Zájmové útvary

V odpoledních a večerních hodinách mají žáci a studenti možnost navštěvovat zájmové útvary, které vedou vychovatelky domova mládeže. V pestré nabídce si každý vybere podle svých zájmů a dovedností. Všechny zájmové kroužky vedou v různých směrech k rozvoji osobnosti a smysluplném využití volného času.

Možno si vybrat z těchto zájmových útvarů :

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek