Pedagogové

PaedDr. Bečvářová Ivana - výtvarná výchova, osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Blažková Ivana - výtvarná výchova, kultura osobního projevu
PhDr.Břendová Jana - sociologie, filozofie, sociologický seminář
Mgr. Bošková Martina - anglický jazyk
Mgr. Haspeklová Marcela - anglický jazyk
Mgr. Hovorka Jan - hra na hudební nástroj
Mgr. Hyrmanová Jitka - hra na hudební nástroj
Mgr. Chánová Pavla - pedagogika, pedagogická praxe, odborný diplomový seminář
Ing. Kabelová Soňa - německý jazyk, biologie, chemie
Mgr. Kaňka Jan - český jazyk, psychologie, hra na hudební nástroj
Mgr. Kotěšovcová Irena - praxe, metody sociální práce, pedagogika, supervizní seminář
Ing. Kotrchová Jana - matematika, ekonomika, základy ekonomiky
Mgr. Krejsa Antonín - biologie a hygiena
Mgr. Krejsová Marie - tělesná výchova
Mgr. Malá Anna - anglický jazyk
Mgr. Nechoďdomů Libor - výpočetní a didaktická technika, fyzika, aplikovaná výpočetní technika
Mgr. Pártlová Michaela - český jazyk, psychologie, literární a jazykové praktiku,seminář drogová závislost
Mgr. Pavlíčková Jana - český jazyk, hudební výchova, hra na nástroj
MgA. Patrasová Hana - osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Pospíšilová Klaudia - praxe, pedagogika, sociální patologie
Mgr. Slad Jiří - dějepis, občanská nauka
Mgr. Sovová Petra - český jazyk, hra na hudební nástroj, hudební výchova, hudební výchova - specializace
Mgr. Srchová Eva - tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Stará Lea - tělesná výchova, psychologie
Mgr. Stejskal Jiří - výtvarná výchova
Mgr. Šimeček Ludvík - právo
Mgr. Šimečková Jana - sociální politika, metody sociální práce, projektování sociálních služeb
Mgr. Šimek Luboš - matematika, aplikovaná výpočetní technika, výpočetní techika
Mgr. Tokárová Jaroslava - korespondence, zeměpis, technika administrativy
Mgr. Trnková Marie - český jazyk, německý jazyk, literárně jazykové praktikum
Mgr. Vejvodová Miroslava - anglický jazyk, tělesná výchova, chemie
Mgr. Vopálka Jiří - hudební výchova, hra na hudební nástroj
Mgr. Vopálková Marie - biologie a hygiena, matematika, zdravotní nauky

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek