Maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška: § 113 Školského zákona

Žádosti o konání jednotlivé maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 možno podávat od 1.9. 2019 do 31.12. 2019.

Poplatek za maturitní zkoušku činí 400,- Kč

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu uchazečů.

Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce.

Pro školní rok 2018/19 kurz nebyl otevřen pro malý počet zájemců.

V rámci přípravného kurzu jsou zařazeny tyto předměty: Hudební výchova, Osobnostní a dramatická výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pedagogika a Psychologie

Časová dotace předmětů: 7 hodin teoretické výuky - 6 x 7 = 42 hodin. Samostudium v délce trvání 60 hodin. Cena kurzu 1600,- Kč

Konzultační semináře k jednotlivé maturitní zkoušce se ve školním roce 2019/20 se budou konat pouze v případě většího počtu zájemců. Kurzy se konaly vždy od 12:00 do 19:00 - pátek a od 9:00 do 16:00 - sobota.

Maturitní zkouška se konala v týdnu od 23.5.2019. Uchazeči obdrželi pozvánku s podrobnými informacemi

Státní maturity

Žáci oboru předškolní a mimoškolní pedagogika i oboru pedagogické lyceum, kteří nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. ročníku budou skládat ve společné části 3 povinné zkoušky český jazyk, cizí jazyk a matematika.

Společná část maturitní zkoušky: 1. povinná zkouška- český jazyk, 2. povinná zkouška- cizí jazyk nebo matematika

Ve školním roce 2019/2020: 2 povinné zkoušky (český jazyk, cizí jazyk nebo matematika)

Profilová část MZ v naší škole se skládá ze dvou předmětů:

1. předmět - pedagogika nebo psychologie

2. předmět - výběr z výchovy,Aj,Nj,Pd,Ps,Bi,M,On,D

V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika i v oboru Pedagogické lyceum se koná také praktická maturitní zkouška.

Praktická maturitní zkouška ve třídě 4.A,B se koná v 20.4. a 21.4.2020; zadání maturitních témat k praktické zkoušce se koná pro třídy 16.3. 2020.
Nepovinné předměty : možnost výběru: Pd,Ps,Bi,M,On,D

Z téhož předmětu nelze maturovat ve společné a profilové části MZ.

Termín ústní společné maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky: 18.5. - 22.5. 2020 - 4.A a 4.B.

Termín společné části maturitní zkoušky : od 4.5. do 6.5. 2020, písemné práce 8.a 30.4. 2020.

Forma maturitní zkoušky: profilová část - ústní zkouška a praktická zkouška; společná část - písemná zkouška a ústní zkouška.

Náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek byl 6.9. 2019.

Seznam literatury

Maturitní témata

VOŠS a SPgŠ Prachatice | sekretariat@spgspt.cz| +420 388 312 214 | Mapa stránek