasé písně různých stylů a žánrů, četl se vtipný a poučný text, hrálo se na různé hudební nástroje, povedla se i premiéra zbrusu nové písně J. Hovorky. Dýchánek je zkrátka ideální příležitostí, jak mohou nadšenci pro umění ukázat, co umí a co jim dělá radost. A pokud si žáci rozumí se svými učiteli, určitě budou na svá školní léta rádi vzpomínat a věřím, že i sami budou jednou v podobném duchu tvořit a pracovat. Jejich talent jim v tom bude vždycky pomáhat. Jan Hovorka.
7.11. 2019
..a tak nám bylo spolu moc dobře, tak hezky vřele teple na duši, když jsme se 5.11. odpoledne sešly, abychom si popovídaly, sdílely jsme zážitky, vyměnily zkušenosti, porovnaly různé aktivity a rituály v rakouských mateřských školkách, vyprávěly jsme, jak slaví děti v MŠ narozeniny, jak se stravují, jak si nosí své krabičky s jídlem z domova, jak dávají nádobí do myčky, jak chodí na vycházky, jak chodí domů na oběd, jak děti zapalují dlouhou sirkou svíčku při ranním kruhu, jak používají nůžky, o přátelském soužití různých národností, o tom, jak je naše žákyně učily češtinu, jak hrály českou pohádku, jak zpívaly s dětmi písničky, jaký byl hezký vztah mezi učitelkami MŠ a našimi děvčaty, jak by bylo fajn i nadále udržovat přátelství se školkami, jaké mají školky vybavení a jak jsou finančně dotovány obcemi. Přátelské diskuse se zúčastnily nejen ty, které pobyt absolvovaly, ale i ty žákyně, které by o pobyt měly zájem a ty, které chtěly naslouchat, jaký je režim u našich sousedů. Jednotýdenní jazykový pobyt v rakouských MŠ vykonalo v letošním školním roce 15 žákyň ze tříd 3.B a 4.B. Sona Kabelová.
6.11. 2019
Pedagogická poema v Prachaticích. „Slova jsou jako klíče. Když si vybereš správná, můžeš s nimi otevřít jakékoliv srdce nebo zavřít něčí pusu.“Ve dnech 6. – 9. 11. 2019 pořádá Střední pedagogická škola v Prachaticích 52. ročník národní přehlídky středních pedagogických škol a pedagogických lyceí v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění.Protože se přehlídka koná takřka v předvečer 30. výročí listopadových událostí, které symbolickým cinkáním klíčů otevřely cestu zásadním společenským změnám, zvolili organizátoři motiv klíčů i jako motto celé přehlídky.O slavnostní zahajovací program v Národním domě ve středu večer se postarají umělecké soubory působící při škole, sólisté i pedagogové SPgŠ.Interpreti nominovaní z 21 škol z celé České republiky pak v dalších dnech představí svá přehlídková vystoupení v Městském divadle Prachatice ve dvou kategoriích – pro 1. stupeň ZŠ a pro seniory. Vedle toho je čeká intenzivní práce v doprovodných seminářích a pracovních dílnách pod vedením renomovaných lektorů. Další semináře jsou připravené i pro pedagogický doprovod.Doufáme, že se interpretům podaří vejít do srdcí posluchačů a sami si z pobytu v Prachaticích odnesou příjemné vzpomínky a bohaté zážitky. Za organizační tým Mgr. Jana Pavlíčková.
6.11. 2019
Celostátní kolo Pedagogické poemy - 6.11. - 9.11. 2019. Vzhledem ke kapacitě domova mládeže mají žáci 1. a 2. ročníku ve dnech 7. a 8. 11. ředitelské volno.
6.11. 2019
Chtěla bych vám něco málo povědět o projektu organizace Čojč s názvem Brýlen Rauš. Tento projekt byl zvláštní tím, že jsme často měli na očích klapky a při představeních je měli i naši diváci. Členy naší skupiny byli i lidé se zrakovým postižením. Cílem bylo se do těchto lidí vžít a získat novou perspektivu. Chtěla bych vám něco málo povědět o projektu organizace Čojč s názvem Brýlen Rauš. Tento projekt byl zvláštní tím, že jsme často měli na očích klapky a při představeních je měli i naši diváci. Členy naší skupiny byli i lidé se zrakovým postižením. Cílem bylo se do těchto lidí vžít a získat novou perspektivu. První týden projektu se konal v německém Saldenburgu (5. – 11. 8.). Vytvořili jsme netradiční divadelní představení. Druhá část projektu se konala v Klatovech (21. 27.9.). Znovu jsme představení secvičili a obohatili je novými věcmi. Konala se celkem dvě představení, jedno v kulturním domě a druhé v klatovském gymnáziu. Vše se vydařilo a získala jsem díky projektu mnoho nových kamarádů z Německa i z Čech. Zažila jsem mnoho skvělých zážitků a v němčině jsem se hodně zlepšila. Všem vřele doporučuji. Radka Hrdinková 2.C .
16.10. 2019
Dne 8.10. bylo nám žákyním tříd 4.B, 3.B, 1.B a 1.A umožněno navštívit divadelní představení od společnosti Galli z Mnichova v německém jazyce. Každý rok hrají pohádky pro školy, pro letošní školní rok byla vybrána pohádka Dornrőschen (Šípková Růženka). Představení této divadelní společnosti jsou ozvláštněna metodou Mitmachen, Mittheater, kdy do představení jsou zapojeni diváci a aktivně spolupracují na vytváření pohádky na jevišti. Dle mého názoru toto divákům - žákům zprostředkuje mnohem více nových slov v němčině, které si lépe zapamatují a snadněji pak dále uplatní v jazykové praxi, rozšíří si tím aktivní slovní zásobu. Děkujeme za tuto báječnou příležitost. Kristýna Dolejší, 3.B.
15.10. 2019
Svět umění, hudby, zpěvu nelze nemilovat… za nejkrásnější, nejsilnější, společensky nejvýznamnější, svým spojením tónů a slov nejsdílnější, osobně považuji zpěv sborový, který umožňuje mnohdy neprofesionálním zpěvákům „sáhnout si“ na umění. Setkání pěveckých sborů na Mezinárodním sborovém festivale hudebního romantismu se letos 11. - 13. října konalo již po osmnácté. Kromě sborových dílen, odborných seminářů pro sbormistry, dokumentárních výstav, aj., přichystali organizátoři soutěžní přehlídku a řadu koncertů, které proběhly nejen ve Vlachově Březí, ale také na dalších místech v regionu. Vystoupení školního sboru Fontána vedeným Mgr. Petrou Sovovou bylo součástí zahajovacího koncertu a znamenalo pro nás velkou čest. Otisk Střední pedagogické školy zesílil i vyučující Mgr. Jan Hovorka účinkující se svým Klarinetovým souborem Prachatice a Mgr. Martina Bošková Pivoňková s oceněným Šesttetem za nejlepší provedení lidové písně. Mgr. Eva Nováková.
15.10. 2019
Ve dnech 30.9. až 4.10. dostalo šest žákyň 3. ročníku možnost vyzkoušet si práci ve školce v Gmündu a Dietmanns. Mluvím-li za všechny účastnice, tak tato příležitost nám dala více, než jakákoliv teoretická činnost. Zdokonalily jsme si nejen jazyk, ale načerpaly i mnoho podnětů do našeho budoucího povolání. Největším rozdílem mezi našimi školstvími, je důraz na individualitu dítěte a jeho potřeb, právě tyto “pro a proti” nám utvářejí vlastni názor.Těchto pět dní nás utvrdilo v tom, že studujeme ten správný obor. :) Neskonalé díky tedy patří paní učitelce Soně Kabelové, která nám celý pobyt zařídila (-ačkoli to nebyla vůbec lehká práce) a byla nám po celou dobu oporou, také organizátorům projektu Interreg a hlavně vedení školy, které nám právě těmito příležitostmi dává ten nejlepší základ do profesního života. Na závěr bych každému doporučila vyjet za hranice a rozšířit si obzory alespoň v rámci vzdělávání. Jeďte a objevuje.Adéla Valentová 3.B.
14.10. 2019
Celostátní kolo Pedagogické poemy - 6.11. - 9.11. 2019.
14.10. 2019
Podzimní prázdniny - 29.10.a 30.10. Státní svátek 28.10.2019 .
2.10. 2019
Školní kolo Pedagogické poemy - 8.10.15:00.
27.9. 2019
Prezentace ročníkových písemných prací třídy 4.B 2.10. 8:00 - 11:00.
13.9. 2019
16. - 20. září - výtvarný kurz třídy 4.B.
9.9. 2019
9. - 11. září - adaptační kurz 1. ročníků na domově mládeže.
29.8. 2019
Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ. Zájemci o denní studium mohou podávat přihlášky do 31.10.2019.
2.9. 2019
4.7. 2019
Náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek je 6.9. 2019. Mgr.Antonín Krejsa.
4.7. 2019
„Na studium na VOŠce v Prachaticích vzpomínám moc ráda. Škola na mě působila takovým příjemným rodinným dojmem. Nejvíce si však cením lidského přístupu všech profesorů, což je pro mě velmi důležité. Vždy, když se mi poštěstilo se do školy vrátit, alespoň na chvilku (coby oponent), padla na mě nostalgická nálada a s láskou jsem vzpomínala, jak nám bylo tenkrát v Prachaticích dobře.“ Katka Trsková, DiS.
4.7. 2019
„Rozsáhlá škála školních praxí a odborná příprava, to je nejvíc, co člověka může do této pracovní oblasti připravit, a to všechno a ještě mnohem více vám dá tato škola. V sociálním oboru pracuji stále a pokud život neurčí jinak, ráda bych v tomto oboru setrvala co nejdéle Tato škola pro mne byla a vždy bude tou nejlepší přípravou do práce v sociální oblasti, ale i do života.“ Alena Dlouhá, DiS. (rozená Straková).
4.7. 2019
„Ohledně doporučení VOŠky mám jasno: Je to nejlepší příprava pro profesi sociálního pracovníka. Ze studijních materiálů získaných na VOŠce jsem čerpala po celou dobu studia na teologické fakultě, ale hlavně v práci i v osobním životě. Díky lidskému přístupu vyučujících není studium stresující. S láskou na Prachatice vzpomínám.“ Bc. Zuzka Šiková, DiS.(rozená Nová).
4.7. 2019
„Na dobu studia na Vyšší odborné škole sociální vzpomínám velmi rád. V krásném prostředí jihočeských Prachatic jsem se 3 roky, za pomoci výborných pedagogů, připravoval na vstup do profesního života. Vysokou úrovní teoretické přípravy a povinnou praxí mne tato škola připravila na výkon profese lépe než studium na vysoké škole. Děkuji Vyšší odborné škole sociální a především jejím pedagogům za to, že pokračují ve vzdělávání a výchově budoucích sociálních pracovníků. Vždy, když potkám nějakého kolegu nebo kolegyni, kteří vystudovali Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, říkám si, že „kvalita se nezapře“.“ Mgr. et Bc. Pavel Janota, DiS.
28.6. 2019
Milí žáci, studenti a zaměstnanci školy, přeji Vám co nejhezčí prázdniny a dovolené. Dobře si odpočiňte, poznávejte nové věci a vraťte se v září veselí a usměvaví. Ředitel školy Mgr.Antonín Krejsa
28.6. 2019
Ve středu 26. 6. 2019 jsem se se třídou 2. A vypravila na výlet. Paní učitelka M. Pártlová nám tentokrát zařídila prohlídku Strunkovic nad Blanicí s příjemnými bonusy v podobě digitálního kina a horolezecké stěny. S paní vychovatelkou H. Krafčikovou jsme do „Mexika“ přijeli vlakem už před 8 hodinou. Procházkou jsme se dostali až do místního kina. Tady jsme si prohlédli promítací místnost a zhlédli jsme film Aladin, který jsme si sami vybrali. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet horolezeckou stěnu s profesionálním jištěním od paní profesorky E. Novákové. Ti, kteří se v parném dnu nechtěli moc hýbat, se s paní vychovatelkou přesunuli k dětskému hřišti a k ohništi, kde jsme si následně opekli párky a hermelíny. Při tom jsme si zazpívali s doprovodem na kytaru, pobavili se nad vtipy a zahráli si několik improvizačních her. Myslím, že jsme si to všichni užili, i když to byl tak trochu netradiční výlet. Za 2. A Tereza Šefránková.
21.6. 2019
25. června 2019 (úterý) v 15:30 hodin se v prostorách naší školy v učebně číslo 27, (1. patro) konají 1. informační třídní schůzky pro obor praktická sestra – detašované pracoviště Prachatice.
21.6. 2019
Malý německý workshop si pro nás připravil 23.4. jeden z členů divadelní skupiny Čojč Marcus Reinert. Během vyučovací hodiny maximálně zapojil žáky 3.B a 4.B v programu, který hravou formou procvičil a obohatil naše dosavadní německé jazykové znalosti. Workshop byl zaměřen hlavně na smysly a vnímání okolí. Hry, písničky, cvičení na orientování se v jazyce a i námi vytvořené scénky naplnily program, který byl odlehčením od denního stresu. Děkujeme paní učitelce Kabelové za zorganizování a doufejme, že brzy na viděnou. Karolína Bednářová, 3.B.
21.6. 2019
Od 9.6. do 16.6. proběhl cykloturistický kurz třídy 3.A. Přestože jsme se všechny těšily, trochu jsme se obávaly fyzické náročnosti kurzu a jestli jeho náplň vůbec zvládneme. Naše obavy se prohloubily hned první den, kdy jsme při příjezdu byly seznámeny s tím, že před sebou máme čtyřicet kilometrů. Všechny jsme ale plné energie nasedly na kola s odhodláním zdolat všechny kopce, kterých, jak se později ukázalo, bylo opravdu požehnaně. Když jsme odpoledne dorazily na ubytování, velmi mile nás potěšily roubenky, ve kterých jsme měly spát a také bazén, ke kterému jsme po celou dobu kurzu chodily relaxovat. Dalším příjemným překvapením, které nás ráno čekalo, byly snídaně, které byly velmi bohaté a výborné. Ráj pro jedlíky jako jsme my. Jelikož nám počasí velmi přálo, měly jsme celý týden sluníčko, občas by se dalo říct i opravdu vedro, které jsme pociťovaly zvlášť, když jsme šlapaly do kopců. Absolvovaly jsme taký splouvání řeky Otavy, při kterém se některé z nás nedobrovolně vykoupaly, lanový park, při jehož zdolávání mnohé z nás překonávaly své největší strachy, také jsme si zkusily orientační běh, který většina z nás pojala jako večerní vycházku, a v neposlední řadě i výlet ke krásnému lomu s jezírkem, ke kterému vedl pořádný kopec. Jakmile jsme ale viděly výhled, který se nám naskytl po jeho vyjetí, nelitovaly jsme své námahy. Celý tento kurz by ale nebyl tak skvělý, kdyby nebylo našeho pedagogického doprovodu, který se skládal z tria paní učitelek Srchové, Trnkové a Sovové. Nejenže nás podporovaly a hnaly dopředu v těch nejhorších chvílích (kopcích) a staraly se o nás jako o vlastní, ale také jsme si spolu užily spoustu legrace, a všechny jsme se shodly, že bychom na kurzu zůstaly ještě o něco déle.Karolína Dejmková 3.A.
17.6. 2019
25. června 2019 (úterý) v 15:30 hodin se v prostorách naší školy v učebně číslo 27, (1. patro) konají 1. informační třídní schůzky pro obor praktická sestra – detašované pracoviště Prachatice.
17.6. 2019
Ve čtvrtek 13.6. přijela na pozvání do naší školy zástupkyně kulturní sítě Čojč p. Eliášková. Čojč organizuje setkávání mladých Čechů a Němců, naše žákyně a žáci se mezinárodních projektů Čojč již několikrát zúčastnili. Návštěva proběhla v 1.C, 2.B a 3.B a na několika jazykových aktivitách žákyně německého jazyka okusily princip činností na projektech Čojč. Naše škola se bude svými příspěvky podílet na rozvoji internetového česko-německého on-line průvodce. Účelem tohoto průvodce je poukázat na neobvyklá, zajímavá a něčím pozoruhodná místa v příhraniční oblasti a toto místo patřičně popsat v češtině a němčině. Kreativitě se meze nekladou, k průvodnímu textu osobitého rázu je možno připojit fotografie či natočené video, audiozáznam, báseň či vlastní hudební doprovod. Všechny žákyně se během hodiny aktivně zapojily do divadelně jazykových her a nejednou se ze třídy ozýval upřímný smích. Aniž by si to uvědomily, díky uplatněné jazykové pedagogice přirozeně používaly německá slova bez větších zábran, na vlastní kůži okusily školu hrou v praxi. S přáním pěkných blížících se prázdnin a příjemné zábavy při plnění prázdninového úkolu se návštěva z Čojč rozloučila. S.Kabelová .
7.6. 2019
Všichni posluchači, kteří dorazili na čtvrtý, tedy dá se říci tradiční červnový koncert, mi jistě dají za pravdu, že tento hudebně literární večer byl výjimečný svou atmosférou i volbou a provedením prezentovaných skladeb. Zazněla žánrově pestrá díla z rozmanitých historických období a nechyběla ani tvorba autorská. Ve formě sborového zpěvu se představila „naše“ Fontána a ženský komorní sbor Maraveja, instrumentálních výstupů se zhostil například mnohokrát oceněný Klarinetový soubor Prachatice vedený Janem Hovorkou nebo precizní akordeonistka Dagmar Chalupová ze 3.A. V sólových výstupech nadchl návštěvníky pozoruhodný výkon vyučujících SPgŠ: Petry Sovové (Musica proibita-S.Gastaldon), Martiny Pivoňkové (Blue-J.Mitchell), Marie Krejsové (Ombra mai fu – G. F. Händel) a žákyně 3.A Pavlíny Bujnovské (Make you feel my love). Pomyslnou třešničku na dortu pak představoval pěvecký projev vyhlášené učitelky zpěvu Venety Marešové (Non, je ne regrette rien), jenž vynikl za klavírního doprovodu Anny Malechové, a byl po právu odměněn neutuchajícím potleskem. Je třeba také zmínit jméno vyučující SPgŠ Marcely Haspeklové, která večerem provázela a radost z produkce hudby všech účinkujících harmonicky propojila svým autorským čtením. Nezbývá než doufat, že někdy v budoucnu se opět můžeme těšit na podobný koncert a že letní přestávka přinese hudební vyhladovění Prachatičanů, jež s námi přijdou sdílet hudební zážitky v hojnějším počtu. Mgr. Eva Nováková
5.6. 2019
Formu dálkového studia VOŠ pro školní rok 2019/20 nebudeme pro malý počet uchazečů otevírat. Zájemci o denní studium mohou podávat přihlášky do 2.kola přijímacího řízení.
28.5. 2019
0. třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků 8.6. 2019 v 10:00 na Domově mládeže Zlatá stezka.
28.5. 2019
Absolutorium třídy 3.D 3. a 4.6. 2019. Slavnostní předávání diplomů ve středu 5.6. v 9:00 v aule Gymnázia Prachatice.
28.5. 2019
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.A 31.5. ve 14:30 a třída 4.B 31.5. v 15:30.
28.5. 2019
Ve čtvrtek 16.5. naši školu navštívila jazyková animátorka Linda Štraub z kulturní sítě ČOJČ. Naše škola již několik let spolupracuje s touto mezinárodní organizací pořádající česko-německá setkávání mladých lidí. Každoročně se již pravidelně těchto divadelních ČOJČ projektů účastní také naše studentky, naposledy to byl projekt "DATA - nikdy privát-nie" zabývající se ochranou osobních dat v dubnu 2019. Společně s německou studentkou Selinou navštívila krátce p. Štraub jednotlivé třídy naší školy, kde v krátkosti představila projekty roku 2019. Jednotliví zájemci pak měli možnost setkat se na workshopu v následující vyučovací hodině, kde jim byly nabízené aktivity blíže představeny. Projekty ČOJČ jsou určeny pro ty, kdo se chtějí zdokonalit v němčině, realizovat se a poznat více Bavorsko prostřednictvím rodilých vrstevníků. S.Kabelová.
28.5. 2019
Projekt čojč- DATA nikdy ne-privat-nie. Já a moje dvě spolužačky z prvního ročníku jsme se ve dnech 22.4. - 1.5. účastnily projektu, kde se sjelo 7 občanů z německé strany a 8 z české strany. První polovinu pobytu jsme byli ubytovaní v Bayreuthu, v mládežnické ubytovně. Denní program jsme měli v krásných, příjemných prostorech a strava byla velice pestrá. Během našich prezentacích jsme byli svědky krásné a příjemné atmosféry v okolí místní univerzity.V České republice jsme byli ubytovaní v Karlových Varech v hotelu Hestia. Někteří účastníci byli nejdříve zděšeni, ale později poznali, že menší pokoje, společné sprchy, teplá jídla z bowlingbaru a snídaně na zemi ve společenské místnosti nejsou vůbec tak špatné záležitosti. Více jsme se stmelili a užili si mnoho zábavy. Prošli jsme si lázeňskou kolonádu a také v těchto prostorech jsme předváděli naše krátká divadlelní představení. Myslím si, že budu mluvit za nás všechny tři žákyně, když řeknu, že to byl jeden z nejproduktivnějších projektů, kterého jsme mohli být součástí a budeme na něj vzpomínat hodně dlouho. Alena Mrzenová, 1.C.
22.5. 2019
Ve středu 15. 5. 2019 se všechny první ročníky zúčastnily společenskovědní hry Fakescape. Hru vytvořili studenti MU v Brně s cílem naučit studenty středních škol kriticky přemýšlet o informacích, se kterými se denně setkávají v médiích a na sociálních sítích. Formou praktických úkolů vycházejících z reálných situací si prváci vyzkoušeli, jakým způsobem lze ověřovat informace, a uvědomili si mediální nástrahy, které na ně v online světě číhají. „Naším úkolem bylo odhalit nepravdivé informace a dokázat pomocí přiložených taháků, proč jsou nepravdivé. Myslím si, že v dnešním světě, kdy máme neustále přístup k internetu, kde se nachází nespočet informací, je důležité si umět dané informace ověřit. Hra byla velmi zábavná. Bylo to příjemné zpestření hodiny občanské výchovy,“ říká Anna Lukešová z 1. A. Všechny skupiny si s úkoly poradily a nakonec se jim podařilo fake news uniknout. Mgr. Barbora Zikmundová.
13.5. 2019
Naše škola se, jako již tradičně, zapojila do celostátního projektu Studentské volby pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Studentské volby, tentokrát do Evropského parlamentu, probíhaly ve dnech 7. a 9. května na celkem 246 středních školách, ve kterých žáci a studenti odevzdali celkem 18 758 platných hlasovacích lístků. Studenti starší 15 let vybírali ze 39 stran, hnutí a koalic a zvláště první ročníky, pro které to byly první demo volby, si tak mohli nanečisto vyzkoušet, jakým způsobem volby probíhají, zjistili, jak vypadá volební kandidátka nebo jaké povinnosti má volební komise. Sčítání hlasů a následnou analýzu provedly Anna Bednářová a Lucie Trachtová z 1. A. V těchto volbách přišlo u nás ve škole k volební urně celkem 87 žáků z celkových 200 přítomných. Volební účast byla 43,5%, mezi nejangažovanější třídy patřily 1. A a 3. B. Výsledky voleb na naší škole odpovídají celkovým výsledkům voleb v rámci republiky. Na prvním místě se umístila Pirátská strana, která u nás získala celkem 29% všech hlasů, v státním měřítku to bylo 24,5%. Za plynulý průběh voleb a hojnou volební účast děkuje organizátorka Mgr. Barbora Zikmundová.
13.5. 2019
V pondělí 6. května 2019 navštívila třída 1. A klubovnu Městské knihovny Prachatice, kde proběhl seminář Cvičení paměti s Šárkou Polatovou. V rámci programu trénování paměti pro veřejnost byly uspořádány dvě besedy i pro naše žákyně, které si tak mohly v menších skupinách vyzkoušet nejrůznější techniky práce s pamětí. „Zkusili jsme si různé metody zapamatování, např. akrostiku, metodu loci nebo chunking. Naučili jsme se mnoho mnemotechnických pomůcek, které můžeme využít při studiu ve škole,“ říká Anna Bednářová. Anna Abelová doplňuje: „Výklad byl poutavý a zábavný, paní knihovnice nás všechny zaujala. Z přednášky jsme odcházeli spokojení, obohacení o praktické rady – každý si mohl něco odnést.“ Děkujeme knihovně za vstřícnost a spolupráci a p. Polatové za interaktivní, praktický a zajímavý seminář. Mgr. Barbora Zikmundová.
9.5. 2019
V pondělí 6. května se německy zaměřená děvčata z prvního až třetího ročníku díky paní profesorce Kabelové a projektu BIG AT-CZ zúčastnila exkurze do dvou rakouských mateřských školek. První zastávka byla v malé vesnici Grossau, kde vládla díky skvělým učitelkám a malému počtu dětí téměř rodinná atmosféra. Viděly jsme práci rodilé mluvčí, která děti naučila klasické české písně. Poté nám pedagožky zodpověděly všechny naše otázky a my jsme se přesunuly do nedalekého města Drosendorf. Místní děti nás uvítaly českou básní a učitelky provedly moderním areálem školky.Dozvěděly jsme se mnoho přínosných informací ohledně rakouského školství, které je oproti našemu v mnohých ohledech o dost napřed. Budeme rády za další spolupráci s našimi zahraničními sousedy. Adéla Valentová 2.B .
9.5. 2019
Informace a obrazový materiál k projektu SEN - snížení energetické náročnosti budovy školy jsou v sekci Fotogalerie - Projekty.Zde.
23.4. 2019
Výsledky příjímacího řízení do 1. ročníku SPgŠ budou zvěřejněny 29.dubna ve 13:00 hodin.
23.4. 2019
Dne 10.4.2019 proběhl v Goethe centru České Budějovice 4. ročník soutěže pro čtenáře německých knih "Bücherwurm Südböhmen", tedy "Jihočeský knihomol". je určena žákům a studentům a soutěží se v předčítání německého textu. Hodnocena je nejen samotná výslovnost a plynulé zřetelné čtení, důraz je kladen mimo jiné na mimiku, techniku a fonetiku, barvu hlasu, souznění s textem, vtažení posluchačů do čteného obsahu, neverbální komunikace s posluchači apod. Konkurence je veliká a mladí účastníci to nemají před porotou a před početným obecenstvem vůbec snadné. Umět směle vystoupit a s jistotou v hlase i gestech předvést to, co si každý měl možnost předem nacvičit, chce jistý cvik a píli. Jak si s tím poradila naše studentka Veronika Schusterová z 3.B, která SPgŠ na této soutěži již po 3. reprezentovala. Zde jsou její dojmy: Určitě bych chtěla říct, že prostředí a atmosféra celé této soutěže byla velmi příjemná. Porotci byli velmi milí a snažili se vytvořit rodinné prostředí a podpořit nás před našim výstupem. Cítila jsem se tam dobře, celá tato soutěž mne bavila, především 6. kategorie, kde si děti ze škol připravily své vlastní dramatické výstupy na motiv této knihy. Občerstvení bylo výborné, porota velmi milá, prostředí útulné...prostě krásně strávené dopoledne.
15.4. 2019
Celoroční jazyková soutěž v anglickém jazyce již zná své vítězky! Největší počet bodů za celý rok, kdy soutěž probíhala, získala Tereza Matulková (4. B), těsně za ní se umístila Eliška Kubálková (4. A) a třetí místo obsadila Simona Vacušková (4. A). Všechny maturantky se zúčastnily největšího počtu aktivit, které si pro ně angličtinářky připravily, a jejich vítězství (na základě celkového bodového zisku) tedy bylo jednoznačné. Gratulujeme k výhře! Těšil nás ale zájem žáků a žákyň všech ročníků v průběhu celého školního roku, sešly se nám opravdu povedené práce a často bylo těžké z kreativních děl vybrat jen jedno nejlepší. Děkujeme všem zúčastněným za nápady, originalitu a tvůrčí činnost a doufáme, že i příští rok bude tato jazyková soutěž slavit úspěch. Za tým angličtinářek Mgr. Barbora Zikmundová.
15.4. 2019
Praktické maturitní zkoušky 15. a 16.dubna 2019.
15.4. 2019
V posledním, jarním kole jazykové soutěže Annual English Contest měli soutěžící za úkol zpracovat plakát, který by ostatním studentům přiblížil jakýkoliv významný britský, americký, irský nebo i český svátek. Soutěžící byli opět velmi kreativní a hodnotitelkám se sešly plakáty zpracovávající nejrůznější svátky z anglicky mluvících zemí (den sv. Patrika, díkůvzdání, halloween…) i několik prací, které popisovaly české státní svátky (Sv. Václav, velikonoce). Na plakátech se objevovala známá fakta i překvapivé informace, obrázkové koláže nebo kvízy. Z velkého počtu prací komise nakonec vybrala tři nejlepší díla – St. Patrick´s Day Anny Abelové (1. A), Bonfire Night autorské dvojice Vendula Fleischmannová a Pavlína Petrášková (1. A) a St. Patrick´s Day Markéty Součkové (3. A). Vítězky si převzaly ceny a jejich díla jsou vystavena v učebně anglického jazyka. Za angličtinářky Mgr. Barbora Zikmundová.
12.4. 2019
Dne 9. dubna 2019 nás navštívil Mgr. Zdeněk Krejsa z obecně prospěšné společnosti KREBUL, aby nás seznámil s financováním neziskových organizací. Sdělil nám základní informace a zadal nám zajímavý úkol. Měli jsme rozdělit určitou částku peněz mezi pět pracovišť a určit, na co bychom peníze použili. Poté jsme rozebírali a hodnotili naše řešení. Vyzkoušeli jsme si v praxi, jak náročné je sestavit rozpočet organizace a na co všechno je třeba myslet. Dále jsme zjistili, že získávání financí na pokrytí rozpočtu není vůbec snadné. Beseda byla přínosná, získané informace nás velmi obohatily. Studenti 1.D.
12.4. 2019
Veronika Schusterová, 3.B se zúčastnila 10.4. krajského kola soutěže Jihočeský knihomol - Bücherwurm a skvěle reprezentovala naší školu. Děkujeme. S.Kabelová.
10.4. 2019
V pondělí 8. dubna dostalo 16 děvčat z pegdagogickeho lycea možnost podílet se na projektu “Dva jazyky, jedna myšlenka.” na základní škole Národní v Prachaticích. Partnerská škola z Německa přijela s žáky 4.-6. tříd, kteří se zapojili společně s místními k plnění úkolů na stanovištích. Naším úkolem bylo pomáhat učitelům s hlídáním dětí, překonávat jazykovou bariéru mezi žáky a zajišťovat hladký průběh dne.Věřím, že akce se líbila nejen dětem, ale i nás obohatila o další pedagogickou zkušenost. Děkujeme a těšíme se na další možnou spolupráci. Adéla Valentová 2.B.
8.4. 2019
Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 12. a 15.dubna 2019.
8.4. 2019
Maturitní písemné zkoušky 10. a 11.dubna 2019.
8.4. 2019
V období odborných praxí jsme měly možnost nahlédnout do rakouských tříd základní školy Heidenreichsteinu. Po dobu jednoho týdne jsme navštěvovaly budovu Volksschlule Heidenreichstein, na kterou docházejí žáci od 1. do 4. třídy. Na této škole byl jednou týdně vyučován Český jazyk formou her a písní. Žáci byli pro češtinu nadšeni. Týden v Heidenreichsteinu jsme zakončily výstupem u žáků 4. třídy. Formou her a písní jsme je naučily novým českým slovíčkům a přiblížily jsme jim české tradice. Za tuto příležitost vděčíme projektu BIG ATCZ5 v rámci programu Interreg, a doporučujeme nižším ročníkům se v příštích letech zúčastnit. T.Tomanová + F.Racková 4.B.
4.4. 2019
Každý v Prachaticích musí znát pojem Dřípatka. Ať už ve spojení s bylinkou nebo v našem případě přírodovědným centrem. V rámci výuky ekologie, kterou teď ve 3. ročníku procházíme, jsme si zašly právě tam obohatit své znalosti, hlavně v oblasti recyklace a šetření životního prostředí. Bylo to nabitých pár hodin, které však utekly jako voda pokud se ptáte mě. Program rozložený do dvou částí byl pestrý a nakonec vůbec nepřipadal jako ztráta času, právě naopak. Při výrobě vlastního recyklovaného papíru jsme se mohly trochu zašpinit, propustit do divočiny svoji kreativitu a taky si trochu pohrát. Při všem nás sledovala pooku užovka, strašilky a pár osmáků. S instrukcemi nám paní průvodkyně nabízela i metodiku práce s dětmi, pokud bychom s nimi chtěly někdy také patlat papír. Druhá část ze začátku působila velice odborně, ale nakonec vyšlo najevo, že se sice budeme učit, ale hrou. Testovaly jsme své znalosti v oblasti označení produktů značkami jak ekologickými, tak například i značkou, která nás informuje, že produkt nebyl testován na zvířatech. Vždy jsme samozřejmě mohly pustit oprátku i menší diskuzi. Nakonec si odvážlivci i vyzkoušet jaké to asi je žít v noře a to musím říct vřele doporučuji. Z 'akce Dřípatka' nakonec vylezlo něco víc než jen zabití času a klidně bych si celý program ráda zopakovala. Děkujeme tedy, my 3.B, za možnost vyzkoušet si Dřípatku a doufejme, že znovu naviděnou. Karolína Bednářová, 3.B.
3.4. 2019
Ve dnech 1.- 3. dubna 2019 navštívil Českou republiku zástupce Evropské komise Evropské unie pan Martin Páv z Bruselu. S žáky 3. ročníků naší školy absolvoval 2. dubna besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Žáci se seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Diskutovali o migraci a podmínkách přijetí uprchlíků, zajímala je problematika mezinárodní rozvojové pomoci, pohled Evropy na současnou politickou situaci v ČR i vztahy států v rámci EU. Tématika besedy byla zajímavá i pro studenty, kteří si přejí studovat či pracovat v zahraničí, neboť byly představeny i možnosti vzdělávání v dalších evropských zemích. Setkání a beseda s euroúředníkem představovaly pro všechny zúčastněné jednu z možností, jak se seznámit s významnými projekty podpořenými z fondů EU v České republice, s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání, tedy seznámit se především s tím, jak dalece ovlivňuje Evropská unie náš každodenní život. Mgr. Jitka Hyrmanová .
1.4. 2019
Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 12. a 15.dubna 2019
1.4. 2019
Maturitní písemné zkoušky 10. a 11.dubna 2019.
22.3. 2019
Pedagogická rada - 12.4.2019 12:45.
22.3. 2019
Školní akademie v Národním domě 5.4. 2019 ve 14:30, po skončení třídní schůzky - informace o chování a prospěchu žáků.
1.4. 2019
Člověče, nekup to! Tak zněl název programu pro naši třídu 3. A v Centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích, které jsme navštívili v úterý 26. března.V odpoledních hodinách nás v budově Dřípatky přivítaly zaměstnankyně centra, které nám pověděly více o centru samotném, světových ekologických problémech a zejména o vodě, kterou jsme se zabývali i nadále.Po krátkém úvodu nás rozdělili na dvě skupiny, část z nás dostala pracovní listy, které jsme vyplňovali a zábavnou formou jsme tak získali více informací o vodě. Zkoumali jsme koloběh a kyselost vody, dozvěděli se více o jihočeských tocích a přirozených i umělých řekách. Dokonce jsme se podívali i pod mikroskop na nejrůznější živočichy.V druhé části si naše skupina povídala o recyklaci a recyklačním procesu. Vysvětlovali jsme si různé pojmy, poznávali značky na obalech od nejrůznějších potravin a odhadovali, za jak dlouho se tyto obaly rozloží.Ekologické odpoledne jsme si velmi užili a snad již nebudeme kupovat tolik obtížně recyklovatelných obalů. Štěpánka Tušlová a Marta Šmrhová.
1.4. 2019
Každý z nás má určitě někdy ten pocit, kdy chce zkusit něco nového, pustit se do něčeho, co ho rozvine, uvolní, něco možná i lehce dobrodružného. Divadelní síť Čojč by vám přesně tohle mohla poskytnout. Co to vlastně je? No pár lidí z pohraničí, z německé i české strany, co mají chuť něco vymýšlet, něco se naučit, zažít něco nového. Ano, možná tohle trochu zní jako reklama na adrenalinové sporty, nicméně je pravda, že něco takového Čojč je. Většinou sami se pouštíte na nějakou dobu mezi cizí lidi, většina z nich mluví jazykem, který vám ani nemusí nic říkat - to jistý adrenalin pravda je. Ale věřte mi, jazyková bariéra a možná stydlivost opadne hned, jak zjistíte, že jste mezi lidmi, kteří mají stejný cíl. Ale nenechte se zmýlit, on ten cíl vám totiž ze začátku nemusí být úplně jasný. Cesta k divadelnímu dvojjazyčnému představení nebo k tanečnímu vystoupení není šťouráním se v uchu. Pokud chcete k něčemu dojít, musí se snažit všichni, konstantně startujete svojí kreativitu, snažíte si pamatovat vše, co jde, kooperovat s celou skupinou, vytvářet, hýbat se (například projekt Ich jsem Já - zaměřený pohybově nebyl žádný čajíček) do toho všeho se proplétáte několika jazyky, protože zjistíte, že držet se jen české strany není ono. Pokud k němčině nemáte tak blízko, procvičte si angličtinu, nicméně ze své zkušenosti z projektu, kde byla většina osazenstva německy mluvící, vám mohu říct, že k vám ta němčina přijde sama. Čojč není žádná sranda ve volném čase, na celém projektu se podílí všichni, pracujete vlastně pořád a i když můžete být občas vyčerpaní, nevadí vám to. Naopak jste rádi a máte ten drive k tomu něco vytvořit. Nevěříte mi? Všichni na projektu jsou zapálení lidé (i když to zní dost pohádkově) a nakonec vás to strhne taky. Ať jste výtvarníci, co nemusí veřejné vystupování, hudebníci, co o psaní scénáře neví ani fň, nebo jen duše, co si chtějí zahrát divadlo, najdete tu místo. Já jsem svojí účastí na dvou Čojč projektech, které trvaly dva týdny každý, získala spoustu zkušeností, poznala nové lidi a jazyk, který byl pro mne jen předmět ve škole, jsem si velice přiblížila a věřte nebo ne, opravdu mám chuť se tu němčinu učit.Takže. Několik dalších projektů se blíží a vážně vám doporučuji, zkuste to, je to ta spontánní činnost, která má smysl. Karolína Bednářová, 3.B.
15.3. 2019
Ve dnech 25. – 27. 2. 2019 se pěvecký sbor Fontána zúčastnil již 41. ročníku celostátního Hudebního festivalu středních pedagogických škol v Kroměříži. Poslední únorové dny byly naplněné příjemnou hudbou, atmosférou a skvělým programem. V sedmi kategoriích se představili sólisté a komorní soubory, v neposlední řadě pak také pěvecké sbory. Ve všech kategoriích byla veliká konkurence, ale i tak se žáci SPgŠ Prachatice neztratili a uspěli v několika kategoriích. Prachatické kvarteto (Anna Malechová, Zuzana Novotná, Klára Jakoubková a Adéla Petroušková) obsadilo 3. místo. Kateřina Čechová svým výkonem v pop music obsadila 3. místo. Kristýna Sinová v této kategorii získala Čestné uznání. Úspěch byl také v nástrojích – 2. místo ve hře na klavír si vybojovala Veronika Pešková a v kategorii Instrumentální soubory získaly 2. místo Simona Vacušková a Victoria Pelcová. Závěrečný galakoncert, který se konal v Domě Kultury, byl pestrou přehlídkou těch nejlepších výkonů každé kategorie. Předvedlo se zde také všech 7 pěveckých sborů, které zazpívaly jednu vybranou skladbu ze svého repertoáru. Pěvecký sbor Fontána obsadil bronzové pásmo a dostal Zvláštní cenu za provedení lidové písně „Moje milá je z Rájova“. Veliké díky patří naší sbormistryni Mgr. Petře Sovové za pevné nervy a skvělé vedení, a také Mgr. Antonínovi Krejsovi, Mgr. Martině Pivoňkové a paní vychovatelce Petře Kišové, kteří nás po celé tři dny podporovali. Magdalena Talířová 4. B.
28.2. 2019
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které se konalo 13. 2. 2019, se podařilo navázat na loňský úspěch – i letos zvítězil favorit ze SPgŠ a probojoval se tak do kola krajského. Nejlepším angličtinářem Prachaticka v kategorii III.A se stal Adam Brož z 2. B, který také bude naši školu reprezentovat v březnu v Českých Budějovicích. Mgr. Martina Pivoňková a Mgr. Barbora Zikmundová.
22.2. 2019
6.2. se zúčastnili čtyři nejlepší zástupci naší školy okresního kola olympiády v německém jazyce, kde soutěžili se zástupci z ostatních škol, mohli si vyzkoušet, jaká je atmosféra u maturit a jiných jazykových zkoušek. V.Schusterové, K.Dolejší, A.Novákové (K) a A.Novákové (S) děkujeme za vzornou reprezentaci školy. S.Kabelová.
20.2. 2019
Se specializací dramatické výchovy (3.A) jsme strávily dva dny plné kultury v Praze. Ve čtvrtek jsme v divadle Disk, které je součástí DAMU, viděly představení s názvem Medulla. Poté nás Jana Machalíková společně s loutkou Dona Quijota provedla expozicí Veletržního paláce (Národní galerie). Tam nás nejvíce zaujalo dílo s názvem Zázračný obraz, což jsou monumentální barevná plátna, jejichž autorkou je německá umělkyně Katharina Grosse. Večer jsme navštívily divadlo v Celetné, viděly jsme hru Vernisáž od Václava Havla. V pátek nás čekala příjemná procházka prosluněným centrem Prahy a prohlídka Musea Ka mpa. Za nádherný výlet děkujeme paní učitelce Patrasové a už teď se těšíme na další.Tereza Říhová.
6.2. 2019
Ve dnech 13. - 15.2. vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Důvodem jsou náročné stavební práce související s montáží vzduchotechniky v budově školy. Mgr. Antonín Krejsa.
4.2. 2019
Ve dnech 5. - 12. ledna 2019 jsme vyrazili se třídou 2.A a mými kolegy Mgr. Jaroslavou Tokárovou a Mgr. Liborem Nechoďdomů na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou. Malé ohlédnutí za zážitky z tohoto kurzu z pohledu žákyň si můžete přečíst zde. Mgr. Eva Srchová
 • Článek 2.A.
 • 31.1. 2019
  29. ledna - Teplými slunečními paprsky nás matka příroda v tomto období neobdarovává příliš často, a proto si pěvecký sbor Fontána připravil malý zimní koncert pro zahřátí u srdce. Na hudebním večeru v prostorách Muzea české loutky a cirkusu se prezentovali vysoce kvalitními výkony také sólisté (Kateřina Čechová, Pavlína Bujnovská - zpěv, Veronika Pešková – klavír, Eva Tesařová - housle) a dvě vokální kvarteta. Věrní posluchači slyšeli melodie tradičních hitů jako Andělé moji či Mořská přehlídka, dále zbrusu nově nastudovanou originální soutěžní skladbu Holka poctivá a další písně chystané na prestižní hudební festival pedagogických škol, který letos hostí na konci února město Kroměříž. Koncert jako obvykle provázela slovem a dirigovala sbormistryně Mgr. Petra Sovová, z řad učitelů vystoupily Mgr. Martina Pivoňková a Mgr. Eva Nováková. Návštěvníci odcházeli naplněni krásným zážitkem a mnozí věří, že prachatičtí dokážou zaujmout i odbornou porotu festivalu. Mgr Eva Nováková.
  31.1. 2019
  Pololetní prázdniny - 1.2. 2019.
  28.1. 2019
  Ve dnech 22. a 24. 1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci a žákyně soutěžili ve dvou poměrně náročných disciplinách: v poslechu (listening) a individuální krátké promluvě (short speech). Poslechová část se skládala ze dvou menších subtestů, mluvená část prověřila slovní zásobu, znalost gramatiky a především jazykovou kreativitu při samostatném mluvení na vylosované téma a následných doplňkových otázek vyučujících. Ze 12 zúčastněných se suverénně nejvýše umístil Adam Brož (2. B), který získal plný počet bodů a stal se tak absolutním vítězem. Do okresního kola spolu s ním postoupí, a pedagogické lyceum budou reprezentovat, Zuzana Horáková a Regina Tupá, obě z 2. B. Za obor PMP postoupily Veronika Staňková, Kateřina Mrázová a Klára Boháčová (2. A), které se umístily na dalších místech. Tito žáci budou dále soutěžit a naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná 13. 2. 2019. Děkujeme všem zúčastněným za vynikající výkony a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. Za English Team Mgr. Barbora Zikmundová.
  14.1. 2019
  Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole České Budějovice k otevírání oboru Praktická sestra na detašovaných pracovištích v Prachaticích a ve Strakonicích se koná 28.1. od 15:00.
 • Plakát Střední zdravotnické školy České Budějovice.
 • 25.1. se koná akce k propagaci oboru Praktická sestra také v Nemocnici Prachatice od 8:30 do 13:30. Přijímací zkoušky budou probíhat v Českých Budějovicích.
 • Pozvánka z Nemocnice Prachatice (.pdf)
 • 4.1. 2019
  V předvánočním shonu, kdy se na každém rohu linuly tóny koled, a vonělo cukroví, jsme se18.12. navečer ve škole sešli všichni ze 4. B s několika učitelkami. Chtěli jsme si užít také školu trochu jinak, než jen důkladným učením v lavicích. Měli jsme možnost v naprosté tmě a tichosti poznávat prostory, po kterých se denně pohybujeme. Samozřejmě nesmělo chybět ani jídlo, které jsme si koupili, či dokonce napekli. Společně jsme odhalili „pastýře a ovečky“ v naší poslední adventní hře, která se stala naší milou tradicí již od „prváku“. Celý večer panovala příjemná atmosféra a o zábavu bylo také postaráno. Ať už to bylo ve hře “Znáš mě?“, nebo ve společném veselení. Největší výzvou pro mnohé z nás byla noční schovávaná, která vyžadovala velikou odvahu. Není spaní jako spaní, to domácí, každý zná velmi dobře, ale to školní je opravdu dobrodružné. Veliké díky patří paní Soně Kabelové, která s tímto nápadem přišla a skvěle ho zorganizovala. Magdaléna Talířová 4.B.
  3.1. 2019
  I letos se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Best in English, tentokrát soutěž proběhla 30. 11. 2018. Jedná se o jazykovou soutěž pro středoškoláky z celého světa, ve které si soutěžící mohou ověřit svou jazykovou úroveň a následně porovnat své výsledky s dalšími studenty nejen z Čech, ale i dalších zemí. Soutěž se na SPgŠ těší zájmu především ve čtvrtých ročnících, ale možnost nechat se otestovat využily i žákyně ročníků nižších. V soutěžním ročníku 2018 se zúčastnilo 892 středních škol a 21110 studentů ze 30 států. Celkově nejlepší studenti pocházejí z gymnázia v Estonsku. Žákyně naší školy v konečném součtu obsadily 286. místo v rámci republiky a 735. ve světovém měřítku. V rámci individuálních výkonů se nejvýše umístily B. Wortnerová (4. A), Tereza Tomanová (4. B.) a Zuzana Horáková (2. B). Soutěž je cennou a zajímavou zkušeností pro všechny zúčastněné. Za organizátory Mgr. Barbora Zikmundová.
  3.1. 2019
  V prosincovém kole jazykové soutěže Annual English Contest měli soutěžící za úkol vytvořit rady, pravidla či motivační hesla pro spokojený život a šťastné vykročení do nového roku 2019. Soutěžící se ve svých pravidlech shodnou na tom, že bychom se měli méně stresovat zbytečnými věcmi, být sami sebou a v každém dni najít něco pozitivního. Tři vítězné práce si můžete přečíst na nástěnce v učebně č. 9. Doufáme, že S. Vacušková, Z. Třicátníková a T. Matulková inspirují a motivují i vás. Za angličtinářky Mgr. Barbora Zikmundová.
  2.1. 2019
  Ohřát se voňavým svařákem nebo čajem, ochutnat palačinky s domácí zavařeninou, zakoupit ručně vyráběné ozdoby a zanotovat koledy tradiční i moderní bylo možné na vánočním jarmarku Hospice a Domova Matky Vojtěchy. Od ranních hodin po celý den probíhal v hospicovém parku pestrý hudební program, ve kterém dostaly prostor i žákyně 1. A z nástrojové skupiny Mgr. Petry Sovové. Přidat se se svým kytarovým doprovodem přišla i Mgr. Eva Nováková. Kouzlo vánočního jarmarečního městečka bylo velmi působivé i přesto, že letošní sněhová nadílka s námi hraje na schovávanou. Jako bonus akce byla podpora dobré věci; veškeré finance získané prodejem výrobků na jarmarku putovaly do zdravotnického zařízení. Svým vystoupením jsme věnovaly hlavně samy sobě velký dárek – dobrý skutek proměněný na trochu veselosti, lidskosti a hřejivý pocit lásky. Zažehněte ducha Vánoc dobroskutkem i vy. Mgr.Eva Nováková .
  20.12. 2018
  Milí žáci, studenti a všichni zaměstnanci školy. Klidné, spokojené a radostné vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje ředitel školy .
  20.12. 2018
  V měsíci listopadu proběhlo školní kolo 45. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili vybraní žáci všech ročníků. Kromě mluvnických úkolů zpracovávali také sloh, letos na téma „Stojím tu už celá staletí“. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Michal Lang, Karolína Bžochová, Adéla Valentová, Klára Kejšarová, Anna Kubalová a Eva Tesařová. Všem účastníkům školního kola děkujeme. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy v rámci okresního kola, které se bude konat 29. ledna 2019 v klubu DDM v Prachaticích. M. Trnková.
  17.12. 2018
  Slavnostní štědrovečerní večeře na domově mládeže pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky - jídelna DM 19.12.od 17:00.
  17.12. 2018
  Vánoce nejsou jen o zběsilém nakupování dárků, uklízení a jiných vysilujících přípravách. Chvíli si odpočinout a zazpívat si známé koledy přišli obyvatelé Prachatic ve středeční večer 12. 12. 2018 na Velké náměstí. Na pódiu, před nejvýznamnější renesanční památkou města - Starou radnicí, pomohl místním chytit dobrou notu sbor Fontána ze SPgŠ. Stal se tak součástí celorepublikového projektu „Česko zpívá koledy“, který každoročně stoupá na oblibě a účastní se ho tisíce zpěváků ve více než tři sta městech v České republice. Mgr. Eva Nováková.
  7.12. 2018
  V pondělí 5. listopadu jsme podnikli exkurzi do Prahy. Zavítali jsme na Pražský hrad a podívali jsme se do Svatovítské katedrály. Na Pražském hradě jsme zároveň navštívili výstavu obrazů v Císařské konírně s názvem „Tož to kupte!“. Díla, která jsme zde viděli, vybral a zakoupil první československý prezident T. G. Masaryk. Z pražského Hradu jsme se poté vydali na Kampu, Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Prohlídku Prahy jsme zakončili návštěvou Divadla na Vinohradech, kde nás herci potěšili svými vynikajícími výkony v divadelní hře Pygmalion. Za třídu 3. A Martina Hortová.
  7.12. 2018
  V rámci celoroční jazykové hry se naši žáci svými pracemi zapojili do aktuálních společensko-kulturních událostí v německy mluvících zemích - vyhotovili plakát na Oktoberfest v Mnichově, vytvořili kaligram na počest svatého Martina a napsali dopis v němčině Ježíškovi do Nebeské brány. Děkujeme. S.Kabelová a M.Trnková .
  6.12. 2018
  Maturitní ples třídy 4.A Národní dům - 12. 12. 2018 od 19:00. 14.12. 2018 České Budějovice Výstaviště 19:00.
  6.12. 2018
  Maturitní ples třídy 4.B Hotel Park - 7. 12. 2018 od 19:00.
  6.12. 2018
  V listopadovém kole jazykové soutěže Annual English Contest nachystaly angličtinářky pro žáky nesnadný úkol. Tentokrát měli soutěžící napsat krátkou povídku, a to pouze z jednoslabičných slov. Angličtina naštěstí disponuje mnoha takovými slovy, takže si každý soutěžící mohl s úkolem jazykově vyhrát. Sešly se nám práce opět velmi povedené, ve kterých soutěžící ukázali svou kreativitu a jazykový cit. Vítěznou povídkou se stal vtipný příběh J. Chalupy ze 2. A, gratulujeme! Všechna soutěžní díla si můžete přečíst na nástěnce v učebně č. 9 a to Jakubovo i zde v galerii. Na prosinec je pro žáky opět připraven úkol – soutěžící mají vytvořit kréda, rady, pravidla či motivační hesla pro spokojený život a šťastné vykročení do nového roku 2019. Za angličtinářky Mgr. Barbora Zikmundová.
 • Vítězné dílo Jakuba Chalupy.
 • .
  6.12. 2018
  Mikuláš rozdával radost a smích.Mikulášská nadílka v Portusáčku byla plná básniček, písniček i sladkostí a dobré nálady. O tu se postaraly studentky 4. ročníku dramatické specializace SPgŠ ve spolupráci s pracovníky dětské skupiny Portusáček. Mnoho odvahy potřebovaly nejmenší děti, aby si došly k Mikulášovi pro sladký dárek a pohladily anděla. Sváteční atmosféru umocnil ještě obrázek čerta, který společnými silami namalovaly a věnovaly budoucím učitelům. Sladkou tečkou mikulášského setkání byl pak medovník.Mikulášská cesta studentů pokračovala dále ulicemi Prachatic. Provázely ji rozesmáté tváře a šprýmování kolemjdoucích. Na básničku se rozpomněl šofér nákladního auta, prodavači, paní kuchařky i děti z MŠ Zahrádka, které se vracely z vycházky. Písničkou se vykoupil i ředitel školy a paní zástupkyně, vyučující praxe i vychovatelky. Letmé zastavení se s Mikulášem vykouzlilo úsměv, radost a smích. Pojďme se zastavit a dělat si nenápadné radosti i ve dny všední.PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující dramatické výchovy.
  3.12. 2018
  V úterý 27. 11. 2018 se uskutečnil výlet do Prahy do Národního divadla, který zorganizovala Mgr. Michaela Pártlová, ale kvůli nemoci se ho nemohla zúčastnit. Pedagogický dozor zajistily Mgr. Petra Sovová a Hana Krafčiková. Představení Maryša bylo určené hlavně pro třídu 2. A, ale autobus doplnili i žáci z jiných tříd. Zájem o toto představení byl opravdu veliký, takže se snadno vyřešila náhlá onemocnění některých „účastníků zájezdu“. Známá divadelní hra Maryša byla podána zcela netradičně v moderním pojetí, avšak mluva postav v nářečí byla zachována. Hra byla velmi dynamická a plná napínavých momentů, takže ani znalí diváci se jistě nenudili. Za zmínku stojí i věta z popisu hry v upoutávce Národního divadla: „Hra, v níž o kafe vůbec nejde.“ V samotném závěru činohry Maryša nás velmi potěšilo, když se mezi hereckými velikány Národního divadla ukláněl i bývalý žák SPgŠ Jan Pichler. Karolína Dejmková, Štěpánka Tušlová, 3.A .
  3.12. 2018
  Ve čtvrtek 22.11.2018 proběhl na ZŠ Národní projektový den Cecilka. Součástí programu byly výstupy žáků 4. B, kteří si v rámci praxe připravili aktivity s hudební tématikou pro třídy 1. a 2. stupně. Pro třídy byl zároveň připravený společný program v tělocvičně v podobě vystoupení skupiny bubeníků Jumpingdrums. Celý den panovala pohodová atmosféra a dobrá nálada. Doufám, že si to žáci ze ZŠ Národní užili stejně dobře jako my. Denisa Šandová.
  30.11. 2018
  28. 11. 2018 Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích lákalo návštěvníky na vernisáž výstavy s názvem „Profese scénograf“. Příležitost zhlédnout ty nejzajímavější proměny z fondu scénografie Divadelního oddělení Národního muzea zatraktivnil minikoncert hudebního hosta - sboru Fontána pod vedením Mgr. Petry Sovové. Vedle známých písní zapěly sboristky doplněné o posily z prvních ročníků i melodie zcela nové, chystané na Hudební festival pedagogických škol v Kroměříži 2019. Na akci vystoupila s mluveným slovem i Štěpánka Tušlová ze 3.A. Výstava potrvá do 16. dubna následujícího roku, o plánovaných koncertech školního sboru Fontána vás budeme brzy informovat. Mgr. Eva Nováková .
  30.11. 2018
  Naše skupina (10 Čechů, 10 Němců) z českoněmeckého projektu Čojč s tématem ,,Papir und Štift" byla pro velký úspěch pozvána až do Pardubic. Ve městě, známém výrobou perníku, se konal Pardubický českoněmecký divadelní festival. Zde jsme předvedli představení rovnou dvakrát pro dvě věkové skupiny. Cesta do Pardubic a z Pardubic byla složitá a náročná, ale za účast na známém festivalu to stálo. Byli jsme jako všichni Češi obohaceni o němčinu v praxi. Účastnice z naší školy: Karolína Bednářová, Kristýna Dolejší, Barbora Pecková, Michaela Schwingerová. Kristýna Dolejší, 2.B.
  28.11. 2018
  Na konci října jsme se s žákyněmi 2.B zúčastnily česko-německého projektu ČOJČ. Dojely jsme až do Ensdorfu, kde nás čekaly tři dny plné her, plánování budoucích projektů a hlavně neustálého procvičování němčiny. Byl to skvělý zážitek (o ubytování a jídle nemluvě), našly jsme si nové přátele, naučily se hledat kešky a mnoho dalšího. Na příští rok jsme společně vybrali téma DJ Glassklo, tak se nebojte a přidejte se k nám! Adéla Valentová, 2.B.
  27.11. 2018
  Maturitní ples třídy 4.B Hotel Park - 7. 12. 2018 od 19:00.
  27.11. 2018
  Pedagogická rada - 30.11.2018 12:45.
  23.11. 2018
  Dne 23. 11. 2018 se žáci a žákyně naší školy zúčastnili celosvětové soutěže Best in Deutsch (Němčinář roku). Test, kterému naši němčináři věnovali 60 minut plného soustředění, prověřoval jejich schopnosti v gramatice, porozumění textu a poslechu na úrovni B1 – B2. Po dokončení testu se žákům ihned zobrazily jejich osobní dosažené výsledky. Všem našim soutěžícím přejeme, aby jejich výsledky dopadly v celosvětovém klání co nejlépe a motivovalo je to k dalšímu studiu němčiny. Soňa Kabelová, Marie Trnková.
  12.11. 2018
  Třídní schůzky - 23.11.2018 14:30 v budově školy. Pohovory o prospěchu a chování žáků.
  20.11. 2018
  Festival Den poezie díky SPgŠ i v Prachaticích.Festival Den poezie probíhá každoročně v desítkách měst celé České republiky jako hold básnickému velikánu K. H. Máchovi a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Letošní, již 20. ročník, probíhá v období 11. – 25. 11 2018 a nese podtitul NEBÁT SE… .

  Motto nás inspirovalo k rozmanitým způsobům zpracování: první a třetí ročníky se nebály pustit do vlastních tvůrčích slovesných experimentů a odhodlaně se vrhly i do tvorby melodramů či dramatizace svých textů. Druháci se nebáli poměřit své síly s Erbenem a využili jeho veršů k dramatickému, loutkovému, filmovému, písňovému i parodickému zpracování. Někteří beze strachu přizvali ke hře s poezií rodinné příslušníky, děvčata ze 4. ročníku překonala ostych a nebála se vyjít s poezií do ulic. Přehlídka toho nejzajímavějšího – textů, vystoupení i videoklipů – proběhla v klubovně DM a všechny výkony sklidily zasloužený potlesk. Mgr. Jana Pavlíčková .
  19.11. 2018
  Vše, co je ukryto mezi řádky – řekne ti poema.

  Opři se do toho, nedrž se zpátky – v tom je ta poema.

  Talent na projev všichni máte – jen to chce poema.

  Dnes se tu s chutí ukážete – vítejte v Čáslavi …

  Píseň Havana od C. Cabello v podání pěveckého sboru SOŠPg, text napsala žákyně 1. roč.. Takto poutavě nás přivítala čáslavská znělka Pedagogické poemy 2018, kterou jsme během programu 51. ročníku národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků pedagogických škol a pedagogických lyceí slyšeli ve dnech 7. - 11. 11. ještě několikrát.

  Slavnostní zahájení proběhlo v Dusíkově divadle a neslo se v duchu filmu Hoří, má panenko od režiséra Miloše Formana, terý je jednou z největších osobností Čáslavi.

  Samotná přehlídka nejtalentovanějších žáků 21 středních pedagogických škol byla zahájena ve čtvrtek kategorií přednesu. Naším želízkem v ohni byla Štěpánka Tušlová s osobitou interpretací Chlebíčku od Tomáše Přidala. V pátek ocenily děti z MŠ četbu Kristýny Maršalové. S její pohádkou O bludičce byl nadmíru spokojený i sám lektor. Své umění předvedla také Jolana Rayová v kategorii improvizované vyprávění. Jednotlivým vystoupením předcházela lopota a dřina v rozborových seminářích pod taktovkou zkoušených lektorů, mezi kterými působila také naše MgA. Hana Patrasová.

  Ani my, pedagogický doprovod Michaela Pártlová a Marie Trnková, jsme nezahálely. Nabídka seminářů a workshopů pro učitele byla pestrá. Seznámily jsme se se soudobou literaturou pro děti a vyzkoušely si tvořivé psaní. Jeden z večerů zpříjemnil literární pořad „Já píši Vám…“. Evžen Oněgin v českých překladech v podání Evy Longinové a Stanislava Rubáše pohladil nejednu duši. Nevšedním zážitkem byl také koncert tenoristy Petra Nekorance a pěveckého sboru G a SOŠPg Čáslav v kostele sv. Petra a Pavla.

  Pedagogická poema byla zakončena na Nové scéně Dusíkova divadla. Všem účastníkům byly předány pamětní diplomy, na kterých si mohli přečíst, v čem konkrétně byl jejich výstup nejpůsobivější. Poté následovalo předání putovního hnízda z rukou slavné atletické rodačky z Čáslavi Ludmily Formanové do rukou našeho pana ředitele Mgr. Antonína Krejsy. Proč? Prachatice se opět dočkaly. V roce 2019 budou totiž ve víru dění právě ony. Pevně věříme, že 52. ročník Pedagogické poemy proběhne stejně tak úspěšně jako ročník letošní. Mgr. Michaela Pártlová, Mgr. Marie Trnková .
  16.11. 2018
  V rámci projektu BIG AT CZ 5 INTERREG jsme jeli 25.10. do Rakouska, zde jsme navštívili dvě venkovské mateřské školy. Bylo pro nás velmi příjemné vidět jiný systém, jinou organizaci a jiný přistup v předškolní výchově. Paní učitelky nám ochotně odpovídaly na všechny naše dotazy, v těchto školkách jsme se setkali s milým přátelským a vřelým přístupem, bylo to pro nás spousta nových prospěšných a zajímavých informací. Celá exkurze a vše, co jsme se dozvěděli, bylo pro nás užitečným přínosem pro naši budoucí pedagogickou činnost. Františka Racková, 4.B.
  12.11. 2018
  Island – fascinující země ohně a ledu. 12. 11. V 18. 30 v klubovně DM. Zvu vás na vypravování o této poetické i drsné, tajuplné a mýty opředené zemi. Mgr. Jana Pavlíčková
  12.11. 2018
  V tomto týdnu se všechny třídy připojí svými aktivitami k 20. ročníku celostátního festivalu Den poezie, letos s mottem NEBÁT SE. Škála pořadů bude velmi pestrá: první a třetí ročníky se nebály pustit do vlastních tvůrčích experimentů a odhodlaně se vrhly i do tvorby melodramu, druháci se nebáli poměřit své síly s Erbenem, někteří beze strachu přizvali ke hře s poezií rodinné příslušníky, děvčata ze 4. ročníku překonala ostych a nebála se vyjít s poezií do ulic. Nebojte a přijďte se podívat na přehlídku toho nejzajímavějšího – textů, vystoupení i videoklipů - 15. 11. V 18.30 do klubovny DM. Mgr. Jana Pavlíčková
  5.11. 2018
  Říjnové kolo jazykové soutěže Annual English Contest se neslo ve znamení Halloweenu. Žáci a žákyně měli za úkol vytvořit kaligram – koláž z anglických slov, která ve svém výsledném efektu vyobrazí některý z halloweenských symbolů. Sešly se nám práce opět velmi povedené, ve kterých soutěžící ukázali, jak kreativní jsou. Nejčastějšími motivy byly dýně (jack o´lanterns) a netopýři. Vítězný kaligram vytvořila Magdalena Talířová ze 4. B, která precizně poskládala slova do obrazu kočky Šklíby z Alenky v Říši divů a zaujala tak hodnotitele nejen svou kreativitou, ale také originalitou. Všechny soutěžní práce jsou vystavené na nástěnce v učebně č. 9 a tři nejlepší si můžete prohlédnout i zde, na stránkách školy, v galerii. Třetí kolo soutěže potěší ty, kdo rádi píší povídky, protože úkolem pro listopad je vytvořit příběh z jednoslabičných slov. Za jazykářky Mgr. Barbora Zikmundová.
  22.10. 2018
  29. a 30. 10. podzimní prázdniny, 31.10. až 2.11. ředitelské volno pro žáky školy. Ve škole probíhají stavební práce. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy
  22.10. 2018
  Dne 30. 6. 2018 jsme se rozhodly zakončit náš úspěšný a jako vždy nepředvídatelný školní rok ještě více nečekanou událostí, která se odehrávala v srdci naší země, a to v Praze. Spolu s Annou Malechovou a Pavlínou Bujnovskou jsme se vydaly na soutěž zvanou STARS WAY FESTIVAL předvést naše pěvecké schopnosti. Vše, včetně velmi zajímavé atmosféry, se odehrávalo v divadle Metro, kde jsme se seznámily s našimi rusky mluvícími spoluúčastníky a porotou. Ze začátku ovládl atmosféru spíše chaos, který byl vystřídán profesionálními a ukázkovými výkony, které oslovily nejednoho diváka. Přestože jsme soutěžily v různých kategoriích, byly jsme si vzájemně oporou a utvrdily se ve faktu, že „pedárnice“ drží vždy při sobě. Pak nastala slavnostní chvíle vyhlašování pozic, která byla prezentovaná v ruštině, takže jsme se výsledky dozvídaly s menším zpožděním. Anna Malechová se ve své kategorii umístila na 3. místě, Pavlína Bujnovská získala stříbro ve své kategorii a já, Kristýna Sinová, jsem se až po ukončení vyhlášení výsledků soutěže dozvěděla, že jsem byla oceněna 1. místem. Kdybych měla popsat tento den jednou větou, byla by to tato: „Naděje vyhasíná až tehdy, kdy v ní přestaneme věřit“, což byl v našem případě pravý opak. Odnesly jsme si odsud obrovské pěvecké a komunikační zkušenosti, mnoho zážitku a počínající přátelství tří dívek, které spojuje láska k hudbě. Kristýna Sinová 4.B.
  15.10. 2018
  V úterý 9.10. jsme navštívili ve strakonickém Rytířském sále vystoupení německé divadelní skupiny Galli. Nezapomenutelný zážitek jsme si odnesli nejen ze skvělého hereckého výkonu, ale také z příběhů o ševci, který zabil 7 much jednou ranou. Kateřina Levá, 2.B .
  15.10. 2018
  11. 10. 2018. Letošní školní kolo soutěže Pedagogická poema v kategoriích přednes, čtení a improvizace nabídlo početnému publiku bohatou škálu textů a rozmanitých ztvárnění. Vyvážené výkony soutěžících posuzovala odborná porota, složená z vyučujících českého jazyka a dramatické výchovy, a neměla vskutku jednoduchou práci. Z 23 účinkujících nakonec vybrala 3 postupující do celostátního kola: Štěpánka Tušlová (přednes), Kristýna Maršalová (předčítání), Michaela Bílková (improvizace), 10 dalších obdrží zvláštní ocenění. Všem zúčastněným i kolegyním, které se podílely na jejich přípravě, patří velké poděkování. Mgr. Jana Pavlíčková
  9.10. 2018
  Čtvrteční den 20.9.2018 jsem se zúčastnil s paní Ing. Kabelovou v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG) setkání učitelů mateřských a základních škol ve Vídni. Projekt byl zaměřen na problematiku vyučování cizího jazyka a různé alternativní způsoby výuky, které pomáhají dětem a žákům cizí jazyk poznat z „jiné“ strany. Pedagogové, jež se projektu účastnili, byli z různých zemí – Maďarska, Slovenska, České republiky a Rakouska – a tak nám byl poskytnut elektronický tlumočník, který nám při problémech v komunikaci pomáhal. Osobně jsem byl přítomen na workshopu muzikoterapie a „Vžij se do dítěte a uč se jako ono“. Ačkoli byly workshopy velmi krátké (cca. jednu hodinu), získané informace zcela jistě použiji jednou ve své budoucí pedagogické činnosti. Michal Lang, 4.B.
  8.10. 2018
  Obejdeme celou Zeměkouli? To je název celoškolní mezitřídní hry, kterou pro žáky naší školy připravily učitelky tělesné výchovy. A v čem tato hra spočívá? Úkolem každé třídy je zdolat co největší počet kilometrů, ať pěšky, nebo během. Každý týden se kilometry zaznamenávají, a která třída ujde nejdříve vzdálenost, která odpovídá délce rovníku, tak vyhraje. Doufáme, že tato hra bude motivovat žáky k většímu pohybu. Pomoci by jim mohlo i to, že o sladkou odměnu bojují i učitelé naší školy, kteří se do této soutěže také aktivně zapojili. Mgr. Eva Srchová, učitelka TV.
  3.10. 2018
  V letošním školním roce se tým vyučujících anglického jazyka rozhodl připravit pro žáky a žákyně školy jazykovou soutěž, kterou jsme nazvali Annual English Contest. Během sedmi měsíců mohou žáci napříč ročníky plnit úkoly, každý měsíc jeden, a soutěžit o ceny. Vyhodnocení probíhá na konci každého měsíce a po skončení soutěže na konci dubna bude vybrán celkový vítěz. Zadáním pro měsíc září bylo napsat báseň na téma TIME. Sešly se nám opravdu pěkné výtvory, poetické, vážné i hravé, mnohdy nás příjemně překvapila vysoká jazyková úroveň a důmyslná hra se slovy. Nicméně vítězku pro nás bylo snadné určit. Nejvíce na nás zapůsobila báseň nazvaná I Chase Time, kterou složila Karolína Bednářová ze 3. B. K ní také putuje zářijová cena. Téma na říjen je již vypsané, za úkol je vytvořit kaligram s halloweenskou tématikou. Těšíme se na další kreativní plnění úkolů. Za jazykářky Mgr. Barbora Zikmundová.
  2.10. 2018
  Zájemci o denní studium VOŠ mohou podávat přihlášky do 3. kola do 30.10. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy.
  1.10. 2018
  Prezentace ročníkových písemných prací třídy 4.B 3.10. 8:00 - 11:00.
  1.10. 2018
  Ve středu 26. září 2018 se družstvo naší školy zúčastnilo krajského kola středoškolského atletického poháru v Táboře. Tým tvořily zkušené závodnice, ale i úplné začátečnice z prvních ročníků. Ráno nás na nádraží uvítalo mrazivé počasí, nepřející atletice, ale v Táboře už svítilo sluníčko, a tak jsme se těšili na pěkné výkony. A ty přišly! Magda Talířová 4.B skočila do výšky 156 cm, 160 cm jen lehce shazovala a skončila druhá, bojovný výkon podaly i sprinterky – V. Kalinová 4.A , K. Musilová 3.A , a hlavně M. Halounová z 2.B , která vybojovala přední místa ve svých disciplínách 60m a 200m. Sprinterská štafeta po napínavém finiši skončila třetí. Z mladých nadějí se nejvíce prosadila S. Ulrychová z 1. B ve skoku do dálky - 425 cm. Jako družstvo jsme se sice letos na bednu neprobojovali, ale příští rok pojedeme určitě zas, využijeme nabídnutou divokou kartu a změříme síly s ostatními školami v kraji. Tyto závody mají vždycky neopakovatelnou atmosféru, na kterých se můžeme stát nejen svědky, ale i aktéry strhujících bojů ve všech atletických disciplínách. M. Vejvodová, vyučující TV.
  1.10. 2018
  Další ze společných akcí třídy 1. A byla (po adaptačním kurzu a souhrách) návštěva prachatického kina. Společně jsme zhlédli americký film Black Klansman natočený podle autobiografie Rona Stallwortha. Film, žánrově balancující na pomezí komedie, krimi a životopisného dramatu, zobrazoval situaci ve Spojených státech v sedmdesátých letech minulého století, kdy touto multikulturní zemí zmítaly otázky lidských práv a střety bělochů a černochů. Film se zaměřil nejen na multikulturní soužití, ale i na rasizmus, xenofobii a toleranci mezi kulturami. Kromě historických událostí byla divákům přiblížena i nechvalně proslulá organizace Ku Klux Klan a její pokroucená ideologie. Film je bezpochyby varováním před dopady rasové nesnášenlivosti, která se i v jednadvacátém století rozmáhá nejen v USA. Kromě příjemně strávených společných chvil žáci využijí poznatky ze zhlédnutí i ve škole, a to jak v angličtině, tak v občanské výchově. Mgr. Barbora Zikmundová.
  1.10. 2018
  V úterý 25.9. jsme se s vybranými žákyněmi 2. a 4. ročníku zúčastnily "Evropského dne jazyků" na ZŠ Národní. Každá z nás byla na jednom z šesti stanovišť, na kterých jsme děti učily zábavnou formou němčinu. Procvičily si gramatiku, názvy zvířat a měst v EU, ale také se naučily německou písničku, kterou jsme si nakonec všichni společně zazpívali. Celá akce pro nás byla velmi přínosná a poučná, jelikož nám ji paní ředitelka Bolková popisovala i s pedagogického hlediska a předávala nám svoje zkušenosti z návštěv německých škol.Celou akci jsme si velmi užily a už teď se těšíme na další spolupráci. Adéla Valentová 2.B.
  18.9. 2018
  Žáci a žákyně 1.A a 1.B v rámci Světového dne první pomoci pořádaného Oblastním spolkem ČČK si 17.9. prohlédli a vyzkoušeli poskytování první pomoci, mohli si zkusit masáž srdce, seznámili se s prací zdravotní záchranné služby, hasičského záchranného sboru, Policie ČR, dozvěděli se základní informace z oblasti drogové závislosti. S.Kabelová.
  17.9. 2018
  Ve dnech 10. – 12. září 2018 se v prostorách Domova mládeže konal adaptační kurz pro první ročníky SPgŠ, tradičně ve spolupráci s lektory KreBul, o.p.s., Mgr. Zdeňkem Krejsou, DiS. a Mgr. Jířím, Gabrielem Kučerou, DiS. Měli jsme připravené herní aktivity, ve kterých se žáci prvních ročníků mohli navzájem lépe poznat, mohli si vyzkoušet spolupráci v menších i větších skupinách. V úterý se do adaptačního kurzu zapojily žákyně třetího a čtvrtého ročníku oboru PMP v rámci své učební praxe. Žákyně třetího ročníku si připravily seznamovací hry a žákyně čtvrtého ročníku besedu, ve které zprostředkovaly prvákům z pohledu vrstevníků, jak to u nás ve škole chodí. Ze zpětné vazby žáků všech zúčastněných ročníků vyplynulo, že setkání prvních ročníků se staršími bylo přínosné, protože se mohli lépe poznat napříč ročníky. Starší žáci nabídli pomoc mladším, kdykoliv budou potřebovat. Toto propojení dává předpoklad k tomu, že celá škola může fungovat v přátelské a prosociální atmosféře. Úterní večer patřil také již tradičně Horkému křeslu, do kterého usedl pan ředitel Mgr. Antonín Krejsa a odpovídal na otázky žáků. Adaptační kurz vyvrcholil ve středu setkáním pohádek v podání žáků, kteří v krátkých scénkách předvedli, že dokáží tvořivě spolupracovat, m ají skvělé nápady, které nepostrádají humor. Žáci prvních ročníků tím nastartovali fungování třídního kolektivu a přejeme jim, aby jejich studijní pouť na SPgŠ se i nadále nesla v duchu spolupráce tak vstřícné, jak to prokázali na adaptačním kurzu. Mgr. Klaudia Pospíšilová, metodik prevence.
  14.9. 2018
  Výtvarný kurz 4.B 17.-21.9.
  5.9. 2018
  Adaptační kurz 1. ročníků 10.-12.9. na domově mládeže.
  28.8. 2018
  Školní rok 2018/19 začíná 3.9.v 9:00 v kmenových učebnách. Třída 3.A začíná v 10:00. Kmenové učebny 1.A - č.40, 1.B č.41, 1.C č. 65.
  22.8. 2018
  Ústní maturitní zkoušky se konají u nás ve škole. 13.9. třídy 4.A a 14.9. třída 4.B,C. Ředitel školy.
  22.8. 2018
  Opravné písemné maturitní zkoušky probíhají ve spádové škole: Gymnázium Prachatice. Písemná práce z anglického jazyka- 3.9.začátek 12:00, didaktický test z matematiky- 3.9. začátek 14:00. Písemná práce z českého jazyka- 4.9. začátek 8:30, didaktický test z českého jazyka- 4.9. začátek 13:00. Didaktický test z anglického jazyka- 5.9. začátek 8:30. Ředitel školy.
  29.6. 2018
  Milí žáci, studenti a zaměstnanci školy, přeji Vám co nejhezčí prázdniny a dovolené. Dobře si odpočiňte, poznávejte nové věci a vraťte se v září veselí a usměvaví. Ředitel školy.
  4.7. 2018
  Ve středu 27. 6. vyrazila naše třída 1. A na výlet. V půl deváté měl odjíždět vlak, ale z důvodu výluky nás z Prachatic do Volar přepravil náhradní autobus. Po výstupu z autobusu jsme od paní učitelky obdrželi instrukce k celému dni a do dvojic papír s tajenkou, k jejímuž vyluštění nám stačila pouze písmena získaná za správně zodpovězené otázky. Po společném fotu jsme s úsměvem a písničkou na rtech vyšli pěšky směrem ke Křišťanovickému rybníku. Cestou jsme kromě luštění tajenky potrápili mozkové závity při učení limeriků zpaměti. Především jsme ale poznali krásnou krajinu a čistou přírodu okolo řeky Blanice, což je zdokumentováno na našich fotografiích. Na zřícenině hradu Hus jsme písničkou vysvobodili hodné hradní strašidlo a obdrželi od něj sladký poklad.Výlet jsme zakončili příjemným posezením u ohně, opečením buřtíků a krátkým odpočinkem u Křišťanovického rybníka před odjezdem autobusu zpět do Prachatic. Děkujeme naší třídní učitelce Mgr. Michaele Pártlové za perfektní zorganizování celé akce, paní učitelce Mgr. Evě Novákové za roli hodného hradního strašidla a paní vychovatelce Haně Krafčikové za milý doprovod a účast na akci. Eva Tesařová 1. A.
  28.6. 2018
  Zájemci o denní studium VOŠ mohou podávat přihlášky do 2. kola. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy.
  28.6. 2018
  DÍVKY Z POKOJE 28. Dívek bylo 15 a každá popisuje, jak to probíhalo. Kamarádi měli zakázáno si s nimi hrát. Všechno jim sebrali. Chodily do židovské školy, kde dětí bylo čím dál méně. Děvčata se dostala do Terezína na pokoj číslo 28, kde se snažila žít všechna pospolu a pomáhat si. Vytvořili si také organizaci Maagal. Bohužel některé s nich nastoupili do transportu, i přesto byly ale se zbylými děvčaty v kontaktu díky dopisům. Kateřina Levá, 1.B .
  28.6. 2018
  26.června jsme navštivily KreBul a prohlédly jsme si výstavy, které půjčilo Židovské muzeum Praha. NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA. Židovské děti popisují život před válkou, který byl plný radosti, život během války, když přišly o všechno a často i o rodinu a život po válce, který by se mohl zdát šťastný jako před válkou ale nenašel by se nikdo, koho by vzpomínky nepoznamenaly. ing. Soňa Kabelová.
  27.6. 2018
  V sobotu 23. června jsme jako už každý rok s CINKem vystupovali na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově. Poté, co jsme se sešli a přesunuli se i se všemi věcmi do místní základní umělecké školy (kde máme každý rok zázemí), jsme měli chvilku času na to, abychom se podívali do centra Krumlova, kde byly nejrůznější stánky s ručními výrobky a občerstvením, a také jsme mohli zhlédnout různá vystoupení. V ZUŠ jsme se rozehráli a rozezpívali, a pak už nás čekalo vystoupení na hlavním pódiu na náměstí Svornosti. U publika se hodinový koncert CINKu setkal s nadšením a došlo i na přídavek. Následoval historický průvod, který někdo z nás sledoval, ostatní využili volný čas k občerstvení se. Po průvodu už nás čekal druhý koncert. CINK vystoupil s kratším programem v Masné ulici, kde našel ještě nadšenější podporu od publika, než při předchozím koncertu. Zde jsme hráli dokonce dva přídavky, a kdyby to čas dovolil, hráli bychom ještě déle. Po velmi úspěšném koncertu už jsme si jen sbalili věci a spokojení a potěšení odjížděli domů. Adriana Trusíková.
  27.6. 2018
  Dne 20. června naši školu navštívil báječný rétorik, učitel tvůrčího psaní a řeči Jan Nepomuk Piskač. Měl pro nás připravený anglický a německý program, ve kterém nám představil několik literárních autorů a jejich díla, jak mladších tak i starších. Ještě nikdy jsem neslyšela tak skvělou výslovnost v obou jazycích . Úžasné bylo i umělcovo zapálení a chuť do práce, s kterou nám přednášel i české překlady. Celkově si myslím, že program byl velmi povedený a ocenila bych i další představení. Alena Nováková 1. B.
  25.6. 2018
  Ve dnech od 3. do 8. června se konal turistický kurz třídy 3. A. Po příjezdu na vlakové nádraží v Sušici jsme osedlali svá kola a vyrazili porážet ty největší kopce. Do penzionu jsme dorazili sice celé pomlácené, odřené a uřícené, ale všechny jsme to zvládly.Další den jsme se naučili přežít v přírodě a postavit si také super hotel v lese, přičemž máte luxusní vařené brambory s nádechem jehličí. Společné zpívání, úmyslné otočky, parkování pod větvemi, zdolávání proudů vody a také mnohé další nás naučila voda a společná práce na raftech. V lanovém parku ve větvích stromů mnozí z nás překonali sami sebe a za to jsme se také sladce odměnili. Nutno podotknout, že v tento den jsme měli povolená slova, na jaké člověk ani nepomyslí. Nikdo z nás rozhodně nezapomene na sportovní utkání, které pro nás učitelé a paní vychovatelka společnými silami vymysleli. Orientační běh po Petrovicích je kapitola sama o sobě. Dozvěděli jsme se, že není kaplička jako kaplička a také to, že je velmi důležité se nevzdalovat od svého parťáka v týmu, protože se pak může stát, že místo hledání úkolů po Petrovicích budete hledat svoji dvojici. Následující den byl náš osudný. Pomocí mapy se každá skupina měla dostat na určité místo. Na místě nám poté pán ze základny balonů a spol. sdělil azimut, podle něhož jsme se měli dostat k cíli. Tekl z nás pot, byly jsme celé poštípané, ale až se zase někdy ztratíme v lese tak víme, že máme vyšplhat na nejvyšší místo a mávat tak dlouho, až nás někdo uvidí. Nesmíme zapomenout zmínit ani personál v penzionu, který se o nás krásně staral a který nám připravoval takové snídaně, po kterých jsme sice nevyskočili ani na kolo, ale zase se těšili na další ráno.Nastal poslední den a také konec turistického kurzu, díky kterému se nám prodloužil život. Děkujeme za spoustu nových, zábavných a adrenalinem přetékajících aktivit, které jste s námi společně prožili. Patricie Bílahorková a Monika Kromková.
  22.6. 2018
  Díky spolupráci jazykové komise měli žáci všech ročníků možnost zapojit se do celostátního projektu Obří jazykové pexeso a pokusit se tak o vytvoření národního rekordu. Každý žák na kartu nakreslil dva stejné obrázky a doplnil je o název včetně překladu, a to buď do němčiny, nebo angličtiny. Žáci karty tvořili v průběhu května, v polovině června jsme karty odeslali a agentura Dobrý den, která na pokoření rekordů dohlíží, provedla sčítání všech zaslaných materiálů. Český národní rekord byl zdolán, celkem obří jazykové pexeso čítá přes 11 300 karet. Nyní organizátoři plánují vytvořit webovou aplikaci, ve které by bylo možné si pexeso zahrát. Těší nás, že i žáci naší školy přispěli k vytvoření rekordu a doufáme, že i jejich karty pomohou rozšiřovat slovní zásobu nejednomu studentovi angličtiny či němčiny. Za komisi cizích jazyků Mgr. Barbora Pavlíčková.
  22.6. 2018
  Zájemci o denní studium VOŠ mohou podávat přihlášky do 2. kola. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy.
  22.6. 2018
  Úterní večer (19. 6. 2018) patřil v letošním roce poslednímu vystoupení Prachatického interaktivního lehce ulítlého klubu improvizace – PILULK(I)ám. Prostor prachatického Muzea české loutky a cirkusu praskal ve švech. Zdá se, že už se rozkřiklo, jak výborná zábava vždy panuje a jaké bizarní a vtipné situace jsou aktéři schopni vytvořit. Hrálo se na dva poločasy, a to podle pravidel České improvizační ligy. Hráči byli tentokrát rozděleni na Senior tým (naši letošní maturanti – absolventi) a na Present tým (Pilulky, které ještě studují a hrají za naši školu). Samozřejmě nechyběla drsná rozhodčí Hana, která vždy dává impro zápasům tu správnou atmosféru. Po rozcvičce oba týmy změřily své síly v kategoriích „dvojitá stíhačka“, „1, 3, 5, 7 slov“, „pyramida“, „teleshopping“ či „irská opilecká píseň“ hraných na divácká témata. Pilulky i diváci se bavili při roztodivných situací na poušti, v kadeřnictví nebo v dětském koutku, zhlédli jsme reklamní šot, ve kterém se nabízel obytný přívěs a ve hře „polovina času“ jsme nejprve v několika minutách, poté v několika vteřinách, viděli, co se dělo ve strašidelné kobce. O zábavu bylo postaráno, pantofle nesouhlasu vzduchem příliš nelétaly a všichni odcházeli ve výborné náladě. Za večer plný vtipu a bezvadné atmosféry děkuje věrná divačka a občasná konferenciérka Mgr. Barbora Pavlíčková.
  21.6. 2018
  Ve středu 20. června navštívil naši školu rétor Jan Nepomuk Piskač, který ve dvou hodinových představeních seznámil nejprve němčináře s autory klasické německy psané literatury, a poté angličtináře s významnými díly autorů britské a americké literatury. Pro německy hovořící žáky byl připraven program zahrnující seznámení s dílem Ch. Morgensterna, Franze Kafky a P. Süskinda, v kombinaci s německými překlady českých autorů, např. byl zmíněn K. H. Mácha či K. J. Erben. Angličtináři měli možnost slyšet v originále několik ukázek Shakespeara (ukázka sonetu, monolog To be or not to be, část díla v překladu Martina Hilského a loutkový/kuchyňský seminář HaPrDáns) a nebyli připraveni ani o ukázku z děl amerických autorů (E. A. Poe, Ch. Bukowski či L. Cohen). J. N. Piskač svým dramatickým ztvárněním recitovaných děl a expresivním projevem přiblížil světové velikány cizojazyčné literatury našim žákům, kteří tuto zkušenost mohou využít napříč předměty (v českém jazyce, cizích jazycích, dramatické výchově). Za komisi cizích jazyků Mgr. Barbora Pavlíčková.
  18.6. 2018
  V minulém týdnu, od 10. do 15. června, proběhl sportovně turistický kurz třídy 3. B v Petrovicích u Sušice. Ubytování v roubenkách, bohatě prostřené stoly i areál nabízející tenisové kurty a bazén všichni zúčastnění ocenili. Třída opět ukázala, jak skvělý a výkonný kolektiv jsou. Za celý týden nedošlo k jedinému problému – nikdo nepíchl kolo, nevypadl z raftu do Otavy, neztratil se v mlze. Nejzávažnějším technickým problémem bylo nasazování spadlého řetězu a nejvážnějším lékařským zákrokem vyndávání klíštěte. Všechny sportovní discipliny 3. B zvládla, i když někdy bylo zapotřebí překonat sám sebe, svůj strach a vykročit do neznáma (např. v lanovém parku). Na konci kurzu nám tachometr ukazoval 123 kilometrů ujetých na kole, máme za sebou 25 odpádlovaných říčních kilometrů, zdolali jsme 300 metrů lan zavěšených ve výšce 10 metrů a orientační pochod do Sušice (terénem, s buzolou a v mlze) jsme zvládli za tři hodiny a (navzdory nepříznivému počasí) ve výborné náladě. Poslední den proškolil účastníky kurzu ve střelbě vzduchovkou, v bunjee runningu, střelbě z luku či v luštění piktogramů. Týdnem plným zajímavých aktivit žáky zkušeně provedla jejich třídní Mgr. Eva Nováková a patří jí velký dík za organizačně výborně zvládnutou školní akci. Přejeme i budoucím třeťákům, aby jejich kurzy byly takto vydařené a nabité dobrou náladou. Za tým vedoucích Mgr. Barbora Pavlíčková.
  18.6. 2018
  PROJEKT Čojč ,,Papir a Štift". V týdnech 22.5.- 4.6. se našich pět žákyň, Kristýna Dolejší, Barbora Pecková, Michaela Schwingerová, Karolína Bednářová, Gabriela Brádková, zúčastnilo už dlouholetého českoněmeckého projektu Čojč (=čeština+deutsch). Na projektu se sešlo 10 Čechů a 6 Němců. První týden jsme strávili na Hluboké nad Vltavou. Navštívili jsme balírnu tužek Faber Castell poblíž Hluboké a továrnu KOH-I-NOOR v ČB. Po té jsme začínali tvořit různé scénky a etudy na téma schopnosti a funkce papíru, papír x digitální technologie, vytváření rytmů s papírem, práce s tužkou a z toho, co nás ve fabrikách zaujalo. Ze scének postupně vznikalo českoněmecké představení, které jsme následně zahráli i na naší škole a v Hluboké. Druhý týden jsme bydleli uprostřed lesa na chatě od NP v Hohenau. V Německu jsme zahráli tři představení. Během celého projektu jsme se společně smáli u her, táboráků, tance a zpěvu. S komunikací mezi Čechy a Němci nebyl žádný problém. Projekt jsme si užili. Kristýna Dolejší 1.B.
  12.6. 2018
  Dne 29.5. 2018 jsme měli možnost zhlédnout představení ztvárněné členy projektu ČOJČ, kterého se zúčastnily i některé naše spolužačky. Představení bylo velmi poutavé. Herci nevyužili téměř žádných rekvizit. K sestavení minimalistické scény postačil pouze papír, se kterým vytvořili malou stínohru a jiné efekty. Divadlo bylo tak působivé právě díky své jednoduchosti a propracovanosti zároveň. Herecké výkony nebyly zastíněny prvky na scéně a představení tak působilo mile a přirozeně. Myslím, že vystoupení bylo pro diváka poutavé zejména díky své dynamičnosti a rychlému spádu. Objevovalo se spoustu situací, které ve vás dokázaly vyvolat velmi intenzivní pocit, ať už radost, lítost nebo strach, a po celou dobu vás nutilo přemýšlet.Celkově musím říct, že představení bylo velmi povedené. Je fascinující, že lidé z odlišných zemí, mluvící rozdílným jazykem se dokázali domluvit a vytvořit něco takového. Häuslová Kateřina, Nováková Lenka, 1.B.
  5.6. 2018
  Zájemci o denní studium VOŠ mohou podávat přihlášky do 2. kola. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy.
  31.5. 2018
  V úterý 29.5. se ve Střední pedagogické škole Prachatice uskutečnilo dvojjazyčné divadelní představení „Papír a Štift“. Celkem 17 mladých lidí z Čech a Bavorska vložilo svou fantazii, kreativitu a divadelní um do 40-minutové hry plné zvratů, emocí a pompézního závěru, ve kterém papír a tužka rozhodně nestály ve stínu moderní techniky v našem globalizovaném světě.V tělocvičně studenty SPgŠ a mladé aktéry přivítala a představení zahájila zástupkyně ředitele Ing. Jana Kotrchová spolu s Mgr. Soňou Kabelovou, učitelkou němčiny. Mezi učinkujícími bylo 5 děvčat z 1. a 2. ročníku SPgŠ. Píšou o nás.
  29.5. 2018
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 1.a 8.6. v 15:00 v aule Gymnázia Prachatice.
  19.5. 2018
  Dovolte mi, se s Vámi podělit o krátké zhodnocení praxe Vašich studentů: Racková, Lang, Tomanová a Schusterová, kterého jsem se zúčastnila v pátek na místech praxe. Vedení obou mateřských škol opravdu velmi kladě a pozitivně hodnotilo připravenost Vašich studentů se zapojit do činností pomocí verbálního i neverbálního chování adekvátně věku a rozvoji dětí. Doprovázet je a motivovat pro zvolené aktivity. Bylo několikrát zdůrazněno přátelské a milé vystupování nejen k dětem, ale i k pedagogickému a nepedagogickému personálu. Od začátku i přes někdy jazykové zábrany ukazovali připravenost a velký zájem o práci. Vážený pane řediteli, díky tomuto velmi úspěšnému absolvání praxí, jsme dostali nabídku do Lince i na další období. Přijměte prosím náš velký dík za tak skvělé studenty, za jejich výkon a odbornou připravenost! Za projektový tým. Vlasta Křičková.
  21.5. 2018
  Při hodinách dějepisu se každý z nás učil o Druhé světové válce, o politických záležitostech, o hrůzách, co se děly, nicméně nikdy nebudeme vědět vše, hlavně z toho důvodu kolik lidí bylo zapojeno, kolik životů bylo ukradeno. A každý ten život má nějaký příběh, vlastní myšlenky, unikátní zvláštnosti. Přednáška na téma Hanin kufřík (což je reálný příběh o dívence, která se dostala do koncentračního tábora, ale už neodešla) nám přiblížila a naťukla nejen sociální situaci jak v Německu tak i v Protektorátu. Seznámili jsme se s rodinou a životem Hany Bradyové a jejího bratra, který válku přežil. Člověk si těžko představí, jak rychle se věci, vaše jistoty mohou změnit a obrátit vše, co jste znali, naruby. Po prezentaci nás program zavedl ještě trochu jiným směrem. Po skupinách jsme dostali pracovní listy, různé prameny, fotky, mapy, deníky, ze kterých se skládaly příběhy, příběhy různých lidí, jejich myšlenek. Tedy po Haně jsme se dostali ještě o stupeň hlouběji pod povrch života lidí, kterým se jejich jistoty proměnily během sekundy. Možnost nahlédnout jen lehce skrz jejich oči je velice zvláštní zkušenost a myslím, že to opravdu stojí za to. Děkuji za tuto zkušenost. Workshop Hanini kufřík jsme absolvovali s paní Kabelovu v KreBulu v rámci projektu Vzpomínky pro lidskost 2018. Karolína Bednářová, 2.B.
  18.5. 2018
  Paprsky slunce rozehřívají celý den a já se přesto klepu zimou. Sedí nás tu v zatemněné místnosti sedm, a přesto je plná. Plná strachu, bolesti, smutku, přeplněná nejistotou v život, který žijeme. Máme se takhle kvůli nám samotným? Nebo díky tisícům koster dřímajících v nánosech hlíny? Film Stanislava Motla – Živý mrtvý ve zprostředkování organizace KREBUL v rámci projektu „Vzpomínky pro lidskost 2018“ nám 14.5 dal mnoho odpovědí,avšak čím více informací máte, tím větší potřebu vědět cítíte, a tak i když jsme ze dveří vyšli mlčky, v hlavě se nám motá spousta otázek, na něž bohužel odpověď asi není. Při pohledu na hrůzu ukrývanou v Osvětimských zdech se kolem našich srdcí obmotala otázka “Proč?“ jako ostnatý drát, který by měl kolem své hrudi pocítit určitě každý, protože jen tak se poučíme z chyb těch, kteří se dříve procházeli stejnými cestami jako my.A proto bych se stejnou pokorou, se kterou jsme vycházeli z promítací místnosti, chtěla poděkovat, panu Motlovi, organizaci KREBUL a paní učitelce Kabelové za tak nezapomenutelný prožitek.Lucie Poláková za žákyně 3.B a 1.B.
  17.5. 2018
  Všichni milovníci sportu napříč ročníky se sešli v průběhu středečního odpoledne v tělocvičně školy. U zahájení akce Maraton sportovních her nechyběli diváci a podporu 0. zkušebnímu ročníku vyjádřili svou aktivní účastí také kantoři Mgr. Libor Nechoďdomů a Mgr. Barbora Pavlíčková. Napínavé utkání týmu červených a zelených proběhlo ve třech kolech. V první floorballové části za povšimnutí určitě stál výkon Veroniky Novákové ze 3.A. Nejúspěšnější střelkyně zápasu potvrdila svoji kapitánskou pozici a jednoznačně zvrátila výsledek na stranu červených. Koncovky setů v odbíjené byly o poznání dramatičtější a na palubovce ukázaly svou mrštnost a um vítězky celoročního mezitřídního turnaje z 1.A tentokrát ve spolupráci s ostatními v týmu červených. Největšímu zájmu se překvapivě těšilo ringo, kdy do hry zasáhlo přes dvacet hráčů. Vítězství i napotřetí patřilo týmu červených. Podrobnějších výsledků a soupisek nasazených hráčů se můžete dočíst na nástěnce u tělocvičny. Všem děkujeme za účast a příjemně strávené odpoledne! komise TV .
  17.5. 2018
  Téma holocaustu a koncentračních táborů je obecně velmi rozšířené, ale ne každý ho bere vážně a dokáže si představit, jak zlé to bylo a klidně i může být znovu. Dokument Živý mrtvý opravdu otevře oči a dotkne se srdce snad každému, protože číst o něčem a slyšet vyprávění pamětníků, kteří sami všechny tyto hrůzy zažili je dost rozdílné, a na člověka obvykle zapůsobí mnohem více. Veliký dík za představení filmu patří společnosti Krebul, a samozřejmě i panu Motlovi který film natočil, a v neposlední řadě hlavně panu Henryku Mandelbaumovi za jeho odvahu a sílu vyprávět svůj příběh, bez kterého by se dokument ani nemohl uskutečnit, a lidé by se nedozvěděli jak to vlastně bylo. Film jsme viděli v rámci projektu Vzpomínku pro lidskost 2018. Za 1.B Alena Nováková (K).
  9.5. 2018
  Místo programu 24.4. na domově mládeže kvůli přijímacímu řízení nám paní učitelka Kabelová zařídila program ve Štěpánčině parku. Setkali jsme se tam s paní Silvií Janošťákovou. Ta pro nás měla nevšední program, na nějakou tu chvilku jsme si zahráli na detektivy. Ano, chápu zní to zvláštně pro studentky střední školy, ale počkejte, vše vysvětlím! Za pomoci určitých materiálů a vodítek, jsme po skupinkách měli za úkol najít v parku dva určité stromy. Že to zní jednoduše? To sotva. Někteří z nás se vcelku zapotili a opravdu jedna mozková buňka nebyla nechaná v klidu. Také jsme se poučili a ukázali jak fungovat, když budeme s dětmi pracovat v přírodě, což se nám rozhodně bude hodit do budoucna. Osobně jsem si program dost užila a rozhodně musím, říct, že i nějaká ta nová znalost přibyla do zásoby. Tímto moc děkujeme za připravený program jak paní učitelce Kabelové tak i paní Janošťákové. Karolína Bednářová 2.B.
  2.5. 2018
  Muzeum České loutky a cirkusu se 25.4. v 19 hodin změnilo v improvizační zápasové pole. Na jedné straně improvizační tým Like, který přijel z gymnázia Open Gate z Babic u Prahy a na druhé Pilulky, tým který trénuje při Střední pedagogické škole v Prachaticích. Improvizační zápas se odehrával v přátelské atmosféře za velké podpory diváků, kteří navrhovali témata improvizací, hlasovali, kterému týmu se dařilo lépe, a také mohli dávat najevo svůj nesouhlas s přísnou rozhodčí házením pantoflí. Naopak pozitivní pocity dávali diváci najevo tleskaním a hlavně smíchem, kterého rozhodně nebylo m á lo. Dalsí zápas divadelní improvizace podle pravidel České improvizační ligy se bude konat v červnu, ale my už se těšíme teď!. MgA Hana Patrasová .
  2.5. 2018
  18.4. – na studiové scéně Jihočeského divadla Na půdě v Č.Budějovicích se naši žáci pobavili při divadelním představení českobudějovických studentů Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Jednalo se o adaptaci hry J. M. R. Lenze Der Hofmeister s názvem Mistr, jejíž děj byl zasazen do 20.století. Představení se odehrávalo v německém jazyce. ing. Soňa Kabelová.
  30.4. 2018
  24.4. – návštěva pracovnic ZVAS ČB, které informovaly naše žáky o podmínkách, a průběhu praxe v rakouské MŠ v Linci v rámci projektu BIG ATCZ5.ing. Soňa Kabelová.
  27.4. 2018
  Tereza Vondrů, 3.B obsadila 3.místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce v kategorii III.B, pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním institutem pro další vzdělávání a Goethe-Institutem České Republiky. ing. Soňa Kabelová.
  26.4. 2018
  Ve středu 25.4.2018 se Veronika Schusterová a Magdaléna Talířová zúčastnily 3.ročníku soutěže předčítání v německém jazyce- Jihočeský knihomol, která se uskutečnila v Goethe centru České Budějovice. Každý ze zúčastněných přečetl v německém jazyce úryvek z knihy Erebos, jejíž autorkou je Ursula Poznakovski z Rakouska- držitelka ceny za literaturu pro mládež z roku 2011. Malý prostor Goethe centra byl naplněn velkými výkony. Verča Schusterová se ve své kategorii umístila na krásném 2.místě a Magda Talířová si dramatickým projevem vybojovala 1.místo v kreativní kategorii. Členové odborné poroty soutěžícím poskytli cenné a zajímavé rady ohledně fonetiky, neverbální komunikace i rétoriky. Příjemnou rodinnou atmosféru a občerstvení připravila vedoucí centra Mgr. Lucie Trnková a Mgr. Eva Jandíková. Patří jim velké díky za tak milou péči. Skvělý zážitek nám okořenilo nádherné slunné počasí během dne. Vychovatelka Veronika Bubeníková.
  25.4. 2018
  Opět po roce, 20. dubna 2018, ve 14:30 se v Národním domě v Prachaticích konala tradiční školní akademie Střední pedagogické školy Prachatice. Žáci všech ročníků si pod vedením svých učitelů připravili velice pestrý kulturní program, ve kterém nechyběla hudební, dramatická i sportovní vystoupení. Hosté byli přivítáni sympatickou moderátorskou dvojicí Terezou Kolářovou a Josefem Šedinou, která s lehkostí provázela diváky celou akcí. Začátek programu patřil vokálně instrumentálnímu souboru Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky, po jehož vystoupení si svým recitátorským umem diváky získala Barbora Wortnerová. Po zajímavé sestavě v moderní gymnastice, kterou si připravila Klára Asterová, bylo obecenstvo unášeno na vlnách hudebních, v sólovém zpěvu zazářily Pavlína Bujnovská a Karolína Kubešová, klavírní doprovod zajistily Veronika Pešková a Tereza Gondeková. Pod taktovkou sbormistryně Mgr. Petry Sovové se prostorem rozezvučely tóny školního sboru Fontána. Vynikající hudební výkony předvedly i Veronika Pešková a Kateřina Mrázová ve hře na klavír. Jedinečný duet ve zpěvu si střihly Adriana Trusíková spolu s Annou Lebedovou. Opravdu veselo bylo v sále poté, když se na scéně objevil improvizační tým PILULKY. Publikum dostalo možnost vybírat témata k improvizaci etud samo, a ačkoli byla některá z nich zapeklitá, PILULKY je bravurně zvládly. Krev v žilách diváků rozproudily svou energickou show Roztleskávačky, které trénují pod vedením Hany Krafčikové. Dokonalou atmosféru umocnil vokální sextet Šesttet v čele s Mgr. Martinou Pivoňkovou. Akademie byla ukončena bouřlivým potleskem pro všechny účinkující. Příští rok na viděnou! Mgr. Marie Trnková.
  17.4. 2018
  Praktické maturitní zkoušky z dramatické a výtvarné výchovy odstartovaly dny plné očekávání, strachu a následné radosti. Takový byl i 17. duben 2018. Kluby dramatické výchovy a prostory Muzea české loutky a cirkusu ožily. Staly se spolu s dětmi MŠ Zahrádka a žáky ZŠ Vodňanská svědky pohádkových i dobrodružných příběhů. Budoucí učitelé řídili dramatické lekce v roli pohádkové babičky, víly, princezny, Kleopatry či kapitána lodi. Děti pomáhaly rozplétat kouzelná klubíčka i popletené pohádky, s Barvičkou navštívily barevné světy, vytvořily indiánský totem, zachránily princeznu z temného sklepení a naučily se čarovat. Žáci ZŠ se vydali na plavbu po Vltavě, aby poznali státní symboly, odhalili, kde domov můj a připomněli si tradice města i venkova. Další dramatické lekce byly směrovány k mládeži. Malý princ a jeho růže promlouvali svou naléhavostí, královna Kleopatra poučila o mumifikaci, selka Milada Kropenatá ve slezském kroji připomněla důležitost tradic a zvyků českého venkova. Zamyslet jsme se mohli nad tématy, co je štěstí, sen a snění, etika a zákony dnešní společnosti. Popřejme na cestě k maturitní zkoušce všem maturantům mnoho štěstí.PaedDr. Ivana Bečvářová, předmětová komise dramatické výchovy.
  13.4. 2018
  Dobrý den, Vážený pane řediteli, chtěla bych moc poděkovat za akci v naší škole - vaši žáci byli moc šikovní, vše zvládli bez problémů a bylo na ně spolehnutí. Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní
  12.4. 2018
  Již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNA proběhla letos nově v prostorách KreBul. Spolu s děvčaty SPgŠ si přišli uplést pomlázku či vyzkoušet některé techniky výroby kraslic i zájemci z řad veřejnosti. Děti i dospělí pod vedením lektorek J. a B. Pavlíčkových a M. Pártlové pletli, malovali, vrtali, drátkem oplétali či stuhami zdobili vyfouknutá i polystyrenová vajíčka. Inspiraci nabízely vystavené exponáty a podněcovaly tak vlastní tvůrčí invenci. Společně strávené odpoledne přineslo nejen výsledné produkty, ale především jarní pohodu a radost z tvoření. Mgr. Jana Pavlíčková.
  12.4. 2018
  Třeboň poetická, to je název recitační přehlídky a krajského kola celostátní přehlídky přehlídky přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov, kam se v sobotu 17. března vydalo také pět žákyň naší školy (Eliška Malečková, Štěpánka Tušlová, Jolana Rayová, Eva Tesařová a Barbora Wortnerová. Již od rána byly ke slyšení texty od různých autorů a recitátorů všech tří věkových kategorií. K večeru se i přes mrazivé počasí konal tzv. guerilla poetring, tj. roznášení básní po městě. Večer hrála v divadle J. K. Tyla, kde se celá přehlídka konala, kapela Nina Rosa. Druhý den jsme viděli divadlo poezie souboru DěS MAlá a VElká. Představení s tématy židovství, romské kultury, odsuzování odlišností, jinakosti a prolínání historie a současnosti nás velmi zaujalo. Program pokračoval přednesením druhých textů a diskusí s porotou, kterou tvořila trojice Jana Machalíková, Jiřina Lhotská a Aleš Vrzák. Porotci dopodrobna probrali výkony všech recitátorů, a tak se nám dostalo konstruktní kritiky, abychom se mohli v přednesu zase posunout. Myslím si, že mohu říct, že se všem prachatickým recitátorkám, pod vedením MgA. Hany Patrasové, přednes povedl. Z přehlídky jsme odjížděli s novými vědomostmi, zkušenostmi a zážitky. Již teď se můžeme těšit na příští rok. Barbora Wortnerová , Ocenění: Eliška Malečková - Čestné uznání za interpretaci textu Rozpolcený tulipán Barbora Wortnerová - Čestné uznání za interpretaci textu Relativita strachu a nepřímý postup na celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov. Na setkání odborné rady pro umělecký přednes (11. 4.) bylo rozhodnuto, že se Barbora Wortnerová zúčastní Wolkrova Prostějova.Hana Patrasová - Postup na Wolkrův Prostějov s interpretací textu Slawomira Mrožka Fakt.
  11.4. 2018
  Školní akademie v Národním domě 20.4. 2018 ve 14:30, po skončení třídní schůzky - informace o chování a prospěchu žáků.
  9.4. 2018
  11.4.maturitní písemná práce, 12.4.jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
  9.4. 2018
  Doteky – výstava prací pedagogů SPgŠ. Tým pedagogických pracovníků SPgŠ Prachatice se ve svém volném čase věnuje tvůrčím aktivitám i v jiných oborech, než je jejich aprobace. Letos poprvé se téměř dvacítka z nich představila se svými dalšími dovednostmi široké veřejnosti. K vidění jsou obrazy, fotografie, fotoobrazy, texty a textové koláže, paličkovaná krajka, šité i háčkované modely a doplňky, šperky, hudební nástroje, loutky, metodické publikace… Vernisáž zpestřili hudební soubor Cink pod vedením Mgr. J. Vopálky a umělecký přednes Mgr. M. Haspeklové. Výstava potrvá v prostorách KreBul, Zlatá stezka 145 do 20. dubna. Srdečně zveme k návštěvě. Mgr. Jana Pavlíčková .
  6.4. 2018
  Čtyřicet let slaví každý člověk jenom jednou. 5. dubna 2018 se konal krásný koncert, na kterém se prachatické veřejnosti představil skvělý pěvecký soubor SPgŠ Fontána, který vede Petra Sovová, Klarinetový soubor Prachatice a Klarinetový soubor Junior se svými členy Petrem Chalupským, Tomášem Janouškem, Jiřím Peckou, Tomášem Mayerem a Janem Antelem. Jako další hosté se představili: Martina Pivoňková, Drahoslava Satorová, Marcela Haspeklová, Vítek Neužil a Simona Vacušková. Všichni účinkující předali během tohoto koncertu vše krásné, co mohou svým uměním a lidskostí poslat prostřednictvím svých nástrojů a lidských hlasů. Neopakovatelný zážitek, a tak trochu i sen, se stal nádhernou realitou, kterou samozřejmě ocenili především posluchači a návštěvníci tohoto koncertu. Hudba a zpěv se linuly krásnými klenbami kostela sv. Jakuba v Prachaticích a jistě potěšily zcela zaplněné prostory tohoto místa, z něhož dýchají staletí a úcta k lidské vzájemnosti a pokoře. Jsem velice rád a šťasten, že jsem dostal od tolika svých spolupracovníků a přátel tento krásný dárek ke svým čtyřicátým narozeninám. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem účinkujícím a také studentkám SPgŠ Prachatice, které věnovaly svůj čas nacvičování pestrého programu i s překvapeními, která mne upřímně dojala. Říká se, že svůj stín nepřekročíš. V tomto případě si dovolím říci, že budeme všichni vždy velice rádi tento stín zdolávat a stále hudbou těšit své posluchače. To je totiž hlavním smyslem muzikanství. Takže příště zase někdy někde. Kupříkladu při nějaké podobné příležitosti. Mgr.Jan Hovorka.
  3.4. 2018
  Dne 27. 3. 2018 se vypravil tým děvčat ze 3. A do Českých Budějovic, kde se konalo regionální kolo soutěže „Navrhni projekt“. Pod vedením Mgr. Barbory Pavlíčkové vytvořily Lenka Beerová, Kateřina Čechová, Kateřina Kuchtová, Michaela Blažková a Andrea Kouklová projekt s názvem „Workoutové hřiště v Prachaticích“, který se probojoval do pětice nejlepších v regionu Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj). Letos byla konkurence opravdu velká, všechny prezentované projekty byly na velmi vysoké úrovni a náš tým získal čtvrté místo. Společný projekt jsme obhajovaly před odbornou porotou složenou z koordinátorek Eurocenter Plzeň a České Budějovice, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupkyně Centra pro regionální rozvoj. Na námi navrhovaném projektu výstavby workoutového hřiště porota ocenila užitečnost a přínos pro město, realistický cíl, udržitelnost, grafickou propracovanost projektové dokumentace, vlastní natočené motivační video a prezentační dovednosti žákyň. Celý tým kromě výborné zkušenosti a zpětné vazby od odborníků získal i hodnotné ceny – power banky. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  3.4. 2018
  V pondělí 26. března navštívil starosta města Prachatice, pan Martin Malý, třetí ročníky SPgŠ, aby v dvouhodinovém přednáškovém bloku seznámil žáky s tématikou komunální politiky. Výuka občanské výchovy tak byla zpestřena o zkušenosti s vedením a fungováním města přímo od osoby nejpovolanější. Žáci se seznámili mimo jiné s rozpočtovou politikou města, chodem městské správy, plánovanými projekty a stavebními úpravami, které se v blízké budoucnosti uskuteční. Nejvíce je zaujal připravovaný projekt rekonstrukce plaveckého bazénu, parku a letního kina. Pan starosta poskytl vyčerpávající informace týkající se plynulého chodu města a ochotně zodpověděl veškeré dotazy. Jeho návštěva byla přínosnou a obhajující zkušeností, za kterou děkujeme. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  3.4. 2018
  Po dlouhé době se SPgŠ podařilo probojovat do krajského kola olympiády v anglickém jazyce. Tento úspěch slavila Bára Wortnerová ze 3. A, která naši školu reprezentovala 27. 3. v Českých Budějovicích, kde se tato prestižní soutěž konala. Z 90 možných bodů se jí podařilo získat 81. I když to na postup do celostátního kola nestačilo, jedná se o skvělý výsledek. Za vzornou reprezentaci školy patří Báře pochvala, a to nejen od angličtinářek. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  3.4. 2018
  28.3. představila organizace ČOJČ žákům projekt PAPIER A ŠTIFT, přihlásit se mohli žáci, kteří chtějí poznat nové mladé lidi na bavorské straně, poznat zajímavá témata, hrát divadlo a zdokonalit se v němčině. Projekt se uskuteční 22.5. - 4.6. v Hluboké nad nad Vltavou a v Hohenau v Bavorsku. V rámci tohoto projektu zahrají účastníci naší škole divadelní představení v česko - německém provedení. S.Kabelová.
  30.3. 2018
  Dne 23. 3. se dívky z naší školy zúčastnily krajského kola ve florbalu, který se konal v Jindřichově Hradci. Čekalo je pět zápasů po dvanácti minutách. Do útoku se s velkým nasazením pustily: Klára Asterová, která nastřílela nejvíce gólů, Veronika Kalinová, Michaela Flekalová a Aneta Pavelková. V obranné linii se držely: Pavlína Doležalová, Michaela Počtová, Denisa Šandová, Kačka Wolfová, Magdaléna Talířová, Karolína Bednářová a v bráně Adéla Iňová. Nejvíce napínavý byl poslední zápas, protože rozhodoval o konečném pořadí. Celkové skóre činilo dvě výhry, dvě remízy a jednu prohru, což nám přineslo krásně třetí místo. Do příštího roku máme ještě co dohánět, jestli chceme porazit Tábor, ale věřím, že to nebude žádný problém. Na závěr bychom rády poděkovaly naší trenérce Verče Novákové, která vedla všechny tréninky a sestavila nám lajny. Samozřejmě že velké díky patří také paní učitelce Evě Srchové, která nás po celou dobu podporovala a fandila nám. Magdaléna Talířová 3.B.
  30.3. 2018
  Dne 21. 3. v naší škole proběhl Den ochrany člověka za mimořádných událostí. Ráno jsme se oblékli do sportovního a přesunuli se do tělocvičny, kde jsme procvičovali základy sebeobrany s pány policisty. Povídali jsme si o tom, jak se zachovat, když nám někdo vyhrožuje a dokonce jsme si i nějaké prvky sebeobrany vyzkoušeli ve dvojicích. Páni policisté byli velmi vstřícní a dokázali nám odpovědět na každou otázku. Bylo to velmi zábavné a spoustu nového jsme se naučili. Následně jsme se přesunuli do třídy, kde na nás čekal bývalý žák naší školy, který v současné době pracuje u záchranné služby v Českých Budějovicích. Na začátek jsme shlédli video, které poukazovalo na bezohlednost a neúctu lidí. Poté jsme si povídali o první pomoci, jak bychom měli zraněnému člověku pomoci a jak se v takové situaci zachovat. Ke konci přednášky jsme měli možnost si vyzkoušet první pomoc na figuríně. Bylo to zábavné, ale uvědomili jsme si, že ve skutečnosti už to taková zábava nebude.Obě přednášky byly velmi zajímavé a obohacující. Děkujeme za možnost si vyzkoušet, jak poskytnou člověku první pomoc, a také jak ochránit samy sebe v případě nebezpečí. Třída 3.A.
  30.3. 2018
  Tereza Vondrů, 3.B obsadila 1.místo v krajském kole olympiády z německého jazyka, postupuje do celostátního kola. S.Kabelová.
  30.3. 2018
  Na nevelkém jevišti sálu Muzea české loutky a cirkusu bylo po setmění 27. března rušno. Konal se tu totiž letos již druhý zápas v divadelní improvizaci. Klání dvou týmů připomínající formou a pravidly malé hokejové utkání přišlo sledovat přes pět desítek natěšených fanoušků a prostory praskaly ve švech. Ve světle reflektorů za tónů kytarového doprovodu Sabiny Volfové vytvářeli krátké hrané příběhy na divácká témata trénovaní hráči domácího týmu PILULKY (Prachatický interaktivní lehce ulítlý klub improvizace) Míš a B&iacu te;lková, Štěpánka Tušlová, Víťa Kovář a Bára Wortnerová. Roli soupeře a neméně vtipný protějšek ztvárnili členové brněnské skupiny Meandry. Boj o to, kdo svým uměním improvizace zaujme a získá více diváckých hlasů a úsměvů, byl toho večera méně důležitý než společnými silami vytvořit zábavu pro všechny, včetně aktérů (v rolích pomocných rozhodčích se poprvé objevily žákyně prvního ročníku Barča Kalousková a Eliška Dvořáková, hráče rozpohybovala a rozehřála při veřejné rozcvičce už tradičně trenérka Mgr. Eva Nováková). Napětí, intenzivní prožitky a aktivní roli diváků podpořila svým vystoupením v roli nekompromisní rozhodčí MgA. Hana Patrasová, která neváhala žádat přihlížející o další podněty a nápady pro právě vznikající skeče, vypůjčila si (a vrátila?) několik inspirativních předmětů a některé méně bojácné vyzvala přímo na scénu. V průběhu show se hosté dozvěděli o užitečnosti nadměrných pláštěnek, vyslechli chvalozpěv dvou dam na pana Antonína „Nevinného“, otce sličné a okouzlující konferenciérky Karolíny Kubešové, stejně tak zhlédli velmi netradiční projekci živých obrazů na téma Chrlící sopka a celý večer byl zakončen společnou opileckou písn& iacute; o potápěčích. PILULKOVSKÉ improzápasy ale pokračují dál a to v měsíci dubnu (chystáme se přivítat Improtým Like ze střední školy Open Gate). Pokud máte velkou fantazii, pro strach uděláno a rádi se (vy)smějete ostatním, zavítejte na aprílový zápas i Vy!.
  21.3. 2018
  Ve dnech 19.-21.března 2018 navštívil Českou republiku zástupce Evropské komise Evropské unie pan Martin Páv z Bruselu. S žáky 3. ročníků naší školy absolvoval 20. března besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Žáci se seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Diskutovali o migraci a podmínkách přijetí uprchlíků, zajímala je problematika mezinárodní rozvojové pomoci, pohled Evropy na současnou politickou situaci v ČR i vztahy států v rámci EU. Zajímavé pro všechny zúčastněné byly i odpovědi na otázky související se vzděláváním, byly představeny i možnosti vzdělávání v dalších evropských zemích. Tématika besedy tak byla zajímavá i pro studenty, kteří si přejí studovat či pracovat v zahraničí. Setkání a beseda s euroúředníkem představovaly pro všechny zúčastněné jednu z možností, jak se seznámit s významnými projekty podpořenými z fondů EU v České republice, s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání, tedy seznámit se především s tím, jak dalece ovlivňuje Evropská unie náš každodenní život.Žáci a učitelé hodnotili především přehlednost, srozumitelnost a přístupnost informací i formu předkládaných materiálů určených právě jejich věkové kategorii. Rádi se s panem Martinem Pávem v budoucnu opět setkáme. Mgr. Jitka Hyrmanová.
  20.3. 2018
  Ve dnech 26.2.-2.3. 2018 jsme navštívili v rámci rozvíjení německého jazyka mateřskou školu sv. Sebastiána ve Zwieselu. Zde jsme působili jako praktikantky. Měli jsme možnost poznat odlišný způsob vzdělávání v MŠ, kde jsme si hned všimly obrovské volnosti, ale zároveň poslušnosti dětí. Měli jsme také možnost projít si město, během cesty do školky. Ubytoval nás u sebe uznávaný bavorský spisovatel a učitel Oskar Heindl. Luxusnější ubytování jsme si ani nemohli přát. Oskar i jeho žena Conny k nám byli víc než vstřícní. Vážili jsme si jejich pohostinnosti a laskavosti, díky nim jsme dokonce měli možnost navštívit ateliér místního umělce s velmi zajímavou výtvarnou technikou. Františka Racková, Tereza Tomanová, 3.B.
  19.3. 2018
  19.2. byli naši žáci a žákyně zástupkyní organizací DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU seznámeni s mnoha možnostmi, jak v Německu získat pracovní zkušenosti, jak se zapojit do smysluplného dobrovolnického projektu, jak pracovat v různých dobrovolných aktivitách, jak si vydělat peníze, jak si vylepšit jazykové znalosti, jak se zapojit do programu Erasmus, dozvěděli se o možnostech výměny mládeže, o evropské dobrovolné službě, o stážích a o studiu v zahraničí. Žákům byly poskytnuty informace o evropských příležitostech v oblasti studia nebo práce v zahraničí, dobrovolnictví, cestování, odborné praxe. Tento projekt představuje spojení historie, kultury mezi českým a německým jazykem, podporuje porozumění mezi Čechy a Němci.ing. Soňa Kabelová.
  19.3. 2018
  15. 3. navštívily první a druhé ročníky Městké divadlo v Prachaticích, kde zhlédly představení JAN NERUDA: Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH v podání talentovaného DIVADLA NÁMĚSTÍČKO. Celým představením nás provázel sám Jan Neruda, který se právě rozhodl, že se stane spisovatelem. Povídky Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu a O některých domácích zvířátcích (vyňato z Týdne v tichém domě) vznikaly pomyslně rovnou před našimi zraky. Díky atmosféře pražské Malé strany poloviny 19. století a osobitému jazyku slavného spisovatele jsme se všichni obohatili o příjemný kulturní zážitek. Mgr. Michaela Pártlová.
  2.3. 2018
  Od 5.3. do 11.3. jarní prázdniny.
  28.2. 2018
  Dne 20. 2. nás přijel navštívit manželský pár výživových poradců. Přivezli si s sebou i malé miminko. V úvodu nás seznámili s tím, o čem si budeme povídat. Následně si rozdělili práci. Paní Krčálová s námi probrala vše možné. Byla velice milá, vstřícná a se všemi otázkami si snadno poradila. Z mého pohledu byla přednáška velice prospěšná. Holky si hned šly o volné hodině kupovat zeleninu a ovoce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Například, že hranolky z McDonalds nám dají dávku soli vhodnou na celý týden. Pan Krčál nás mezi tím postupně všechny převážil na váze, která vyhodnotila, jak na tom jsme. Metabolický věk, množství vody, tuků a svalů v těle. Časově nám přednáška zabrala dvě a půl hodiny. Myslím, že i za ostatní mohu říct, že jsme si ji moc užili.Děkujeme manželům Krčálovým. Kateřina Musilová 2.A.
  27.2. 2018
  Ve 3. ročníku celostátní soutěže Mentální mapa v anglickém jazyce 2018 účastníci kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo významné britské autorky Jane Austenové. V letošním ročníku se soutěže účastnila Lenka Beerová ze 3. A, jejíž práce psané pouze v anglickém jazyce byla zaslána do SPgŠ Odry, kde porota složená z vyučujících uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší práce. Soutěže se zúčastnilo celkem pět středních pedagogických škol z celé České republiky. Ve své kategorii získala Lenka 17 bodů z 20 a obsadila skvělé druhé místo. Porota ocenila především vysokou úroveň použitého jazyka, estetický dojem a originalitu zpracování. K výhře gratulujeme! Mgr. Barbora Pavlíčková.
  21.2. 2018
  Jedno z témat biologie ve třetím ročníku je ekologie, a tak se naše třída 3.B vydala do ekologického centra CEV Dřípatka zde v Prachaticích. Předmětem naší návštěvy bylo seznámení se s problematikou třídění, recyklace a následné využití nově vzniklého produktu. Piktogramy, které jsme měli možnost poznat, některé z nás natolik oslovily (např. Fair trade), že odteď budou více zkoumat, zda-li daný produkt vznikal za férových podmínek bez porušování lidských práv. Téma „Člověče (ne)kup to, aneb co je doma to se počítá“ skrývá více, než by se mohlo na první pohled zdát. Samozřejmě nemohla chybět ani praktická část a tak si každý z nás ze starých novin, vyrobil ručně dělaný papír, který si odnesl domů. PS: Někteří z nás překonali svůj strach a pochovali si užovku Žofku, strašilku či pakobylku. Michal Lang.
  19.2. 2018
  7.2. se konalo okresní kolo olympiády německého jazyka v DDM Prachatice, naši školu skvěle reprezentovali M.Lang, Lucie Poláková, M.Šetelíková, F.Racková. Děkujeme. S.Kabelová.
  15.2. 2018
  Putovní výstava výtvarných prací. Komise výtvarné výchovy v letošním školním roce zahájila novou formu spolupráce s MŠ, s jejich vedením, paní učitelkami i s rodiči dětí. Od ledna 2018 putují po prachatických MŠ dvě výstavy, které připravila Mgr. Ivana Blažková a Mgr. Jiří Stejskal. Vybrali starší práce z archivu i práce současných žáků školy tak, aby námětově oslovili dětské diváky (zvířátka, ilustrace, portréty) a aby ukázali celou šíři technik a způsobů práce s realitou (kresba, malba, grafika, dekorativní práce). Myslím, že se nám touto formou podařilo oslovit poměrně početnou rodičovskou komunitu a propagovat výsledky práce učitelů a žáků SPgŠ na veřejnosti. Podle zpětné vazby od paní učitelek je ohlas na výtvarné práce ze strany rodičů velmi pozitivní. Děkujeme paní ředitelce Bc. Kubátové Turkové za vstřícný přístup a budeme uvažovat o dalších vhodných způsobech prezentace školy. Mgr. Ivana Blažková.
  15.2. 2018
  Na sv. Valentýna se dva žáci naší školy (Barbora Wortnerová a Adam Brož) hrdě vydali k branám DDM Prachatice, aby zde prokázali své schopnosti v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. Svůj um museli prokázat v disciplínách ´Poslech´ a ´Konverzace´ na vylosovaná témata. Mladší žáci měli ještě přidanou hodnotu v obhájení svých názorů při tzv. ´Role play´. Díky již zmíněným disciplínám mohli porotci naslouchat rozpravám týkajících se politické situace ve světě, např. režimu v Číně, v Rusku nebo taškařicích mezi Severní a Jižní Koreou. Dále také mohli vyslechnout názory studentů na výsledky prezidentských voleb v České republice, jaké mezigenerační prohlubně mohou vznikat ve vztazích v rodinách a též informace o světě divadelního umění. A jak jsme v tomto nesmírně vyrovnaném klání uspěli? V konkurenci studentů z Gymnázia Vimperk a Prachatice, v kategorii III.A, naše Barbora obsadila úžasné první místo s postupem do Krajského kola! Adamovi bohužel uteklo 3. místo o půl bodu. Oběma skvělým bojovníkům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci naší školy v tak opravdu velmi silné konkurenci! Za English Team. Mgr. Martina Pivoňková.
  9.2. 2018
  Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala Vašim studentkám za pomoc při organizování dětského karnevalu pro žáky naší školy.Děvčata pomohla vychovatelkám ve školní družině v rámci své praxe nejen se podílet na organizaci - výzdoba, příprava masek.., ale i přímo se zapojila do aktivit, soutěží a her na karnevalu, který se uskutečnil v tělocvičně školy.Děkujeme za ochotu a budeme se těšit na další spolupráci. S přáním krásných dnů. Mgr. Šárka Grabmüllerová, zástupkyně ředitelky školy .
  7.2. 2018
  Ve dnech od 15.1. -19.1. 2018 jsme se zúčastnili jazykového pobytu v německém městě Freyung. Náplní našeho pobytu bylo nejen zlepšení se v německém jazyce, ale i poznání jiného vzdělávacího systému - Montessori Schule. Naše dojmy byly různé . Děti se ve škole učily zábavnou formou nové poznatky, které my obyčejně poznáváme ze školních lavic. Jednou z mnoha pozitivních věcí shledáváme rozmanité pomůcky školy a mimo jiné také to, že se děti mohly učit samostatnosti, kterou budou ve svém budoucím životě potřebovat. Nechyběl ani každodenní kruh, ve kterém si sdělovali základní informace např. kdo chybí, nebo zvolení tzv.“Kinder des Tages“. Škola končila vždy ve stejný čas tj. v 13:00. Ukončení vyučování proběhlo opět formou kruhu, kde děti vyplnily do svých sešitů, co daný den dělaly. Na závěr podaly ruku vyučujícímu, rozloučily se s ním a mohly jít domů. Františka Racková, Tereza Tomanová, Tereza Matulková, Michal Lang.3.B.
  6.2. 2018
  Ve dnech 29. a 30. 1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci a žákyně soutěžili letos ve dvou nově upravených disciplinách: v poslechu (listening) a individuální krátké promluvě (short speech). Poslechová část se skládala ze dvou menších subtestů, mluvená část z krátkého představení se, samostatného mluvení na vylosované téma a následných doplňkových otázek vyučujících. Ze 12 zúčastněných se nejvýše umístili: Tereza Tomanová (3. B), Barbora Wortnerová (3. A) a Adam Brož (2. B), všichni shodně s maximálním počtem dosažených bodů. Tito tři žáci budou dále soutěžit a naši školu reprezentovat v okresním kole. Děkujeme všem zúčastněným za vynikající výkony a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. Za English Team Mgr. Barbora Pavlíčková.
  1.2. 2018
  Žákyně 1. B se v novém prostředí rychle aklimatizovaly a po úspěšném zdolání nástrah 1. pololetí vyrazily 31. 1. 2018 se svou třídní učitelkou a třídní vychovatelkou na zasloužený relaxační pobyt do německých termálních lázní Bad Füssing. Přidali se i zájemci z dalších tříd, zlákat se nechali i pedagogové, včetně pana ředitele. Pět hodin jsme se nechali hýčkat a rozmazlovat minerálními vodami, bublinkovými bazény a vířivkami, abychom načerpali novou energii pro neméně náročný 2. poločas. Mgr. Jana Pavlíčková.
  29.1. 2018
  Ve středu 31. 1. vydání výpisu vysvědčení. Pololetní prázdniny v pátek 2.2. 2018.
  26.1. 2018
  Bránice diváků nebyly ušetřeny. V Muzeu české loutky a cirkusu dne 22.1. došlo k velkému střetu týmu maturantů a jejich mladších kolegů v rámci improvizačního zápasu. V rozličných hraných, zpívaných i vyprávěných kategoriích (polovina času, prskavka, pyramida, dabovaný teleshopping a dalších) vznikly na neotřelá divácká témata krátké improvizace například o zavalení v lavině, získání maturitního vysvědčení, strachu z pavouků, moderní době... Za služebně starší, ostřílené veterány improvizačních jevišť vystoupili Víťa Kovář, Kristýna Podsedníková, Nikola Filipová a Tereza Gondeková. Proti nim jako zástupci mladých, dravých a nadějných kolegů hrály Štěpánka Tušlová, Barbora Wortnerová, Michaela Blažková a Michaela Bílková. A kdo zvítězil? Společně vytvořené, na místě vznikající příběhy obou týmů Pilulek nabídly vtipné situace a byly divácky oceněny úsměvy, potleskem a shodným počtem bodů. Spokojeni tak mohli být všichni aktéři. Na dodržování pravidel a pískání faulů podle České improvizační ligy dohlédla ostrá a velevtipná hlavní rozhodčí a zároveň vedoucí týmu Hana Patras ov&aacut e;, jíž ve své konferenciérské premiéře sekundovala milá a pohotová Barbora Pavlíčková. Kořením večera byl kytarový doprovod Sabiny Volfové. Na další improvizační dobrodružství Pilulek (Prachatický interaktivní lehce ulítlý klub improvizace) v nových kategoriích jste zváni ve druhém pololetí školního roku. Jste-li nadšení a plni energie, můžete si improvizování přijít i vyzkoušet na některý z pondělních tréninků (od 16.15 v klubu DV). Mgr. Eva Nováková.
  26.1. 2018
  24.1. Trhové Sviny- Čtvrtý lednový týden s sebou přinesl mnoho zajímavých kulturních akcí. Z mého pohledu mezi nejlepší patřil koncertní výjezd Fontány do Trhových Svinů. Školní pěvecký sbor se sbormistryní Petrou Sovovou si pro posluchače všeho věku nacvičil bohatý program. Když se hodiny kostela Nanebevzetí Panny Marie přiblížily k sedmé večerní, rozezněl se prostorem poprvé potlesk, potlesk na uvítanou. Dalším milým překvapením byly zaplněné kostelní lavice, vynikající akustika raně gotické stavby a laskavá vstřícnost tamějších farníků, kteří připravili i malé pohoštění na nedaleké faře a poskytli zázemí pro rozezpívání před koncertem. Pozorným posluchačům byly odměnou lehké téměř andělské hlasy čistě znějící v široké paletě skladeb písní českých i cizojazyčných, lidových i populárních, mnohé v netradičních úpravách. Jako sólisté vystoupily Petra Sovová, Anna Malechová, Tereza Gondeková a Martina Pivoňková, která hosty potěšila i famózní hrou na housle. Koncert se vydařil. Důkazem byl závěrečný potlesk vestoje pro všechny účinkující. Usměvavé tváře a dobrá nálada se tedy neztratila ani při zpáteční cestě autobusem. Mgr. Eva Nováková.
  26.1. 2018
  V sobotu 13.1. jsme se vrátili z lyžařského kurzu, který se odehrával v Peci pod Sněžkou. Všichni jsme z domova odjížděli s nadšením a odhodláním, že zvládneme všechny úkoly a přání našich profesorů. To jsme ale nevěděli, co všechno nás čeká. Užívali jsme si sněhu, krásného výhledu a samozřejmě bazénu (který nám byl k dispozici každý den po večeři). Začátek týdne byl pro mnohé z nás náročný (dle mého názoru kvůli učení jízdy na běžeckých lyžích), ale díky vzájemné podpoře a vynikajícímu jídlu, které nám připravovali kuchaři jsme to překonali. S každým dnem jsme byli unavenější a unavenější. Naštěstí jsme měli možnost si dopřát v restauraci zmrzlinový pohár a dobít si tak energii. Celý kurz se nesl v přátelské atmosféře. Jediný smutný moment tohoto týdne byla cesta domu. Ale každý dobrý zážitek někdy končí a my odjeli domů se spoustou nezapomenutelných vzpomínek a užitečných zkušeností. Markéta Součková 2. A.
  22.1. 2018
  Dne 16. 1. 2018 jsme si v rámci praxe připravili pro děti z prvního stupně ZŠ Vodňanská KARNEVAL. Nejen děti, ale i my jsme přišli v originálních maskách. Děti čekal bohatý program. Kromě diskotéky si žáci všech tříd prvního stupně zasoutěžili (za každou soutěž sbírali pro třídu razítka na kartičku) a naučili se kolový tanec „rufus“. Na konci byli všichni odměněni diplomem a sladkou dobrotou. Příprava a organizace takové velké akce pro tak velký počet dětí byla náročná. Ale myslím, že se nám to povedlo, a snad můžu za celou třídu říci, že za úsměvy na dětských tvářích to určitě stálo. Terezie Bečvářová, 4. B.
  19.1. 2018
  Druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 16. a 17. ledna 2018. Studenti vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili v reálných volbách do druhého kola, mohli tedy svůj hlas dál Jiřímu Drahošovi nebo Miloši Zemanovi. Stejně jako v minulých studentských volbách měli i nyní všichni žáci starší 15 let možnost zapojit se do tohoto celostátního projektu, který pořádá společnost Jeden svět na školách. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 298 škol, z toho 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30 učilišť. Bylo odevzdáno 38 557 platných hlasovacích lístků, z toho 152 lístky přispěla i naše škola. Výsledky zjištěné lokálně u nás odpovídají výsledkům celostátním: 73% všech hlasů na SPgŠ získal Jiří Drahoš, v rámci republiky získal tento kandidát 76% hlasů; druhý kandidát a současný prezident Miloš Zeman získal u nás 20% hlasů, v rámci ČR potom 24%. Zajímavým fenoménem byly i prázdné hlasovací lístky, patřící pravděpodobně doposud nerozhodnutým voličům, kterých se v naší hlasovací urně objevilo 7% (12 prázdných hlasovacích lístků). Volební účast byla u nás ve škole zatím nejvyšší – celkem 164 oprávněných voličů vyjádřilo svůj názor (75% účast). (Z celkového počtu oprávněných voličů byla vyňata třída 2. B, která v současné době absolvuje lyžařský kurz a volit tedy nemohla.) Druhé kolo prezidentských voleb tak uzavřelo trojici „demo“ voleb pořádaných u nás ve škole. V letošním školním roce měli žáci možnost vyzkoušet si volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ve dvou kolech i vybrat hlavu státu. Děkuji všem žákům za participaci na veřejném dění a za účast ve všech studentských volbách ve škole pořádaných. Za tým občankářů organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
  15.1. 2018
  15.1. odjíždí pět žáků (K.Bžochová, M.Lang, T.Matulková, F.Racková, T.Tomanová) ze 3.B na týdenní jazykový pobyt do Freyungu do Montessori školy.ing. Soňa Kabelová.
  8.1. 2018
  21.12. jsme se byli s paní učitelkou Kabelovou podívat na městský úřad, kde zrovna probíhala v zimní zahradě výstava Pavla Bače „Hledání harmonie”. Výstava byla zaměřena na přírodu Šumavy, jejího okolí ale třeba i Kostariky. Hlavním motivem byla ptačí říše a panečku, byl to krásný pohled. Výstavní opeřené kousky, o kterých nemáte ani zdání, ale i domácké kousky zachycené velice zajímavě. Někdy jsme se divili, jak může mít autor tolik trpělivosti s čekáním na správný moment. Shrnuto, podtrženo myslím, že jsme si to vcelku užili a viděli něco jiného. Děkujeme paní učitelce Kabelové za hezké odreagování před prázdninami. Karolína Bednářová, 2.B.
  2.1. 2018
  Den otevřených dveří se koná ve středu 10.1. 2018 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek z výchov. I v letošním školní roce se konají přijímací zkoušky povinně také z matematiky a českého jazyka.
  3.1. 2018
  Dne 20. 12. 2017 se tělocvičnou naší školy rozezněly tóny hudby. Uskutečnil se zde již 6. ročník Karaoke maratonu, který je charitativní akcí. Výtěžek z této akce putuje, jako každý rok, do speciální třídy ZŠ Zlatá stezka 387 a letos jsme ve škole vybrali částku 7 510 Kč. Tato třída si pro nás v úvodu Karaoke připravila vánoční vystoupení a poté se představilo celkem 16 žákyň a žáků naší školy se svými hudebními produkcemi. Na závěr jsme si zazpívali společně vánoční koledu a pan ředitel popřál všem přítomným krásné vánoční svátky. Mockrát děkuji všem, kteří přispěli finanční částkou, ta bude využita na aktivity ve speciální třídě. A také děkuji třídě 3. A, která celý tento program připravila. Mgr. Eva Srchová
  20.12. 2017
  Všem žákům, studentům a zaměstanacům školy přeji krásné a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví štěstí a úspěchů. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy.
  20.12. 2017
  Vánoce dětem - Tak zněl název „vánočního dárku“, který nadělila Střední pedagogická škola těm nejmenším. Pohádky, písničky i příběhy plné tradic a zvyků udělaly radost malým i velkým. V podání žáků prvních a třetích ročníků dramatické výchovy zazněly v areálu školy 19. prosince. Děti mateřských škol Krumlovská, Zahradní, Skalka a Česká se například dozvěděly, co jsou „barborky“, kdy chodí „Lucie“, jak se píše dopis Ježíškovi, co je půst nebo proč se nemá vstávat od štědrovečerního stolu. Metodickou akci připravili vyučující dramatické, výtvarné výchovy a pedagogické praxe: Ivana Bečvářová, Jiří Stejskal, Klaudia Pospíšilová a Michaela Pártlová. Literární pásma i dramatizace se střídala s vánočními písničkami a celé setkání dětí a budoucích pedagogů bylo zakončeno vánoční výtvarnou dílnou. Každý si z ní něco odnesl. Děti dárečky pro své blízké i radost z tvorby a budoucí pedagogové metodické zkušenosti, které zhodnotí při pedagogické praxi i při své budoucí práci. PaedDr. Ivana Bečvářová .
  15.12. 2017
  Koledy patří k Vánocům stejně neodmyslitelně jako kapr a bramborový salát. Tradiční akcí Česko zpívá koledy si včera 13. 12. obyvatelé Prachatic a občané dalších více než 280 měst zpříjemnili adventní čas. Na Velkém náměstí se Fontána v krátkém vstupu prezentovala svými nejoblíbenějšími vánočními písněmi a přesně v 18 hodin zůstala na pódiu a stala se jádrem obrovského sboru složeného ze zpěváků základních a mateřských škol i příchozích Prachatičanů. Vědomí, že v jeden okamžik spojili lidé své hlasy v různých koutech naší republiky, vyvolalo dojem mimořádně slavnostní chvíle a vykouzlilo krásnou vánoční náladu. Rádi jsme byli součástí a těšíme se na další ročník. Mgr. Eva Nováková.
  14.12. 2017
  Všichni žáci starší 15 let měli možnost se zapojit do celostátního projektu Studentské prezidentské volby 2017 pořádaného pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Studentské volby probíhaly na celkem 384 středních školách, ve kterých žáci a studenti odevzdali celkem 43 559 platných hlasovacích lístků. Ve dnech 12. a 13. 12. 2017 mohli žáci dát svůj hlas jednomu z devíti reálně kandidujících uchazečů o post prezidenta ČR. Volbě samotné předcházela teoretická příprava v hodinách OV, ve kterých se žáci seznámili s jednotlivými kandidáty, jejich vizemi a programem.

  V prvním kole studentských prezidentských voleb přišlo u nás ve škole k volební urně celkem 70% oprávněných voličů, tedy 165 žáků, pouze 4 volební lístky byly neplatné a počet platných hlasů ve výsledku činil 161. Za úspěch považuji, že volební účast byla vyšší než v parlamentních demo volbách, které jsme pořádali na začátku října, a že se počet neplatných hlasovacích lístků snížil. (Perličkou při sčítání hlasů byl jeden neplatný volební lístek, ve kterém volič jméno svého favorita označil místo kroužku velkým srdcem; volba tohoto voliče byla pravděpodobně skutečnou srdeční záležitostí.).

  Výsledky voleb na naší škole se s celkovými výsledky voleb shodnou ve vítězi – stal se jím v obou případech Jiří Drahoš. Své hlasy naši žáci rozdělili následovně: 1. místo Jiří Drahoš (69 hlasů), 2. místo Pavel Fišer (26 hlasů); tyto dva kandidáty by naši žáci nejraději viděli v duelu boje o Hrad. Dále se na 3. místě umístil Marek Hilšer (21 hlasů), na 4. místě Miloš Zeman (16 hlasů), na 5. místě Michal Horáček (14 hlasů), na 6. místě Mirek Topolánek (7 hlasů), na 7. místě Petr Hannig (5 hlasů), na 8. místě Vratislav Kulhánek (3 hlasy) a na 9. místě Jiří Hynek, který nezískal hlas žádný. V rámci České republiky získal 33 % všech hlasů Jiří Drahoš, Miloš Zeman se umístil druhý s 20 % hlasů, dále pak figurovali Marek Hilšer s 13 %, Pavel Fischer s 10 %, Michal Horáček s 9 %, Mirek Topolánek s 6 %, Jiří Hynek se 3 %, Petr Hannig s necelými 3 % a Vratislav Kulhánek se 2 %. Za předpokladu, že z prvního kola reálných prezidentských voleb vzejdou dva kandidáti, proběhne následně ve škole 16. a 17. ledna i druhé kolo voleb studentských. Za plynulý průběh celé akce děkuje organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
  12.12. 2017
  Vánoce dětem na SPgŠ aneb tradice a zvyky v podání budoucích učitelů. Naše škola přivítá v adventních dnech kolem 150 dětí mateřských a žáků základních škol. Lákají je nejen pohádky, ale také příběhy z doby dávno minulé , které připomínají vánoční tradice a zvyky, jež se uchovaly na vsi i ve městech. Víte, proč si hospodyně na Štědrý den pomoučí ruce než jde na sad? Proč má dívka klepat dřevákem na kurník, házet střevícem nebo třást stromkem? Co udělat se šupinkou z kapra nebo jak rozkrojit jablíčko? Přijďte načerpat kouzlo tradičních Vánoc a vytvořit si ve výtvarné dílně pro nejmenší svou ozdobu, myšku ze skořápek nebo vánoční hvězdu. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující dramatické a výtvarné výchovy.
  11.12. 2017
  Na počest narození Karla Hynka Máchy se každoročně odehrává v desítkách měst po celé České republice Festival Den poezie a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Byl založen v roce 1999. Dne 14. 11. 2017 se v Prachaticích uskutečnil Festival české a mezinárodní poezie. Tématem letošního festivalu byl Jan Ámos Komenský a jeho dílo Labyrint světa a ráj srdce. Žáci ze starších ročníků z pedagogické školy Prachatice si pro své mladší spolužáky připravili pestrý program v labyrintu historických budov radnice, školy, muzea, knihovny, infocentra a Galerie Dolní Brána. Žáci na těchto místech vyplňovali různé tajenky, křížovky a řešili úkoly spojené s osobou Jana Ámose Komenského. Vyvrcholením bylo recitační odpoledne s názvem Dozvuky Dne poezie, konané 22. 11. 2017 v Galerii Dolní Brána. Recitátorky SPgŠ Prachatice, které zvítězily v celostátní přehlídce pedagogických škol Pedagogická poema, před veřejností přednesly prózu i poezii. Všechny akce festivalu poezie proběhly v přátelské a uvolněné atmosféře.Vít Kovář,Anna Jenšovská 4.C.
  11.12. 2017
  Ve středu 6.12. se třída 4. C v rámci praxe zapojila na ZŠ Národní do akce Vánoční dělání. Naši žáci byli rozděleni do jednotlivých tříd 1. a 2. stupně ZŠ, kde byli velkou posilou třídních učitelů při pomoci a dohledu nad výrobou nejrozličnějších dárečků, dekorací a jiných předmětů s vánoční tématikou. Děti se opravdu snažily, a tak se na konci dopoledne mohly pochlubit vlastnoručně vyrobenými věnci, svícny, stromečky a dalšími drobnostmi, které budou prodávat na školním vánočním trhu 13. prosince. Mgr. Marie Vopálková.
  6.12. 2017
  28. listopadu 2017 se v rámci projektu BIG ATCZ5 zúčastnilo exkurze do integrované mateřské školy a integrované školní družiny v rakouském Gallneukirchenu 13 žákyň SPgŠ a 2 učitelky Mgr. Soňa Kabelová a Mgr. Klaudia Pospíšilová. V úvodu jsme byly seznámeny s chodem Diakonie, zařízením, které provozuje služby pro více cílových skupin (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, děti a mládež). V rozsáhlém areálu Diakonie na okraji Gallneukirchenu se nacházel domov pro seniory, sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem, integrovaná MŠ pro děti zdravé i děti se speciálními potřebami. Další zařízení Diakonie se nacházela ve městě - chráněné bydlení, ZŠ pro integrované žáky. Poté jsme měly příležitost nahlédnout provoz integrované MŠ, ve dvou skupinách jsme se zúčastnily části vzdělávacího programu, jehož těžištěm byl pobyt venku. Měly jsme možnost nahlédnout, odlišnosti vzdělávacího programu, personálního zabezpečení, učitelky MŠ nám ochotně vysvětlovaly, jak je nastaveno předškolní vzdělávání v jejich zařízení. Po chutném obědě jsme se přesunuly do školní družiny ve městě. Tam nás rozdělily do dvou – tříčlenných skupin, ve kterých jsme se účastnily činností ve více skupinách. Po závěrečné reflexi jsme se vydaly na cestu do Prachatic. Z reflexí žákyň mohu konstatovat, že exkurze byla přínosná pohledem na lidskost a současnou profesionalitu učitelek a vychovatelů, žákyně vnímaly tuto zkušenost jako přínosnou a obohacující pro jejich vlastní pedagogický rozhled a budoucí praxi. Velké poděkování patří realizátorům projektu. Mgr. Klaudia Pospíšilová.
  6.12. 2017
  Dne 23. listopadu 2017 se v rakouském Eisenstadtu, v rámci projektu Interreg BIG SK – AT, BIG AT - CZ BIG AT – HU, přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání, konalo mezinárodní symposium s názvem POSILUJME DĚTI OD KOŘENŮ. Základními tématy projektu je podpora základních sociálních a komunikačních kompetencí v preprimárním a primárním vzdělávání, rozvoj a posilování jazykových kompetencí dětí v příhraničních regionech, vývoj a implementace obsahů pro další vzdělávání pedagogů. Účastníky sympozia byli pedagogové z Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky V dopoledním bloku byli účastníci přivítáni Kornelií Berlakovich, inspektorkou pro MŠ v pro kraj Burgenland a Sandrou Steiner, ředitelkou krajské školské rady. Poté zazněla přednáška Prof. Mag. Dr. Evy Marie Waibel k tématu „Silné děti: jak děti učit přijímat odpovědnost za sebe a své životy“. Po přednášce následoval vstup Christine Rammesmayer, koordinátorky projektu, která seznámila účastníky symposia s projektem a podala přehled aktivit projektu. Dopolední blok pokračoval přednáškou DI Manuely Eitler-Sedlak s názvem „Hlavou, srdcem, rukama – aneb princip flow“, která svým způsobem navazovala na předchozí přednášku. V odpoledním bloku se všichni účastníci zapojili do dvou z pěti připravených workshopů. V nabídce byla témata: „Flow - naše myšlenky, abychom dítě oslovili společně“, „Vícejazyčné vzdělávání v mateřské škole a ve škole“, „Komunikační dovednosti v sociálních situacích“, „Ať vaše tělo mluví“, „Pedagogická odpovědnost vůči rodičovské zodpovědnosti? Rozpoznávat, komunikovat a vytvářet hranice“. V závěru bylo krátké shrnutí workshopů. Symposium bylo obsahově bohaté a organizačně perfektně zajištěné. Děkuji tímto realizátorům projektu a řediteli školy Mgr. Krejsovi, že mi byla umožněna účast na tomto symposiu; a že mohu získané poznatky přenést do své pedagogické praxe. Mgr. Klaudia Pospíšilová.
  6.12. 2017
  Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za spolupráci vaší školy s Městskou knihovnou Prachatice. Dne 22.11. si studenti ze 3. ročníku (Magdalena Talířová, Tereza Matulková, Denisa Šandová, Kristýna Sinová, Lucie Poláková, Simona Ševčíková, Alena Sudová a Michal Lang) pod vedením Mgr. Petry Sovové připravili nádherné pásmo poezie s hudebním doprovodem a zpěvem. Akci jsme pořádali jako každý rok ke Dni poezie. Kolemjdoucí (akce se konala mezi vraty knihovny) a návštěvníci se se zájmem zastavovali a poslouchali. Přeji, aby se Vám, vašim studentům a vyučujícím dařilo a dařila se i nadále perfektní spolupráce školy a knihovny. Ludmila Bicanová, zástupkyně ředitelky.
  4.12. 2017
  V úterý 28.11 2017 se 13 žákyň tříd 3. A a 3.B zúčastnilo exkurze do Rakouska, přesněji do zařízení Diakonie. Během přednášky se žákyně dozvěděly, jak Diakonie funguje, co poskytuje a nabízí a na jaké kategorie se podle okruhu dětí a lidí rozděluje. Po návštěvě školek žákyně usoudily, že práce s dětmi v Diakonii se oproti nám velmi liší. Po výborném obědě se studentky přesunuly do školek, kde byly děti s různým postižením. Po asi hodinovém náslechu proběhlo celkové zhodnocení dne a následně cesta domů. Tento den si studentky velice užily a přinesl jim mnoho zkušeností a zážitků. Patricie Bílahorková – 3.A.
  4.12. 2017
  Dne 29. 11. se studentky třídy 1. D účastnily v rámci předmětu Základy ekonomiky besedy na Úřadu práce Prachatice. Besedu vedla pracovnice úřadu PhDr. Pavlína Váchová. Studentky se dozvěděly o činnostech Úřadu práce v oblasti zprostředkovávání zaměstnání, aktivní a pasivní státní politiky zaměstnanosti a o nepojistných sociálních dávkách vyplácených Úřadem práce. Beseda studentkám přinesla nové poznatky, které využijí nejen v předmětu Základy ekonomiky, ale také v jejich dalším působení ve studiu a budoucím zaměstnání. Ing. Jana Kotrchová.
  4.12. 2017
  Dne 21.11 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola ve volejbale, které se konalo na Gymnáziu v Prachaticích. Na hřiště nastoupily 2 týmy chlapců a 3 týmy dívek. Kromě našich dvou družstev dívek, které se umístily na 1. a 2. místě, zde hrála družstva z Gymnázia Prachatice a Gymnázia Vimperk. Po skvělém výkonu děvčata z naší školy postupují do krajského kola, které se koná 13.12 2017 ve Strakonicích. Složení družstev:Dvořáčková Kateřina, Bobrová Jana, Wolfová Kateřina, Kalinová Veronika, Bílahorková Patricie, Vondrů Tereza, Plochová Markéta, Vilímková Anna, Dvořáková Eliška, Lamačová Veronika, Votiková Magdalena, Musilová Kateřina, Hütnerová Iva. Psychicky nás podporovala a doprovod nám dělala p. učitelka Eva Srchová. Patricie Bílahorková 3. A.
  20.11. 2017
  Středa 15. 11. 2017. Další z letošních podzimních dnů si prožil svůj soumrak a přivítal se s přicházející nocí. V 19 hodin se skrze klenbu kostela Sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou s hvězdami schovanými za mraky přivítala také prachatická Fontána. Tři desítky děvčat pěveckého sboru rozestoupených v prostoru chrámu do čtyř světových stran zahájilo svůj koncert kánonem Gloria. Postupné přidávání se jednotlivých hlasových sekcí mělo dramatický účinek. Piano postupně sílilo v mocné forte a zvuk se linul z jednoho rohu do druhého. Posluchač byl tak přímo ve středu dění. Do tmy pak zazněl krátký text jako úvod k písni Buď pozdraveno, světlo. V závěru skladby se děvčata přesunula před oltář. Za zpěvu bylo ze světýlek vytvořeno v houslovém klíči písmeno „F“. Poté se v kostele pomalu rozsvítilo. Následující program byl rozdělen do tří částí. V první sérii se představil sbor s pěti skladbami v různých jazycích. Nechyběla mezi nimi ani latina a angličtina. Posluchač si však mohl vychutnat i tradiční africký tradicionál. Střední část programu byla zahájena i ukončena čtením úryvků z knihy Šumava domovem v podání Marcely Haspeklové. Hudebně se pak představily v sólových skladbách sbormistryně Petra Sovová s klavírním doprovodem Anny Malechové a Martina Pivoňková s písněmi Žalm 8 a Modlitba. O poslední část programu se opět postaral celý pěvecký sbor. Zazněla např. skladba Ave crux v úpravě Mikoláše Troupa nebo Andělé moji od Jaromíra Nohavici v úpravě P. Sovové. Atmosféra koncertu i výkon všech protagonistů byl úžasný, o čemž svědčil závěrečný potlesk obecenstva vstoje. Myslím, že můžeme a máme být na co pyšní. Poděkování patří všem účinkujícím a především pak Otci Tomasi van Zavrelovi, který Fontáně koncert v hlubockém kostele umožnil. Koncertu byl přítomen také starosta Hluboké nad Vltavou, pan senátor Tomáš Jirsa. I jemu tedy patří touto cestou dík. Mgr. Marcela Haspeklová .
  16.11. 2017
  Maturitní plesy : 4.A - 1.12.2017, 4.B - 8.12. 2017 Hotel Park Prachatice, 4.C - 15.12. 2017 - Národní dům Prachatice.
  16.11. 2017
  V pátek 24. 11. od 14:30 se konají třídní schůzky. Budou podány informace o prospěchu a chování žáků. Rozpis třídních schůzek (.xlsx)
  14.11. 2017
  14.11. 2017
  Šestadvacet žáků z druhého až čtvrtého ročníků se spolu se svými angličtinářkami Mgr. M. Pivoňkovou a Mgr. B. Pavlíčkovou vydalo na týdenní jazykově poznávací zájezd do jižní Anglie. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Oxfordu, univerzitního města, kde jsme navštívili Christ Church College, nahlédli do jídelny, ve které se natáčel Harry Potter, a prošli historické centrum a nejrůznější malebná zákoutí tohoto starobylého města. Večer se všichni ubytovali v anglických rodinách, a to právě v Oxfordu. Díky tomuto druhu ubytování měli žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si anglickou konverzaci v praxi, seznámit se z první ruky s britskými zvyklostmi a ochutnat nejroztodivnější chutě místní kuchyně.

  Druhý den jsme začali návštěvou jednoho z nejkrásnějších anglických hradů – Warwick Castle. Hrad plný nejrůznějších atrakcí (voskové figuríny, vyhlídkové věže a hradební ochozy, pohyblivé obrazy, orlí show, bludiště z živého plotu…) jsme opouštěli jen neradi. Odpoledne jsme strávili v městečku Stratford upon Avon, tedy v rodišti a místě posledního odpočinku nejslavnějšího světového dramatika Williama Shakespeara. Zvláště silným zážitkem byla návštěva jeho rodného domu. Někteří z nás se dokonce poté, kdy nás místní umělci vyzvali ke spolupráci, stali herci ve hře Sen noci svatojánské.

  Následující den jsme hned brzy ráno vyrazili na neolitickou památku Stonehenge, mýty a legendami opředenou kamennou formaci starou asi 5 000 let. Odpoledne jsme strávili v dříve lázeňském městě Bath, kde jsme navštívili staré římské lázně a ochutnali prý léčivý místní horký pramen. Odpoledne jsme zakončili prohlídkou centra a nákupy v místních tradičních i módních obchodech.

  Pro mnoho žáků byla nejsilnějším zážitkem návštěva hlavního města Spojeného království – Londýna. Nabitý program započal před budovami parlamentu, dále jsme pokračovali kolem Elisabeth Tower (se zvonem Big Ben), která se ale momentálně renovuje a byla, bohužel, z části zakrytá. Od Westminsterského opatství jsme se zkratkou přes Regent´s Park dostali až k Buckinghamskému paláci, tedy k sídlu britské královské rodiny. Nezapomenutelným zážitkem byla i jízda na London Eye, 135 metrů vysokém ruském kole, protože díky netypicky pěknému počasí se nám naskytl krásný výhled na celý Londýn. V podvečer nás loď vzala na vyjížďku po proudu Temže, při které jsme měli možnost pozorovat pozvolný západ slunce a postupné zahalování města do tajemných a romantických barev. Ruch a noční život velkoměsta jsme poznali v SOHO, čínské čtvrti, kde jsme dokoupili poslední suvenýry a vydali se metrem zpět k autobusu. V tomto značně složitém komplexu podzemních tunelů, které nejstarší metro na světě tvoří, se naštěstí nikdo neztratil a všichni jsme v pořádku dorazili na Greenwich a vydali se zpět do Čech.

  Věřím, že se žáci díky této zkušenosti rozmluvili, zbavili se strachu komunikovat v cizím jazyce a ověřili si, že se ve světě neztratí. Na vlastní kůži se seznámili s Velkou Británií, její kulturou, kuchyní a významnými památkami. Nejen, že získané zkušenosti určitě využijí v hodinách angličtiny, konverzace a u maturity, ale zážitky a vzpomínky jim zůstanou na celý život. Mgr. Barbora Pavlíčková
  13.11. 2017
  Zlato z Poemy putuje do Prachatic. Tradiční národní přehlídka nejúspěšnějších recitátorů a improvizátorů středních pedagogických škol ČR, budoucích učitelů mateřských škol a vychovatelů, je přehlídkou slova a lidského porozumění. Konala se tentokrát ve městě Most ve dnech 8.11.-11.11.2017. Studenti i pedagogové VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice byli při tom. Studentka prvního ročníku Eliška Malečková si odnesla zlatou cenu za interpretaci literárního textu Bohumila Hrabala a její výkon patřil na přehlídce k nejpůsobivějším. Barbora Wortnerová získala rovněž ocenění ve zlatém pásmu v kategorii improvizace a Jolana Rayová v kategorii předčítání. Z úspěchu se těšili také vyučující dramatické výchovy Ivana Bečvářová, Hana Patrasová a ředitel školy Antonín Krejsa. 50. ročník prestižní přehlídky byl setkáním lidí, které spojuje láska k mluvenému slovu a kteří věří v jeho sílu i poselství myšlenek. Účastníci přehlídky chápali slovo most symbolicky, tj. jako spojnici starého s novým, nemožného s možným. Výročí bylo příležitostí k potkávání studentů, učitelů pedagogických škol, pamětníků i lidí, jež se významně zasadili o proměny a současnou tvář Pedagogické poemy. Národní přehlídka byla slavnostně zahájena v městském divadle muzikálem Starci na chmelu. Další dva dny byly ve znamení tvořivých dílen předčítání, improvizace a interpretace pod vedením zkušených lektorů, kteří pracují na DAMU, ZUŠ či působí jako herci. Třetí den byl přehlídkou rozmanitých studentských výkonů v Divadle rozmanitostí, které posuzovali žáci prvního stupně základních škol či senioři a hlavně přísná porota. Rozborové semináře a kritické připomínky byly neodmyslitelným vyústěním celého dne a důležitou zpětnou vazbou. Také doprovodný program dokresloval tvůrčí atmosféru národní přehlídky: semináře pro pedagogy, Autorské čtení v tramvaji, Má to smysl? aneb lektoři na jevišti, návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie, loutkoherecký workshop v Divadle rozmanitostí. V řádu několika let budou také Prachatice hostitelem a organizátorem dalšího ročníku Pedagogické poemy. Těšíme se na dramatická i osobní setkání v Prachaticích. PaedDr. Ivana Bečvářová, předsedkyně předmětové komise dramatické výchovy .
  13.11. 2017
  Netradiční nástup sboristek a zpěvy ze tmy sklidily úspěch! Několik desítek lidí usedlo ve středu 8. 11. v podvečer do kostelních lavic svatého Jakuba v Prachaticích, aby vyslechlo „dušičkový koncert“ pěveckého sboru Fontána ze SPgŠ Prachatice. Krátce po 19. hodině se do naprosté tmy rozezněly něžné dívčí hlasy. Atypicky nastoupený soubor po stranách kostela vytvořil působivý prostorový zvukový efekt. Postupně rozsvěcované svíčičky „plující ve vzduchu“ směrem k presbytáři osvítily interiér kostela a navodily duchovní až tajemnou atmosféru. V citlivě jemném provedení písní si hosté, již za plného nasvícení, vychutnali velmi zajímavý a různorodý repertoár pěveckého sboru Fontána. Svými precizními sólovými výstupy a instrumentálními doprovody obohatily koncert např. Tereza Gondeková, Tereza Slavíková, Anna Malechová, Mgr. Martina Pivoňková, Mgr. Petra Sovová, klavíristky Veronika Pešková, Simona Vacušková a Karolína Dejmková. Kytarové doprovody obstarali Mgr. Eva Nováková a Tomáš Mayer.

  Dalším překvapením bylo odtajnění zbrusu nového loga souboru, písmena „F“ vystupujícího z kontury houslového klíče. Viditelně spokojení posluchači si vyžádali potleskem vestoje přídavek a odcházeli s radostným pocitem. Děvčatům se vystoupení velmi podařilo, spokojení byli i správce farnosti vikář P. Mgr.Petr Plášil a sbormistryně Fontány Mgr. Petra Sovová, která nešetřila slovy chvály.

  Ve znamení prosvícení dlouhého podzimního večera krásnými melodiemi se ponese i koncertní vystoupení 15. 11. v 19 hodin v kostele Svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Přijměte srdečné pozvání od pěveckého sboru Fontána ze SPgŠ v Prachaticích!.
  13.11. 2017
  Poslední říjnový den se nesl ve znamení příjemně strašidelné Halloweenské atmosféry. Škola se zaplnila maskami s rozšklebenými obličeji a krvavými šrámy, srdcovými královnami, netopýry, rozličnými podivnými stvořeními a kdo měl štěstí, zahlédl na chodbě v prvním patře i jednorožce. Mottem celého dne bylo klasické anglické „the scarier, the better“ (čím strašidelnější, tím lepší), díky čemuž se bylo ve škole opravdu na co dívat a čeho se děsit. Po průvodu masek školou a koledování „trick or treat“ proběhlo hlasování o nejlepší nejstrašlivější masku. Vítězkou se stala Katka Dvořáčková ze 4. C, jejíž maska byla opravdu… jedinečná. Ačkoliv se jedná o spíše americkou tradici, i u nás měla Halloweenská strange, scary & spooky akce úspěch a podaří-li se zajistit dostatek vydlabaných dýní a neopotřebovaných zombie i příští rok, máte se na co těšit. Za anglické oddělení Mgr. Miroslava Vejvodová a Mgr. Barbora Pavlíčková.
  6.11. 2017
  V pátek 1. 12. od 12:45 se koná čtvrtletní pedagogická rada.
  6.11. 2017
  V pátek 24. 11. od 14:30 se konají třídní schůzky. Budou podány informace o prospěchu a chování žáků.
  6.11. 2017
  Pěvecký sbor Fontána pod vedení Mgr. Petry Sovové navázal na svá loňská představení a zareagoval na pozvání do Domova Matky Vojtěchy. „Dušičkový“ koncert nabídl průřez klasických, populárních i lidových písní, jež si nenechalo ujít na dvacet seniorů a ošetřovatelů. Jako sólistky se ve skladbě Pie Jesu představily Tereza Gondeková a Anna Malechová, na klávesy sbor doprovodila v písni Psát od prvních řádků nadaná Simona Vacušková a v letošní premiéře zazpívali úplně poprvé i benjamínci z prvních ročníků, aby ukázali, čemu se již naučili. V sále vládla příjemná atmosféra, kdy posluchači neskrývali nadšení. Připravený program neobsahoval pouze hudební čísla. Špetku zamyšlení a dvě špetky pobavení nad krátkými příběhy Jana Skácela vnesla do společně stráveného odpoledne mluveným slovem Mgr.Marcela Haspeklová. Závěrečný blok lidových písní se ukázal být seniorům ze všech nejbližší a dával tušit, že probouzí dávné vzpomínky, které hladí na duši. Babičky a dědečkové se nenechali dlouze přemlouvat ke společnému zanotování, jež definitivně stvrdilo dojem nevšedního zážitku, na který se dlouho vzpomíná s úsměvem na rtech. Bylo to krásné setkání, děkujeme. Mgr. Eva Nováková .
  ¨29.10. 2017
  V říjnu a listopadu se žáci 4. ročníků zúčastňují besed o studiu na vysokých školách. Seznamují se s možnostmi studia, s adresářem vysokých škol, s kompletní přípravou na přijímací zkoušky, aby je zvládli v pohodě a s úspěchem, s průběhem a podmínkami přijímacího řízení, s přípravnými kurzy i s procentem úspěšnosti na jednotlivých fakultách. Získané informace spolu se dny otevřených dveří, které pořádají pro uchazeče vysoké školy, umožňují základní orientaci ve stále přibývajícím počtu jednotlivých fakult a oborů.O besedy je tak mezi žáky školy velký zájem.Mgr. Jitka Hyrmanová (výchovná poradkyně).
  ¨23.10. 2017
  19.10. se naši žáci v Českém Krumlově zúčastnili vzdělávacího programu "Multikulturní svět kolem nás" - po shlédnutí dokumentu o holocastu Děti Antonína Kaliny (přes 1000 zachráněných dětí z koncentračního tábora Buchenwald) následovala diskuze s dokumentaristou p.Stanislavem Motlem. ing. Soňa Kabelová.
  ¨23.10. 2017
  9.10. jsme navštívili vystoupení německé divadelní skupiny Galli z Mnichova, naši žáci se aktivně zapojili do představení Kocour v botách a Vlk a sedm kůzlátek, jednalo se o tzv. Mittheater, kdy diváci pomocí jednoduchých kostýmů hrají jednotlivé divadelní role a mezi sebou komunikují německy. ing. Soňa Kabelová.
  19.10. 2017
  V týdnu od 8. do 13. 10. 2017 probíhal ve škole projekt EDISON pořádaný pod záštitou organizace AIESEC. V rámci této mezinárodní kulturně jazykové akce se žákům všech ročníků představili dva zahraniční stážisté, Yousef Saies z Jordánska a Ia Bakuridze z Gruzie, kteří měli připravené prezentace a žáky seznamovali se svou kulturou, zvyky, náboženstvím, hudbou či politickým systémem. Oba stážisté hovořili pouze anglicky, díky čemuž si žáci mohli vyzkoušet konverzovat, diskutovat a používat angličtinu v praxi. Pro stážisty byl připraven i bohatý odpolední program: navštívili trénink improvizátorů týmu Pilulek, absolvovali poznávací okružní cestu městem, Yousef si zacvičil na body stylingu, zahrál basketbal a volejbal, ve středu měl možnost si poslechnout soubory Cink a Fontána a spolu s žáky ve volném čase zašel do čajovny. Oba stážisté si pobyt v Prachaticích užili a žáky pochválili za aktivitu a spolupráci v hodinách. Pro všechny zúčastněné byl tento projekt zajímavou zkušeností a možností nejen si popovídat anglicky, ale i navázat nové mezinárodní vztahy. Koordinátorka projektu na SPgŠ Prachatice Mgr. Barbora Pavlíčková.
  17.10. 2017
  Ve středu 11. 10. 2017 jsme s žáky ze tříd 4. B, 3. B., 2. A a 2. B navštívili divadelní představení v pražském Vinohradském divadle, kde jsme měli možnost seznámit se s jedním z vrcholných děl českého realismu Její pastorkyňa od Gabriely Preissové, které zrežíroval Martin Františák. Zážitkem pro žáky byl nejen strhujícím příběh, ale také skvělé herecké výkony Dagmar Havlové, Terezy Terberové, Tomáše Dastlíka a zejména charizmatického Marka Lambory . Zaujala nás i dřevěná scéna, která byla řešena střídmě ale důmyslně a kostýmy připomínající tradiční slovácké kroje. Velice působivé byly lidové písně zpívané a cappella. Představení žáci ocenili potleskem ve stoje. P. Sovová, M. Trnková .
  16.10. 2017
  Komorní pěvecký soubor ŠESTTET pod vedením Mgr. Pivoňkové v neděli 15. 10. 2017 vystoupil v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti výstavy obrazů zakladatele galerie dr. Blahomíra Žahoura. Se svým pestrým repertoárem soubor doslova okouzlil všechny posluchače a byl oceněn dlouhým a vřelým potleskem a též vynucením přídavku. Všem členkám v sestavě Aneta Zemanová, Tereza Gondeková, Karolína Kubešová, Klára Kučerová, Sabina Volfová a Magdalena Votíková děkujeme za skvělou reprezentaci školy! Mgr. Martina Pivoňková.
  14.10. 2017
  Dne 11.10.2017 proběhl osmnáctý ročník veřejné sbírky "BÍLÁ PASTELKA", kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Do této sbírky se aktivně zapojily i studentky z VOŠS Prachatice. Konkrétně to byly tyto studentky z 1. ročníku denního studia oboru sociální práce: Kobernová Lucie, Kortusová Kristýna, Pešková Lucie a Šochová Tereza. Oblékly na sebe bílé tričko s logem pastelky a oslovily občany města Prachatice. Podařilo se jim vybrat částku 3893 Kč. Tato suma bude využita na nákup kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Za jejich snahu a aktivní zapojení do celorepublikové sbírky jim patří veliké poděkování. Mgr. Irena Kotěšovcová .
  9.10. 2017
  SPgŠ Prachatice se zapojila do celostátního projektu Studentské parlamentní volby 2017 pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Studentské volby probíhaly na celkem 281 středních školách, ve kterých žáci a studenti odevzdali celkem 40 068 platných hlasovacích lístků. Ve dnech 3. a 4. 10. 2017 si mohli žáci starší 15 let vyzkoušet, jakým způsobem volby probíhají, zjistili, jak vypadá volební kandidátka nebo jaké povinnosti má volební komise. Volbám samotným předcházely pečlivé přípravy (zařízení volební místnosti, zajištění seznamu voličů atp.) a v rámci hodin OV se žáci seznamovali se systémem voleb i konkrétními politickými subjekty, které reálně kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V těchto „demo“ volbách přišlo u nás ve škole k volební urně celkem 163 žáků, pouze 9 volebních lístků bylo neplatných a počet platných hlasů tedy činil 154. Volební účast byla vyšší než republikový průměr – 63% žáků naší školy oproti 51% účasti v rámci ČR. Nejzodpovědnější třídou byla 4. B se 100% volební účastí. Výsledky voleb na naší škole odpovídají celkovým výsledkům voleb. Na prvním místě se umístila Pirátská strana, která získala celkem 70 hlasů, na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 (17 hlasů) a o třetí místo se dělila TOP 09 s SPD Tomia Okamury (po 10 hlasech). Volby byly zajímavou zkušeností pro všechny budoucí voliče a již nyní plánujeme studentské volby prezidentské. Za plynulý průběh voleb a hojnou volební účast děkuje organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
  9.10. 2017
  Uchazeči o studium na vyšší odborné škole, obor sociální práce, mohou i nadále podávat přihlášky ke studiu do denního i dálkového studia až do 31.10. 2017. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  6.10. 2017
  Národní srovnávací zkoušky. Ve čtvrtek 5. října se žáci 4. ročníků zúčastnili besedy s lektorkou informačních seminářů SCIO k Národním srovnávacím zkouškám. NSZ nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice i na Slovensku. Účastníci ocenili především vstřícný přístup, odbornost, komunikativnost při vedení semináře a přehlednou a srozumitelnou prezentaci. Mgr. Jitka Hyrmanová, (výchovná poradkyně).
  2.10. 2017
  Ve dnech 18. - 22. září 2017 se 4 studentky 2D (Veronika Janochová, Karolína Rynešová, Jana Radinová a Barbora Vilímová) aktivně zapojily do sbírky "Srdíčkový den". Cílem této celorepublikové 18 let trvající kampaně je pomoci dětem těžce nemocným a handicapovaným. Letos studentky nabízely veřejnosti k prodeji magnetky se zvířátky a žetony do nákupních košíků v ceně 30,- Kč a 35 Kč. Jejich úsilím se podařilo v Prachaticích a v okolí vybrat 3544,- Kč a tyto peníze půjdou na podporu malého ročního Honzíka trpícího vzácnou těžkou nemocí, o něhož pečují rodiče doma. Děkuji studentkám za pomoc a ochotu zúčastnit se sbírky a všem lidem, co přispěli, za srdce na pravém místě. Velké poděkování se zaslouží i studenti obou tříd dálkového studia za své finančními příspěvky. Další kolo sbírky bude v prosinci. Mgr. Jana Šimečková.
  2.10. 2017
  V bývalé odjezdové hale nádraží Plzeň Jižní předměstí byste na vlak čekali marně. Nově zrekonstruovaný objekt nazvaný Moving Station se stal od r. 2001 scénou pro nezávislé umělecké projekty a ve směru současných trendů zde pravidelně vystupují zkušení herci a nadšení improvizátoři spolku Kř.e.n.i. a také dospělácký tým KŘIK. Pozvání k poměření sil v podobě improvizačního zápasu přijal 26.9. i mladý neklidný tým prachatických P.I.L.U.L.E.K. Po překonaném šoku hostujícího týmu z velkého a hlavně zcela vyprodaného hlediště si aktéři společně užili divadelní zábavu bez scé ná ;ře, plnou neočekávaných hraných i zpívaných příběhů vznikajících na vybraná divácká témata. Tím ale úloha diváků nekončila, byli to právě oni, kdo pomocí hlasování rozhodl o výsledku duelu. Podle hlasitých reakcí nejvíce celek SPgŠ zabodoval a pobavil výstup Nikoly Filipové v roli řidiče autobusu, adorační píseň dámě z publika v podání Vítka Kováře nebo ztvárnění mimozemšťana Michaelou Bílovou v kategorii žánry. Nejpohotovější reakce na hru soupeře projevily Barbora Wortnerová a Kristýna Podsedníková, které měly na svědomí mnoho pohotových a vtipných odpovědí. V konečném součtu bodů se Pilulkám zvítězit nepodařilo, přesto si vysloužily bouřlivý potlesk. Humornou tečkou zápasu bylo nesouhlasné házení připravených papučí na hlavní sudí MgA. Hanu Patrasovou, kde nepřízeň diváků byla hraná stejně jako její přísné verdikty. Mgr. Eva Nováková
  2.10. 2017
  Dne 26. 9. 2017 se v Táboře uskutečnilo krajské kolo Středoškolského atletického poháru. Obhajovat loňské třetí místo se vypravilo 11 děvčat napříč všemi čtyřmi ročníky. Na start běhu na 60 m se postavila Eichlerová J., Jiráková V. a Halounová M., která celkově zvítězila časem 8,37 s. V té samé době probíhal závod ve skoku vysokém, kde nás reprezentovala Eichlerová J., Musilová K. a Talířová M., která si skočila pro svůj osobní rekord výkonem 148 cm. Mezi svými skoky musela absolvovat ještě běh na 800 m, kde skončila celkově druhá a to jí určitě ubralo síly do dalších pokusů na skoku vysokém. Na trať běhu 800 m se postavila také Kubešová K. a Beerová L.. Po tomto běhu ke svému závodu nastoupila děvčata na skok daleký a to Jiráková V., Halounová M. a Kalinová V.. Ta si skočila první skok a musela zakleknout do bloků na závod v běhu na 200 m, spolu s ní zde závodila také Musilová K. a Drazdíková M.. Předposlední disciplínou byl vrh koulí, kde pro naši školu získaly body Kolářová T., Drazdíková M. a Votíková M.. Po této disciplíně jsme už věděli, že jsme na průběžném 2.místě, ale čekala nás ještě poslední disciplína, a tou byla štafeta. Děvčata Kalinová V., Halounová M., Musilová K. a Talířová M. běžela fantasticky. Už od prvních metrů byla naše štafeta ve vedení a toto vedení si děvčata udržela až do cíle. Celkové 2. místo a pohár pro družstvo děvčat bylo zaslouženou odměnou za vynikající výkony, které děvčata na stadionu zanechala. Gratulujeme. Mgr. Eva Srchová.
  27.9. 2017
  Ve dnech 11. – 13. září 2017 se v prostorách Domova mládeže konal adaptační kurz pro první ročníky SPgŠ. Cílem adaptačního pobytu bylo bližší poznání se účastníků navzájem, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, poznání druhých a stmelení třídního kolektivu. Program byl postaven na hrách a aktivitách, které byly zaměřeny na týmovou spolupráci, sebepoznání, diskusi, součástí kurzu byly také pohybové aktivity, tvořivé a rytmické činnosti, vždy v provázanosti na cíle adaptačního kurzu. Žáci se naučili svá jména, nacvičovali týmovou spolupráci, dostali příležitost k vyjádření vlastního názoru, během kurzu se dozvěděli o možnostech trávení volného času v Prachaticích (zvláště o dobrovolnictví), Novinkou letošního adaptačního kurzu bylo setkání se staršími ročníky, tj. se 3. a 4. ročníkem, které se adaptačního kurzu zúčastnili v rámci učební praxe (ti jim poskytli cenné rady a informace o studiu), jeden večer patřil „horkému křeslu“ a setkání s panem ředitelem. Na kurzu byli i dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolnické služby. Žáci s nimi museli komunikovat anglicky, snažili se porozumět, když vysvětlovali vlastní připravované aktivity v angličtině (např. tanec). Tento kurz měl více rozměrů – propojení mladších a starších ročníků podpořilo pocit sounáležitosti všech zúčastněných a komunikace v angličtině s dobrovolníky měl multikulturní rozměr. Za VOŠS a SPgŠ a KreBul, o. p. s. Mgr. Klaudia Pospíšilová a Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS..
  26.9. 2017
  Kolik barev má podzimní krajina? To zjišťovala skupina specialistek výtvarné výchovy třídy 4. C na týdenním kurzu malby. Stojany, palety, barvy a usměvavé začínající „malířky“ s batůžky, to vše bylo možné spatřit třetí zářijový týden nejen v ulicích Prachatic, ale také u řeky Blanice v Husinci a na náměstí ve Vlachově Březí. Nejvíce studentky-výtvarnice okouzlilo dominantní a mystické místo u kostela Sv. Vojtěcha ve Lštění, kde byly natáčeny také obrazy k filmu Mistr Jan Hus a odkud bylo možno dohlédnout až do tzv. Rajského údolí. Krajina se oblékla do podzimních barevných šatů a stala se jedinečnou modelkou pro kresby, malby i fotografie, které budou krášlit interiér Střední pedagogické školy do konce října. Přijďte se podívat. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující výtvarné výchovy.
  21.9. 2017
  První letošní vystoupení školního souboru CINK se uskutečnilo již 9. září a to přímo na slavnosti Dožínek na statku v Borotíně. Mimo dvojkoncertu CINKu zde proběhl také slavnostní dožínkový průvod, ukázka vázání povřísel a stavění panáků ze slámy,.. CINKačky naslouchaly besedě s pamětníky o žních a vyprávění pohádky kouzelné babičky s kolovrátkem. Viděly jsme stloukání másla, stříhání ovcí nebo spřádání vlny. K tomu všemu jsme se ještě dobře najedly a prosvětlily krásný den svým hraním a zpěvem. Obě vystoupení se perfektně vydařila a publikum několika generací bylo naprosto nadšeno. Zařadily jsme písně z dílny vedoucího souboru pana učitele Vopálky a také samozřejmě naše tradiční, jako třeba Hrušku a Včelín od Čechomoru, které měly samozřejmě veliký úspěch. Atmosféra byla moc příjemná a tak jsme společně strávily jeden krásný společný den plný zábavy, jídla a dobré nálady. Tak třeba příště naviděnou i s Vámi! Karolina Kubešová 4.B.
  8.9. 2017
  11. - 13. 9. 2017 -adaptační kurz 1. ročníků, třídy 1.A a 1.B.
  7.9. 2017
  8.9. 2017 Podzimní termín absolutoria třídy 3.D, 15.9. 2017 opravné maturitní zkoušky.
  28.8. 2017
  Školní rok 2017/18 začíná 4. září v 8:30. Žáci a studenti zahájí v kmenových učebnách se svými třídními učiteli. Výuka začíná 5. 9. v 7:45. Studenti dálkového studia VOŠ nastupují ve čtvrtek 7.9. v 7:45 .
  30.6. 2017
  Milí žáci, studenti a zaměstnanci školy, přeji Vám co nejhezčí prázdniny a dovolené. Dobře si odpočiňte, poznávejte nové věci a vraťte se v září veselí a usměvaví. Ředitel školy Mgr.Antonín Krejsa
  27.6. 2017
  Uchazeči o studium na vyšší odborné škole, obor sociální práce, mohou i nadále podávat přihlášky ke studiu do denního i dálkového studia až do 31.10. 2017. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  7.7. 2017
  Dne 28.6.2017 navštívil SPgŠ v Prachaticích rétor, truvér, tribun a učitel řečí, žák Ivana Vyskočila Jan Nepomuk Piskač. Během dopoledne zrealizoval tři hodinová vystoupení pro studenty a studentky jednotlivých ročníků. Prváci strávili hodinu s představiteli českého světového romantizmu – s panem Máchou a s panem Erbenem. Máj, Polednice a Dceřina kletba zazněly v polštině, ruštině, francouzštině, němčině a slovenštině. Druháci se bavili poezií francouzských básníků /Prévert, Villon, Hugo.../ v podobě říkané i zpívané, taktéž v rozmanitých jazykových překladech, a třeťáci si dali dostaveníčko se zakladateli evropské moderní poezie /Morgernstern, Apollinaire, Charms, Pessoa..../. Všechna tři představení se nesla v duchu dnes populárního „one man show“. Nutno říci, že pan Piskač se v tomto žánru pohybuje jako ryba ve vodě. A co víc, jeho produkce je obohacena skvělými prvky přímé interakce s divákem. Jan si ke svému divákovi dojde. V souladu s textem diváka jemnou intonací pohladí, výkřikem vystraší či očima bez hlesu probodne. Během desetiminutového představení známého Vyskočilova Haprdánse ukáže vynikající práci s rekvizitou. Práci s cedníkem, měchačkou či paličkou na maso by mu mohla závidět leckterá kuchařka. Jan se s tímto kuchyňským náčiním jako herec skutečně mazlí a podle potřeby a charakteru postav, kterým tímto vdechuje život, naopak zase nemazlí. Stejným způsobem pracuje s jazykem. Z jeho přednesu je cítit nejen vůně, ale i barva, jas či chuť jednotlivých slov nepřeberného množství evropských jazyků. Je slyšet mlaskání, kloktání, drnčení i patlání. Jan si s jazykem i s textem hraje jako malé dítě. Ve hře je cítit svoboda a radost. Hrát si či nehrát si? To je ta otázka. Jan Nepomuk Piskač na ni zná odpověď. Děkujeme mu za to, že nám umožnil nahlédnout pod pokličku a ochutnat pár lžic svého vynikajícího literárního guláše. Již teď se těšíme na jeho další kulinářské pochoutky.Mgr. Marcela Haspeklová
  27.6. 2017
  Prachatice 22. 6. 2017- V aule prachatického Gymnázia připravili žáci střední pedagogické školy, svěřenci Venety Marešové a hosté nevšední hudební, pěvecký a recitační zážitek. Pestrý program koncertu byl sestaven od lidových písní přes písně moderní až po známé skladby vážné hudby. O první minuty slavnostního podvečera se úvodním slovem postarala sama organizátorka Petra Kůsová, která ví, jak naladit publikum a zajistit správnou atmosféru. Poté se sál zaplnil libozvučnými tóny komorního souboru Maraveja vedený novou sbormistryní Stanislavou Machovcovou. Diváci si vychutnali klavírní přednes Claire de Lune absolventky SPgŠ Lucie Mrázové, sametový hlas pěvce Pavla Krátkého, Sonátu J. CH. Schulze v podání sehraného dua příčných fléten Kateřiny Weissové a Simony Vacuškové a o chvíli později S. Vacušková vystoupila i jako recitátorka autorského textu od nyní již bývalého žáka Matěje Miškovského. Netrpělivě očekávaný rozverný Šesttet Maritny Pivoňkové zazpíval například lidovou píseň Ha ty svatyj Vavřenečku v úpravě Františka Jančíka. Na akci nechyběla ani mladá akordeonistka Dagmar Chalupová, která Idiarenou a Písní krokodýla Geni všechny nabila pozitivní energií a okouzlila svým talentem. Největší pozornosti a přízně publika se ovšem dočkal pěvecký sbor Fontána, který skladbou Let the sunshine z muzikálu Hair přivedl diváky doslova do varu. Závěr koncertu patřil triu Gabriela Fatková, Marcela Haspeklová a Petra Kůsová, které bulharskou písní dojemně vyjádřily poděkování, a vzdaly hold odvedené práci V. Marešové pocházející z bulharské Sofie. To, že jedna melodie může říci více než tisíc slov a být zdrojem vynikající zábavy, ukázali hudebníci všem zúčastněným a doufáme, že tento koncert napevno zakotví v kalendáři předprázdninových kulturních akcí. Mgr. Eva Nováková.
  27.6. 2017
  26.6. jsme navštívili v Č.Budějovicích německy mluvený film Egon Schiele. Egon Schiele se narodil v červnu roku 1890, byl to jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. Film nám připomenul osudy, útrapy, radosti tohoto jedinečného malíře, který „překreslil“ dějiny výtvarného umění, krátkou dobu také působil v Českém Krumlově. ing. Soňa Kabelová.
  26.6. 2017
  Zeptali jsme se za vás, zájemce o denní i dálkové studium oboru Sociální práce na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích, absolventů na jejich hodnocení studia.

  Zde jsou jejich reference:„Na dobu studia na Vyšší odborné škole sociální vzpomínám velmi rád. V krásném prostředí jihočeských Prachatic jsem se 3 roky, za pomoci výborných pedagogů, připravoval na vstup do profesního života. Vysokou úrovní teoretické přípravy a povinnou praxí mne tato škola připravila na výkon profese lépe než studium na vysoké škole. Děkuji Vyšší odborné škole sociální a především jejím pedagogům za to, že pokračují ve vzdělávání a výchově budoucích sociálních pracovníků. Vždy, když potkám nějakého kolegu nebo kolegyni, kteří vystudovali Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, říkám si, že „kvalita se nezapře“.“Mgr. Pavel Janota, DiS.

  „Ohledně doporučení VOŠky mám jasno: Je to nejlepší příprava pro profesi sociálního pracovníka. Ze studijních materiálů získaných na VOŠce jsem čerpala po celou dobu studia na teologické fakultě, ale hlavně v práci i v osobním životě. Díky lidskému přístupu vyučujících není studium stresující. S láskou na Prachatice vzpomínám.“Bc. Zuzka Šiková, DiS.(rozená Nová)

  „Ten, komu je tento obor blízký a chtěl by ho dělat se srdcem na dlani, je tato škola nejlepší přípravou. Rozsáhlá škála školních praxí a odborná příprava, to je nejvíc, co člověka může do této pracovní oblasti připravit, a to všechno a ještě mnohem více vám dá tato škola. V sociálním oboru pracuji stále a pokud život neurčí jinak, ráda bych v tomto oboru setrvala co nejdéle. Musím říci, že za dobu mé profesní kariéry mně v rámci praxí prošlo pod rukama několik studentů VOŠs Prachatice. Musím konstatovat, že "praktikanti" z této školy pro mne byli těmi nejlepšími "praktikantami", co se znalostí v oboru týká. Tato škola pro mne byla a vždy bude tou nejlepší přípravou do práce v sociální oblasti, ale i do života.“ Alena Dlouhá, DiS. (rozená Straková)

  „Na studium na VOŠce v Prachaticích vzpomínám moc ráda. Studium jako takové hodnotím velmi kladně – rozsah přednášených informací, praktické semináře a zejména pak praxe (ať už průběžné či souvislé) umožňují studentovi vytvořit si představu o rozsáhlé síti sociálních služeb. Škola na mě působila takovým příjemným rodinným dojmem. Nejvíce si však cením lidského přístupu všech profesorů, což je pro mě velmi důležité. Vždy, když se mi poštěstilo se do školy vrátit, alespoň na chvilku (coby oponent), padla na mě nostalgická nálada a s láskou jsem vzpomínala, jak nám bylo tenkrát v Prachaticích dobře.“ Katka Trsková, DiS.

  „Mně se na VOŠce moc, ale fakt moc líbilo. To, co jsem se tam naučila, mě dovedlo v 53 letech k vysněnému zaměstnání - asistentka pedagoga v ZŠ. U dětí jsem se opravdu našla. Mít ve třídě děti, které potřebují pomoc a já to díky VOŠce umím, to mě strašně hřeje u srdce a naplňuje.“ Renata Valkonyová, DiS.

  Tolik z referencí našich absolventů. PhDr. Jana Břendová .
  23.6. 2017
  Dne 19. června jsme pod dozorem paní učitelek Srchové a Patrasové měly možnost vyzkoušet si drobné činnosti s dětmi z družiny a školního klubu základní praktické školy. Jelikož bylo hezké počasí, program jsme realizovaly na školním pozemku. Vytvořily jsme 7 stanovišť, které děti navštěvovaly jednotlivě nebo ve skupinkách. Čekaly na ně různorodé úkoly, např. hádanky, vyrábění nebo soutěže. Soutěžící byli velmi snaživí. Po skončení programu jsme se přesunuly dovnitř a paní ředitelka nám pověděla základní informace o škole a dala nám prostor pro naše dotazy. Bylo zajímavé seznámit se s dalším odvětím pedagogiky, kterému se možná některé z nás budou v budoucnu věnovat.Žákyně 2.A.
  22.6. 2017
  Cink v Českém Krumlově - 17.6. Nepopsatelný zážitek, který se každým rokem opakuje. Krásné okouzlující město a úžasná atmosféra jak v celém našem souboru, tak na slavnostech, které vše zkrášlují. Díky tomu i náš hudební soubor Cink vždy skvěle vystoupí a má ohromné ohlasy a to i od cizích lidí, kteří tuto hudbu slyší poprvé. Letos jsme měli opět dvě vystoupení. Jedno na Náměstí Svornosti a druhé na nádvoří Hotelu Růže. Na náměstí jsme ovšem museli nazvučit všechny nástroje a také naše zpěvačky. Vše se povedlo na výbornou a už jsme jen „prodávali“ publiku, co všechno umíme. Z publika se po skončení každé písničky ozval velký aplaus, který s každou písní gradoval. Na nádvoří nás dokonce přišli podpořit naši tři noví příznivci, kterým jsme se zalíbili už na náměstí, a tak si nemohli naše druhé vystoupení nechat ujít. Dokonce jsme od nich dostali i květinu, kterou jen potvrdili, jak moc se jim vystoupení líbilo. A musím zmínit i jednu zvláštní pochvalu. Byla od paní z cizí země, která na mě mluvila anglicky. Říkala, že se jí naše vystoupení velmi líbilo a že by si od nás ráda zakoupila i CD nahrávku. Bohužel jsem jí nemohla vyhovět, protože CD nahrávku jsme u sebe nikdo neměl. Takže se už všichni těšíme na příští rok, až všem budeme moct ukázat, jak se hraje u nás v Prachaticích. Aneta Zemanová - 3.B.
  22.6. 2017
  V přátelském utkání o diváckou přízeň vystoupil dne 21.6.2017 v Muzeu české loutky a cirkusu tým Pilulek (Prachatický Interaktivní Lehce ULítlý Klub Improvizace) rozdělený na družstvo zelených a modrých. V krátkých improvizacích na témata a náměty diváků okouzlovali hráčskými schopnostmi za modré M. Bílková, K. Podsedníková, T. Gondeková a V. Kovář, za zelené M. Blažková, K. Kubešová, J. Šedina a Mgr. E. Nováková. Ve večeru plném humoru nechyběly oblíbené kategorie jako dabovaný teleshoping (na téma Deštivý ohňostroj), sbor (se španělskou a japonskou písní) či poslední & iacute; věta (odehrávající se v pekárně, v jaderné elektrárně či v ředitelně školy), jimiž nás ve své konferenciérské premiéře provedla vtipná a milá B. Wortnerová. Vše samozřejmě probíhalo pod dohledem přísné a nekompromisní hlavní rozhodčí a vedoucí souboru MgA. H. Patrasové. Improvizační bitva, o jejímž výsledku rozhodovali hlasováním po každé kategorii diváci, skončila pro všechny šťastnou remízou. Děkujeme, že jste přišli. Mgr. Eva Nováková
  19.6. 2017
  Ve dnech 5.6. - 6.6. 2017 se v areálu sportovního stadionu Prachatice uskutečnila sportovní akce "Pojď si vybrat, co Tě baví", při jejíž realizaci pomáhaly i studentky SPgŠ Prachatice. Děti se základních škol v Prachaticích a okolí si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny jako např. tenis, fotbal, stolní tenis, hokejbal, judo, atletiku, cross fit nebo veslování a u některých se také podívat, jak tyto aktivity provádějí ti, kteří se jim věnují více. Na děti čekaly také slavné osobnosti. U některých aktivit se mohli s jednou z nich seznámit. Fotbal si mohli zahrát s Antonínem Panenkou nebo Karolem Dobiášem. Na atletice na ně čekali Imrich Bugár, Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová. Judo si děti mohly vyzkoušet s Pavlem Petřikovem, účastníkem olympijských her v Riu 2016. Veslování na trenažérech obohatila přítomnost Václava Chalupy a Mirky Topinkové. Oba dva dny bylo krásné počasí, takže i aktivity prováděné venku se vydařily. Děti se moc rády zapojovaly do všech aktivit, které jim byly nabídnuty a odnášely si náborové papíry. Myslím si, že po této akci stoupne účast dětí na zájmových aktivitách. Lucie Klarnerová - třída 3.A .
  15.6. 2017
  Všichni uchazeči, o denní či dálkové studium na vyšší odborné škole - obor sociální práce, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, byli v 1. kole přijati. Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží písemně. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy
  15.6. 2017
  Dne 9.6. s námi paní učitelka vyrazila na výlet "na prasátka" na Feferský vrch. Ráno jsme se sešli nahoře na Domově mládeže. Čekání na pozdní příchod dojíždějících jsme si zkracovali učením dějepisu, který nás vlastě doprovázel celou vycházku. Za to samozřejmě děkujeme panu učiteli Sladovi. Když tedy všichni dorazili, vydali jsme se do velkého kopce, které jsou tady v Prachaticích opravdu nevídané! A tak jsme si trošku zaskuhrali. Pak se ale vše zlepšilo, když jsme nějak dokráčeli k ohradě, kde se dalo už na první pohled poznat, že jsme na onom místě. Přešli jsme kládu a hned nás tam uvítalo několik divokých prasat. Paní profesorka vytáhla z kabelky několik suchých rohlíků a zásobovala tím celou třídu. Prasátka se nadlábla a my jsme se vydali dál k ovečkám. "Vyberte si cestu - cesta pro dámičky a nebo pro ty druhý?" zahlásila paní učitelka a my jsme samozřejmě volili druhou možnost. Trocha kopřiv a bahníčka nás přece nezabije. Na této cestě jsme spatřili daňka s pronikavýma očima a hladovým žaludkem. Jistěže od Práškové dostal několik rohlíků, trsů trávy a milá pohlazení. A tak jsme odcházeli se spokojeným výrazem v obličeji. Byl to moc pěkný výlet. A děkujeme paní učitelce Kabelové za zpestření hodin biologie. Za celou 2.B - Ivana Prášková .
  15.6. 2017
  13.6. se zúčastnily I.Bečvářová, M.Pártlová, S.Kabelová exkurze do lesní mateřské školy v Horním Rakousku poblíž Lince, exkurze byla pořádána v rámci projektu BIG ATCZ5. Seznámily jsme se s historií vzniku lesních MŠ, nahlédly jsme do pedagogické práce spojené s lesní pedagogikou, sledovaly jsme činnost dětí v lese, jejich práci s přírodními materiály, jejich přímý kontakt s přírodou, znalosti dětí o lese, fauně a floře, viděly jsme organizaci v MŠ, jak MŠ funguje, jejich rituály, činnosti, spolupráci s rodiči. Také jsme byly seznámeny s právními podklady ke vzniku lesní MŠ, získali jsme stručný přehled o situaci v oblasti předškolního vzdělávání v Horním Rakousku. ing.Soňa Kabelová .
  14.6. 2017
  Veronika Kalinová ze třídy 2. A postoupila přes okresní a krajské kolo na Mistrovství ČR hry „Plamen“ v požárním sportu. Bude reprezentovat Jihočeský kraj v kategorii jednotlivců (starší dorostenky) a bude soutěžit ve třech disciplínách - běh na 100m s překážkami, dvojboj (běh 100m + proskok oknem a nesení PHP) a testy. Mistrovství se koná 4. a 5. 7. 2017 ve Zlíně. Držíme Veronice palce. Mgr.Eva Srchová.
  14.6. 2017
  Informace pro žáky maturitních tříd. Výsledky testů společné části maturitní zkoušky budou zpřístupněny CERMATEM od 15.6.2017
  12.6. 2017
  Zasedání školské rady ve čtvrtek 15.6. v 16:00.
  12.6. 2017
  Dne 7.června 2017 aula Gymnázia Prachatice zažila slavnostní předání vysvědčení a diplomů absolventům VOŠS Prachatice studijního oboru sociální práce. Celkem to bylo 13 absolventů, kteří z rukou ředitele školy Mgr. Krejsy toto ocenění. Z nich dokonce bylo 7 absolventů s vyznamenáním. Role moderátora se ujala Mgr. Šimečková, která jim také po celou dobu jejich studia předávala vědomosti z předmětu metody sociální práce a ze sociální politiky. Oblast práva a jeho úskalí přednášel Mgr. Šimeček. Problematiku odborného diplomového semináře a německý jazyk zprostředkovala Mgr. Šímová. Anglický jazyk a konverzace byl pod vedením Mgr. Pivoňkové. Budoucí sociální pracovník se neobejde ani z problematiky genderové, sociologie menšin a i filozofie. Tyto znalosti předávala PhDr. Břendová. Zároveň slavnostní atmosféra byla umocněna i za doprovodu hudebního, který zajistily Mgr. Kůsová a Mgr. Pivoňková. Cenu času od Senecy z díla: " Výbor z listů Luciliovi", přednesla Mgr. Kotěšovcová. Celé toto slavnostní předání vysvědčení a diplomů doprovázelo krásné slunečné počasí a i za hojné účasti rodinných příslušníků absolventů, kterým patří velké poděkování, že svým dětem umožnili studium oboru sociální práce, ale i za jejich velkou citovou a morální podporu. Mgr. Irena Kotěšovcová.
  9.6. 2017
  Z vlakového nádraží v Sušici jsme vyjížděli na turistický kurz v neděli, 28.5. směrem do Petrovic, vzdálených pár kilometrů. Aby to ale nebylo tak jednoduché, naši milí profesoři nás protáhli i okolními vesnicemi, kde jsme najeli kilometrů 40 a řada z nás si sáhla na své dno při samém začátku. Když jsme dorazili do penzionu v Petrovicích, čekalo nás příjemné překvapení – nádherné pokoje v roubenkách a hlavně sprcha, ve které, když jsme si ji zamluvili brzy, tekla i teplá voda. Po vybalení věcí jsme se těšili na večeři. Kuchaři si nás rozmazlovali celý týden. Ranní snídaně nás každý den nastartovala na další sportovní výkony. Hned v pondělí jsme navštívili lanové centrum v Jiřičné a instruktor Pepa nás ztratil v lese při hledání ztrouchnivělého kusu dřeva. Úterní den patřil sjezdu řeky Otavy, kde jsme se naučili vymetat všechny pavouky z okolních větví, přenášet rafty, chodit na WC do přírody a podobně. Kromě těchto zkušeností nikdo nezůstal suchý a ani bez pořádného červeného opálení.Po přesunu zpět do penzionu jsme se mohli koupat v bazénu, půjčit si tenis, dát si nealko mojito nebo si zazpívat s našimi profesory pod altánem. Ve středu naše nohy dostaly zabrat. Jeli jsme necelých 20 kilometrů do lomu u Čepic a vyšlápli nespočet kopců. Přes všechny nemilé příhody, od bodnutí vos, bolavá kolena až po Kájin rychlo odpočinek na silnici, jsme všichni dojeli na místo, kde nás opět čekal instruktor Pepa. A ten nám radši, po pondělní zkušenosti, buzolu nesvěřil, nejspíš nechtěl riskovat to, že se zase ztratíme. Proto si pro nás připravil soutěže ve skupinách. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu z luku, z pušky, lidského praku nebo se nechat napnout na bungee gumu a vyřešit pár přísloví. Za odměnu jsme si udělali špízy.Po odpočinku v pensionu jsme si dali mapoběh po Petrovicích. Pár šťastlivců si vyběhalo jedničky z tělocviku, ti ostatní “loseři“ si počkají zase na kladinu nebo oblíbenou hrazdu, kterou všichni tak ovládáme. Čtvrteční den patřil pochodu na Svatobor, každá skupina, ve které bylo 12 lidí, si mohla s sebou vzít pouze pití, věci osobní hygieny a jeden telefon. S mapou jsme vyrazili do strmých kopců, po kterých nezůstalo žádné triko suché. Po cestě jsme měli za úkol vyměnit uchošťour za cokoliv. Tato hra dopadla opravdu zajímavě, kuriozitou byly dvě divoké kachny, které jsou nyní pochovány pod Svatoborem. V pátek už jsme jen vyklidili roubenky, nanosili tašky do aut a po snídani na kolech vyrazili zpátky do Sušice za odpočatými rodinami. Kurz se nám velmi líbil, počasí nám víc než přálo. Nemůžu sice mluvit za všechny, ale myslím, že jsme si to opravdu užili a získali spoustu nových zkušeností. Odpůrkyně sportu by mohly živě vyprávět! Po tomto týdnu už nás jako budoucí učitelky nemůže překvapit asi vůbec nic. Barbora Hosenseidlová, třída 3.B .
  9.6. 2017
  1.6.se 2.B zúčastnila aktivit v rámci akce Den v rodišti Jana Nepomuka Neumanna, v muzeu jsme se prohlédli expozici o Životní pouti sv.J.N.Neumanna, zasoutěžili jsme si různé poznávací hry, pracovali s mapou - putovali jsme po místech spojených se životem J.N.Neumanna, cvičili paměť, odhadovali jsme, co mohl mít s sebou J.N.Neumann v kufru do Filadelfie, zkusili jsme psát na voskové destičky, seznámili se s různými typy historického písma. ing. Soňa Kabelová.
  2.6. 2017
  Ve čtvrtek 1. června se v Prachaticích konala „Misijní pouť“ a vyvrcholily oslavy 40. výročí kanonizace prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Slavnostního vyhlášení výsledků výtvarného a literárního projektu „Světec Jan N. Neumann a jeho životní pouť“ se zúčastnili také žáci naší školy. Děvčata z 2.B připravila vystoupení prezentující v mezinárodním kontextu život jednoho z nejvýznamnějších rodáků Prachatic. Vynikající a originální provedení dramatické etudy a zdůraznění odkazu amerického světce zaujalo všechny účastníky slavnostní přehlídky. Mgr. Jitka Hyrmanová.
  1.6. 2017
  Žáci 2.B (Michal Lang, Karolína Bžochová, Denisa Šandová, Jana Janoušková, Tereza Matulková) se zúčastnili projektové soutěže nakladatelství Hueber, v soutěžní kategorii Film získali čestné uznání za velmi pěkný projekt. Byla oceněna originalita nápadu, kreativita, umělecké zpracování a jazykový projev. ing. Soňa Kabelová.
  1.6. 2017
  Uchazeči o studium na vyšší odborné škole, obor sociální práce, mohou i nadále podávat přihlášky ke studiu do denního i dálkového studia. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  30.5. 2017
  Upozornění - dne 2.6. 2017 končí termín voleb do školské rady (volí rodiče nezletilých žáků), žádáme tedy rodiče, aby se ještě voleb zúčastnili. Děkujeme. Předsedkyně školské rady Mgr. Ivana Blažková.
  29.5. 2017
  Turistické kurzy 3. ročníků - 28.5. - 9.6. 2017 Petrovice.
  29.5. 2017
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídy 4. B - 2.6. 2017 v 15:00 v aule Gymnázia Prachatice.
  25.5. 2017
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídy 4. A - 26.5. 2017 v 15:00 v aule Gymnázia Prachatice.
  11.5. 2017
  Ústní maturitní zkoušky třídy 4.A a 4.B od 16.5. do 26.5. 2017. Jednotlivá maturitní zkouška - 24.5. 2017 od 13:00.
  11.5. 2017
  V průběhu čtyř měsíců třída 3.A vykonávala souvislé praxe v prachatických MŠ. Paní učitelky k nám byly velice vstřícné, vždy jsme se mohly spolehnout na jejich podporu a odbornou radu. S dětmi jsme prožily mnoho hezkých, zábavných i náročných chvil, ale to už k profesi paní učitelek MŠ patří. Zjistily jsme, jestli bychom tuto práci chtěly v budoucnu skutečně vykonávat a také, která věková kategorie dětí je pro nás nejvhodnější. Zkušenosti, které jsme během této čtyřměsíční praxe získaly, můžeme nyní zužitkovat na odborné pedagogické praxi v místě bydliště. Na závěr bychom chtěly poděkovat paní ředitelce a všem paní učitelkám, které se na naší praxi podílely. 3.A.
  11.5. 2017
  5. května dostalo několik žáků z různých ročníků výjimečnou možnost zúčastnit se praktického workshopu přednesu v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích pod vedením jedné z největších odbornic na přednes a práci s mládeží MgA. Jany Machalíkové. Seznámili jsme se s neotřelými metodami práce s přednesem a textem. Na začátku jsme se naladili na stejnou vlnu pomocí různých her, rozhýbali jsme se, rozmluvili se a potom jsme bez obav pokračovali v práci s přednesem jako jeden sehraný tým. Osvobodili jsme texty lidových písní ze zažitých rytmických a deklamačních schémat a pracovali jsme s básněmi haiku tvořenými zvukomalebným trojverším. Získali jsme cenné informace k práci s očním kontaktem, pauzou a napětím. Atmosféra byla nabitá emocemi, tvůrčím duchem a všichni účastníci workshopu byli nadšeni. Doufáme, že bude další příležitost setkat se s touto skvělou lektorkou. Děkujeme organizátorům akce za tento nevšední zážitek. Mgr. Marie Trnková, Mgr. Petra Kůsová.
  5.5. 2017
  Ve čtvrtek 4.5. jsme se třídami 3. A (vyučující I. Blažková) a částí 2. A (vyučující J. Stejskal) odjeli do Prahy na výtvarnou exkurzi. Ukázalo se, že jsme utekli před deštěm v Prachaticích do překvapivě slunného počasí, což nám prohlídku památek ještě zpříjemnilo. Třída 3. A se věnovala především umění 19. století. Navštívili jsme Salmovský palác, kde se nachází expozice NG s díly umělců 19. století (např. J. Mánesa, V. Levého, A. Machka a dalších). Poté jsme absolvovali bezpečnostní prohlídku, abychom mohli vstoupit do areálu Pražského hradu, kde jsme si „zopakovali“ románskou a gotickou architekturu. Odpoledne nás čekala „třešnička na dortu“ – prohlídka historické budovy Národního divadla s fundovaným výkladem. Uchvátil nás zejména pohled z terasy ND na bronzové trigy a na panorama města.Třída 2. A procházela Královskou cestou a prohlížela si zejména architektonické památky z různých slohových období. Pak se ponořila do hlubin Anežského kláštera, kde NG vystavuje rozsáhlou expozici gotických památek.Exkurze byla sice náročná na pozornost žáků, vyžadovala také fyzickou odolnost a vědomosti, ale bezprostřední kontakt s uměleckými díly je vhodným doplňkem výuky výtvarné výchovy jako maturitního předmětu. Vrátili jsme se ve zdraví a s kupou zážitků. Mgr. Ivana Blažková.
  3.5. 2017
  Školní akademie pro žáky a pro rodiče se uskutečnila 28.4. 2017 ve 14:30 v Národním domě.V pestrém sledu hudebních, dramatických i sportovních čísel se vystřídali jednotlivci i tradiční soubory školy. Program zahájil vokálně instrumentální soubor Cink, improvizační schopnosti předvedl soubor Pilulky, nově se předvedly i maturantky TV se svými gymnastickými sestavami, dokonale ladil sextet Šesttet i sbor Fontána, zaujala i recitace Barbory Wortnerové a dechberoucí výkon Dagmar Chalupové na akordeon. Početné publikum rodičů i spolužáků mile překvapily nejenom profesionální výkony žáků, ale i příležitostný pěvecký sbor pedagogických pracovníků, v němž si vedle sebe zazpívali vychovatelky, učitelé téměř všech aprobací i vedení školy. Pro letošní program připravili pod taktovkou Mgr. Petry Kůsové píseň Přátelství z autorské dílny Mgr. Hovorky a Mgr. Haspeklové. Program zakončily Roztleskávačky, poprvé v novém složení Po ukončení akademie proběhly konzultace o prospěchu a chování žáků. Mgr. Jana Pavlíčková.
  3.5. 2017
  Dobrý den pane řediteli, dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za podporu projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, konkrétně akce okresní kolo v Prachaticích, které proběhlo 27. 4. 2017 na ZŠ Národní Prachatice. Velmi si vážíme přítomnosti Vašich studentek, které nám pomáhaly v roli rozhodčích všech disciplín. Velice bychom chtěli poděkovat paní magistře Evě Srchové , za obrovskou ochotu, vstřícnost a zapojení se do celé akce. Úžasné výkony dětí, které se sportem bavily, úsměvy a spokojenost učitelů, je pro nás a určitě i Vás velké vyznamenání. I díky Vám mělo okresní kolo úžasnou atmosféru. Už teď se těšíme na další společnou akci. Díky, že jste s námi! Mgr. Radek Zavřel, sportovní manažer Českého olympijského výboru. V Praze 29.4.2017
  27.4. 2017
  21.4. jsme se třídou 2.B navštívili výstavu k 50.výročí vzniku Centra ekologické výchovy Dřípatka v prostorech Zimní zahrady na radnici. Žáci se seznámili s historií a vývojem CEV, s nabízenými ekologickými výukovým programy pro všechny typy škol, na jednotlivých panelech shlédli fotodokumentaci některých zábavně naučných akcí i s noclehem v přírodě - např. vycházky s ornitologem, třídění odpadu a recyklace hliníku, jeden panel byl věnován p.A.Záveskému, vyzkoušeli si hmatová cvičení a poznávali přírodniny poslepu pouze hmatem, odpočinuli si v tee pee, v chodbě si mohli prohlédnout výstavu fotografií ptáků Zpěv křídel - P.Bače a Karpatská setkání - R.Jirsák.ing. Soňa Kabelová.
  27.4. 2017
  Dne 26. 4. 2017 proběhla v DDM v Českých Budějovicích krajská přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. V kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby svou práci s názvem Podoby Frankensteina v literatuře a filmu před porotou obhajovala Lucie Mrázová ze 4. B PL. Za pomoci patnáctiminutové prezentace představila svou práci, její cíle a výsledky zkoumání a následně zodpověděla doplňující otázky odborné komise. Za své úsilí při zpracovávání tématu, kvalitní provedení práce, originalitu a prezentační dovednosti byla oceněna třetím místem. Kromě ceny získala zpětnou vazbu, jak by bylo možné práci dále upravit a rozvést, a samozřejmě i cennou praktickou zkušenost. Lucii gratuluji k vynikajícímu úspěchu a děkuji za bezvadnou spolupráci při psaní práce. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  24.4. 2017
  Praktické maturitní zkoušky z dramatické výchovy proběhly dne 20.4. v klubech dramatické výchovy a v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Byly doslova přehlídkou zajímavých příběhů o cestování do reálných zemí světa i virtuální reality, do krajiny snů, módních návrhářů či televizních reportérů. Navštívili jsme jejich prostřednictvím také svět sociálních sítí či starou půdu, která ukrývala historické předměty. Hovořily k nám jazykem našich předků. Svět sociálních sítí a lidských závislostí skrýval také mnohá tajemství. Děti z prachatické MŠ Zahrádka rozveselovaly smutného klauna a učily se poznávat barvy. Žáci ZŠ Vodňanská v Prachaticích zase poznávali živly v "pomyslné" škole kouzel. Počáteční strach maturantů se rychle rozplynul díky tvořivé atmosféře pracovních skupin. Výsledkem byly pak zdařilé praktické výstupy budoucích učitelek. PaedDr. Ivana Bečvářová, předseda předmětové komise dramatické výchovy.
  24.4. 2017
  Naši školu navštivila 18.4. lektorka Montessori pedagogiky, zakladatelka dvou Montessori škol v Bavorsku Rosemarie Plőchinger z Freyungu. Prohlédla si naši školu, vybavení tříd - v každé třídě klavír, PC, interaktivní tabule - byla překvapena a nadšená, aktivně se zúčastnila vyučovacích hodin německého jazyka - byla velmi spokojena s jazykovou úrovní našich žáků, byla přihlížejícím a naslouchajícím na praktických maturitních zkouškách z hudební výchovy třídy 4.B - měla slzy v očích dojetím, ptala se, zda jsou naši žáci absolventi konzervatoře a hodnotila slovy : "mladí umělci, začínající profesionálové", s údivem žasla, co se naši žáci naučili během čtyř let studia na naší škole.ing. Soňa Kabelová.
  24.4. 2017
  Naše třída 3.A se v úterý 18.4. vydala na čtyřhodinový naučný program o ekologii na Dřípatce. Poznávaly jsme kouzlo výroby domácího papíru, kvalitu samotného papíru a recyklovatelné zdroje. Dále jsme si také ověřily své znalosti o době rozkladu nejrůznějších materiálů a poznání ekologických piktogramů. Jako třešničku na dortu jsme si mohly pohladit hada a vyzkoušet takzvanou "noru", kde jsme v absolutní tmě (pouze podle doteku a hlasového navádění) prolézaly malým tunelem. Celkově se nám návštěva Dřípatky velice líbila a rády se tam zase někdy podíváme. Karolína Vanišová a 3.A
  20.4. 2017
  Školní akademie - 28.4. 2017 v 14:30 v Národním domě. Po ukončení informace o chování a prospěchu žáků.
  20.4. 2017
  Beseda o pěstounské péči. Pěstounská péče - co si pod tím představit? Díky paní vychovatelce Eichnerové si přibližně dvacet účastnic přišlo poslechnout besedu Ireny Chaloupkové (studentka VOŠ) na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu. Dozvěděly jsme se, co pěstounská péče vlastně znamená, co všechno je potřeba splnit, aby se člověk stal pěstounem, jaká jsou s tím spojená úskalí apod. Z mého pohledu je to určitě důležitá a potřebná činnost, ale zároveň i náročná, neboť je to jistě psychicky těžké. Kdo z vás by do toho šel? Anežka Severová 3.B .
  20.4. 2017
  Den ochrany člověka 2017. 22.3. jsme byli společně s třídou 1.A na exkurzi u hasičů a u záchranného sboru. U záchranářů jsme měli přednášku o první pomoci například při tonutí, zlomenině a nebo dušení. Moc nás to bavilo, protože jsme si mohli vyzkoušet resuscitaci na umělé figuríně a prozkoumali jsme sanitku i její vybavení. U hasičského sboru jsme koukali na krátká videa o různých katastrofách (záplavy, požár,…) a rovněž jsme si mohli prohlédnout hasičský vůz. Dokonce jsme byli svědky výjezdu vozidla, protože se někde stala nehoda. Byl to super den. Natálie Sobotková 1.B.
  18.4. 2017
  Trochu hokej, trochu divadlo, improvizace na divácká témata, zábavu, humor, ...to vše sliboval a také vyplnil plakát improvizačního zápasu. 29. března ve večerních hodinách excelovali na scéně Muzea české loutky a cirkusu domácí PILULKY (Prachatický Interaktivní Lehce ULítlý Klub Improvizace) a plzenští hosté KŘENI (Křižíkovi Enormně Nabušení Improvizátoři). Za vydatné podpory z hlediště a živého kytarového doprovodu S. Volfové vznikaly přímo před očima příběhy a skeče, které byly tou pravou improvizační show. Pětici našich sympatických hráčů, připravených zahrát cokoliv podle diváckého př ání na hranici absurdnosti, tvořili B.Wortnerová, N.Filipová, K.Podsedníková, K.Kubešová a V.Kovář, večerem vtipně provázela vedoucí souboru MgA. H. Patrasová. Kdo povedený souboj sehraný podle pravidel České improvizační ligy neviděl, netruchlete! Již teď se chystá další a to v termínu červen 2017. Těm, co přišli, děkujeme. Mgr. Eva Nováková
  18.4. 2017
  19.4. Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Matematika 8:30 - 9:55, český jazyk 11:45 - 13:00.
  18.4. 2017
  Praktické maturitní zkoušky 4.B - 18.4. a 4.A - 20.4. 2017.
  12.4. 2017
  11. dubna – Úterní odpoledne se na SPgŠ neslo ve znamení velikonočních aktivit. V rámci tvůrčí dílny se zájemci mohli naučit plést pomlázku či různými technikami ozdobit vajíčka. Svou zručnost prokázali při vrtání a malování kraslic, vyzkoušeli zdobení drátkem a barevnými stuhami. Celé rozverné odpoledne provázela příjemná předvelikonoční atmosféra. Mgr. Jana Pavlíčková .
  11.4. 2017
  12.4. Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Matematika 8:30 - 9:55, český jazyk 11:45 - 13:00.
  11.4. 2017
  11.4. 2017 Písemná maturitní práce z českého jazyka - 12:00 - 14:15.
  10.4. 2017
  V pátek 7. 4. jsme absolvovali besedu o zdravotní gramotnosti s panem profesorem MUDr. Janem Holčíkem z Masarykovy univerzity v Brně, která trvala dvě hodiny a byla plná velmi zajímavých informací, které se týkaly otázky zdravotní gramotnosti populace. Na více než dvěstěstránkové prezentaci plné grafů nám pan profesor vykládal nejrůznější statistiky, které byly často plné cizích slov. Na konec jsme se mohli ptát na doplňující otázky, které nás během výkladu napadaly. Tato beseda pro nás všechny byla velmi přínosnou zkušeností. Karolina Dejmková 1.A.
  10.4. 2017
  Dne 30.3. vystoupil hudební soubor Cink v Městské galerii Vodňany. Při interpretacích v duchu lidové, rytířské i folkové hudby vládla příjemná atmosféra a žádná židle v sále nezůstala neobsazená. Zazněly zde písně, které byly v programovém uspořádání repertoáru pro všechny návštěvníky novinkou. Odměnou nám byl obrovský potlesk a přívětivé pochvaly obecenstva po představení, před odjezdem do Prachatic. Z bezprostředních ohlasů jsme měli velkou radost a budeme se těšit na další setkání. Kristýna Sinová, hudební soubor Cink
  6.4. 2017
  Zveme všechny rodiče na školní akademii a zároveň na shromáždění oprávněných voličů (volby do školské rady). Obě akce se konají 28.4. od 14:30 v Národním domě v Prachaticích. Budete moci zhlédnout hudební, divadelní a recitační vystoupení žáků a souborů školy. Po skončení akce následují přímo na místě informace o prospěchu a chování žáků. Ředitel školy.
  3.4. 2017
  Rakousko. Člověk si řekne - země jako každá jiná, jenže po týdenní praxi v mateřské školce na to nahlíží už úplně jinak. Přístup zaměstnanců byl až nad očekávání prostě dokonalý. Ubytování, o tom se nedá říci jediné křivé slovo. A děti? Naprosto úžasné! Ve zdejší oblasti mají vcelku složitý dialekt, a přesto se děti (i necelé tři roky staré) pokoušely rozumět naší školské němčině. S překvapením musím říci, že více než jazyková bariéra byl spíše ten problém, že již nejsme děti, a zapojit se tedy do dětských her byl leckdy opravdový oříšek. Nic ale nenaplnilo naše srdce tak, jako když jsme poslední den byli s dětmi v kroužku a ony nám děkovaly, předaly nám vyrobenou postavu slunce, která měla u nás doma přivolat jaro, udržovat naši duši čistou a ochraňovat před vším zlým. Nezapomenutelný týden, během kterého jsme se nejen zdokonalili v němčině, ale hlavně se naše obzory rozšířily více, než když sedíme v lavicích. Michal Lang 2. B.
  31.3. 2017
  7.4. pedagogická rada - 12:45.
  30.3. 2017
  Ve dnech 27.- 30. března 2017 navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole v Prachaticích absolvoval se studenty 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Studenti se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, byly proto představeny i možnosti vzdělávání v dalších evropských zemích. Tématika besedy tak byla zajímavá i pro studenty, kteří si přejí studovat či pracovat v zahraničí. Dotazy studentů rovněž směřovaly k teroristickým útokům a evropské migrační krizi. Setkání a beseda s euroúředníkem představovaly pro všechny zúčastněné jednu z možností získat zajímavé informace o EU i formou příjemného rozhovoru. Studenti a učitelé hodnotili především přehlednost, srozumitelnost a přístupnost informací i formu předkládaných materiálů určených právě jejich věkové kategorii.Studenti a učitelé také prezentovali úspěšné aktivity školy. Rádi se s panem Martinem Pávem v budoucnu opět setkáme.Mgr. Jitka Hyrmanová
  28.3. 2017
  Dne 23. března 2017 jsme navštívily výstavu Body the exhibition v Praze, kde jsme měly možnost ponořit se do tajů lidského těla. Nejen že jsme se dozvěděly spoustu nových zajímavých informací o fungování orgánových soustav v našem těle, ale také jsme viděly, co se s těmito soustavami děje při sportu, pohybu nebo odpočinku, protože jednotlivé exponáty byly uspořádány do různých poloh. Odpoledne jsme vyrazily vstříc historickým památkám Prahy, přes Karlův most až na Malostranské náměstí, kde se konaly oslavy Anglie a Irska. Při té příležitosti jsme navštívily i proslulou Lennonovu zeď. Večer nás čekal ještě světoznámý muzikál – Bonnie and Clyde. V podání M. Procházkové, M. Písaříka, J. Schneiderové a mnoha dalších známých českých herců a zpěváků bylo provedení muzikálu o lásce, odvaze a touze žít naplno naprosto špičkové. Kolem půlnoci jsme se vrátily zpět do Prachatic obohacené novými informacemi a kulturními zážitky. Helena Pešková (4.A)
  28.3. 2017
  Dne 22. března 2017 se třídy 1. A a 1. B v rámci dne Ochrana člověka za mimořádných událostí seznámily s činností složek integrovaného záchranného systému. Žáci navštívili Hasičský záchranný sbor v Prachaticích, kde získali mnoho odborných informací o systému práce a technickém vybavení, připomněli si čísla tísňového volání, varovné signály i obsah evakuačního zavazadla. V rámci návštěvy Zdravotnické záchranné služby v Prachaticích si žáci prohlédli moderní vybavení záchranářských aut, byla jim provedena instruktáž o první pomoci druhému člověku při úrazech a zároveň měli možnost si první pomoc prakticky vyzkoušet. Všem moc děkujeme. Mgr. Luboš Šimek, Mgr. Marie Trnková
  27.3. 2017
  Dne 23. 3. 2017 vyrazil školní florbalový tým ve složení kapitánka Veronika Nováková, útočnice Barbora Hosenseidlová, Tereza Kolářová, Veronika Kalinová, Denisa Šandová, obránkyně Pavlína Doležalová, Kateřina Wolfová, Magdaléna Votíková , Magdaléna Talířová, Martina Spurná, Barbora Votápková, brankářky Veronika Šimáková a Adéla Iňová a za doprovodu paní učitelky Evy Srchové do Jindřichova Hradce na krajské kolo. Ze začátku to nevypadalo zrovna slibně, ale pod zkušeným vedením kapitánky jsme se vzepřely soupeřům a domů přivezly 3. místo. Doufáme, že příští rok budeme ještě lepší a že nám budete fandit. Denisa Šandová 2.B
  27.3. 2017
  V úterý 21. března proběhl ve sklepích prachatické Staré radnice Jarní koncert nazvaný Vítání jara. Koncert uspořádal odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu spolu se smíšeným pěveckým sborem Česká píseň. Hostem koncertu byl dívčí pěvecký sbor ze SPgŠ Fontána. Koncert byl velmi vydařený a na závěr čekalo posluchače nemalé překvapení. Oba sbory zazpívaly společně tři skladby. Výsledek byl famózní. Budeme rádi, když se podobná akce brzy zopakuje. Mgr. Petra Kůsová
  24.3. 2017
  Žáci a žákyně 2.B (Lang, Prášková, Franzová, Bžochová) se zúčastnili celorepublikové soutěže pořádaném SGUN Typisch tschechisch auf deutsch aneb Co je české, je hezké a obsadili 3 místo.ing. Soňa Kabelová
  24.3. 2017
  V rámci projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme měli jedinečnou možnost setkat se s paní Mrázovou a jejím úžasným vodícím psem Arven. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných, překvapivých a podnětných informací o nelehkém životě nevidomých. Sami jsme si mohli alespoň z části představit, jak takový „život ve tmě“ vypadá. Paní Mrázová nám totiž ukázala spoustu věcí a přístrojů, které jí usnadňují každodenní život. Největší pomocí pro ni je však Arven, speciálně vycvičený pes, který se stal nejen jejíma očima, ale i oddaným přítelem. Za celou 4.B bych tedy ráda poděkovala za obrovský přínos a zážitek, díky kterému snad už každý z nás bude schopen lidem s podobným handicapem pomoci. Linda Bobrová.
  24.3. 2017
  23. března jsme pod vedením paní Mgr. J. Pavlíčkové zavítali do Domova seniorů M. Křišťana. Pro příjemné a vnímavé publikum jsme předvedli různá hudební vystoupení. Zpočátku nás ovládala tréma, ale všechna instrumentální i pěvecká čísla byla nakonec završena potleskem a upřímnými úsměvy na tvářích posluchačů. Bylo krásné vidět, že i taková maličkost, jako je ukázat něco, co je pro nás samozřejmostí, dokáže někomu druhému zlepšit den či myšlenky. Avšak nejkrásnější slova zazněla z úst jedné z posluchaček po ukončení koncertu: ,, Při pohledu na vás mládneme." Kristýna Sinová.
  21.3. 2017
  O víkendu 18. a 19. března se konalo jihočeské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov v Třeboni s názvem Třeboň poetická. Naši školu reprezentovaly Štěpánka Tušlová (1.A), Barbora Wortnerová (2. A) a Daniela Kutilová (3.B). V sobotu se recitovaly oba dva texty, probíhaly rozbory prvních textů a také jsem mohli vidět představení divadla poezie. V neděli pokračovaly rozbory druhých textů a shlédli jsme druhé představení divadla poezie. Rozbory vedla odborná porota ve složení Emílie Zámečníková, Alena Zemančíková a Aleš Vrzák. Organizátoři pro účastníky připravili také doprovodný program v podobě přednášky Řeč ptáků a ptáci v řeči, která nahlížela ptactvo z filologického a literárně vědeckého pohledu. Na přehlídce vládla příjemná atmosféra a myslím, že každý z recitátorů byl obohacen poslechem zajímavých textů, mohl poznat autory, se kterými se dosud nesetkal. Porota ocenila jednotlivé interpretace a laskavě upozornila na rezervy jednotlivých výkonů i s konkrétními doporučeními pro další práci recitátorů. Barča Wortnerová získala čestné uznání za přednes textu Ptakopysk od Miloše Macourka.MgA Hana Patrasová.
  21.3. 2017
  14.3. obsadila Tereza Vondrů, 3.B třetí místo v krajském kole Olympiády z německého jazyka.
  20.3. 2017
  Ve dnech 14.-16. března 2017 studentky a student naší školy odjeli soutěžit na 40. Hudební celostátní festival středních pedagogických škol do Brna. Celé 3 dny byly naplněny vysoce kvalitní hudbou, kterou jsme mohli vyslechnout v krásných prostorách například Barokního sálu Moravské galerie nebo v Besedním domě - sídle brněnské filharmonie. Soutěžilo se v kategoriích sólový zpěv muzikálový i klasický, sólové nástroje, hra na klavír, vokální skupiny a pěvecké sbory. Naši studenti a studentky vybojovali krásná umístění: v kategorii sólový zpěv muzikálový získala 2. místo Anna Lebedová, ve hře na klavír dosáhla 2. místa Veronika Pešková, Dagmar Chalupová získala čestné uznání za hru na akordeon, pěvecký sbor Fontána obsadil bronzové pásmo a vokální soubor Šesttet svou kategorii vyhrál. Všem oceněným moc blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Moc vám všem děkujeme. Mgr. Martina Pivoňková
  20.3. 2017
  14.3. navštívila naši školu lektorka Rosemari Plőchinger z Freyungu, měla přednášku na téma Montessori pedagogicka. Naši žáci a žákyně byli seznámeni s historií a vývojem Montessori školství v Evropě (Itálie, Německo), byli seznámeni s přincipy Montessori pedagogiky, byly jim ukázány učební pomůcky, které si mohli i sami vyzkoušet.ing. Soňa Kabelová
  20.3. 2017
  Po týdnech náročných příprav se 19 zástupců třídy 2. B vypravilo na dvoudenní návštěvu jednoho z předních měst Evropské unie – do Štrasburku, aby zde na setkání výherců mezinárodní soutěže Euroscola reprezentovali naši školu i Českou republiku. První den jsme prošli křížem krážem historické centrum tohoto francouzského města, navštívili katedrálu Notre Dame de Strasbourg, čtvrť Petit France, obdivovali nábřeží řeky Ill lemované hrázděnými domky a odpoledne jsme zavítali i do moderní části města, ve které sídlí instituce EU, jako např. Evropský parlament, Mezinárodní soud pro lidská práva nebo Rada Evropy. Druhý den, 17. 3. 2017, nás čekal nabitý program uvnitř Evropského parlamentu. Po sérii bezpečnostních kontrol jsme byli usazeni v kruhovém jednacím sále EP, ve kterém spolu s námi bylo dalších cca 400 studentů z 21 členských států EU. Zástupce každé přítomné školy představil svou zemi a školu ostatním; za SPgŠ Prachatice vystoupila Tereza Tomanová. Poté si žáci nasadili sluchátka a za pomoci simultánního překladu přítomných tlumočníků (FJ, AJ, NJ) si vyslechli projevy představitelů EU, ve kterých se dozvěděli nejen to, jak funguje Evropský parlament, ale i jaké záležitosti Evropy jsou aktuálně řešené. Posléze žáci kladli dotazy, diskutovali s hlavním řečníkem a vyzkoušeli si i hlasování. Odpolední program byl věnován hře Eurogame zaměřené na všeobecné znalosti, jazykové kompetenci a spolupráci mezi rozdílnými národnostmi. Ve finále této soutěže se ocitl i čtyřčlenný tým, jehož členkou byla reprezentantka ČR Zdenka Franzová. Druhou část odpoledne strávili žáci debatou nad aktuálními problémy EU. V menších skupinkách hledali jejich východiska a připravovali si argumenty do následné diskuze, které se poté opět účastnilo všech 400 žáků. Tato jedinečná zkušenost přiměla žáky nejen hovořit cizím jazykem, ale i navázat kontakty s žáky z jiných zemí. Vrcholným bodem programu Euroscoly bylo vyslechnutí hymny EU – Ódy na radost. Po předání dárků žákům i jejich učitelům se účastníci rozjeli stovky a tisíce kilometrů zpět do svých rodných zemí. Díky této neopakovatelné zkušenosti se všichni účastníci mohli na jeden den vžít do kůže europoslanců a z blízka nahlédnout do míst, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti Evropy. Zároveň měli možnost na multikulturních setkáních procvičit svou angličtinu a němčinu, získat nové kontakty a navázat nová přátelství. Nelitujeme dlouhých a náročných příprav, protože jsme si oba dny velmi užili – stálo to za to! Za celou výpravu organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
  9.3. 2017
  6.3. navštívily žákyně 3.B Centrum ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Zúčastnily se ekologického výukového programu na téma ČLOVĚČE, (NE)KUP TO aneb co je doma, to se počítá. Žákyně byly uvedeny do problematiky udržitelné spotřeby a výroby, seznámily se s ekoznačkami na výrobcích, s biopotravinami, vyrobily si vlastní papír z recyklovaného papíru. ing. Soňa Kabelová
  22.2. 2017
  6. - 10.3.2017 vykonají 3 žákyně (Tra My Pham, V.Krocová, L.Jílková) a žák (M.Lang) jednotýdenní praxi v rámci aktivit rakousko-českého projektu Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu /Bildungskooperationen in der Grenzregion ( BIG ATCZ5). Praxe se uskuteční v rakouských MŠ, kde se děti učí formou her mluvit česky - Pulkau a Retz. ing. Soňa Kabelová.
  14.2. 2017
  8.2.2017 se konalo v DDM Prachatice okresní kolo olympiády v německém jazyce, naši školu reprezentovali M.Lang, T.Tomanová, M.Šetelíková a V.Schusterová, kteří postoupili ze školního kola.
  13.2. 2017
  S ukončením prvního pololetí již tradičně pořádá Mgr. Jana Pavlíčková pro žáky a učitele naší školy relaxační pobyt v bavorských lázních Bad Füßing. I letos jsme se nechali hýčkat bublinkami teplých minerálních pramenů ve 3000 m² plochy venkovních i vnitřních bazénů, vyháněli nemoci párou a infrazářením, prošli důkladnou masáží, ti odvážnější střídali i horký (40°C) a studený (18°C) bazén. Romantiku venkovního koupání pod hvězdami, kterou ještě umocnilo zasněžené okolí, jsme si všichni moc užili a už se těšíme na příští rok. Mgr. Jana Pavlíčková.
  8.2. 2017
  Dne 31. 1. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žákyně soutěžily ve třech disciplinách: v poslechu (listening), individuální krátké promluvě (short speech) a dialogu na zadané téma (role play). Ze všech zúčastněných se nejvýše umístily žákyně 2. A PMP Barbora Wortnerová a Simona Vacušková, které budou dále soutěžit v okresním kole. PL budou reprezentovat Anna Jenšovská a Eliška Fleischmannová ze 3. C. Děkujeme všem zúčastněným za vynikající výkony a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. English Team SPgŠ.
  18.1. 2017
  Ve dnech 16. a 17. ledna 2017 proběhlo absolutorium 4. ročníku dálkového studia VOŠ. Všichni studenti se na zkoušky pečlivě připravili a mnozí z nich prospěli z vyznamenáním. Krásnou tečkou za jejich snahou bylo slavnostní předání diplomů a vysvědčení v aule prachatického gymnázia. Všem studentům ještě jednou gratulujeme k úspěšnému ukončení studia, které jim pomůže v jejich profesní kariéře. Bylo pro nás ctí vás učit a zároveň jsme se učili od vás. Za všechny vyučující VOŠ Mgr. Jana Šimečková.
  18.1. 2017
  Začátkem ledna jsme vyrazily s paní učitelkami Evou Srchovou, Evou Novákovou a Jaroslavou Tokárovou do útulné chaty mezi kopce Krkonoš. Připojili se k nám i někteří žáci ze třetího ročníku a paní doktorka. Byl to poměrně náročný týden, ale i tak jsme zažili mnoho legrace. Nakonec se některým z nás chtělo zůstat ještě o pár dni déle- pořádná zima, skvělé jídlo a fajn třída...Co víc si přát! Rozhodně nezapomeneme na výlet na běžkách. Kurz jsme všechny úspěšně splnily. Všichni jsme se vrátili se skvělou náladou a spoustou vzpomínek. Simona Vacušková 2.A.
  13.1. 2017
  V pátek 27. 1. od 12:45 se koná pololetní pedagogická rada. Pololetní prázdniny 3.2. 2017.
  13.1. 2017
  V týdnu od 16.1. se koná absolutorium třídy 4.F. Slavnostní předávání diplomů v aule Gymnázia Prachatice 17.1. ve 14:30.
  10.1. 2017
  V minulém týdnu (3.1.2017) jsme my, žákyně 3.A, měly možnost uskutečnit své nápady v podobě tříkrálových vystoupení v mateřských školách v Prachaticích. Seznámily jsme děti s tradicemi, které se váží k tomuto svátku, a zpestřily jim den různými činnostmi (například výrobou korun, zpěvem koled, dramatizací betléma a spoustou dalších aktivit). Řekly bychom, že děti náš program bavil a i přes nečekané změny se vše vydařilo. Ze strany paní učitelek zazněly jen samé pozitivní ohlasy a díky tomu se ještě více těšíme na další spolupráci v rámci naší praxe.třída 3.A.
  4.1. 2017
  Koncem roku 2016 se v přijemné atmosféře blížících se Vánoc celá naše škola sešla v tělocvičně na již tradiční karaoke. Stereotypnost sychravého počasí za okenními tabulkami prosvítily tóny písní, které nám zazpívalo pár odvážlivců z řad studentů. O jeden z nejkrásnějších prožitků dne se u diváků bez debat zasloužila speciální třída. Poté, co nám předvedla své číslo, byl paním učitelkám předán šek s částkou, kterou naše škola pro tyto děti vybrala. Obzvlášť v této roční době je pěkné udělat něco pro druhé. Pro nás jsou to neznatelné kousky kapesného, ale někomu jinému můžeme společně umožnit spoustu úžasných věcí.Simona Vacušková - 2.A .
  29.12. 2016
  Den otevřených dveří se koná ve středu 11.1. 2017 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek z výchov. V letošní školní roce se konají přijímací zkoušky povinně také z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 22.12. 2016
  Je tady vánoční čas. Čas, kdy se má rozdávat láska, pomáhat druhým a mají se plnit přání. My jsme také splnily přání a staly se Ježíškem pro dítě z dětského domova. Složily jsme se na dárek, o které si napsalo. A pro nás nebylo nic lehčího, než mu ho splnit. S láskou a radostí 2.A .
  22.12. 2016
  Všem žákům, studentům a zaměstanacům školy přeji krásné a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví štěstí a úspěchů. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy.
  22.12. 2016
  Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1.2017. Výuka začíná 3.1.2017 od 2. vyučovací hodiny.
  20.12. 2016
  Již několikátým rokem studenti VOŠS vybírají peníze na charitativní sbírku v rámci "Srdíčkových dnů", které se konají v září a v prosinci. Letos se do sbírky s velkým nadšením zapojila celá třída 1.D. Díky jejich snaze se podařilo v zářijovém termínu vybrat od veřejnosti okolo 3.000,- Kč, v prosincové sbírce dokázaly 3 studentky prodat všechny upomínkové předměty a na konto organizace Pomozte dětem jsme tak mohli zaslat 3.550,- Kč. Moc děkuji celé 1D za ochotu podpořit dobrou věc. Nelo a spol., máte srdíčko na pravém místě. Mgr. Jana Šimečková, třídní 1.D VOŠS.
  19.12. 2016
  Plaveckého kurzu jsme se všechny velice obávaly, zvlášť, když jsme slyšely co musíme zvládnout během osmi lekcí, ale náš strach nebyl vůbec oprávněný. Přívítaly nás milé plavčice a rozřadily si nás do tří skupin. Dozvěděly jsme se jak správně plavat prsa, kraula a znak, jak zachránit tonoucího a hlavně, jak se učí plavat děti v MŠ. Podstatná část kurzu byla pojata hravě, takže nás dovádění ve vodě velmi bavilo. Pravda, druhý týden na některé z nás padla vyčerpanost a únava, ale vzájemně jsem se podpořily a ke konci už jsme si na ranní vstávání zvykly a plaveckým kurzem prošly s úsměvem. Se spolužačkami jsme se shodly, že bychom si občas rády šly zaplavat a celé dva týdny hodnotíme jako příjemně strávené.Karolína Dejmková - 1.A.
  12.12. 2016
  Výtvarně-dramatická exkurze do vánoční Prahy. Praha je nejkrásnější v čase vánočním. O tom se mohli přesvědčit studenti výtvarné a dramatické specializace 2. a 3. ročníků, kteří se vypravili se svými vyučujícími Ivanou Bečvářovou a Jiřím Stejskalem i vychovatelkou Veronikou Bubeníkovou za kulturními památkami a vánoční atmosférou hlavního města. První zastávkou byla prohlídka Stavovského divadla (původně Nosticova, později Tylova divadla) na Ovocném trhu Starého Města. Klasicistní exteriér a typicky modrý interiér uchvátil každého. Ne náhodou Miloš Forman v těchto prostorách natáčel divadelní scény filmu Amadeus. Dnes je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla.Další zastávkou byl Veletržní palác, jedna z prvních a nejvýznamnějších funkcionalistických staveb Prahy. Původně byla určena pro veletrhy, nyní je sídlem Národní galerie. Studenti se zájmem zhlédli stálou expozici umění 19., 20. a 21. století - sbírku moderního a současného umění. Také osvícené Národní divadlo, Národní třída, Staroměstské a Václavské náměstí s mnoha architektonickými dominantami a pasážemi dotvářely pak příjemnou vánoční atmosféru a nabádaly k zamyšlení a vánočnímu rozjímání. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující výtvarné a dramatické výchovy.
  9.12. 2016
  Hudební soubor Cink hned v začátku školního roku 2016-2017 navázal na velké červnové koncerty v akcích Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově a Slavností solné Zlaté stezky v Prachaticích. Přijal pozvání na Rožmberské soběslavské slavnosti konané 19. září a rozestřel své tóny na nádvoří kulturního domu, kde kromě uspořádaného hlediště dominoval též stánkový systém tržiště, dávající možnost nahlédnout do nabídek výrobků tradičních řemesel. Velkou odměnou nám byl sympatický ohlas na jednotlivé písničky připraveného repertoáru. Komornějším koncertním rozběhem byla nabídnutá šance přispět krátkým vystoupením ke slavnostní atmosféře zahájení akademického roku studentů Univerzity třetího věku probíhajícího pod hlavičkou Teologické fakulty Jihočeské univerzity ČB. Slavnostní imatrikulace se uskutečnila v prachatickém kostele sv. Jakuba 6. října. Rádi jsme přijali pozvání k většímu vystoupení pro obyvatele Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích 10. listopadu a v sounáležitosti s pociťovanou atmosférou vzájemné harmonie vystupujících a posluchačů vstřebávali radost z tlumočených díků za hudební okamžiky. Již tradičním pro nás bylo setkání starosty Města Prachatice s představiteli neziskových sportovních organizací 30. listopadu. V atmosféře pootevíraných dveří k náladám blížících se Vánoc jsme mohli rozprostřít paletu upřímných hudebních vzkazů a přání všeho nejlepšího. Moc nás potěšilo brzy poté následované pozvání starostkou obce Žernovice na předvánoční interpretace písní v místním kulturním zařízení 19. prosince. Vánoční svátky jsou tím nejkrásnějším uzavíráním kalendářního roku a my, účastníci Cinkových hrátek, přejeme vám všem okamžiky opravdového štěstí, mnoho splněných přání, zdraví a radosti v novém roce 2017. Mgr. Jiří Vopálka.
  8.12. 2016
  Podvečer 7. prosince jsme strávili v příjemné a přátelské atmosféře prachatické čajovny s tóny klasické i soudobé hudby v interpretaci žáků nástrojových skupin paní profesorky Jany Pavlíčkové a Petry Kůsové. Něžné i rozverné klavírní melodie střídala harmonika, kytara i sólový zpěv. Adventní poklidnou atmosféru podtrhla četbou vánočního příběhu i paní Mgr. Marcela Haspeklová. Vše se vydařilo a domů jsme odcházeli s dobrou náladou. Škoda jen, že adventní pohoda netrvá celý rok. Simona Vacušková , 2.A.
  8.12. 2016
  Dne 7. 12. 2016 se vypravil tým děvčat z 2. A do Českých Budějovic, kde se konalo regionální kolo soutěže „Navrhni projekt“. Pod vedením Mgr. Barbory Pavlíčkové vytvořily Kateřina Kuchtová, Michaela Blažková a Andrea Kouklová projekt s názvem Book Box, který se probojoval do pětice nejlepších v regionu Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) a ve velmi silné konkurenci získal vynikající druhé místo! Společný projekt jsme obhajovaly před odbornou porotou složenou z koordinátorek Eurocenter Plzeň a České Budějovice, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupkyně Centra pro regionální rozvoj. Námi navržený systém Book Boxů, neboli veřejně přístupných mini knihovniček, porotu oslovil především svou originalitou a užitečnosti tématu, realistickým cílem, udržitelností, grafickou propracovaností dokumentace a prezentačními dovednostmi žákyň. Celý tým si kromě výborné zkušenosti odnesl i hodnotné ceny – mobilní telefony. Chtěly bychom projekt dovést do konce; z teoretických plánů dojít až k realizaci a ve městě alespoň jednu knihovničku skutečně vybudovat a vybavit knihami. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  6.12. 2016
  První místo v okrese obhájeno! Dívčí volejbalový turnaj byl dlouho očekávanou událostí, na kterou jsme se poctivě připravovali nejen v hodinách tělesné výchovy. Do letošního ročníku se přihlásilo družstvo Gymnázia Vimperk, hned dva týmy Střední pedagogické školy a vše se bohužel obešlo bez účasti domácího Gymnázia Prachatice, které se z technických důvodů odhlásilo.Hrací systém umožnil každému týmu celkem šestkrát poměřit síly a získat bodovou převahu. Hned v prvním utkání se setkal na palubovce tým SPgŠ hrajících ve žlutém a SPgŠ v bílých dresech. SPgŠ žlutí spoléhali především na útočnou sílu v podání L. Brázdové a smečí L.Bobrové a K. Dvořáčkové, SPgŠ bílí kontrovali útočnými údery V. Šimákové, K.Wolfové a J.Bobrové. V průběhu dopoledne jsme tak mohli sledovat krásný volejbal a několik napínavých koncovek setu. Děvčata SPgŠ ve žlutých dresech nakonec dotáhla vyrovnaný boj do šťastného konce. Soupeřky z Vimperka po nejistém úvodu také podaly pěkné výkony, ale obě naše družstva si s jejich hrou dovedla poradit. V závěru turnaje se vimperským již těžko hledala motivace a podle toho vypadalo i skóre. Jsem ráda , že právě v odbíjené, srdeční záležitosti naší školy, jsme uspěli a další tréninky budou už přípravou na kolo krajské, které se uskuteční ve Strakonicích 6.1.2017. Držte nám palce! Mgr. Eva Nováková a Mgr. Eva Srchová.
  2.12. 2016
  Jak řekl John Donne „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Naší potřebou je žít ve společenství, dávat se, sdílet se. Myslím si, že o všem tom, byl celý dnešní den poezie. Žít na chvíli pro někoho, dávat se mu a sdílet s ním čas. Žít pro děti, dělat jim radost, naslouchat jim, učit se s nimi a od nich je velice naplňující. Gábina 3.B. V tento den jsme si připomněli, že nikdo není sám, jako palma stojící uprostřed tajuplného temného ostrova. A tu nejdůležitější věc, kterou bychom měli mít stále na paměti, že se všichni máme rádi. Děti pomohly nešťastné veverce, které se nezbarvily listy na jejím stromě a hodnou kamarádku veverku jsme si pak vzali mezi sebe do třídy, aby malé nešťastné zvířátko nezůstalo přes zimu venku samo. Byla to naše první práce s dětmi. V MŠ Zahradní jsme si práci s dětmi užili. Děti byly pro veverku nadšené. Krásná byla i spolupráce s paní učitelkou z této MŠ. S dětmi se nám spolupracovalo dobře i s těmi nejmenšími. Hodně se s námi nasmály. Tato činnost byla dobrou zkouškou pro umění spolupracovat, ale i pro naší budoucí samostatnou práci. Byla to výborná spolupráce naší skupiny, ale i děti s námi a s paní učitelkou MŠ.
  1.12. 2016
  30. 11. 2016 proběhlo mezinárodní testování jazykové úrovně žáků SŠ, kterého se zúčastnilo i 30 žáků a žákyň naší školy. Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky soutěží středoškoláci o titul nejlepšího angličtináře. Soutěž s názvem Best in English probíhá ve stanovený den online po celém světě a klade si za cíl porovnat úroveň angličtiny žáků nejen v ČR, ale i v Evropě. Všichni soutěžící obdrží vyhodnocení a certifikát účasti. 60 minutový test ověřoval znalosti gramatiky, užití jazyka, poslechové dovednosti a porozumění textu. Naši žáci hodnotili test jako poměrně náročný, o to více ale některé potěšilo vysoké skóre. Svou účastí si vyzkoušeli jinou formu testování, než s jakou se běžně setkávají ve škole, a měli tak možnost vyzkoušet si jazykovou zkoušku v mezinárodním měřítku. My vyučující jsme ocenily zajímavá témata poslechových cvičení i možnost srovnání s jinými školami. Soutěže jsme se letos účastnili poprvé, zkušenost hodnotíme pozitivně a doufáme, že se zúčastníme i příštího ročníku, a to opět o něco zkušenější. Mgr. Daniela Němcová a Mgr. Barbora Pavlíčková.
  22.11. 2016
  Žákyně 2.A. potěšily ve dnech 23.11. a 25.11. v rámci festivalu Dne poezie malé diváky ze Základní školy na Zlaté stezce v Prachaticích skvělým vystoupením. Ve svých pásmech poezie děvčata pod vedením Mgr. Hany Patrasové originálním způsobem ztvárnila básně autorů Daniely Fischerové a Radka Malého. Dramaticky zpracované básně byly doprovázeny hrou na kytaru a doplněny netradičními rekvizitami. Mgr. Marie Trnková.
  29.11. 2016
  Pro realizaci celonárodního projektu Den poezie s podtitulem Básníci dětem vybrali žáci 3. C současné české autory a jejich básně s podzimní tematikou, pověstí o sv. Martinovi připomněli české tradice. V pásmu, se kterým přišli s ing. S. Kabelovou v rámci praxe za dětmi z MŠ Krumlovská (3. a 4.třída), recitaci spojili s pohybovou aktivitou a dramatizací, inspirovali děti ke spontánní spolupráci, závěr pak patřil společné písni za doprovodu kytary. Mgr. Jana Pavlíčková.
  29.11. 2016
  Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla na naší Základní škole Oskara Nedbala v Českých Budějovicích beseda Jak se žije na středních školách a učilištích. Žákům 9. tříd přišli o svém studiu povyprávět bývalí žáci. Beseda měla velký ohlas a já bych chtěla touto cestou poděkovat žákyni Vaší školy, která velmi zajímavě vyprávěla o svém současném studiu: Boháčová Klára - 1. ročník - předškolní a mimoškolní pedagogika. S pozdravem Mgr. Růžičková .
  29.11. 2016
  V rámci celorepublikového projektu s názvem „Žádný člověk není ostrov“ připravily naše studentky pro děti prachatických mateřských škol hravé dopoledne se zvířátky. Na přípravě projektu se podíleli studenti společně s učiteli hudební a výtvarné výchovy, českého jazyka a praxe. Na den plný zábavy přišly studentky ve zvířátkových převlecích, společně si s dětmi pohrály, vyprávěly pohádky a na závěr si všichni společně zazpívali za doprovodu kytar a naučili se novou písničku. Děti zjistily jak je důležité být si vzájemně dobrými kamarády a byly z tohoto setkání nadšené.Miroslava Studená MŠ Prachatice.
  28.11. 2016
  Část programu „Dne poezie 2016“ proběhla v týdnu od 21.11.2016 také ve čtyřech mateřských školách v Prachaticích. Cílem bylo přiblížit kreativní formou poezii i našim nejmenším. Tohoto úkolu se výborně zhostily žákyně 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, které si tak v rámci své pedagogické praxe opět vyzkoušely své budoucí povolání. V pásmu poezie, pohybových, hudebních i pracovních činností se věnovaly dětem od 2,5 do 6,5 roku a aktivně je také do každé z činností zapojily. Radost žákyň z dobře odvedené „práce“ byla patrná na první pohled a odměnou za velkou snahu při pří pravě celého pásma jim bylo nejen pozitivní hodnocení všech dětí, ale také zkušených učitelek mateřských škol. Mgr Iva Šímová.
  25.11. 2016
  Dne 24. 11. 2016 třída 2. A navštívila Okresní soud v Prachaticích. Řešila se škoda, kterou obžalovaný napáchal ve třech okresech Jihočeského kraje. Vyslechli jsme závěrečnou řeč obhajoby, obžaloby i obžalovaného, po krátké přestávce rozsudek jménem republiky a následné podání odvolání. Žákyně se tak v rámci výuky OV na vlastní kůži seznámily s průběhem soudního jednání a trestním řízením. Po skončení jednání soudkyně ochotně odpověděla na veškeré dotazy. Své dojmy bezprostředně po návštěvě soudní budovy popsaly žákyně takto: „Dnes jsme se zúčastnily trestního líčení. Celý týden jsem se na to těšila. Ze začátku mě zaskočilo, jak rychle soudkyně mluvila, sotva se nadechovala. Překvapilo mě také, že vedle soudkyně sedí dva laici, kteří ji mohou přehlasovat, když s jejím rozhodnutím nesouhlasí.“ „Překvapilo mě, jak trestní řízení u Okresního soudu v Prachaticích rychle postupovalo a jak šlo všechno hladce.“ „Bylo to zajímavé a jednání probíhalo trochu jinak, než jak je líčeno ve filmech. Všem nám to dalo něco do života.“ „Zaujalo mě, že se soudkyně vyznala v objemném spisu, který si s sebou přinesla. Myslím, že její práce je opravdu náročná. Škoda, že jsme neviděli první soudní jednání – dokazování, chtěla bych vidět, jak probíhá výslech obžalovaného. Za zajímavou zkušenost děkuji.“ Mgr. Barbora Pavlíčková.
  25.11. 2016
  24.listopadu se žáci 4. ročníků zúčastnili semináře organizovaného společností SCIO, jehož hlavním tématem byly Národní srovnávací zkoušky. Žáci maturitních ročníků se seznámili s NSZ, které poskytují spolehlivou a objektivní informaci o studijních předpokladech a dalších kvalitách uchazečů o vysokoškolské studium. Získali nejenom základní informace o termínech NSZ, o jednotlivých oddílech testů a fakultách, které NSZ plně využívají v přijímacím řízení, ale zároveň si mohli několik otázek ze zkušebních testů i vyzkoušet.Posluchači ocenili především odbornou přípravu, přehlednou a srozumitelnou prezentaci, vstřícný přístup k žákům, komunikativnost a profesionalitu při vedení semináře. Mgr. Jitka Hyrmanová (výchovná poradkyně) žáci 4.A ročníku.
  25.11. 2016
  Většina lidí považuje podzim za pochmurné období, proto jsme se my - žáci 2.B - rozhodli, že ukážeme dětem ze speciální školy kladnou stránku tohoto ročního období. Byli jsme nadšení, když se nám naskytla možnost zúčastnit se 22. listopadu Dnu poezie v městské knihovně, protože jak lépe ukázat krásy přírody než skrze básně doprovázené zábavnými aktivitami? Připravili jsme pro žáky krátké pásmo plné různorodých aktivit, které podle úsměvů na tvářích všechny nadchly. A když říkáme všechny, tak nemyslíme jen žáky ze speciální školy, ale také nás. Díky vystoupení jsme poprvé objevili krásy našeho budoucího povolání. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce Hyrmanové a Holkové za pomoc a cenné rady. Lucie Poláková - 2.B.
  22.11. 2016
  V pátek 25. 11. od 12:45 se koná čtvrtletní pedagogická rada.
  9.11. 2016
  V pátek 11. 11. od 14:30 se konají třídní schůzky. Budou podány informace o prospěchu a chování žáků.
  7.11. 2016
  V říjnu se žáci 2.B účastnili soutěže Euroscola, kterou organizoval Evropský parlament. Žáci druhých a třetích ročníků středních škol z celé republiky se stali YouTubery Evropského parlamentu a natočili video na dané téma. Zástupci SPgŠ Prachatice si zvolili téma Filmová cena LUX a vytvořili čtyřminutové video, které přibližuje cenu LUX veřejnosti. Žáci si rozdělili role tak, aby se na výsledném díle podílela téměř celá třída. Vyzkoušeli si například, že práce režiséra i střihače je značně obtížná a že sepsat dialogy, do kamery předříkat text či vytvořit rekvizity stojí značné úsilí a mnoho času. Výsledné video doplněné o anglické titulky Mgr. B. Pavlíčkové bylo zveřejněno na stránkách Evropského parlamentu (https://www.facebook.com/epiopraha/videos/) a usilovalo o získání co největšího počtu hlasů. Nakonec se 2.B podařilo probojovat mezi nejlepší a nesledovanější videa a v březnu se tak třída podívá do Štrasburku. Už teď se těšíme. Mr. Barbora Pavlíčková.
  7.11. 2016
  49. ročník národního kola Poemy – přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění, přivítala Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli.Letos se přehlídky zúčastnily v kategorii Přednes Daniela Kutilová (3.B), v kategorii Čtení Barbora Wortnerová (2.A) a v kategorii Improvizované vyprávění Marie Netáhlová (4.A). Ve středu odpoledne a ve čtvrtek žáci pracovali v seminářích a v pátek pak proběhla přehlídka všech kategorií. PŘEDNES : V semináři kategorie Přednes jsme pracovali s lektory Janou Trojanovou a Františkem Oplatkem. Nejprve jsme se seznamovali a procvičovali jména v různých hrách. V různých cvičeních jsme zapojovali nejen hlas, ale i celé tělo. Pracovali jsme s dechem a představou, abychom uměli dech správně využít při přednesu. Pro další cvičení jsme využívali poezii Ivana Wernische, kdy jsme přednášení spojovali s různým pohybem. Po páteční přehlídce jsme se opět sešli v semináři, kde probíhaly rozbory jednotlivých výkonů. Večer pak proběhlo slavnostní předání diplomů podle pásem (bronzové, stříbrné nebo zlaté). Každý ze seminářů si připravil na předávání krátký výstup, kde ukázal něco ze své práce. IMPROVIZACE : Při loňském ročníku Pedagogické poemy v Kroměříži jsem pracovala s lektorkou Míšou Puchalkovou a letos jsem mohla pracovat s lektorem Tomášem Doležalem. Oba ročníky jsem si užila, protože jsem si mohla vychutnat odlišnost a jedinečnost jejich práce. Nechala jsem se jimi do života inspirovat a naučila jsem se jít si za tím, co mě baví, vymazala jsem ze svého slovníku slovo asi a pochopila, že mi ve všem musí být komfortně. Lituji toho, že se nezúčastním příštích ročníků pedagogické poemy, ale radím všem: zkuste jít do toho, ať můžete zažít to, co jsem mohla zažít já. ČTENÍ : Seminář ke Čtení vedla lektorka Eva Kodešová a lektor Jiří Zajíček, kteří byli opravdu skvělí. Vyzkoušeli jsme si číst různé druhy textů: pohádky, povídky, pověsti, monology a poezii. Předali nám mnoho nových znalostí a zkušeností. Vyzkoušeli jsme si spoustu nových her a cvičení. Také jsme se věnovali práci s textem, hlasu, výslovnosti a naučili jsme se také něco z teorie.Poslední večer, v patek, nás čekalo hned několik překvapení. Prvním bylo to, že jsme všechny tři při slavnostním zakončení Poemy získaly zlatého pásmo a pak nás také mile překvapil sbor Kos při VOŠP a SPgŠ Litomyšl pod vedením Milana Motla. Vystoupení sboru bylo opravdu nádherné. Po zakončení jsme se odebrali na internát, kde na nás čekal raut a hrála místní kapela WxP. Všichni jsme si to moc užili. Letošní Poema se opravdu vydařila. Odnesli jsme si nové zkušenosti, zážitky, poznatky, dovednosti, a nakonec také diplomy 😆.
  1.11. 2016
  Ve dnech 2.- 5.11. účast žáků školy na celostátním kole Pedagogické poémy v Litomyšli.
  25.10. 2016
  Dne 20. 10. 2016 se třídy 3. C a 4. B vypravily do pražského Vinohradského divadla a zhlédly vynikající divadelní představení Pygmalion. Hru od G. B. Shawa představil režisér Juraj Deák v moderním hávu, nicméně kouzlo hry zůstalo zachováno. Diváci se smáli při vtipných dialozích prostořeké Elizy (Šárka Vaculíková) a profesora fonetiky Higginse (Jan Štastný) a sledovali cestu jazykové kultivace chudé dívky, která se nakonec naučila mluvit i chovat jako aristokratka. Již století starý příběh oslovuje diváky i dnes a jeho nadčasovost a vtipnost bonmotů si našla cestu i k žákům naší školy. Tento způsob doplnění výuky žáci jistě využijí v hodinách ČJ a AJ a znalosti i zkušenosti získané zhlédnutím představení uplatní i u maturity. J. a B. Pavlíčkovy.
  21.10. 2016
  17.10. zavítala divadelní skupina Galli z Mnichova do Prachatic, naši žáci se zúčastnili divadelního představení Sněhová královna a Rumplcimprcampr, jednalo se o tzv.Mitmachertheater, kdy se z diváků stávají herci a spolupodílejí se na hře. Několik našich žáků hrálo aktivně na jevišti různé role.ing. Soňa Kabelová.
  19.10. 2016
  Vítání 1.ročníků očima 1.A. Ani jsme se nestačily na nové škole rozkoukat a už ve čtvrtek v půlce září nás čekalo vítání třídou 2.A. Děvčata si pro nás připravila různé soutěže v duchu olympiády. Úkoly byly různorodé (od svazování špaget, přes praskání balonků až k „opilému“ horolezci). Když jsme skončily, ještě jsme 2.A poděkovaly a společně si zazpívaly. To ale nebyl konec, jak jsme si myslely =) Většina z nás ani nestačila usnout a už jsme byly vytahovány z postelí na noční stezku odvahy, která byla zakončená slavnostním složením „slibu prváků“ a přípitkem. Chtěly bychom 2.A ještě jednou poděkovat za perfektně připravený program a znovu slíbit, že se pokusíme dodržovat již slíbené desatero =) . Žákyně 1.A .
  19.10. 2016
  Vítání 1.ročníků očima 1.B. Když k nám jednoho večera přiběhla děvčata z 2.B v kostýmech a s muzikou, aby nás pozvala na jimi připravené vítání, nevěděly jsme, co od toho očekávat. Následné vzbuzení v 6 hodin ráno a krátká rozcvička našemu očekávání také moc nepřidaly. Jaké příjemné překvapení nás ale nakonec čekalo, když nás druhandy zabavovaly nápaditým a vtipným tématem Hollywood aneb kino na DM. Tímto bychom chtěly celé třídě 2.B poděkovat za to, že nás zaměstnala, zadýchala a unavila na celý podvečer =) Jistě to bylo nejlepší vítání prváků v celé historii našeho domova mládeže. P.S. Duhový dort byl naprostá bomba!!! =). Žákyně 1.B.
  19.10. 2016
  V úterý dne 4.10. navštívil pěvecký sbor Fontána Centrum sociální pomoci ve Vodňanech. Do centra jsme přijely v odpoledních hodinách, kde jsme se rozezpívaly a pomalu přešly k samotnému vystoupení. V jídelně už na nás čekalo publikum i sám starosta Vodňan Václav Heřman. Se sborem jsme zazpívaly jak klasické tak i lidové a populární písně. Mezi sborovými písněmi nám na klavír zahrála Karolína Dejmková, zazpívala Anna Lebedová a nemohla chybět jedna píseň z autorského muzikálu Ledová Země. Koncert jsme si velmi užily a doufáme, že se do Vodňan ještě někdy podíváme. Lebedová Anna 4.A.
  13.10. 2016
  Dne 5. 10. 2016 jsme my, žáci 4. B, jako každé předchozí lyceum, veřejně prezentovali své ročníkové práce. Témata byla rozmanitá, stejně jako jsou rozmanité zájmy každého z nás. Dostali jsme se přes světové problémy a rasismus až k nejkrásnějšímu pohádkovému světu. Pracovali jsme podle svých schopností, zájmu, pracovního nasazení a důslednosti. Někdo více, někdo méně. Své celoroční úsilí jsme se snažili obhájit před ostatními třídami pedagogického lycea. Každému z nás tato zkušenost přinesla něco jiného. Učili jsme se pracovat s odbornou literaturou, přesně a srozumitelně formulovat myšlenky, stíhat termíny, rozvíjet své komunikační dovednosti. Práce na RPPP nás také učila zodpovědnosti. Za celou 4. B chceme poděkovat všem vedoucím za pomoc a pevné nervy. Klára Tažejová a Linda Bobrová.
  11.10. 2016
  Dne 10.10.2016 se pro 3. ročníky konal kurz finanční gramotnosti. Celý seminář probíhal formou zábavné hry (ve stylu "Dostihy a sázky"), během které se žákyně dozvěděly důležité informace z prostředí financí (například co jsou akcie, dluhopisy, pojištění...). Žákyně si nanečisto vyzkoušely správu rodinného rozpočtu, přičemž se snažily splnit stanovené životní cíle: vlastní bydlení, chata u lesa a finanční zabezpečení 3.500000 Kč na důchod. Většině imaginárních rodin se podařilo všech cílů dosáhnout. Za třídu 3.A chceme společnosti Virtulife poděkovat za ochotu, trpělivost a zkušenost do života. 3.A.
  3.10. 2016
  Ve středu 5.10. probíhá prezentace ročníčkových písemných prací třídy 4.B oboru Pedagogické lyceum.
  3.10. 2016
  Dne 26. září dostala třída 2.A díky výhře pátého kola literární soutěže Píšeme pro deník výjimečnou možnost podívat se místo výuky ve škole do jaderné elektrárny Temelín. Třídu se rozhodl kromě třídní paní učitelky doprovodit na její cestě i pan ředitel. Žákyně se podívaly do přísně střežených prostorů, kam se při běžné exkurzi člověk nedostane. Paní průvodkyně byla vskutku milá a prozradila třídě velice podivuhodné informace- např., že jedna chladící věž je 155 m vysoká a má 112 nožiček, nebo co všechno musí jedinec prokázat, aby tam mohl pracovat. Sečteno, podtrženo- byl to velmi přínosný den a nezvykle pozitivní pondělí. Simona Vacušková
  30.9. 2016
  Školní kolo pedagogické poémy se koná 13.10.2016 v 15:30 v Muzeu loutky a cirkusu.
  29.9. 2016
  V úterý 27.9. v dopoledních hodinách ožil táborský stadion přeborem Jihočeského kraje v atletice. Na slavnostním zahájení se představilo sedm týmů dívek a šest chlapeckých výprav zastupující jednotlivé okresy. V úvodu sportovního klání podaly kvalitní výkony v běhu na 60m V. Kalinová, A. Zemanová a V. Jiráková , na které úspěšně navázaly běžkyně na 200m M. Talířová, K.Musilová a A. Bednářová. V soutěži výškařek reprezentovaly K.Musilová a M.Plochová, které se musely vypořádávat s velikou konkurencí. Vítězka disciplíny doskákala až na neuvěřitelných172cm. Vytrvalostnímu běhu na 800m naše závodnice ovšem dominovaly, v náběhu do závěrečného kola dokonce vedly dvacetičlenné pole, závod dokončily v časech 2:36,6 M.Talířová a 2:42,3 K.Kubešová, které znamenaly třetí a sedmé místo. V koulařském sektoru si vylepšily svá osobní maxima M.Votíková a K.Vazačová. Se svým devítimetrovým vrhem se M.Votíková pohodlně vešla do první desítky. Skok daleký se také stal naší chloubou, rekordmanka školy A.Zemanová ve spolupráci s V. Kalinovou a V.Jirákovou posbíraly za své zdařené pokusy ve vzdálenostech kolem 450cm mnoho bodů pro tým. Poslední závod ve štafetě 100-200-300-400m zvládlo málo seběhané družstvo obstojně a potvrdilo tak celkové třetí místo v kraji za domácím Gymnáziem PDC Tábor a druhým Gymnáziem Strakonice. Po loňském pátém byla veliká radost na místě. Gratulujeme všem účastnicím. Mgr. Eva Nováková
  29.9. 2016
  Dne 21.září si žačky ze 3.C a 2.B udělaly výlet do Českých Budějovic. Byly pozvány na Střední veterinární školu reprezentovat domov mládeže Střední pedagogické školy. Akce měly název:,,Hry bez hranic.“ Do poslední chvíle žačky netušily, jaké soutěže je čekají, ale i přesto se celý tým spolu s hlavní paní vychovatelkou Kišovou a vychovatelkou Juřicovou vydaly ukázat ostatním, že ,,pedárna“ jde do všeho. Velká podpora byl pan ředitel Mgr. Antonín Krejsa, který tam s týmem strávil příjemné odpoledne – jak sám prohlásil. Holky spolu s týmovým maskotem, zvonem pro štěstí, povzbuzujícím pokřikem a zajisté dobrou náladou bojovaly ze všech sil. Vozily se vzájemně v kolečku, házely brambory do kyblíků, chodily na chůdách a zkusily spousty dalších zábavných her. Odpoledne zakončily příjemným posezením s protihráči a menším občerstvením. Zpátky do Prachatic si přivezly zkušenosti, menší odměnu a plno krásných vzpomínek..
  19.9. 2016
  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ.Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Přihlášky možno podávat do 14. října 2016.
  15.9. 2016
  Bylo to poprvé. V pondělí 12. 9. 2016 jsem se jako nová vychovatelka zúčastnila Souher na našem domově mládeže a jsem za to moc ráda. Viděla jsem bezvadné mladé lidičky s velkou chutí soutěžit, bezvadné učitele s velkou chutí připojit se ke svým studentům a nadšené vychovatelky s ještě větší chutí připravovat pro studenty nevšední programy. A já jsem moc ráda, že mezi ně od letošního září patřím… Šárka Vandlíčková, vychovatelka.
  14.9. 2016
  Souhry- pondělní odpoledne (12. 9. 2016) bylo věnováno sportování a soutěžení v areálu horního internátu. Paní vychovatelky spolu s pomocnicemi z řad studentek připravily mezitřídní turnaj, který testoval rozličné dovednosti. Zástupci z každé třídy soutěžili v běhu na chůdách, malování portrétů, lovení ryb nebo scrabblu; vše za pomoci vodnických maskotů z řad učitelů. Počasí nám přálo, nikdo se nezranil, tribuny jásaly a fandily a všichni přítomní si odpoledne užili. Ve třetím ročníku souher zvítězily žákyně 2. A, jejichž týmový duch nakonec rozhodl o výsledku jinak vyrovnané soutěže. Mgr. Barbora Pavlíčková
  12.9. 2016
  Ve dnech 7. - 9. září 2016 se konal adaptační kurz pro první ročníky, již tradičně ve spolupráci s lektory z KreBul o.p.s. Po tři dny měli možnost žáci prvních ročníků seznamovat se se spolužáky prostřednictvím zážitkových aktivit a her hned v prvních dnech školního roku. Vyzkoušeli spolupráci v různě velkých skupinách, vytvářeli strategie řešení úkolů, komunikovali slovy i beze slov – a šlo jim to skvěle. Spolupráce v třídním kolektivu je nastartovaná a držím všem palce, aby se jim dařilo i nadále. Mgr. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence
  8.9. 2016
  18. ročník celostátního festivalu Den poezie Žádný člověk není ostrov - Básníci dětem. S několika pásmy dětské poezie navštíví žákyně SPgŠ v týdnu od 21.do 25. 11. 2016 děti v prachatických mateřských školách či v Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích. Hravou formou zapojí i děti do aktivní tvořivé činnosti. Mgr. Jana Pavlíčková
  5.9. 2016
  7. - 9. září - adaptační kurz 1. ročníků na domově mládeže.
  31.8. 2016
  7. září - absolutoria VOŠ, 1.-5. září maturity - společná část, 16. září - profilová část.
  29.8. 2016
  Žáci střední školy a studenti VOŠ nastupují 1.9.2016 v 8:00. Od 1.9. probíhá výuka dálkového studia VOŠ - třídy 2.F a 4.F od 7:45.
  18.7. 2016
  Od 1. srpna 2016 dochází ke změně ve vedení školy. Na místo zástupce ředitele nastupuje ing. Jana Kotrchová.
  30.6. 2016
  Milí žáci, studenti a zaměstnanci školy, přeji Vám co nejhezčí prázdniny a dovolené. Dobře si odpočiňte, poznávejte nové věci a vraťte se v září veselí a usměvaví. Ředitel školy.
  30.6. 2016
  V pondělí, dne 27.6.2016, se pěvecký sbor Fontána vydal do Velešína, kde ve večerních hodinách vystoupil se svým repertoárem. Před samotným příjezdem do města se sbor zastavil v Českém Krumlově, kde okolo druhé hodiny odpoledne vystoupil v kostele Sv. Víta. Poté se sbor přesunul na náměstí Svornosti, kde zpíval pro radost kolemjdoucím, kteří tuto aktivitu ocenili a sboru v podobě menší finanční odměny přispěli. Následoval přesun do autobusu, který sbor odvezl do Velešína. Zde bylo připraveno pohoštění, které si sbor s nadšením vychutnal. Před samotným zahájením vystoupení v kostele svatého Václava měl sbor možnost uskutečnit zkoušku v Římskokatolické farnosti. Čas rychle utíkal a sbor se přemístil do kostela, kde zahájil svůj první blok. Vystřídal se s dalšími účinkujícími, mezi kterými byla Mgr. Martina Pivoňková a Mgr. Marcela Haspeklová, která zde měla i mluvené slovo. Mezi dalšími účinkujícími byl i samotný farář Mgr. Jan Mikeš, který návštěvníky kostela provázel celým programem a následně i vystoupil se třemi písněmi z autorského muzikálu Ledová Země od divadelního spolku DUTAM. Na klavír tento večer doprovázeli Mgr. Jan Hovorka, Mgr. Petra Kůsová, a studentky Martina Jelínková, Simona Vacušková a na housle a kytaru Mgr. Martina Pivoňková. Vystoupení bylo návštěvníky oceněno a při poslední písni na rozloučení si s námi mohli zazpívat. Koubová a Dominová Michaela 3.B
  29.6. 2016
  11. června jsme dorazili do Svitav, abychom se zúčastnili Dětské scény - celostátní přehlídky dětského divadla. Společnými silami jsme našli kulturní centrum Fabrika, kde nás hned čekal seminář. Každý si mohl vybrat zaměření semináře, a tak jsme se rozdělili. Někteří z nás pracovali v semináři s názvem Kudy, kudy, kudy cestička, který byl zaměřen především na práci s předškolními dětmi, a další v semináři Bez řečí, věnovaném pohybu a neverbální komunikaci.V Svitavách jsme strávili krásných šest dní. Každé ráno jsme měli čtyři hodiny již zmíněné semináře, poté jsme si dali vytoužený oběd a následovala pauza. Po ní jsme viděli čtyři představení dětských divadelních souborů ze základních škol, základních uměleckých škol nebo divadelních kroužků. Představení byla většinou na velmi vysoké úrovni. Byla vidět skvělá práce s dětmi, zajímavé předlohy, náměty a nápady a hlavně nadšení dětí. Následovala diskuse o představeních s ostatními studenty pedagogických škol. Po večeři a osobním volnu byl pro nás připraven doplňkový program, což byla většinou skvělá představení profesionálních souborů a poslední den kapela, kterou jsme si moc užili. Myslím, že jsme si všichni kromě skvělých zážitků odvezli ze Svitav také mnoho inspirace. Měli jsme možnost poznat nové město, nové lidi a jiné způsoby divadelní práce, pohybu nebo práce s dětmi. MgA. Hana Patrasová
  23.6. 2016
  Dne 28.6. klasifikační pedagogická rada, 30.6. předávání vysvědčení. Nástup do nového školního roku 1. září 2016.
  22.6. 2016
  Žáci oboru Pedagogické lyceum měli možnost 21.6.2016 navštívit filmové představení "Lore" v Multikině Cinestar v Českých Budějovicích. Drama nás zavedlo do Německa do období bezprostředně po druhé světové válce, kdy byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona byla ponechána svému osudu a musí převzít zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence (dovést je z Bavorska přes zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900 km). Na své pouti všichni musejí překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky. Celý film jsme zhlédli v německém jazyce, což bylo pro žáky samozřejmě přínosné. Nenásilnou formou si tak vyzkoušeli porozumění jednomu z cizích jazyků, který se na SPgŠ učí. Filmové představení v nás zanechalo silnou stopu a donutilo nás zamyslet se nad hrůzami války z jiné perspektivy.
  22.6. 2016
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ ve vzdělávacím programu Sociální práce, kteří doložili maturitní vysvědčení, byli přijati k dennímu studiu do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017.
  20.6. 2016
  Poté, co se všechny žákyně bezpečně dostavily na vlakové nádraží v Sušici, začal náš turistický kurz kroužením po nádraží. Po zkontrolování kol jsme mohly vyrazit. I když na mapě vypadala cesta do Petrovic velmi krátce, nebylo tomu tak a my jsme své nohy vystavily několika kopcům. I přes nepříznivé počasí jsme se po několika hodinách vynořily v Petrovicích. Další dva dny jsme strávily v přírodě (s Pepem), kde nás čekalo spoustu dobrodružství. Naučil nás rozdělat oheň bez zápalek, zastřelit kance, uvařit polévku a hlavně nás naučil trpělivosti a vytrvalosti, když nás poslal hledat padlého pilota a my jsme úspěšně po čtyřech hodinách dorazily. V lanovém centru se to neobešlo bez pláče a strachu, ale všechny jsme se bezpečně dostaly zpět na zem. Ukázalo se, že si poradíme nejen na souši, ale i ve vodě. Když nás vypustily i s rafty v Sušici, nikdo jsme si nedokázaly představit, jak se vlastně dostaneme do cíle. Přes drobné chyby jsme svůj kurz srovnaly a rafty si užily. Do cíle jsme dojeli sice mokré, ale s písní na rtech. V cíli nás čekala odměna v podobě autobusu, který nás odvezl zpět do Sušice. Když jsme myslely, že už máme konečně vše za sebou, přišly paní učitelky s nápadem, že poběžíme podle mapy, tzv. mapoběh.Protože už jsme kol měly až nad hlavu, paní učitelky rozhodly, že poslední den se budeme dopravovat pěšky. Po vyluštění šifry jsme dostaly mapu, buzolu a fix,který jsme po cestě musely vyměnit za něco jiného. Trasa vedla přes různé vesnice až k cíly, kde ´jsme podle buzoly určily, že se máme vydat na Svatobor. Cesta byla dlouhá a náročná hlavně tím, že jsme si spolu nemohly vzít svačinu. K rozhledně jsme však došly a tam už nás čekalo občerstvení.Po uplynulém týdnu nás čekala milá návštěva, přijel se na nás podívat učitelský sbor. Týden jsme zakončily hodnocením a grilováním.Po turistickém kurzu víme, že už umíme zdolat každou překážku a za to vděčíme Evě Srchové a Evě Novákové. Rada dalším ročníkům: Těšte se! Marie Netáhlová, Daniela Majerová, 3.A
  15.6. 2016
  Ve dnech. 5. 6- 10. 6 2016 se 3.B zúčastnila turistického kurzu v Petrovicích u Sušice. Bydleli jsme v úžasném areálu penzionu Tereza, kde o nás bylo výborně postaráno. Než jsme se však na toto příjemné místo mohli podívat, čekal na nás náročný úkol dostat se tam. Všichni jsme zdatně na svých kolech museli zdolat celých 42 kilometrů, i přes to, že nám cestu chvílemi stěžoval déšť a pár namáhavých kopců. Celý den jsme jeli nádhernou přírodou a dokonce jsme se i zastavily na hradu Velhartice. Další den nás čekala voda, jeden z raftů rozpoutal obrovskou vodní bitvu, a tak bylo o zábavu postaráno. Následující den nás autem odvezli do lesa, kde jsme měli přežít. A však nebylo to tak hrozné, jak to asi vypadá. Instruktoři z Off parku nás učili rozdělávat oheň, stavět přístřešky a vyzkoušeli jsme si i první pomoc. Čtvrtý den byl pro některé opravdu psychicky náročný. Náplní dne bylo totiž lanové centrum. Překážky v korunách stromů byly složité a často i fyzicky obtížné. Myslím si, že spousta z nás úctyhodně překonala svůj strach a vydala ze sebe vše, co šlo. Večer nás pak ještě čekal orientační běh, při kterém jsme měli možnost poznat celé Petrovice. Pomocí letecké mapy jsme hledali stanoviště s různými otázkami. Příští den před námi stál očekávaný výstup na Svatobor. Šli jsme po skupinách jen s nejdůležitějšími věcmi, jako bylo pití, mapa a párátko, které jsme cestou s náhodnými lidmi vyměňovali za jiné věci. Večer nás čekalo příjemné posezení, grilovali jsme a užívali si poslední noci. Z celého turistického kurzu jsme všichni opravdu nadšení. Společně strávené dny i večery jsme si naplno užili! Rádi bychom také tímto poděkovali paní učitelce Srchové, panu učiteli Stejskalovi a paní vychovatelce Krafčikové, kteří pro nás připravily nejen nezapomenutelný týden plný zábavy, ale ukázali nám, že i oni jsou s námi na stejné lodi. Linda Bobrová - 3.B.
  3.6. 2016
  Nulté třídní schůzky 1. ročníků SŠ se konají 11. 6. v 10:00 na domově mládeže Zlatá stezka.
  8.6. 2016
  Dne 9.6. 2016 od 16:00 v učebně č.28 proběhne jednání školské rady. Všichni členové jsou srdečně zváni.
  7.6. 2016
  Tereza Langová, žákyně 4.A, se v literární postupové soutěži Evropa ve škole probojovala do celostátního kola, v něm dosáhla na stupeň nejvyšší. K získání prvního místa blahopřejeme.
  6.6. 2016
  Jako před mnoha lety vstoupilo baroko Matyášovo branou do Prahy, tak jsme my, dne 2.6.2016, zahájili naši výtvarnou exkurzi na tomto místě. Nezůstali jsme ale na prvním nádvoří Pražského hradu dlouho, protože program byl nabitý. Naše kroky směřovaly ke krásám gotického chrámu sv.Víta, od něhož jsme se davem turistů prodírali k románské bazilice sv. Jiří. Měli jsme možnost objevovat domovní znamení v malostranských uličkách a a dům U dvou slunců, v němž se narodil a žil Jan Neruda. Na Malostranském náměstí jsme míjeli chrám sv. Mikuláše a na Karlově mostě nás čekali pouliční umělci. I Staroměstské náměstí bylo přeplněno turisty. Každého potěšilo, že jsme ke Staroměstskému orloji dorazili přesně v celou hodinu a mohli si vychutnat tuto jedinečnou podívanou. Nejvíce mě zaujala ale prohlídka Stavovského divadla, díky níž jsem poznala "modré divadlo" z jiného úhlu pohledu, než z pohodlného křesla hlediště Za přípravu a organizaci naší cesty za poznáním bychom chtěli poděkovat vyučujícím Ivaně Bečvářové a Evě Novákové. Procházka Královskou cestou byla korunována zábavnou hrou v podobě znalostního testu a sladkou odměnou. Lucie Poláková, žákyně 1.B.
  3.6. 2016
  Od 5. 6. do 17.6. se uskuteční turistický kurz třídy 3. A a 3. B v Petrovicích u Sušice.
  3.6. 2016
  V týdnu od 6.6. probíhají zkoušky absolutoria třídy 3.D. Slavnostní předávání diplomů 8. 6. v aule Gymnázia Prachatice v 9:00.
  1. 6. 2016
  31.5.2016 byla pro žáky oboru pedagogické lyceum, kteří se učí němčinu, ve spolupráci s Goethe centrem v Českých Budějovicích přichystána celodenní exkurze po Bavorsku. V dopoledních hodinách jsme navštívili zámek Wolfstein ve Freyungu. V prostorách zámku se nachází i rozlehlé expozice muzea „Jagd, Land, Fluss“, které se zabývají lovem a honem v nejširších souvislostech (život je totiž lovem nejen u zvířat, ale i u lidí - zvířata loví, aby zabezpečila svou existenci, člověk se celý život honí za štěstím, bohatstvím, úspěchem, uznáním…). Na zámku Wolfstein jsme si dále prohlédli i sbírku galerie Wolfstein, jejíž těžiště tvoří současné umění regionu tří zemí mezi Dunajem a Vltavou. Další zastavení jsme naplánavali v zážitkovém centru Hans Eisenmann Haus nedaleko Neuschönau, kde jsme mohli interaktivně získat veškeré informace o Národním parku Bavorský les. Posledním místem, které jsme navštívili, byla umělecká sklárna v malém městečku Mauth poblíž státní hranice. Při odborném výkladu uměleckých sklářů jsme zde mohli z bezprostřední blízkosti pozorovat, jak ze žhavé skleněné hmoty vznikají umělecká díla a dozvěděli jsme se mnoho i o různých technikách výroby skla. Mgr. Iva Bundová
  16.5. 2016
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.A 27.5. v 15:00 a třída 4.B 3.6. v 15::00.
  17.5. 2016
  Přihlášky ke studiu na VOŠ do prvního kola do 31.5.2016. 1. kolo přijímacího řízení 22.6. 2016.
  16.5. 2016
  V týdnu od 16.5. do 27.5.2016 probíhají ústní maturitní zkoušky.
  16.5. 2016
  Dívčí pěvecký sbor Fontána pod vedením Petry Kůsové uspořádal 9. 5. 2016 koncert v kostele sv. Jakuba Většího, na který si pozval i několik hostů. Mimo jiné zazpíval s vokalistkami z Fontány i bývalý prachatický kaplan otec Jan Mikeš. V jeho podání zazněly písně z autorského muzikálu Ledová země (hudba - Jan Hovorka, text - Marcela Haspeklová). Na klavír doprovázela Martina Jelínková - 4.B, Simona Vacušková 1. A a vyučující Jan Hovorka, na housle Martina Pivoňková. Koncert byl zpestřen sólovými výstupy, písněmi malých vokálních skupin, instrumentální skladbou a mluveným slovem (Jan Mikeš, Marcela Haspeklová). Na červen se chystají další vystoupení: 23. 6. 2016 - aula prachatického gymnázia, 27. 6. 2016 - kostel sv. Václava ve Velešíně. Mgr. Petra Kůsová.
  10.5. 2016
  Ve 2. ročníku celostátní soutěže "Mentální mapa v anglickém jazyce" účastníci kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo Williama Shakespeara. Práce vytvořené v anglickém jazyce byly zaslány do SPgŠ Odry, kde porota složená z vyučujících uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší práce. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm středních pedagogických škol.V I. kategorii se na druhém místě umístila Simona Vacušková (1. A). V této kategorii soutěžily i Nicola Sekyrová a Klára Veselá (1. B), ty se umístily na místě pátém. Ve II. kategorii se Karolína Vanišová (2. A) umístila na desáté příčce. Všem zúčastněným děkujeme a vítězce gratulujeme!
  6.5. 2016
  4. května 2016 se třídy 2.A a 3.A vydaly na kulturní exkurzi do Prahy. Navštívily jsme výstavu Titanic, která nás provedla osudy legendárního parníku a jeho pasažérů. Měly jsme možnost prohlédnout si mnoho originálních artefaktů vytažených ze slavného vraku na dně oceánu. Každá z nás při vstupu dostala palubní vstupenku a mohla tak prožít celou výstavu jako jeden z reálných cestujících na Titaniku. Po návštěvě centra nás čekalo divadelní představení Pygmalion v pražském Divadle na Vinohradech. Nejslavnější hra Bernarda Shawa nás zaujala a pobavila. Z výletu jsme se vrátily obohaceny o nové informace a příjemné zážitky. (Mgr. Iva Bundová, Mgr. Veronika Holková)
  2.5. 2016
  Ve dnech 26.-27. dubna navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na VOŠ sociální a SPgŠ absolvoval se studenty 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Studenti se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Dotazy studentů také směřovaly k teroristickým útokům a evropské migrační krizi. Besedy o Evropské unii i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné.
  29.4. 2016
  Příští týden od 2.5. do 5.5. probíhá společná část maturitní zkoušky. V pondělí (2.5.) didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka, v úterý (3.5.) didaktický test a písemná práce z českého jazyka, ve středu (4.5.) didaktický test z anglického jazyka a písemná práce z německého jazyka, ve čtvrtek (5.5.) didaktický test z německého jazyka. Přejeme všem našim žákům 4. ročníků, aby byli úspěšní.
  25.4. 2016
  Pedagogická rada 4. ročníků- 27.4.2016 10:20., 29.4. vydávání výročních vysvědčení, poslední zvonění.
  20.4. 2016
  Výsledky přijímacích zkoušek není možno zpracovat dříve než 25.4. odpoledne. Probíhá 2. termín přijímacího řízení. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je úterý 26.4. v odpoledních hodinách, po důkladné kontrole všech výsledků. Podle zákona máme na zveřejnění výsledků 3 pracovní dny. Od zveřejnění mají uchazeči 10 dnů na odevzdání zápisového lístku.
  20.4. 2016
  V krajském kole literární soutěže "EVROPA VE ŠKOLE" pořádané Domem dětí a mládeže Český Krumlov a Jihočeským krajem obsadila 1. místo s postupem do ústředního kola ve IV. kategorii 1. místo Tereza Langová - 4.A a 3. místo v kategorii III. Eliška Truhlářová - 2.C. Děkujeme žákyním za vzornou reprezentaci školy.
  18.4. 2016
  1. kolo přijímacích zkoušek se koná 22.4.(1.termín) a 25.4. (2.termín) v budově školy Zahradní 249. Prezence vždy od 7:45 do 8:30. Parkování před školou je problematické.
  8.4. 2016
  Školní akademie pro žáky a pro rodiče - 15.4. ve 14:30 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Po ukončení akademie budou konzultace o prospěchu a chování žáků.
  8.4. 2016
  Koncert pro veřejnost - 14.4.2016 v 19:00 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Vystupují hosté z Boskovic, z Hradce Králové, pěvecký sbor Fontána, hudební skupina Cink, vokální soubory a solisté.
  6.4. 2016
  Žák Vít Kovář ze třídy 2.C vybojoval 1. místo s postupem do finále v krajském kole soutěže v německém jazyce Jihočeský knihomol. Soutěž pořádá Goethův institut v Českých Budějovicích. Finále se koná 1.6. 2016 v Praze. Gratulujeme.
  1.4. 2016
  Pedagogická rada - 8.4.2016 12:45.
  1.4. 2016
  Muzikanti, žáci a žákyně ze SPgŠ, připravili pro klienty Hospice J. N. Neumanna a Domova seniorů M. Křišťana v Prachaticích ve dnech 30. a 31. 3. 2016 jarní hudební koncert. V pestrém programu klasických i současných skladeb českých i světových autorů zazněly klavír, příčné i zobcové flétny, klarinet a baskřídlovka. Účinkujícím se podařilo zaujmout a potěšit vnímavé publikum. Zároveň vystoupení přineslo radost i nám – ocenili jsme nejen příležitost veřejného vystoupení, ale i výbornou spolupráci s oběma zařízeními a především kladnou odezvu od přítomných posluchačů. Mgr. Jana Pavlíčková
  23.3. 2016
  Informace k příjímacímu řízení. Uchazečům byly odeslány pozvánky a ostatní materiály k přijímacím zkouškám. Vzhledem k velkému počtu uchazečů jsme vždy nemohli vyhovět ohledně požadovaného termínu zkoušky. Uchazeči o oba obory budou konat přijímací zkoušku pouze jedenkrát(čtyři discipliny v oboru PMP) a její výsledky se započítají i do druhého oboru.
  22.3. 2016
  Další celostátní úspěch našich žákyň - Martiny Zíkové ze třídy 4.B a Heleny Peškové ze třídy 3.A. Byly jim uděleny ceny v celostátní výtvarné soutěži pedagogických škol ve tvorbě pro děti pořádané SPgŠ Boskovice. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
  22.3. 2016
  Žákyně naší školy Vlaďka Jiráková ze třídy 2.A se dne 13.3.2016 zúčastnila Mistroství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky na 40 ran vstoje v kategorii starší dorostenky. Společně s členkami z týmu SSK Černovice vybojovala 1. místo a získala tak titul Mistr České republiky. Blahopřejeme.
  22.3. 2016
  22.3. v 17:00 se koná Jarní koncert pěveckého sboru Fontána v Muzeu české loutky a cirkusu.
  14.3. 2016
  Ve středu 9.března proběhl v Muzeu loutek již druhý zápas v improvizaci. Zápas nebyl v klasickém slova smyslu, ale byl pojat jako improvizační představení žáka a žákyň ze SPgŠ, kteří pravidelně navštěvují kroužek improvizace pod vedením Hany Patrasové. Improvizátoři byli rozděleni do dvou barevně odlišených týmu, modré a fialové, a po každé improvizační kategorii měli diváci možnost hlasovat pro jeden z týmů. Zápasem nás provázela konferenciérka Martina Pivoňková po boku hlavní rozhodčí Hany Patrasové, které s celým zápasem pomáhaly dvě pomocné rozhodčí Radka Fučíková a Lenka Čejková. Celý zápas doprovázela hra na klávesy, která navozovala příjemnou atmosféru. Po zápase všichni odcházeli plni dobré nálady a smíchu. Marie Netáhlová, žákyně 3.A.
  10.3. 2016
  Dne 9.3.v 18:30 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu "zápas v divadelní improvizaci" podle pravidel České improvizační ligy. Improvizační tým Pilulky tvoří žákyně naší školy. Družstva fialových a modrých improvizovala na diváky vybraná témata. Žáci předváděli velmi pěkné výkony, se kterými sklidili úspěch u diváků. Poděkování patří i vyučující MgA.Haně Patrasové, která tým vede.
  9.3. 2016
  Odborná praxe 4. ročníků. Vedení školy děkuje všem žákům za odpovědný, odborně zdatný a tvořivý přístup při absolvování praxe na různých zařízeních v celém Jihočeském kraji. Během kontrol nám pedagogičtí pracovníci těchto zařízení poskytli výrazně pozitivní zpětnou vazbu. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří žáky během studia připravovali. Řada žáků by byla okamžitě přijata do pracovního poměru. Ovšem je tu malý problém - ještě musí složit maturitní zkoušku. Tak hodně zdaru.
  9.3. 2016
  Talent Jihočeského kraje. Pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad a Dům dětí a mládeže České Budějovice. Žákyně naší školy Martina Jelínková obsadila 3. místo v kategorii : všestranná. Cena byla předána dne 9.2. 2016 v Českých Budějovicích. Blahopřejeme.
  9.3. 2016
  Dne 22. a 29. února jsme za doprovodu paní učitelky Vopálkové navštívili Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Absolvovali jsme ekologický výukový program Lidé celého světa, který je zaměřen na poznávání základních kultur, etnické skupiny a hlavně na globální problémy lidstva. Na začátku jsme si zahráli na dřevěné nástroje, zatančili, zazpívali, poté se seznámili s celosvětovými problémy, zejména kde je nejvíce vody, nejvíce lidí a naopak. Celá exkurze byla naplněna přátelskou atmosférou a všichni jsme si to velice užili. Poděkování patří už zmíněné paní profesorce Vopálkové za její nápad a též Ing. Haně Paclíkové, která nás celým programem provázela. 3. A a 3. B Lenka Vodičková
  4.3. 2016
  Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Tereze Vondrů ze třídy 1.B, která získala 2. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce.
  4.3. 2016
  Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Elišce Truhlářové ze třídy 2.C., která získala 2. místo v celostátní literární soutěži - Karel IV- Štít míru a sloup pokoje - pořádané SPgŠ Odry. Její práce nese název Zpověď Elišky Přemyslovny.
  4.3. 2016
  Termín odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 je 15.březen 2016 .
  25.2. 2016
  26. a 27.2.2016 - přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce . Pátek 26.2.- výtvarná výchova, sobota 27.2. - dramatická výchova.
  22.2. 2016
  Ve dnech 9. – 11. února 2016 proběhl 39. ročník Hudebního festivalu středních pedagogických a vyšších odborných škol v Krnově. Naši školu jsme reprezentovali v menším složení. Martin Müller, Martina Jelínková - 4. ročník a Anna Lebedová - 3. ročník. Soutěžili jsme v kategoriích - vokální soubory, klavír a sólový zpěv muzikálový. Domů jsme si přivezli dvě 3. místa: vokální soubory – trio, sólový zpěv muzikálový - Anna Lebedová, Anna Lebedová - třída 3.A.
  5.2. 2016
  4.2. 2016- V dopoledních hodinách nás navštívili žáci ze školy v Hluboké nad Vltavou - Townshend mezinárodní gymnázium, o.p.s. - a předvedli nám výsledky své práce v oblasti dramatické výchovy. Jednalo se o dramatické etudy na společensky závažná témata (např. drogová závislost, chudoba, názorová nesnášenlivost). Řeč pohybu je obecně sdělná, takže všichni pochopili myšlenku projektu, i když třeba nerozuměli dokonale angličtině našich zahraničních hostů. Myšlenkové vyznění etud bylo ještě podtrženo hudbou, maskami a především zaujetím aktérů. Pocházejí z různých zemí celého světa a problémy soužití se jich bytostně dotýkají. V tělocvičně školy je sledovali žáci 1. a 3. ročníků. Po skončení výstupů následovala beseda mezi žáky obou škol. V malých skupinkách tréma brzy odezněla a ozýval se živý hovor a smích. Děkujeme za inspirativní zážitek všem 10 žákům a jejich vedoucím (paní Dagmar Duncan a paní Levě Hoogenstraten), poděkování patří i vedení školy, které akci podpořilo.
  28.1. 2016
  28.1.vydání výpisu vysvědčení, 29.1.pololetní prázdniny.
  25.1. 2016
  Bad Füssing 20.1. 2016 - paní učitelka Jana Pavlíčková už pošesté zorganizovala pro žáky naší školy relaxační výlet do lázní Bad Füssing v Německu. Připojilo se i několik dalších učitelů včetně pana ředitele. Vyzkoušeli jsme si, jaké je plavat v sirnaté léčivé vodě pod hvězdami, kdy teplota vzduchu padá do záporných hodnot a všude kolem leží sníh, prohřát se ve 40. stupňové vodě a zchladit v 18°, promasírovat si celé tělo a pak se nechat hýčkat bublinkami. Největší překvapení bylo, když jsme se potopili a pod vodou hrála příjemná relaxační hudba. Všichni jsme si výlet moc užili a doufáme, že i příští rok pojedeme znovu. Lenka Vodičková, 3.A
  8.1. 2016
  Maturitní ples třídy 4.B - 15.1. 2016 Národní dům, hraje kapela Topband.
  5.1. 2016
  Lyžařské kurzy 2. ročníků od 9.1. do 23.1.2016 Krkonoše Pec pod Sněžkou.
  21.12. 2015
  Den otevřených dveří se koná ve středu 6.1. 2016 od 13:00 . Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 18.12. 2015
  17. 12. 2015 jsme navštívily Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Naším cílem bylo zpříjemnit předvánoční chvíle seniorům, kteří zde žijí. Zazpívaly jsme několik písní s vánoční tematikou a na závěr jsme klientům věnovaly sladkou pozornost. Vřelé reakce na naše vystoupení nás potěšily. V příštím roce se do Domova Mistra Křišťana opět rády vrátíme. Mgr. V. Holková a 3. A
  17.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy. Již čtvrtý rok se na naší škole konal karaoke maraton, který byl jako předchozí roky věnován dětem ze speciální třídy ze školy Zlatá stezka. Pomocí žáků a učitelů se pro děti vybralo krásných 6 333 korun, které budou dětem slavnostně předány na jejich vánoční besídce. Na karaoke vystoupila řada žáků se svými pěveckými a instrumentálními dovednostmi, poté vystoupily i děti ze speciální třídy a s jejich vystoupením k nám poprvé přišel sníh. Karaoke zakončilo vystoupení celé školy s písní Hodně štěstí. Za organizaci jsme vděční paní učitelce E. Srchové a žákyním M. Netáhlové a D.Majerové ze 3.A. Marie Netáhlová.
  15.12. 2015
  Žáci oboru Pedagogické lyceum měli možnost 14.12.2015 navštívit filmové představení "Nicht mein Tag" v Multikině Cinestar v Českých Budějovicích. Komediální drama bylo plné akčních scén i nečekaných zvratů a všechny přítomné velmi zaujalo. Celý film jsme zhlédli v německém jazyce, což bylo pro žáky samozřejmě přínosné. Nenásilnou formou si tak vyzkoušeli porozumění jednomu z cizích jazyků, který se na SPgŠ učí.
  14.12. 2015
  Den otevřených dveří - 6.1.2016 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Uchazeči si mohou vyzkoušet.
  14.12. 2015
  Vánoční prázdniny od 23.12. do 3.1. 2016. Výuka začíná 4.1. 2016.
  14.12. 2015
  Štědrovečerní večeře - 17.12. od 17:00 - společné posezení žáků, studentů a pedagogů na domově mládeže Zlatá stezka. Kulturní program, slavnostní večeře, posezení celé třídy s třídní učitelkou, vychovatelkou a ostatními pedagogy školy. Během večera si každá třída připraví svůj program, vzájemně ochutnají vánoční cukroví, zazpívají si koledy, rozdají si dárky.
  14.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy - výtěžek akce bude poskytnut speciální třídě Základní školy Prachatice.
  9.12. 2015
  Benefiční koncert v aule Gymnázia Prachatice 10.12.2015 v 17:00. Výtěžek akce činil téměř 8000,- Kč a bude věnován na podporu talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Společně s gymnaziálními žáky vystoupili i naši účinkující. Převažovaly hudební aktivity - pěvecký sbor, sextet, hra na hudební nástroj a sólový zpěv. Jako jediní jsme zařadili i recitační výstup. Aula byla plná a jednotlivé výkony byly odměněny bouřlivým potleskem.
  30.11. 2015
  Kulturní exkurze 26.11.2015: Ráno byla cesta autobusem do Prahy víceméně prospaná. A pak to začalo. Pod vedením pana učitele Stejskala jsme prošli gotickou Prahu, Královskou cestu, prohlédli jsme si Staroměstský orloj, Nerudovu ulici, Chrám svatého Víta, Pražský hrad, Karlův most, Chrám svatého Mikuláše a desítky soch i domovních znamení. Pro umělce tu pak byl Veletržní palác, ve kterém se do směsky dojmů vmíchala díla Moneta, Maneta, Picassa, Čapka a dalších mnoha významných autorů výtvarných děl. A z Veletržního paláce autobusem do Hudebního divadla v Karlíně. Zkoušeli jste se někdy v "nacpaném" autobuse na sedačce převléct z kalhot, kozaček, trička a mikiny do silonek, šatů a lodiček? A dovedete si představit, jak to vypadá, když se takto převléká víc než 40 "pedárnic" najednou? Od 19:00 hodin totiž následovala návštěva muzikálu Jesus Christus Superstar. Popravdě, to se nedá popsat. Dokonalé kostýmy, scénografie, zvuk a o hereckých a pěveckých výkonech nemluvě. Cesta zpět do Prachatic se nám, až na jednu malou nehodu, podařila úspěšně prospat. Martina Zíková a 4.B
  26.11. 2015
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce : 1. informační schůzka - 27.11. 11:00, v učebně č. 61. - 27.11.- hudební výchova, 28.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2015
  Festival Den poezie díky SPgŠ zavítal i do Prachatic Festival Den poezie probíhá každoročně v desítkách měst celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Letošní, již 17. ročník, přinášející divákům pestrou paletu akcí, nese podtitul „Poezie pod proudem” a odehrává se v období od 8. do 23. listopadu 2015 v 67 městech po celé naší republice jako hold básnickému velikánu K. H. Máchovi. V letošním roce se k festivalu připojila i Střední pedagogická škola Prachatice. Ve středu 18. 11. 2015 se sešli milovníci poezie na autorském čtení textů současných studentů i absolventů SPgŠ Prachatice. Prostory pro konání této kulturní akce nazvané Poezie pod proudem času poskytlo Muzeum české loutky a cirkusu. Role moderátorek prachatického poetického odpoledne se ujaly Mgr. Jana Pavlíčková a Mgr. Barbora Pavlíčková, které spolu s recitátory SPgŠ umožnily posluchačům oprostit se od starostí všedního dne a nechat se unášet na vlnách poezie. Svou vlastní tvorbu představili Tereza Langová, Martina Zíková a Vít Kovář, přednesu tvorby bývalých žáků školy se s grácií zhostili další žáci z 1. – 3. ročníků. Literární program byl protkán mnohými hudebními vystoupeními: zahrál vokálně instrumentální folkový soubor Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky, zazpívalo učitelské trio ve složení Mgr. Marcela Haspeklová, Mgr. Petra Kůsová a Mgr. Martina Pivoňková, svůj hudební talent ukázali i žáci školy. Den poezie potěšil a inspiroval všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na příští ročník. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  16.11. 2015
  Ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 proběhl v Kroměříži 48. ročník Národní přehlídky PEDAGOGICKÁ POEMA, soutěže v přednesu, čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, letos s mottem Návrat ke kořenům – návrat domů. Naši školu v jednotlivých disciplínách úspěšně reprezentovaly vítězky školního kola: - v kategorii čtení Markéta Plochová z 2. ročníku dosáhla na pomyslné zlato - v kategorii improvizace získala Marie Netáhlová ze 3. ročníku stříbrnou příčku - v kategorii přednes byla Barbora Wortnerová z 1. ročníku oceněna v bronzovém pásmu Přehlídka je především místem setkávání, hledání inspirací, rozvíjení kreativity, sbírání zkušeností. Všichni – soutěžící žáci i jejich pedagogický doprovod – v seminářích a tvořivých dílnách intenzivně pracovali pod vedením odborných lektorů. V příjemné atmosféře se prostřednictvím cvičení a improvizačních her věnovali mimo jiné analýze obsahu i formy textu, volbě jazykových i mimojazykových prostředků, hlasové interpretaci, autenticitě projevu i schopnosti vnímat diváka. Součástí přehlídky byl i bohatý kulturní program. Mgr. Jana Pavlíčková
  13.11. 2015
  13.11. 2015, 14:30 - třídní schůzky; 16.11.ředitelské volno; 17.11. Státní svátek; 20.11.pedagogická rada.
  2.11. 2015
  Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu koncert k výročím Jakuba Jana Ryby. Tento český hudební velikán se narodil před 250 lety a zemřel před 200 lety. Koncert uspořádala paní Kateřina Weissová, hudební pedagog Základní umělecké školy v Prachaticích. Zazněly méně známé Rybovy skladby: Písně všední v podání Marie Krejsové za klavírního doprovodu Drahoslavy Satorové, a Kvarteta ve složení Kateřina Weissová – flétna, Radka Karageorgieva – housle, Petr Vyroubal – viola a Nikola Karageorgiev – violoncello. Hudbu doplnil Rybův životopis zpracovaný na základě Rybových vlastních básní, deníkových zápisů, vzpomínek jeho žáků a textů životopisců. Životopis přednesly žákyně 2.A Střední pedagogické školy v Prachaticích Kristýna Kolací, Klára Kocová a Marcela Valisková v režii Hany Patrasové. Jakub Jan Ryba nebyl jen vynikající hudebník a hudební skladatel, velkou úlohu v jeho životě hrálo pedagogické působení ve škole v Rožmitále pod Třemšínem. Ryba sám měl ze svého dětství špatné vzpomínky na školu, a proto zřejmě také zaváděl na svou dobu ve škole novátorské postupy. Trval na dodržování povinné školní docházky, uzpůsobení učiva věku a schopnostem žáků, vytvářel vhodné učební prostředí, psal pojednání a příběhy pro děti, protože chyběly vhodné učebnice, dbal na kázeň a samozřejmě tvořil pro děti i na hudebním poli.Chtěla bych poděkoval paní Kateřině Weissové za uspořádání koncertu a jsem ráda, že jsme i my mohli přispět k tomu, že Ryba nemusí být vnímán pouze jako autor České mše vánoční. Koncert byl podpořen grantem Města Prachatice.
  27.10. 2015
  Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2015.
  23.10. 2015
  Ve čtvrtek 22.10.se naši žáci zúčastnili celostátní rétorické soutěže pořádané v rámci akce Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Mezi dvaceti čtyřmi soutěžícími si vybojoval 2. místo v české a anglické konverzaci David Holc ze třídy 1.B. Dále nás reprezentovali Pham Tra My ze třídy 3.B a Barbora Wortnerová ze třídy 1.A. V porotě nás zastupovala Kristýna Karvánková ze třídy 4.B.
  22.10. 2015
  Prvním cílem naučně poznávací exkurze pro žáky pedagogického lycea SPgŠ, kteří se učí německý jazyk, byl bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Horním Rakousku. Při více než dvouhodinové prohlídce jsme si prohlédli exteriéry i interiéry Mauthausenu a pod tlakem prostředí jsme byli donuceni přemýšlet o všech hrůzných činech, které se během druhé světové války udály. Druhá část exkurze byla věnována Linci, hlavnímu městu Horního Rakouska. V Linci jsme navštívili jednu z nejmodernějších galerií výtvarného umění v Rakousku, Kunstmuseum Lentos, kde na nás zapůsobil výběr výtvarných děl od počátku 19. století až do současnosti. Následovala samozřejmě i prohlídka zajímavých míst v centru Lince.
  19.10. 2015
  20.10.se uskuteční exkurze žáků školy do Mauthausenu a do Linze.
  12.10. 2015
  Ve čtvrtek 15.10. probíhá školní kolo Pedagogické poemy v 15:30 v Muzeu loutky.
  5.10. 2015
  Ve středu 7.10. probíhá prezentace ročníkových písemných prací třídy 4.B oboru Pedagogické lyceum.
  30.9. 2015
  Dne 30.9. nás navštívila společnost Virtulife a žáky 3.A provedla neznámým světem finanční gramotnosti. Složitou problematiku třída řešila formou zajímavé interaktivní hry. Za týden totéž čeká i třídu 3. B. Žáci se poučí o tom, jak hospodařit s penězi a nezadlužit se, jak uzavírat pojistky a kdy lze riskovat kvůli finančnímu zisku. Všechno jsou to dnes velmi potřebné vědomosti.
  18.9. 2015
  Žákyně školy postoupily v středoškolském poháru Corny v atletice do krajského kola. Přejeme jim úspěchy. V silné konkurenci dosáhly 5. místa - blahopřeji, ředitel školy.
  14.9. 2015
  V týdnu od 14. do 18.9. probíhá kurz výtvarné výchovy třídy 4.B. Od 21.9. do 23.9. probíhá adaptační kurz 1. ročníků střední školy.
  27.8. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ byli přijati. Vyhlašuji další kolo přijímacího řízení do denního studia. Přihlášky možno zasílat do konce září. Ředitel školy.
  27.8. 2015
  Nástup do školy pro všechny žáky a studenty je 1.9.2015 v 8:40. Studenti dálkového studia VOŠ nastupují ve čtvrtek 3.9. v 7:45.
  30.6. 2015
  Všem žákům, studentům a zaměstnancům školy přeji krásné prožití prázdnin a dovolených. Ředitel školy.
  26.6. 2015
  Školní rok 2014/15 končí v úterý 30.6. 2015. Předávání vysvědčení 30.6.v 8:00. Závěrečná hodnotící pedadogická rada 30.6. v 9:00.
  24.6. 2015
  Turistický kurz-Od 31. května do 5 června se v Petrovicích u Sušice uskutečnil turistický kurz 3 A. Studentky zde absolvovaly jak cyklistický a turistický výcvik tak také orientační pochod, plavbu na raftech nebo výcvik v lanovém centru v lese u obce Jiřičná nedaleko od Petrovic. Mohly si též vyzkoušet přežití v přírodě či orientaci v lese podle buzoly. Ubytování bylo v hezkém penzionu Tereza.První den byl zahájen výletem na kolech. Trasa vedla ze Sušice přes Hrádek, Čejkovy, Krutěnice, kde se nachází penzion a jezdecká stáj. Dále přes Tajanov, Velhartice, kolem zříceniny hradu Velhartice, vesničku Hlavňovice do cílové vesnice Petrovice u Sušice. Druhý den, v pondělí, byl díky hezkému počasí naplánovaný sjezd řeky Otavy ze Sušice do Horažďovic. Řeka Otava je klidná, proto její sjezd nebyl náročný a všichni si plavbu moc užívali. Kolem břehů Otavy se nachází bohatá flora. Nedaleko Horažďovic se na kopci vypíná hrad Rábí, který je z řeky dobře vidět.Úterní den byl stráven v lanovém centru a jako doplňující aktivita se hrála hra „Hledání zraněného pilota“. Středeční den se nesl v duchu přežití. Den byl zahájen krátkou přednáškou o přežití v přírodě, poznávání užitečných a jedovatých bylin. Dále následovala soutěž v rozdělávání ohně a příprava oběda, který se vařil ve velkých hrncích na ohništích. Po obědě následovalo střílení z luku a stavba provizorního příbytku. Ve čtvrtek se konal pěší orientační pochod na Svatobor. Tři skupiny, jež dostaly k dispozici mapu a buzolu, se měly dostat na kopec Svatobor,kde se nachází rozhledna. Odtud následoval prudký sestup do Sušického údolí a odjez zpět do Petrovic. V půl jedenácté pátečního rána skončil cykloturistický kurz na nádraží v Sušici a všechny studentky se rozjely zpět do svých domovů obohaceny novým zážitky a zkušenostmi. Tereza Langová 3 A.
  19.6. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ na denní i dálkové studium, kteří splnili podmíky k přijetí (doložili maturitní vysvědčení),byli přijati. Další uchazeči mohou podávat přihlášky do 2. kola. Termín podání přihlášky do 21.8.2015. 2. kolo - 26.8.2015 .
  15.5. 2015
  Dne 8. 6. 2015 jsme se společně s Radkou Chaloupkovou v doprovodu paní vychovatelky Krafčíkové vypravily do Prahy na slavnostní předání ocenění 9. ročníku soutěže ‘‘Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!‘‘. Na Úřadě pro ochranu osobních údajů jsme se sešli se všemi vítězi. Vřele nás přivítali pracovníci úřadu, předali ceny, pozvali na občerstvení a posléze nám ukázali pracoviště, které má na starosti osobní údaje v rámci provozu základních registrů. Po prohlídce nás seznámili s odpoledním programem. Navštívili jsme barokní sál Národní knihovny v Klementinu. Sál je zdoben překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby. Také jsme měli možnost vidět Meriánovu síň, která byla dříve využívána na přesné určování poledne. S výstupem 172 schodů na Astronomickou věž jsme byli odměněni krásným výhledem na historické centrum z ochozu. Na závěr po prohlídce Národní knihovny jsme měli příležitost nahlédnout do provozních a vysílacích prostor Českého rozhlasu. Všichni jsme si odnesli plno nových a skvělých zážitků, poznatků a hlavně zábavy. Tra My Pham 2. B .
  1.6. 2015
  O. třídní schůzky žáků a rodičů budoucích 1. ročníků- 6.6. 2015 v 10:00 v Domově mládeže na Zlaté stezce. Srdečně všechny zvu- ředitel školy.
  1.6. 2015
  Absolutorium třídy VOŠ - 3.D - 2. - 3.6. Slavnostní předávání diplomů v aule Gymnázia Prachatice 4.6. v 9:00 .
  28.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.A - 5.6.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  25.5. 2015
  Na 14.5.2015 byla naplánována exkurze tříd 1.A a 2.A do Prahy. Dopoledne obě třídy navštívily "Neviditelnou výstavu" na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Zde si všichni mohli doslova na vlasní kůži v naprosté tmě vyzkoušet, jaké to je, moci se orientovat pouze pomocí hmatu a sluchu a jaké komplikace zažívají zrakově postižení lidé každý den. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Starého města a ve večerních hodinách jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Dodnes jeden z nejpopulárnějších muzikálů, Jesus Christ Superstar, nás nadchl nejen skvělými výkony všech aktérů, ale i silným příběhem a krásnými melodiemi.
  20.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.B - 29.5.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  15.5. 2015
  Ve dnech 3.-8. května se žákyně naší školy zúčastnily poznávacího zájezdu do Velké Británie. Převážnou část programu jsme strávily poznáváním Londýna.Kromě poznávacích procházek centrem Londýna jsme navštívily například také St. Paul´s Cathedral či Tower of London. Z jiné perspektivy se nám britská metropole představila projížďkou na London Eye a závěrečnou plavbou po Temži. Podívaly jsme se i do rodovího sídla Winstona Churchilla – Blenheim Palace. Vyrazily jsme na výlet do Oxfordu a studentského městečka Etonu. Milovníky Harryho Pottera potěšila návšteva filmových studií. Místní kulturu jsme poznaly o trochu více pobytem v anglických rodinách, které nás ubytovaly.
  14.5. 2015
  Ve dnech 5. a 6. května navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na naší škole absolvoval se žáky 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Žáci se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Jeho aktivity jsou sice určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, ale žáci SPgŠ k vysokoškolskému studiu rovněž směřují. Beseda o EU i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné. Žáci a učitelé také společně prezentovali aktivity své školy, představil se pěvecký sbor Fontána a vokálně instrumentální folkový soubor Cink.
  5.5. 2015
  Maturitní zkoušky probíhají od 4.5. do 7.5. 2015 - společná část maturitní zkoušky, od 18.5. do 29.5. 2015 - profilová část maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů obdrží školy 15.5. 2015 a do 18.5. předají žákům. Výsledky písemných prací se žáci dozví do začátku ústních zkoušek.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30 - O zahájení se postaral vokálně instrumentální folkový soubor Cink, následovala vystoupení úspěšných jednotlivců, komorních uskupení i pěveckého sboru Fontána, oceněná na letošním Hudebním festivalu v Karlových Varech. Příjemným zpestřením byla rozverná ukázka z pohádky DS Rarášek, vyznamenaná Cenou dětského diváka na přehlídce Štítek města Prachatic. Program ukončilo ve svižném tempu hudební a taneční vystoupení folklorního souboru Libín, o závěrečnou tečku se jako již tradičně postaraly energií nabité roztleskávačky.
  20.3. 2015
  1. kolo přijímacích zkoušek na střední školu - 22. a 23.4. 2015.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30, po skončení třídní schůzky - informace o chování a prospěchu žáků.
  30.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015. Podařilo se nám získat tato významná ocenění: pěvecký sbor Fontána- umístění ve stříbrném pásmu a zvláštní cena za nápaditou choreografii, kvarteto - Horková, Lučanová, Ovčáčková, Studená - 1. místo (malé vokální soubory), Šimsová - 2. místo ( muzikál, populár), Horková - 2. místo ( muzikál, populár), Ovčáčková - 3. místo ( sólový zpěv klasický), Lebedová - čestné uznání (muzikál, populár). Všem oceněným a kolegyním, které žákyně připravovaly děkuji za vzornou reprezentaci školy. Ředitel školy.Další podrobnosti o festivalu na www.pedgym-kv.cz a na www.operaplus.cz nebo v sekci Hudební festival.
  17.3. 2015
  Velikonoční prázdniny 2.4. a 3.4.2015.
  17.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015.
  25.2. 2015
  Den otevřených dveří VOŠ - 2.3. a 7.4. od 8:00 do 12:00.
  22.1. 2015
  Jarní prázdniny od 9.2.do 13.2.2015.
  22.1. 2015
  29.1. vydávání výpisů vysvědčení, 30.1.2015 pololetní prázdniny.
  22.1. 2015
  23.1. pololetní pedagogická rada.
  8.1. 2015
  Absolutorium třídy 4.F dálkového studia VOŠ 19.1. až 22.1.2015. Slavnostní předávání diplomů 22.1. 2015 ve 14:00 v aule gymnázia Prachatice.
  8.1. 2015
  Lyžařský kurz 2. ročníků 10.1. až 24.1.2015 v Krkonoších.
  5.1. 2015
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 19.12. 2014
  Všem žákům, studentům a zaměstnanců školy přeji všechno nejlepší do roku 2015. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  16.12. 2014
  11.12. měli žáci školy, kteří se učí německý jazyk, možnost navštívit hlavní město rakouské spolkové země -Horní Rakousy - Linec. Po příjezdu do města jsme si prohlédli některá známá místa Lince, například Hauptplatz – největší náměstí na Dunaji se Starou Radnicí a sloupem Nejsvětější trojice, Mozartův dům, největší kostel Rakouska, kam se vejde až 200 000 lidí, a mnoho dalších. Krátce po poledni jsme se přesunuli do centra nejmodernější techniky v Rakousku – ArsElectronica Center, do rozlehlého areálu moderních technologií, který je zaměřen především na člověka a jeho okolí. Po zajímavé prohlídce muzea měli žáci příležitost užít si předvánoční atmosféru na proslulých vánočních trzích na náměstí Hauptplatz i okolí.
  12.12. 2014
  Předvánoční hudební akce. 10.12. se zapojily naše žákyně a vyučující do akce Česko zpívá koledy. I v mrazivém počasí zazpívaly tak krásně, že se k nim přidalo celé prachatické náměstí. 11.12. se v aule Gymnázia Prachatice konal benefiční koncert ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Organizátoři požádali naši školu o spolupráci. Skupina žáků a učitelky Kůsová a Pivoňková se představily s pěveckými a instrumentálními vystoupeními. Celková získaná částka je 6100,-. Na 17.12. chystáme charitativní akci ve prospěch základní školy Prachatice. Jedná se o tradiční karaoke, kde zazpívají a zahrají žáci z různých tříd. Vystoupí také žáci ze speciální třídy ZŠ. Jim bude patřit výtěžek akce.
  1.12. 2014
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
  1.12. 2014
  Vánoční prázdniny od 22.12. do 2.1. 2015. Výuka začíná 5.1. 2015.
  24.11. 2014
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže - 17.12. 2014. Předvánoční setkání žáků, studentů a pedagogů školy.
  24.11. 2014
  Maturitní ples třídy 4. A oboru předškolní a mimoškolní pedagogika - 12.12. 2014 v Národním domě, hraje Topband.
  19.11. 2014
  Kurz jednotlivé maturitní zkoušky - 28.11. - hudební výchova, 29.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2014
  Pedagogická rada 21. 11. 2014 12:45.
  31.10. 2014
  V rámci spolupráce s Českým červeným křížem se ve dnech 30. a 31. října konal workshop Mladý zdravotník. Účastnili se ho zájemci ze 3. ročníků, kterým se získané znalosti a dovednosti hodí pro budoucí práci s dětmi.
  17.10. 2014
  Podzimní prázdniny 27. a 29. 10.2014.
  13.10. 2014
  Dne 9.10. se v Muzeu loutky a cirkusu konalo školní kolo Pedagogické poemy. Účastnili se žáci téměř všech tříd a komise nakonec určila 7 žáků, kteří postoupí do dalšího kola. Budou se připravovat na celostátní recitační soutěž, která se letos odehraje v Berouně, a kam odjedou 3 naši soutěžící.
  9.10 2014
  Dopoledne 8.10. probíhaly ve třech učebnách prezentace ročníkových písemných prací 4. B. Sledovali a hodnotili je žáci nižších ročníků oboru Pedagogické lyceum. Naším záměrem je, aby se budoucí absolventi naučili prostřednictvím textu středního rozsahu pracovat se zdroji, citovat a dodržovat pravidla psaní odborného textu. Další dobrou zkušeností je tvorba prezentace a obhajoba práce před početnějším publikem. Naslouchající třídy hodnotí prezentaci po stránce zajímavosti tématu i kvality řečnických dovedností. Z hodnocení vedoucích prací i spolužáků pak vyplyne neformální žebříček nejúspěšnějších autorů.
  22.9. 2014
  Ve dnech 2. - 4. září se konal adaptační kurz pro první ročníky, již tradičně ve spolupráci s lektory z Krebulu. Žáci 1. ročníků tak dostali příležitost seznámit se prostřednictvím zážitkových aktivit a her hned v prvních dnech školního roku. Po tři dny měli možnost se navzájem poznávat, vyzkoušet si spolupráci v menších i větších skupinách - a šlo jim to skvěle. Spolupráce v třídním kolektivu je nastartována a držím všem palce, aby se jim dařilo i nadále. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence.
  17.9. 2014
  24 žáků se vrátilo 12.9. ze studijního pobytu z Regenu. Napsali nám: Výuka probíhala v dopoledních hodinách, naše lektorka byla velice milá a sympatická dáma ze Zwieselu. Na první hodině jsme se všichni navzájem představili, v dalších hodinách jsme hodně mluvili a někteří z nás procvičovali úkoly k maturitě - popisování obrázků. Paní lektorka nám vysvětlila, jak obrázek popsat velmi informativním, obsažným a efektivním způsobem. Bylo skvělé, že paní lektorka byla rodilá němka a mluvila a vysvětlovala pouze v německém jazyce. Mohli jsme se tak na jazyk plně soustředit a vnímat ho.Myslíme si, že nám tento týdenní kurz svou intenzitou velice pomohl ke zdokonalení se v německém jazyce.Žákyně 4. B.
  8.9. 2014
  24 žáků odjíždí dnes na studijní pobyt do Regenu do vzdělávacího centra Bayerischwald akademie. Na programu je dopoledne výuka, odpoledne naučné a poznávací aktivity.
  2.9. 2014
  Opravné maturitní zkoušky - ústní - 12.9.2014 od 10:30. Náhradní termín absolutoria - 12.9.2014 od 7:00. Protokol o maturitní zkoušce si mohou žáci vyzvednout v pracovní době v sekretariátu školy.
  28.8. 2014
  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ denního studia. Termín podání přihlášky do 26.9. 2014.
  28.8. 2014
  Zahájení školního roku 2014/15 je 1. září 2014 2. vyučovací hodinu v 8:40. Žáci 1. ročníků absolvují ve dnech 2. - 4. září adaptační kurz na Domově mládeže Zlatá stezka.
  26.6. 2014
  Všem žákům a studentům školy přeji hezké prázdniny. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy. Školní rok 2014/15 začíná 1. září.
  26.6. 2014
  Hodnotící pedagogická rada - 27.6.2014 v 9:00. Vydávání vysvědčení 27.6. 2014.
  23.6. 2014
  Klasifikační pedagogická rada - 24.6.2014 v 15:00.
  23.6. 2014
  Všichni uchazeči do 1. ročníku VOŠ denního studia,kteří splnili kriteria, byli přijati. Další zájemci mohou podávat přihlášku do 2. kola. Termín podání přihlášky do 26.8. 2014, 2. kolo : 27.8.2014
  5.6. 2014
  Složení školské rady pro střední školu i s kontakty na zástupce rodičů nezletilých žáků najdete ve složce Dokumenty/Školská rada, Volby do školské rady proběhly v dubnu. Funkční období je od 1.9.2014 na 3 roky. Složení školské rady schváleno Radou Jihočeského kraje dne 29.5.2014.
  5.6. 2014
  O.třídní schůzky - 7.6. 2014 v 10:00 na domově mládeže Zlatá stezka.
  2.6. 2014
  Turistický kurz třídy 3. A - 1.6.- 6.6. 2014 - Petrovice u Sušice
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání diplomů studentům 3.D v aule Gymnázia Prachatice - 5.6. v 9:00.
  26.5. 2014
  Absolutorium třídy 3.D od 3.6. do 4.6. 2014.
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídám SPgŠ v aule Gymnázia Prachatice. 4. A - 30.5. v 15:00, 4.B a 4.C - 6.6. v 15:00.
  2.5. 2014
  Od 2. 5 do 7.5. 2014 probíhají zkoušky společné části maturitní zkoušky z matematiky (2.5.), českého jazyka (5.5.), anglického jazyka (2.5. a 6.5.) a německého jazyka (7.5.).
  2.5. 2014
  Ředitelské volno pro žáky a studenty školy ve dnech 2. a 9. 5. 2014.
  29. 4. 2014
  Jako každý rok, tak i v letošním roce se konala školní akademie žáků školy. Akce proběhla v Národním domě dne 25.4. 2014. Fotografie ze školní akademie si prohlédněte zde.
  25. 4. 2014
  Série Roadshow PF JU byla zakončena na Střední pedagogické škole. Roadshow "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu science ZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese proběhla u nás ve škole 22. 4 . 2014. I poslední dvě Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krnínský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese. Poděkování za hezký program a přání zopakování akce představovalo pro celý tým milé zakončení celého cyklu. Tiskovou zprávu o workshopu si můžete přečíst zde a fotografie si můžete prohlédnout zde.
  22. 4. 2014
  Přijímací zkoušky na oba obory střední školy probíhají 22. a 23. 4. 2014 do odpoledních hodin. Výsledky budou zpracovávány ve čtvrtek 24.4. a zveřejněny v odpoledních hodinách na stránkách školy a v listinné podobě ve vestibulu školy. Neúspěšným uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Úspěšným uchazečům nebude kladné rozhodnutí zasíláno. Mohou neprodleně odevzdávat či zasílat doporučeně zápisové lístky.
  2. 4. 2014
  Loňský úspěch hudebního festivalu pozitivně naladil organizátory, kteří se s chutí a vervou znovu pustili do přípravy této hudební soutěže. Laťka byla nastavena vysoko, takže před námi stál nelehký úkol, kterého jsme se zhotlili na výbornou. Letošní, už 37. ročník se i podle názorů zúčastněných opět povedl a podařilo se mu dostát renomé prestižní celorepublikové soutěže. Díky patří nejen profesionální porotě, ale také organizátorům - moderátorům, zvukařům, kteří zajišťovali plynulý a ničím nerušený chod programu a starali se o pohodlí a informovanost všech účastníků. Bez štědrých sponzorů by se jistě akce tohoto formátu neobešla, i jim patří poděkování. A velké díky i městu Prachatice, Základní umělecké škole Prachatice a Jihočeskému kraji. Zážitek z posledního večera byl vskutku nezapomenutelný - výkony účinkujících braly dech a zanechaly v posluchačích příjemné dojmy. Festival byl obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné - pro žáky i jejich doprovod, pro porotce i organizátory. Doufáme, že příští ročník, tentokrát pořádaný v Karlových Varech, se ponese ve stejném radostném duchu, dobré náladě a tvůrčí atmosféře.
  2. 4. 2014
  Byly přidány fotografie z Hudebního festivalu 2014. Ke shlédnutí zde.
  24.3. 2014
  Ve dnech 26. až 29. března 2014 probíhá u nás ve šlole celostátní kolo Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických celé České republiky. 37. ročníku se zúčastní 12 škol, účastníků bude téměř 300. Soutěžní vystoupení se uskuteční v sále Národního domu Prachatice, v základní umělecké škole a v učebnách školy. Program začíná ve středu ve 20:00 v sále Národního domu Prachatice. Vystoupí zajímaví hosté. Závěrečný koncert vítězů bude v pátek od 19:30 tamtéž.
  11. 3. 2014
  Fotografie z nedělního představení Divadelního souboru Rarášek si můžete prohlédnout zde.
  6.3. 2014
  Třída 2.A pod vedením paní vychovatelky Eichnerové a Kišové pomáhala na Základní škole Zlatá stezka s uskutečněním tradičního masopustu. Průvod s krásnými maskami procházel městem a zastavil se i u naší školy, kde nám děti zazpívaly a zarecitovaly. Dostaly od nás malý dárek. Je dobře, že staré tradice mladá generace udržuje při životě. Fotografie zde
  6.3. 2014
  Během letošních jarních prázdnin proběhla celková rekonstrukce školní jídelny na Domově mládeže v Zahradní ulici. Došlo k vymalování, výměně obložení, podlahové krytiny a byl dodán zcela nový nábytek. Myslíme si, že se jídelna povedla. Všichni strávníci byli po prázdninách příjemně překvapeni. Též na Domově mládeže na Zlaté stezce došlo k výměně nábytku ve školní jídelně. Fotografie zde
  23.1. 2014
  V týdnu od 27.1. 2014 nastupují studenti 3. ročníku VOŠ na odbornou praxi, žáci 4. ročníků SPgŠ nastupují v týdnu od 3.2.2014 na souvislou pedagogickou praxi. Praxe žáků a studentů je součástí výuky v obou typech škol.
  23.1. 2014
  Jarní prázdniny jsou od 3.2. do 9.2.2014.
  23.1. 2014
  30.1. 2014 - vydávání výpisu vysvědčení - 31.1. 2014- pololetní prázdniny.
  23.1. 2014
  Pololetní pedagogická rada - 24.1. 2014, 12:45.
  23.1. 2014
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014. Podrobnosti k přijímacím zkouškám hledejte v sekci Zájemci o studium, Přijímací zkoušky.
  22.1. 2014
  V předvánočním čase dne 19.12.2013 měli žáci tříd 2.B, 3.A a 3.B možnost navštívit divadelní představení "Ideální manžel" ve Vinohradském divadle v Praze. V komedii Oscara Wilda bylo možné obdivovat skvělé výkony českých hereckých hvězd (H. Maciuchová, Z. Adamovská, J. Šťastný, J.Dvořák), které nám zprostředkovaly i po 100 letech stále aktuální témata.
  22.1. 2014
  Ve středu 18. prosince se u nás ve škole konal 2. ročník Karaoké Maratónu, charitativně hudební akce, kterou zorganizovali, nacvičili a uspořádali samotní žáci školy, aby svými hudebními vystoupeními a finančním příspěvkem podpořili ZŠ praktickou a ZŠ speciální při ZŠ Prachatice Zlatá stezka 387. Akce se konala v tělocvičně školy a diváci mohli zhlédnout osmnáct skvělých vystoupení. Žáci, pro které byl určen výtěžek akce, sami předvedli perfektně nacvičené vánoční pásmo. Pro speciální a praktickou školu jsme vybrali 5 300,- Kč. Peníze budou použity na vyučovací pomůcky a kurzy, které by si škola bez sponzorů nemohla dovolit. Ještě jednou díky všem účinkujícím a všem darcům!
  22.1. 2014
  Dne 17.12. 2013 byla naše třída poctěna vyrazit za kulturou do vánoční Prahy. Na programu dne byla návštěva Veletržního paláce, konkrétně období moderního umění. Měli jsme možnost na vlastní oči spatřit krásy naivního umění, složitost a nevšednost analytického a syntetického kubismu a díla jeho krále Pabla Picassa i ostatních umělců. Nejvyšším a nejočekávanějším bodem naší výpravy však byl umělec z období secese, Alfons Mucha a jeho životní dílo nesoucí název Slovanská epopej. Tato výstava nás ohromovala svou nadživotní velikostí a brala nám dech mistrným detailním zpracováním. Nálada celé výstavy na nás těžce dýchala a dovolovala nám nechat se uchvacovat takovou velikostí uměleckého talentu, jakou má člověk možnost spatřit jen párkrát na život. Plni dojmů jsme vánoční atmosféru završili prohlídkou vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí a obohaceni nádherným zážitkem jsme se ve večerních hodinách vraceli zpátky domů. Nikola Lomnická 3.B
  20.1. 2014
  Jako již tradičně se uskutečnila slavnostní štědrovečerní večeře ve vkusně vyzdobené jídelně Domova mládeže na Zlaté stezce. Na ní se pravidelně scházejí žáci všech tříd školy se svými pedagogy a vedením školy. O kulturní program se vždy postarají žáci naší školy. V příjemné atmosféře se tak připravíme na vánoční svátky.
  20.1. 2014
  Dne 8.1. 2014 od 13:00 proběhl Den otevřených dveří naší školy. Pro uchazeče o studium a pro jejich rodiče byly připraveny informace o škole a studiu na ní. K prohlídce byly připraveny všechny učebny školy a všechny prostory domova mládeže. Jako každý rok se této akce zúčastnil velký počet zájemců z řad žáků základních škol celého kraje. Pro uchazeče byly připraveny ukázky přijímacího řízení na oba obory. Měli možnost realizovat zkoušky tzv.nanečisto. Velký zájem byl také o návštěvu domova mládeže. Prohlídku školy i domova mládeže zajišťovali současní žáci školy. Tento úkol splnili všichni na výbornou. Zájemci o stuium mohli také zhlédnout veřejné zkoušky souboru Cink a pěveckého sboru Fontána, které působí při škole už celou řadu let. Zájemci odcházeli spokojeni.
  18.1. 2014
  9.12.2013 měli žáci, kteří se učí německý jazyk, možnost zúčastnit se jednodenního poznávacího zájezdu do bavorského města Pasov. Paní průvodkyně nás velice ochotně seznámila s historií města a mohli jsme si prohlédnout i zajímavá místa Pasova (například soutok tří řek, které městem protékají, chrám svatého Štěpána s největšími varhany na světě, chrám svatého Pavla, Radniční sál). Na závěr bylo možno navštívit adventní trhy, které navodily krásnou předvánoční atmosféru.
  20.12. 2013
  Krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a optimismu. Přeje všem zaměstnancům, žákům a studentům vedení školy.
  18.12. 2013
  Den otevřených dveří- 8.1.2014 od 13:00. Ukázky přijímacích zkoušek,možno nanečisto vyzkoušet.
  18.12. 2013
  Vánoční prázdniny 21.12. - 5.1.2014. Výuka začíná 6.1.2014.
  9.12. 2013
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže Zlatá stezka od 17:00 18.12.2013.
  9.12. 2013
  Karaoke maraton- 18.12.2013 v tělocvičně školy.
  25.11. 2013
  Maturitní plesy: třída 4.C - 29.11.2013, hraje Rockband, 4.B - 6.12.2013 ,hraje Variant, 4.A - 13.12.2013, hraje Topband. Všechny se uskuteční v sále Národního domu.
  18.11. 2013
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce 22. a 23.11. 2013
  18.11. 2013
  Pedagogická rada 22.11.12:45 2013.
  13.11. 2013
  Třídní schůzky 15.11.14:30 2013.
  22.10. 2013
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014.
  7.10. 2013
  Podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2013.
  7.10. 2013
  1. informativní schůzka zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku - 10.10.2013 v 15:00 v učebně č.33.
  26.9. 2013
  Prezentace ročníkových písemných prezentačních prací oboru pedagogické lyceum třídy 4.C - 9.10.2013.
  16.9. 2013
  Adaptační kurz 1. ročníků SPgŠ 18. a 19.9. 2013
  16.9. 2013
  Výtvarný kurz třídy 4.C - 16.9. - 20.9.2013.
  12.9. 2013
  Žáci 4. ročníků, kteří úspěšně absolvovali, si mohou v pátek vyzvednout maturitní vysvědčení.
  2.9. 2013
  13.9. podzimní termín absolutoria 3.D - 7:00 - 12:00. Předávání diplomů 13:30.
  2.9. 2013
  11.9. ústní maturitní zkoušky
  19.6. 2013
  Nástup do školy v pondělí 2.9.2013 v 8:40.
  12.5. 2013
  Vloženy fotografie ze školní akademie zde a fotografie ze zakončení volejbalového turnaje zde
  14.4. 2013
  Video ze závěrečného koncertu vítězů Festivalu středních pedagogických škol ČR v Prachaticích ke shlédnutí zde.
  12.4. 2013
  Fotografie z hudebního festivalu lze prohlédnout zde.
  VOŠS a SPgŠ Prachatice | sekretariat@spgspt.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek