30.3. 2017
Ve dnech 27.- 30. března 2017 navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole v Prachaticích absolvoval se studenty 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Studenti se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, byly proto představeny i možnosti vzdělávání v dalších evropských zemích. Tématika besedy tak byla zajímavá i pro studenty, kteří si přejí studovat či pracovat v zahraničí. Dotazy studentů rovněž směřovaly k teroristickým útokům a evropské migrační krizi. Setkání a beseda s euroúředníkem představovaly pro všechny zúčastněné jednu z možností získat zajímavé informace o EU i formou příjemného rozhovoru. Studenti a učitelé hodnotili především přehlednost, srozumitelnost a přístupnost informací i formu předkládaných materiálů určených právě jejich věkové kategorii.Studenti a učitelé také prezentovali úspěšné aktivity školy. Rádi se s panem Martinem Pávem v budoucnu opět setkáme.Mgr. Jitka Hyrmanová
28.3. 2017
Dne 23. března 2017 jsme navštívily výstavu Body the exhibition v Praze, kde jsme měly možnost ponořit se do tajů lidského těla. Nejen že jsme se dozvěděly spoustu nových zajímavých informací o fungování orgánových soustav v našem těle, ale také jsme viděly, co se s těmito soustavami děje při sportu, pohybu nebo odpočinku, protože jednotlivé exponáty byly uspořádány do různých poloh. Odpoledne jsme vyrazily vstříc historickým památkám Prahy, přes Karlův most až na Malostranské náměstí, kde se konaly oslavy Anglie a Irska. Při té příležitosti jsme navštívily i proslulou Lennonovu zeď. Večer nás čekal ještě světoznámý muzikál – Bonnie and Clyde. V podání M. Procházkové, M. Písaříka, J. Schneiderové a mnoha dalších známých českých herců a zpěváků bylo provedení muzikálu o lásce, odvaze a touze žít naplno naprosto špičkové. Kolem půlnoci jsme se vrátily zpět do Prachatic obohacené novými informacemi a kulturními zážitky. Helena Pešková (4.A)
28.3. 2017
Dne 22. března 2017 se třídy 1. A a 1. B v rámci dne Ochrana člověka za mimořádných událostí seznámily s činností složek integrovaného záchranného systému. Žáci navštívili Hasičský záchranný sbor v Prachaticích, kde získali mnoho odborných informací o systému práce a technickém vybavení, připomněli si čísla tísňového volání, varovné signály i obsah evakuačního zavazadla. V rámci návštěvy Zdravotnické záchranné služby v Prachaticích si žáci prohlédli moderní vybavení záchranářských aut, byla jim provedena instruktáž o první pomoci druhému člověku při úrazech a zároveň měli možnost si první pomoc prakticky vyzkoušet. Všem moc děkujeme. Mgr. Luboš Šimek, Mgr. Marie Trnková
27.3. 2017
Dne 23. 3. 2017 vyrazil školní florbalový tým ve složení kapitánka Veronika Nováková, útočnice Barbora Hosenseidlová, Tereza Kolářová, Veronika Kalinová, Denisa Šandová, obránkyně Pavlína Doležalová, Kateřina Wolfová, Magdaléna Votíková , Magdaléna Talířová, Martina Spurná, Barbora Votápková, brankářky Veronika Šimáková a Adéla Iňová a za doprovodu paní učitelky Evy Srchové do Jindřichova Hradce na krajské kolo. Ze začátku to nevypadalo zrovna slibně, ale pod zkušeným vedením kapitánky jsme se vzepřely soupeřům a domů přivezly 3. místo. Doufáme, že příští rok budeme ještě lepší a že nám budete fandit. Denisa Šandová 2.B
27.3. 2017
V úterý 21. března proběhl ve sklepích prachatické Staré radnice Jarní koncert nazvaný Vítání jara. Koncert uspořádal odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu spolu se smíšeným pěveckým sborem Česká píseň. Hostem koncertu byl dívčí pěvecký sbor ze SPgŠ Fontána. Koncert byl velmi vydařený a na závěr čekalo posluchače nemalé překvapení. Oba sbory zazpívaly společně tři skladby. Výsledek byl famózní. Budeme rádi, když se podobná akce brzy zopakuje. Mgr. Petra Kůsová
24.3. 2017
Žáci a žákyně 2.B (Lang, Prášková, Franzová, Bžochová) se zúčastnili celorepublikové soutěže pořádaném SGUN Typisch tschechisch auf deutsch aneb Co je české, je hezké a obsadili 3 místo.ing. Soňa Kabelová
24.3. 2017
V rámci projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme měli jedinečnou možnost setkat se s paní Mrázovou a jejím úžasným vodícím psem Arven. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných, překvapivých a podnětných informací o nelehkém životě nevidomých. Sami jsme si mohli alespoň z části představit, jak takový „život ve tmě“ vypadá. Paní Mrázová nám totiž ukázala spoustu věcí a přístrojů, které jí usnadňují každodenní život. Největší pomocí pro ni je však Arven, speciálně vycvičený pes, který se stal nejen jejíma očima, ale i oddaným přítelem. Za celou 4.B bych tedy ráda poděkovala za obrovský přínos a zážitek, díky kterému snad už každý z nás bude schopen lidem s podobným handicapem pomoci. Linda Bobrová.
24.3. 2017
23. března jsme pod vedením paní Mgr. J. Pavlíčkové zavítali do Domova seniorů M. Křišťana. Pro příjemné a vnímavé publikum jsme předvedli různá hudební vystoupení. Zpočátku nás ovládala tréma, ale všechna instrumentální i pěvecká čísla byla nakonec završena potleskem a upřímnými úsměvy na tvářích posluchačů. Bylo krásné vidět, že i taková maličkost, jako je ukázat něco, co je pro nás samozřejmostí, dokáže někomu druhému zlepšit den či myšlenky. Avšak nejkrásnější slova zazněla z úst jedné z posluchaček po ukončení koncertu: ,, Při pohledu na vás mládneme." Kristýna Sinová.
21.3. 2017
O víkendu 18. a 19. března se konalo jihočeské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov v Třeboni s názvem Třeboň poetická. Naši školu reprezentovaly Štěpánka Tušlová (1.A), Barbora Wortnerová (2. A) a Daniela Kutilová (3.B). V sobotu se recitovaly oba dva texty, probíhaly rozbory prvních textů a také jsem mohli vidět představení divadla poezie. V neděli pokračovaly rozbory druhých textů a shlédli jsme druhé představení divadla poezie. Rozbory vedla odborná porota ve složení Emílie Zámečníková, Alena Zemančíková a Aleš Vrzák. Organizátoři pro účastníky připravili také doprovodný program v podobě přednášky Řeč ptáků a ptáci v řeči, která nahlížela ptactvo z filologického a literárně vědeckého pohledu. Na přehlídce vládla příjemná atmosféra a myslím, že každý z recitátorů byl obohacen poslechem zajímavých textů, mohl poznat autory, se kterými se dosud nesetkal. Porota ocenila jednotlivé interpretace a laskavě upozornila na rezervy jednotlivých výkonů i s konkrétními doporučeními pro další práci recitátorů. Barča Wortnerová získala čestné uznání za přednes textu Ptakopysk od Miloše Macourka.MgA Hana Patrasová.
21.3. 2017
14.3. obsadila Tereza Vondrů, 3.B třetí místo v krajském kole Olympiády z německého jazyka.
20.3. 2017
Ve dnech 14.-16. března 2017 studentky a student naší školy odjeli soutěžit na 40. Hudební celostátní festival středních pedagogických škol do Brna. Celé 3 dny byly naplněny vysoce kvalitní hudbou, kterou jsme mohli vyslechnout v krásných prostorách například Barokního sálu Moravské galerie nebo v Besedním domě - sídle brněnské filharmonie. Soutěžilo se v kategoriích sólový zpěv muzikálový i klasický, sólové nástroje, hra na klavír, vokální skupiny a pěvecké sbory. Naši studenti a studentky vybojovali krásná umístění: v kategorii sólový zpěv muzikálový získala 2. místo Anna Lebedová, ve hře na klavír dosáhla 2. místa Veronika Pešková, Dagmar Chalupová získala čestné uznání za hru na akordeon, pěvecký sbor Fontána obsadil bronzové pásmo a vokální soubor Šesttet svou kategorii vyhrál. Všem oceněným moc blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Moc vám všem děkujeme. Mgr. Martina Pivoňková
20.3. 2017
14.3. navštívila naši školu lektorka Rosemari Plőchinger z Freyungu, měla přednášku na téma Montessori pedagogicka. Naši žáci a žákyně byli seznámeni s historií a vývojem Montessori školství v Evropě (Itálie, Německo), byli seznámeni s přincipy Montessori pedagogiky, byly jim ukázány učební pomůcky, které si mohli i sami vyzkoušet.ing. Soňa Kabelová
20.3. 2017
Po týdnech náročných příprav se 19 zástupců třídy 2. B vypravilo na dvoudenní návštěvu jednoho z předních měst Evropské unie – do Štrasburku, aby zde na setkání výherců mezinárodní soutěže Euroscola reprezentovali naši školu i Českou republiku. První den jsme prošli křížem krážem historické centrum tohoto francouzského města, navštívili katedrálu Notre Dame de Strasbourg, čtvrť Petit France, obdivovali nábřeží řeky Ill lemované hrázděnými domky a odpoledne jsme zavítali i do moderní části města, ve které sídlí instituce EU, jako např. Evropský parlament, Mezinárodní soud pro lidská práva nebo Rada Evropy. Druhý den, 17. 3. 2017, nás čekal nabitý program uvnitř Evropského parlamentu. Po sérii bezpečnostních kontrol jsme byli usazeni v kruhovém jednacím sále EP, ve kterém spolu s námi bylo dalších cca 400 studentů z 21 členských států EU. Zástupce každé přítomné školy představil svou zemi a školu ostatním; za SPgŠ Prachatice vystoupila Tereza Tomanová. Poté si žáci nasadili sluchátka a za pomoci simultánního překladu přítomných tlumočníků (FJ, AJ, NJ) si vyslechli projevy představitelů EU, ve kterých se dozvěděli nejen to, jak funguje Evropský parlament, ale i jaké záležitosti Evropy jsou aktuálně řešené. Posléze žáci kladli dotazy, diskutovali s hlavním řečníkem a vyzkoušeli si i hlasování. Odpolední program byl věnován hře Eurogame zaměřené na všeobecné znalosti, jazykové kompetenci a spolupráci mezi rozdílnými národnostmi. Ve finále této soutěže se ocitl i čtyřčlenný tým, jehož členkou byla reprezentantka ČR Zdenka Franzová. Druhou část odpoledne strávili žáci debatou nad aktuálními problémy EU. V menších skupinkách hledali jejich východiska a připravovali si argumenty do následné diskuze, které se poté opět účastnilo všech 400 žáků. Tato jedinečná zkušenost přiměla žáky nejen hovořit cizím jazykem, ale i navázat kontakty s žáky z jiných zemí. Vrcholným bodem programu Euroscoly bylo vyslechnutí hymny EU – Ódy na radost. Po předání dárků žákům i jejich učitelům se účastníci rozjeli stovky a tisíce kilometrů zpět do svých rodných zemí. Díky této neopakovatelné zkušenosti se všichni účastníci mohli na jeden den vžít do kůže europoslanců a z blízka nahlédnout do míst, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti Evropy. Zároveň měli možnost na multikulturních setkáních procvičit svou angličtinu a němčinu, získat nové kontakty a navázat nová přátelství. Nelitujeme dlouhých a náročných příprav, protože jsme si oba dny velmi užili – stálo to za to! Za celou výpravu organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
9.3. 2017
6.3. navštívily žákyně 3.B Centrum ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Zúčastnily se ekologického výukového programu na téma ČLOVĚČE, (NE)KUP TO aneb co je doma, to se počítá. Žákyně byly uvedeny do problematiky udržitelné spotřeby a výroby, seznámily se s ekoznačkami na výrobcích, s biopotravinami, vyrobily si vlastní papír z recyklovaného papíru. ing. Soňa Kabelová
22.2. 2017
6. - 10.3.2017 vykonají 3 žákyně (Tra My Pham, V.Krocová, L.Jílková) a žák (M.Lang) jednotýdenní praxi v rámci aktivit rakousko-českého projektu Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu /Bildungskooperationen in der Grenzregion ( BIG ATCZ5). Praxe se uskuteční v rakouských MŠ, kde se děti učí formou her mluvit česky - Pulkau a Retz. ing. Soňa Kabelová.
14.2. 2017
8.2.2017 se konalo v DDM Prachatice okresní kolo olympiády v německém jazyce, naši školu reprezentovali M.Lang, T.Tomanová, M.Šetelíková a V.Schusterová, kteří postoupili ze školního kola.
13.2. 2017
S ukončením prvního pololetí již tradičně pořádá Mgr. Jana Pavlíčková pro žáky a učitele naší školy relaxační pobyt v bavorských lázních Bad Füßing. I letos jsme se nechali hýčkat bublinkami teplých minerálních pramenů ve 3000 m² plochy venkovních i vnitřních bazénů, vyháněli nemoci párou a infrazářením, prošli důkladnou masáží, ti odvážnější střídali i horký (40°C) a studený (18°C) bazén. Romantiku venkovního koupání pod hvězdami, kterou ještě umocnilo zasněžené okolí, jsme si všichni moc užili a už se těšíme na příští rok. Mgr. Jana Pavlíčková.
8.2. 2017
Dne 31. 1. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žákyně soutěžily ve třech disciplinách: v poslechu (listening), individuální krátké promluvě (short speech) a dialogu na zadané téma (role play). Ze všech zúčastněných se nejvýše umístily žákyně 2. A PMP Barbora Wortnerová a Simona Vacušková, které budou dále soutěžit v okresním kole. PL budou reprezentovat Anna Jenšovská a Eliška Fleischmannová ze 3. C. Děkujeme všem zúčastněným za vynikající výkony a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. English Team SPgŠ.
18.1. 2017
Ve dnech 16. a 17. ledna 2017 proběhlo absolutorium 4. ročníku dálkového studia VOŠ. Všichni studenti se na zkoušky pečlivě připravili a mnozí z nich prospěli z vyznamenáním. Krásnou tečkou za jejich snahou bylo slavnostní předání diplomů a vysvědčení v aule prachatického gymnázia. Všem studentům ještě jednou gratulujeme k úspěšnému ukončení studia, které jim pomůže v jejich profesní kariéře. Bylo pro nás ctí vás učit a zároveň jsme se učili od vás. Za všechny vyučující VOŠ Mgr. Jana Šimečková.
18.1. 2017
Začátkem ledna jsme vyrazily s paní učitelkami Evou Srchovou, Evou Novákovou a Jaroslavou Tokárovou do útulné chaty mezi kopce Krkonoš. Připojili se k nám i někteří žáci ze třetího ročníku a paní doktorka. Byl to poměrně náročný týden, ale i tak jsme zažili mnoho legrace. Nakonec se některým z nás chtělo zůstat ještě o pár dni déle- pořádná zima, skvělé jídlo a fajn třída...Co víc si přát! Rozhodně nezapomeneme na výlet na běžkách. Kurz jsme všechny úspěšně splnily. Všichni jsme se vrátili se skvělou náladou a spoustou vzpomínek. Simona Vacušková 2.A.
13.1. 2017
V pátek 27. 1. od 12:45 se koná pololetní pedagogická rada. Pololetní prázdniny 3.2. 2017.
13.1. 2017
V týdnu od 16.1. se koná absolutorium třídy 4.F. Slavnostní předávání diplomů v aule Gymnázia Prachatice 17.1. ve 14:30.
10.1. 2017
V minulém týdnu (3.1.2017) jsme my, žákyně 3.A, měly možnost uskutečnit své nápady v podobě tříkrálových vystoupení v mateřských školách v Prachaticích. Seznámily jsme děti s tradicemi, které se váží k tomuto svátku, a zpestřily jim den různými činnostmi (například výrobou korun, zpěvem koled, dramatizací betléma a spoustou dalších aktivit). Řekly bychom, že děti náš program bavil a i přes nečekané změny se vše vydařilo. Ze strany paní učitelek zazněly jen samé pozitivní ohlasy a díky tomu se ještě více těšíme na další spolupráci v rámci naší praxe.třída 3.A.
4.1. 2017
Koncem roku 2016 se v přijemné atmosféře blížících se Vánoc celá naše škola sešla v tělocvičně na již tradiční karaoke. Stereotypnost sychravého počasí za okenními tabulkami prosvítily tóny písní, které nám zazpívalo pár odvážlivců z řad studentů. O jeden z nejkrásnějších prožitků dne se u diváků bez debat zasloužila speciální třída. Poté, co nám předvedla své číslo, byl paním učitelkám předán šek s částkou, kterou naše škola pro tyto děti vybrala. Obzvlášť v této roční době je pěkné udělat něco pro druhé. Pro nás jsou to neznatelné kousky kapesného, ale někomu jinému můžeme společně umožnit spoustu úžasných věcí.Simona Vacušková - 2.A .
29.12. 2016
Den otevřených dveří se koná ve středu 11.1. 2017 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek z výchov. V letošní školní roce se konají přijímací zkoušky povinně také z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 22.12. 2016
  Je tady vánoční čas. Čas, kdy se má rozdávat láska, pomáhat druhým a mají se plnit přání. My jsme také splnily přání a staly se Ježíškem pro dítě z dětského domova. Složily jsme se na dárek, o které si napsalo. A pro nás nebylo nic lehčího, než mu ho splnit. S láskou a radostí 2.A .
  22.12. 2016
  Všem žákům, studentům a zaměstanacům školy přeji krásné a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví štěstí a úspěchů. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy.
  22.12. 2016
  Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1.2017. Výuka začíná 3.1.2017 od 2. vyučovací hodiny.
  20.12. 2016
  Již několikátým rokem studenti VOŠS vybírají peníze na charitativní sbírku v rámci "Srdíčkových dnů", které se konají v září a v prosinci. Letos se do sbírky s velkým nadšením zapojila celá třída 1.D. Díky jejich snaze se podařilo v zářijovém termínu vybrat od veřejnosti okolo 3.000,- Kč, v prosincové sbírce dokázaly 3 studentky prodat všechny upomínkové předměty a na konto organizace Pomozte dětem jsme tak mohli zaslat 3.550,- Kč. Moc děkuji celé 1D za ochotu podpořit dobrou věc. Nelo a spol., máte srdíčko na pravém místě. Mgr. Jana Šimečková, třídní 1.D VOŠS.
  19.12. 2016
  Plaveckého kurzu jsme se všechny velice obávaly, zvlášť, když jsme slyšely co musíme zvládnout během osmi lekcí, ale náš strach nebyl vůbec oprávněný. Přívítaly nás milé plavčice a rozřadily si nás do tří skupin. Dozvěděly jsme se jak správně plavat prsa, kraula a znak, jak zachránit tonoucího a hlavně, jak se učí plavat děti v MŠ. Podstatná část kurzu byla pojata hravě, takže nás dovádění ve vodě velmi bavilo. Pravda, druhý týden na některé z nás padla vyčerpanost a únava, ale vzájemně jsem se podpořily a ke konci už jsme si na ranní vstávání zvykly a plaveckým kurzem prošly s úsměvem. Se spolužačkami jsme se shodly, že bychom si občas rády šly zaplavat a celé dva týdny hodnotíme jako příjemně strávené.Karolína Dejmková - 1.A.
  12.12. 2016
  Výtvarně-dramatická exkurze do vánoční Prahy. Praha je nejkrásnější v čase vánočním. O tom se mohli přesvědčit studenti výtvarné a dramatické specializace 2. a 3. ročníků, kteří se vypravili se svými vyučujícími Ivanou Bečvářovou a Jiřím Stejskalem i vychovatelkou Veronikou Bubeníkovou za kulturními památkami a vánoční atmosférou hlavního města. První zastávkou byla prohlídka Stavovského divadla (původně Nosticova, později Tylova divadla) na Ovocném trhu Starého Města. Klasicistní exteriér a typicky modrý interiér uchvátil každého. Ne náhodou Miloš Forman v těchto prostorách natáčel divadelní scény filmu Amadeus. Dnes je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla.Další zastávkou byl Veletržní palác, jedna z prvních a nejvýznamnějších funkcionalistických staveb Prahy. Původně byla určena pro veletrhy, nyní je sídlem Národní galerie. Studenti se zájmem zhlédli stálou expozici umění 19., 20. a 21. století - sbírku moderního a současného umění. Také osvícené Národní divadlo, Národní třída, Staroměstské a Václavské náměstí s mnoha architektonickými dominantami a pasážemi dotvářely pak příjemnou vánoční atmosféru a nabádaly k zamyšlení a vánočnímu rozjímání. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující výtvarné a dramatické výchovy.
  9.12. 2016
  Hudební soubor Cink hned v začátku školního roku 2016-2017 navázal na velké červnové koncerty v akcích Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově a Slavností solné Zlaté stezky v Prachaticích. Přijal pozvání na Rožmberské soběslavské slavnosti konané 19. září a rozestřel své tóny na nádvoří kulturního domu, kde kromě uspořádaného hlediště dominoval též stánkový systém tržiště, dávající možnost nahlédnout do nabídek výrobků tradičních řemesel. Velkou odměnou nám byl sympatický ohlas na jednotlivé písničky připraveného repertoáru. Komornějším koncertním rozběhem byla nabídnutá šance přispět krátkým vystoupením ke slavnostní atmosféře zahájení akademického roku studentů Univerzity třetího věku probíhajícího pod hlavičkou Teologické fakulty Jihočeské univerzity ČB. Slavnostní imatrikulace se uskutečnila v prachatickém kostele sv. Jakuba 6. října. Rádi jsme přijali pozvání k většímu vystoupení pro obyvatele Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích 10. listopadu a v sounáležitosti s pociťovanou atmosférou vzájemné harmonie vystupujících a posluchačů vstřebávali radost z tlumočených díků za hudební okamžiky. Již tradičním pro nás bylo setkání starosty Města Prachatice s představiteli neziskových sportovních organizací 30. listopadu. V atmosféře pootevíraných dveří k náladám blížících se Vánoc jsme mohli rozprostřít paletu upřímných hudebních vzkazů a přání všeho nejlepšího. Moc nás potěšilo brzy poté následované pozvání starostkou obce Žernovice na předvánoční interpretace písní v místním kulturním zařízení 19. prosince. Vánoční svátky jsou tím nejkrásnějším uzavíráním kalendářního roku a my, účastníci Cinkových hrátek, přejeme vám všem okamžiky opravdového štěstí, mnoho splněných přání, zdraví a radosti v novém roce 2017. Mgr. Jiří Vopálka.
  8.12. 2016
  Podvečer 7. prosince jsme strávili v příjemné a přátelské atmosféře prachatické čajovny s tóny klasické i soudobé hudby v interpretaci žáků nástrojových skupin paní profesorky Jany Pavlíčkové a Petry Kůsové. Něžné i rozverné klavírní melodie střídala harmonika, kytara i sólový zpěv. Adventní poklidnou atmosféru podtrhla četbou vánočního příběhu i paní Mgr. Marcela Haspeklová. Vše se vydařilo a domů jsme odcházeli s dobrou náladou. Škoda jen, že adventní pohoda netrvá celý rok. Simona Vacušková , 2.A.
  8.12. 2016
  Dne 7. 12. 2016 se vypravil tým děvčat z 2. A do Českých Budějovic, kde se konalo regionální kolo soutěže „Navrhni projekt“. Pod vedením Mgr. Barbory Pavlíčkové vytvořily Kateřina Kuchtová, Michaela Blažková a Andrea Kouklová projekt s názvem Book Box, který se probojoval do pětice nejlepších v regionu Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) a ve velmi silné konkurenci získal vynikající druhé místo! Společný projekt jsme obhajovaly před odbornou porotou složenou z koordinátorek Eurocenter Plzeň a České Budějovice, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupkyně Centra pro regionální rozvoj. Námi navržený systém Book Boxů, neboli veřejně přístupných mini knihovniček, porotu oslovil především svou originalitou a užitečnosti tématu, realistickým cílem, udržitelností, grafickou propracovaností dokumentace a prezentačními dovednostmi žákyň. Celý tým si kromě výborné zkušenosti odnesl i hodnotné ceny – mobilní telefony. Chtěly bychom projekt dovést do konce; z teoretických plánů dojít až k realizaci a ve městě alespoň jednu knihovničku skutečně vybudovat a vybavit knihami. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  6.12. 2016
  První místo v okrese obhájeno! Dívčí volejbalový turnaj byl dlouho očekávanou událostí, na kterou jsme se poctivě připravovali nejen v hodinách tělesné výchovy. Do letošního ročníku se přihlásilo družstvo Gymnázia Vimperk, hned dva týmy Střední pedagogické školy a vše se bohužel obešlo bez účasti domácího Gymnázia Prachatice, které se z technických důvodů odhlásilo.Hrací systém umožnil každému týmu celkem šestkrát poměřit síly a získat bodovou převahu. Hned v prvním utkání se setkal na palubovce tým SPgŠ hrajících ve žlutém a SPgŠ v bílých dresech. SPgŠ žlutí spoléhali především na útočnou sílu v podání L. Brázdové a smečí L.Bobrové a K. Dvořáčkové, SPgŠ bílí kontrovali útočnými údery V. Šimákové, K.Wolfové a J.Bobrové. V průběhu dopoledne jsme tak mohli sledovat krásný volejbal a několik napínavých koncovek setu. Děvčata SPgŠ ve žlutých dresech nakonec dotáhla vyrovnaný boj do šťastného konce. Soupeřky z Vimperka po nejistém úvodu také podaly pěkné výkony, ale obě naše družstva si s jejich hrou dovedla poradit. V závěru turnaje se vimperským již těžko hledala motivace a podle toho vypadalo i skóre. Jsem ráda , že právě v odbíjené, srdeční záležitosti naší školy, jsme uspěli a další tréninky budou už přípravou na kolo krajské, které se uskuteční ve Strakonicích 6.1.2017. Držte nám palce! Mgr. Eva Nováková a Mgr. Eva Srchová.
  2.12. 2016
  Jak řekl John Donne „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Naší potřebou je žít ve společenství, dávat se, sdílet se. Myslím si, že o všem tom, byl celý dnešní den poezie. Žít na chvíli pro někoho, dávat se mu a sdílet s ním čas. Žít pro děti, dělat jim radost, naslouchat jim, učit se s nimi a od nich je velice naplňující. Gábina 3.B. V tento den jsme si připomněli, že nikdo není sám, jako palma stojící uprostřed tajuplného temného ostrova. A tu nejdůležitější věc, kterou bychom měli mít stále na paměti, že se všichni máme rádi. Děti pomohly nešťastné veverce, které se nezbarvily listy na jejím stromě a hodnou kamarádku veverku jsme si pak vzali mezi sebe do třídy, aby malé nešťastné zvířátko nezůstalo přes zimu venku samo. Byla to naše první práce s dětmi. V MŠ Zahradní jsme si práci s dětmi užili. Děti byly pro veverku nadšené. Krásná byla i spolupráce s paní učitelkou z této MŠ. S dětmi se nám spolupracovalo dobře i s těmi nejmenšími. Hodně se s námi nasmály. Tato činnost byla dobrou zkouškou pro umění spolupracovat, ale i pro naší budoucí samostatnou práci. Byla to výborná spolupráce naší skupiny, ale i děti s námi a s paní učitelkou MŠ.
  1.12. 2016
  30. 11. 2016 proběhlo mezinárodní testování jazykové úrovně žáků SŠ, kterého se zúčastnilo i 30 žáků a žákyň naší školy. Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky soutěží středoškoláci o titul nejlepšího angličtináře. Soutěž s názvem Best in English probíhá ve stanovený den online po celém světě a klade si za cíl porovnat úroveň angličtiny žáků nejen v ČR, ale i v Evropě. Všichni soutěžící obdrží vyhodnocení a certifikát účasti. 60 minutový test ověřoval znalosti gramatiky, užití jazyka, poslechové dovednosti a porozumění textu. Naši žáci hodnotili test jako poměrně náročný, o to více ale některé potěšilo vysoké skóre. Svou účastí si vyzkoušeli jinou formu testování, než s jakou se běžně setkávají ve škole, a měli tak možnost vyzkoušet si jazykovou zkoušku v mezinárodním měřítku. My vyučující jsme ocenily zajímavá témata poslechových cvičení i možnost srovnání s jinými školami. Soutěže jsme se letos účastnili poprvé, zkušenost hodnotíme pozitivně a doufáme, že se zúčastníme i příštího ročníku, a to opět o něco zkušenější. Mgr. Daniela Němcová a Mgr. Barbora Pavlíčková.
  22.11. 2016
  Žákyně 2.A. potěšily ve dnech 23.11. a 25.11. v rámci festivalu Dne poezie malé diváky ze Základní školy na Zlaté stezce v Prachaticích skvělým vystoupením. Ve svých pásmech poezie děvčata pod vedením Mgr. Hany Patrasové originálním způsobem ztvárnila básně autorů Daniely Fischerové a Radka Malého. Dramaticky zpracované básně byly doprovázeny hrou na kytaru a doplněny netradičními rekvizitami. Mgr. Marie Trnková.
  29.11. 2016
  Pro realizaci celonárodního projektu Den poezie s podtitulem Básníci dětem vybrali žáci 3. C současné české autory a jejich básně s podzimní tematikou, pověstí o sv. Martinovi připomněli české tradice. V pásmu, se kterým přišli s ing. S. Kabelovou v rámci praxe za dětmi z MŠ Krumlovská (3. a 4.třída), recitaci spojili s pohybovou aktivitou a dramatizací, inspirovali děti ke spontánní spolupráci, závěr pak patřil společné písni za doprovodu kytary. Mgr. Jana Pavlíčková.
  29.11. 2016
  Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla na naší Základní škole Oskara Nedbala v Českých Budějovicích beseda Jak se žije na středních školách a učilištích. Žákům 9. tříd přišli o svém studiu povyprávět bývalí žáci. Beseda měla velký ohlas a já bych chtěla touto cestou poděkovat žákyni Vaší školy, která velmi zajímavě vyprávěla o svém současném studiu: Boháčová Klára - 1. ročník - předškolní a mimoškolní pedagogika. S pozdravem Mgr. Růžičková .
  29.11. 2016
  V rámci celorepublikového projektu s názvem „Žádný člověk není ostrov“ připravily naše studentky pro děti prachatických mateřských škol hravé dopoledne se zvířátky. Na přípravě projektu se podíleli studenti společně s učiteli hudební a výtvarné výchovy, českého jazyka a praxe. Na den plný zábavy přišly studentky ve zvířátkových převlecích, společně si s dětmi pohrály, vyprávěly pohádky a na závěr si všichni společně zazpívali za doprovodu kytar a naučili se novou písničku. Děti zjistily jak je důležité být si vzájemně dobrými kamarády a byly z tohoto setkání nadšené.Miroslava Studená MŠ Prachatice.
  28.11. 2016
  Část programu „Dne poezie 2016“ proběhla v týdnu od 21.11.2016 také ve čtyřech mateřských školách v Prachaticích. Cílem bylo přiblížit kreativní formou poezii i našim nejmenším. Tohoto úkolu se výborně zhostily žákyně 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, které si tak v rámci své pedagogické praxe opět vyzkoušely své budoucí povolání. V pásmu poezie, pohybových, hudebních i pracovních činností se věnovaly dětem od 2,5 do 6,5 roku a aktivně je také do každé z činností zapojily. Radost žákyň z dobře odvedené „práce“ byla patrná na první pohled a odměnou za velkou snahu při pří pravě celého pásma jim bylo nejen pozitivní hodnocení všech dětí, ale také zkušených učitelek mateřských škol. Mgr Iva Šímová.
  25.11. 2016
  Dne 24. 11. 2016 třída 2. A navštívila Okresní soud v Prachaticích. Řešila se škoda, kterou obžalovaný napáchal ve třech okresech Jihočeského kraje. Vyslechli jsme závěrečnou řeč obhajoby, obžaloby i obžalovaného, po krátké přestávce rozsudek jménem republiky a následné podání odvolání. Žákyně se tak v rámci výuky OV na vlastní kůži seznámily s průběhem soudního jednání a trestním řízením. Po skončení jednání soudkyně ochotně odpověděla na veškeré dotazy. Své dojmy bezprostředně po návštěvě soudní budovy popsaly žákyně takto: „Dnes jsme se zúčastnily trestního líčení. Celý týden jsem se na to těšila. Ze začátku mě zaskočilo, jak rychle soudkyně mluvila, sotva se nadechovala. Překvapilo mě také, že vedle soudkyně sedí dva laici, kteří ji mohou přehlasovat, když s jejím rozhodnutím nesouhlasí.“ „Překvapilo mě, jak trestní řízení u Okresního soudu v Prachaticích rychle postupovalo a jak šlo všechno hladce.“ „Bylo to zajímavé a jednání probíhalo trochu jinak, než jak je líčeno ve filmech. Všem nám to dalo něco do života.“ „Zaujalo mě, že se soudkyně vyznala v objemném spisu, který si s sebou přinesla. Myslím, že její práce je opravdu náročná. Škoda, že jsme neviděli první soudní jednání – dokazování, chtěla bych vidět, jak probíhá výslech obžalovaného. Za zajímavou zkušenost děkuji.“ Mgr. Barbora Pavlíčková.
  25.11. 2016
  24.listopadu se žáci 4. ročníků zúčastnili semináře organizovaného společností SCIO, jehož hlavním tématem byly Národní srovnávací zkoušky. Žáci maturitních ročníků se seznámili s NSZ, které poskytují spolehlivou a objektivní informaci o studijních předpokladech a dalších kvalitách uchazečů o vysokoškolské studium. Získali nejenom základní informace o termínech NSZ, o jednotlivých oddílech testů a fakultách, které NSZ plně využívají v přijímacím řízení, ale zároveň si mohli několik otázek ze zkušebních testů i vyzkoušet.Posluchači ocenili především odbornou přípravu, přehlednou a srozumitelnou prezentaci, vstřícný přístup k žákům, komunikativnost a profesionalitu při vedení semináře. Mgr. Jitka Hyrmanová (výchovná poradkyně) žáci 4.A ročníku.
  25.11. 2016
  Většina lidí považuje podzim za pochmurné období, proto jsme se my - žáci 2.B - rozhodli, že ukážeme dětem ze speciální školy kladnou stránku tohoto ročního období. Byli jsme nadšení, když se nám naskytla možnost zúčastnit se 22. listopadu Dnu poezie v městské knihovně, protože jak lépe ukázat krásy přírody než skrze básně doprovázené zábavnými aktivitami? Připravili jsme pro žáky krátké pásmo plné různorodých aktivit, které podle úsměvů na tvářích všechny nadchly. A když říkáme všechny, tak nemyslíme jen žáky ze speciální školy, ale také nás. Díky vystoupení jsme poprvé objevili krásy našeho budoucího povolání. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce Hyrmanové a Holkové za pomoc a cenné rady. Lucie Poláková - 2.B.
  22.11. 2016
  V pátek 25. 11. od 12:45 se koná čtvrtletní pedagogická rada.
  9.11. 2016
  V pátek 11. 11. od 14:30 se konají třídní schůzky. Budou podány informace o prospěchu a chování žáků.
  7.11. 2016
  V říjnu se žáci 2.B účastnili soutěže Euroscola, kterou organizoval Evropský parlament. Žáci druhých a třetích ročníků středních škol z celé republiky se stali YouTubery Evropského parlamentu a natočili video na dané téma. Zástupci SPgŠ Prachatice si zvolili téma Filmová cena LUX a vytvořili čtyřminutové video, které přibližuje cenu LUX veřejnosti. Žáci si rozdělili role tak, aby se na výsledném díle podílela téměř celá třída. Vyzkoušeli si například, že práce režiséra i střihače je značně obtížná a že sepsat dialogy, do kamery předříkat text či vytvořit rekvizity stojí značné úsilí a mnoho času. Výsledné video doplněné o anglické titulky Mgr. B. Pavlíčkové bylo zveřejněno na stránkách Evropského parlamentu (https://www.facebook.com/epiopraha/videos/) a usilovalo o získání co největšího počtu hlasů. Nakonec se 2.B podařilo probojovat mezi nejlepší a nesledovanější videa a v březnu se tak třída podívá do Štrasburku. Už teď se těšíme. Mr. Barbora Pavlíčková.
  7.11. 2016
  49. ročník národního kola Poemy – přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění, přivítala Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli.Letos se přehlídky zúčastnily v kategorii Přednes Daniela Kutilová (3.B), v kategorii Čtení Barbora Wortnerová (2.A) a v kategorii Improvizované vyprávění Marie Netáhlová (4.A). Ve středu odpoledne a ve čtvrtek žáci pracovali v seminářích a v pátek pak proběhla přehlídka všech kategorií. PŘEDNES : V semináři kategorie Přednes jsme pracovali s lektory Janou Trojanovou a Františkem Oplatkem. Nejprve jsme se seznamovali a procvičovali jména v různých hrách. V různých cvičeních jsme zapojovali nejen hlas, ale i celé tělo. Pracovali jsme s dechem a představou, abychom uměli dech správně využít při přednesu. Pro další cvičení jsme využívali poezii Ivana Wernische, kdy jsme přednášení spojovali s různým pohybem. Po páteční přehlídce jsme se opět sešli v semináři, kde probíhaly rozbory jednotlivých výkonů. Večer pak proběhlo slavnostní předání diplomů podle pásem (bronzové, stříbrné nebo zlaté). Každý ze seminářů si připravil na předávání krátký výstup, kde ukázal něco ze své práce. IMPROVIZACE : Při loňském ročníku Pedagogické poemy v Kroměříži jsem pracovala s lektorkou Míšou Puchalkovou a letos jsem mohla pracovat s lektorem Tomášem Doležalem. Oba ročníky jsem si užila, protože jsem si mohla vychutnat odlišnost a jedinečnost jejich práce. Nechala jsem se jimi do života inspirovat a naučila jsem se jít si za tím, co mě baví, vymazala jsem ze svého slovníku slovo asi a pochopila, že mi ve všem musí být komfortně. Lituji toho, že se nezúčastním příštích ročníků pedagogické poemy, ale radím všem: zkuste jít do toho, ať můžete zažít to, co jsem mohla zažít já. ČTENÍ : Seminář ke Čtení vedla lektorka Eva Kodešová a lektor Jiří Zajíček, kteří byli opravdu skvělí. Vyzkoušeli jsme si číst různé druhy textů: pohádky, povídky, pověsti, monology a poezii. Předali nám mnoho nových znalostí a zkušeností. Vyzkoušeli jsme si spoustu nových her a cvičení. Také jsme se věnovali práci s textem, hlasu, výslovnosti a naučili jsme se také něco z teorie.Poslední večer, v patek, nás čekalo hned několik překvapení. Prvním bylo to, že jsme všechny tři při slavnostním zakončení Poemy získaly zlatého pásmo a pak nás také mile překvapil sbor Kos při VOŠP a SPgŠ Litomyšl pod vedením Milana Motla. Vystoupení sboru bylo opravdu nádherné. Po zakončení jsme se odebrali na internát, kde na nás čekal raut a hrála místní kapela WxP. Všichni jsme si to moc užili. Letošní Poema se opravdu vydařila. Odnesli jsme si nové zkušenosti, zážitky, poznatky, dovednosti, a nakonec také diplomy 😆.
  1.11. 2016
  Ve dnech 2.- 5.11. účast žáků školy na celostátním kole Pedagogické poémy v Litomyšli.
  25.10. 2016
  Dne 20. 10. 2016 se třídy 3. C a 4. B vypravily do pražského Vinohradského divadla a zhlédly vynikající divadelní představení Pygmalion. Hru od G. B. Shawa představil režisér Juraj Deák v moderním hávu, nicméně kouzlo hry zůstalo zachováno. Diváci se smáli při vtipných dialozích prostořeké Elizy (Šárka Vaculíková) a profesora fonetiky Higginse (Jan Štastný) a sledovali cestu jazykové kultivace chudé dívky, která se nakonec naučila mluvit i chovat jako aristokratka. Již století starý příběh oslovuje diváky i dnes a jeho nadčasovost a vtipnost bonmotů si našla cestu i k žákům naší školy. Tento způsob doplnění výuky žáci jistě využijí v hodinách ČJ a AJ a znalosti i zkušenosti získané zhlédnutím představení uplatní i u maturity. J. a B. Pavlíčkovy.
  21.10. 2016
  17.10. zavítala divadelní skupina Galli z Mnichova do Prachatic, naši žáci se zúčastnili divadelního představení Sněhová královna a Rumplcimprcampr, jednalo se o tzv.Mitmachertheater, kdy se z diváků stávají herci a spolupodílejí se na hře. Několik našich žáků hrálo aktivně na jevišti různé role.ing. Soňa Kabelová.
  19.10. 2016
  Vítání 1.ročníků očima 1.A. Ani jsme se nestačily na nové škole rozkoukat a už ve čtvrtek v půlce září nás čekalo vítání třídou 2.A. Děvčata si pro nás připravila různé soutěže v duchu olympiády. Úkoly byly různorodé (od svazování špaget, přes praskání balonků až k „opilému“ horolezci). Když jsme skončily, ještě jsme 2.A poděkovaly a společně si zazpívaly. To ale nebyl konec, jak jsme si myslely =) Většina z nás ani nestačila usnout a už jsme byly vytahovány z postelí na noční stezku odvahy, která byla zakončená slavnostním složením „slibu prváků“ a přípitkem. Chtěly bychom 2.A ještě jednou poděkovat za perfektně připravený program a znovu slíbit, že se pokusíme dodržovat již slíbené desatero =) . Žákyně 1.A .
  19.10. 2016
  Vítání 1.ročníků očima 1.B. Když k nám jednoho večera přiběhla děvčata z 2.B v kostýmech a s muzikou, aby nás pozvala na jimi připravené vítání, nevěděly jsme, co od toho očekávat. Následné vzbuzení v 6 hodin ráno a krátká rozcvička našemu očekávání také moc nepřidaly. Jaké příjemné překvapení nás ale nakonec čekalo, když nás druhandy zabavovaly nápaditým a vtipným tématem Hollywood aneb kino na DM. Tímto bychom chtěly celé třídě 2.B poděkovat za to, že nás zaměstnala, zadýchala a unavila na celý podvečer =) Jistě to bylo nejlepší vítání prváků v celé historii našeho domova mládeže. P.S. Duhový dort byl naprostá bomba!!! =). Žákyně 1.B.
  19.10. 2016
  V úterý dne 4.10. navštívil pěvecký sbor Fontána Centrum sociální pomoci ve Vodňanech. Do centra jsme přijely v odpoledních hodinách, kde jsme se rozezpívaly a pomalu přešly k samotnému vystoupení. V jídelně už na nás čekalo publikum i sám starosta Vodňan Václav Heřman. Se sborem jsme zazpívaly jak klasické tak i lidové a populární písně. Mezi sborovými písněmi nám na klavír zahrála Karolína Dejmková, zazpívala Anna Lebedová a nemohla chybět jedna píseň z autorského muzikálu Ledová Země. Koncert jsme si velmi užily a doufáme, že se do Vodňan ještě někdy podíváme. Lebedová Anna 4.A.
  13.10. 2016
  Dne 5. 10. 2016 jsme my, žáci 4. B, jako každé předchozí lyceum, veřejně prezentovali své ročníkové práce. Témata byla rozmanitá, stejně jako jsou rozmanité zájmy každého z nás. Dostali jsme se přes světové problémy a rasismus až k nejkrásnějšímu pohádkovému světu. Pracovali jsme podle svých schopností, zájmu, pracovního nasazení a důslednosti. Někdo více, někdo méně. Své celoroční úsilí jsme se snažili obhájit před ostatními třídami pedagogického lycea. Každému z nás tato zkušenost přinesla něco jiného. Učili jsme se pracovat s odbornou literaturou, přesně a srozumitelně formulovat myšlenky, stíhat termíny, rozvíjet své komunikační dovednosti. Práce na RPPP nás také učila zodpovědnosti. Za celou 4. B chceme poděkovat všem vedoucím za pomoc a pevné nervy. Klára Tažejová a Linda Bobrová.
  11.10. 2016
  Dne 10.10.2016 se pro 3. ročníky konal kurz finanční gramotnosti. Celý seminář probíhal formou zábavné hry (ve stylu "Dostihy a sázky"), během které se žákyně dozvěděly důležité informace z prostředí financí (například co jsou akcie, dluhopisy, pojištění...). Žákyně si nanečisto vyzkoušely správu rodinného rozpočtu, přičemž se snažily splnit stanovené životní cíle: vlastní bydlení, chata u lesa a finanční zabezpečení 3.500000 Kč na důchod. Většině imaginárních rodin se podařilo všech cílů dosáhnout. Za třídu 3.A chceme společnosti Virtulife poděkovat za ochotu, trpělivost a zkušenost do života. 3.A.
  3.10. 2016
  Ve středu 5.10. probíhá prezentace ročníčkových písemných prací třídy 4.B oboru Pedagogické lyceum.
  3.10. 2016
  Dne 26. září dostala třída 2.A díky výhře pátého kola literární soutěže Píšeme pro deník výjimečnou možnost podívat se místo výuky ve škole do jaderné elektrárny Temelín. Třídu se rozhodl kromě třídní paní učitelky doprovodit na její cestě i pan ředitel. Žákyně se podívaly do přísně střežených prostorů, kam se při běžné exkurzi člověk nedostane. Paní průvodkyně byla vskutku milá a prozradila třídě velice podivuhodné informace- např., že jedna chladící věž je 155 m vysoká a má 112 nožiček, nebo co všechno musí jedinec prokázat, aby tam mohl pracovat. Sečteno, podtrženo- byl to velmi přínosný den a nezvykle pozitivní pondělí. Simona Vacušková
  30.9. 2016
  Školní kolo pedagogické poémy se koná 13.10.2016 v 15:30 v Muzeu loutky a cirkusu.
  29.9. 2016
  V úterý 27.9. v dopoledních hodinách ožil táborský stadion přeborem Jihočeského kraje v atletice. Na slavnostním zahájení se představilo sedm týmů dívek a šest chlapeckých výprav zastupující jednotlivé okresy. V úvodu sportovního klání podaly kvalitní výkony v běhu na 60m V. Kalinová, A. Zemanová a V. Jiráková , na které úspěšně navázaly běžkyně na 200m M. Talířová, K.Musilová a A. Bednářová. V soutěži výškařek reprezentovaly K.Musilová a M.Plochová, které se musely vypořádávat s velikou konkurencí. Vítězka disciplíny doskákala až na neuvěřitelných172cm. Vytrvalostnímu běhu na 800m naše závodnice ovšem dominovaly, v náběhu do závěrečného kola dokonce vedly dvacetičlenné pole, závod dokončily v časech 2:36,6 M.Talířová a 2:42,3 K.Kubešová, které znamenaly třetí a sedmé místo. V koulařském sektoru si vylepšily svá osobní maxima M.Votíková a K.Vazačová. Se svým devítimetrovým vrhem se M.Votíková pohodlně vešla do první desítky. Skok daleký se také stal naší chloubou, rekordmanka školy A.Zemanová ve spolupráci s V. Kalinovou a V.Jirákovou posbíraly za své zdařené pokusy ve vzdálenostech kolem 450cm mnoho bodů pro tým. Poslední závod ve štafetě 100-200-300-400m zvládlo málo seběhané družstvo obstojně a potvrdilo tak celkové třetí místo v kraji za domácím Gymnáziem PDC Tábor a druhým Gymnáziem Strakonice. Po loňském pátém byla veliká radost na místě. Gratulujeme všem účastnicím. Mgr. Eva Nováková
  29.9. 2016
  Dne 21.září si žačky ze 3.C a 2.B udělaly výlet do Českých Budějovic. Byly pozvány na Střední veterinární školu reprezentovat domov mládeže Střední pedagogické školy. Akce měly název:,,Hry bez hranic.“ Do poslední chvíle žačky netušily, jaké soutěže je čekají, ale i přesto se celý tým spolu s hlavní paní vychovatelkou Kišovou a vychovatelkou Juřicovou vydaly ukázat ostatním, že ,,pedárna“ jde do všeho. Velká podpora byl pan ředitel Mgr. Antonín Krejsa, který tam s týmem strávil příjemné odpoledne – jak sám prohlásil. Holky spolu s týmovým maskotem, zvonem pro štěstí, povzbuzujícím pokřikem a zajisté dobrou náladou bojovaly ze všech sil. Vozily se vzájemně v kolečku, házely brambory do kyblíků, chodily na chůdách a zkusily spousty dalších zábavných her. Odpoledne zakončily příjemným posezením s protihráči a menším občerstvením. Zpátky do Prachatic si přivezly zkušenosti, menší odměnu a plno krásných vzpomínek..
  19.9. 2016
  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ.Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Přihlášky možno podávat do 14. října 2016.
  15.9. 2016
  Bylo to poprvé. V pondělí 12. 9. 2016 jsem se jako nová vychovatelka zúčastnila Souher na našem domově mládeže a jsem za to moc ráda. Viděla jsem bezvadné mladé lidičky s velkou chutí soutěžit, bezvadné učitele s velkou chutí připojit se ke svým studentům a nadšené vychovatelky s ještě větší chutí připravovat pro studenty nevšední programy. A já jsem moc ráda, že mezi ně od letošního září patřím… Šárka Vandlíčková, vychovatelka.
  14.9. 2016
  Souhry- pondělní odpoledne (12. 9. 2016) bylo věnováno sportování a soutěžení v areálu horního internátu. Paní vychovatelky spolu s pomocnicemi z řad studentek připravily mezitřídní turnaj, který testoval rozličné dovednosti. Zástupci z každé třídy soutěžili v běhu na chůdách, malování portrétů, lovení ryb nebo scrabblu; vše za pomoci vodnických maskotů z řad učitelů. Počasí nám přálo, nikdo se nezranil, tribuny jásaly a fandily a všichni přítomní si odpoledne užili. Ve třetím ročníku souher zvítězily žákyně 2. A, jejichž týmový duch nakonec rozhodl o výsledku jinak vyrovnané soutěže. Mgr. Barbora Pavlíčková
  12.9. 2016
  Ve dnech 7. - 9. září 2016 se konal adaptační kurz pro první ročníky, již tradičně ve spolupráci s lektory z KreBul o.p.s. Po tři dny měli možnost žáci prvních ročníků seznamovat se se spolužáky prostřednictvím zážitkových aktivit a her hned v prvních dnech školního roku. Vyzkoušeli spolupráci v různě velkých skupinách, vytvářeli strategie řešení úkolů, komunikovali slovy i beze slov – a šlo jim to skvěle. Spolupráce v třídním kolektivu je nastartovaná a držím všem palce, aby se jim dařilo i nadále. Mgr. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence
  8.9. 2016
  18. ročník celostátního festivalu Den poezie Žádný člověk není ostrov - Básníci dětem. S několika pásmy dětské poezie navštíví žákyně SPgŠ v týdnu od 21.do 25. 11. 2016 děti v prachatických mateřských školách či v Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích. Hravou formou zapojí i děti do aktivní tvořivé činnosti. Mgr. Jana Pavlíčková
  5.9. 2016
  7. - 9. září - adaptační kurz 1. ročníků na domově mládeže.
  31.8. 2016
  7. září - absolutoria VOŠ, 1.-5. září maturity - společná část, 16. září - profilová část.
  29.8. 2016
  Žáci střední školy a studenti VOŠ nastupují 1.9.2016 v 8:00. Od 1.9. probíhá výuka dálkového studia VOŠ - třídy 2.F a 4.F od 7:45.
  18.7. 2016
  Od 1. srpna 2016 dochází ke změně ve vedení školy. Na místo zástupce ředitele nastupuje ing. Jana Kotrchová.
  30.6. 2016
  Milí žáci, studenti a zaměstnanci školy, přeji Vám co nejhezčí prázdniny a dovolené. Dobře si odpočiňte, poznávejte nové věci a vraťte se v září veselí a usměvaví. Ředitel školy.
  30.6. 2016
  V pondělí, dne 27.6.2016, se pěvecký sbor Fontána vydal do Velešína, kde ve večerních hodinách vystoupil se svým repertoárem. Před samotným příjezdem do města se sbor zastavil v Českém Krumlově, kde okolo druhé hodiny odpoledne vystoupil v kostele Sv. Víta. Poté se sbor přesunul na náměstí Svornosti, kde zpíval pro radost kolemjdoucím, kteří tuto aktivitu ocenili a sboru v podobě menší finanční odměny přispěli. Následoval přesun do autobusu, který sbor odvezl do Velešína. Zde bylo připraveno pohoštění, které si sbor s nadšením vychutnal. Před samotným zahájením vystoupení v kostele svatého Václava měl sbor možnost uskutečnit zkoušku v Římskokatolické farnosti. Čas rychle utíkal a sbor se přemístil do kostela, kde zahájil svůj první blok. Vystřídal se s dalšími účinkujícími, mezi kterými byla Mgr. Martina Pivoňková a Mgr. Marcela Haspeklová, která zde měla i mluvené slovo. Mezi dalšími účinkujícími byl i samotný farář Mgr. Jan Mikeš, který návštěvníky kostela provázel celým programem a následně i vystoupil se třemi písněmi z autorského muzikálu Ledová Země od divadelního spolku DUTAM. Na klavír tento večer doprovázeli Mgr. Jan Hovorka, Mgr. Petra Kůsová, a studentky Martina Jelínková, Simona Vacušková a na housle a kytaru Mgr. Martina Pivoňková. Vystoupení bylo návštěvníky oceněno a při poslední písni na rozloučení si s námi mohli zazpívat. Koubová a Dominová Michaela 3.B
  29.6. 2016
  11. června jsme dorazili do Svitav, abychom se zúčastnili Dětské scény - celostátní přehlídky dětského divadla. Společnými silami jsme našli kulturní centrum Fabrika, kde nás hned čekal seminář. Každý si mohl vybrat zaměření semináře, a tak jsme se rozdělili. Někteří z nás pracovali v semináři s názvem Kudy, kudy, kudy cestička, který byl zaměřen především na práci s předškolními dětmi, a další v semináři Bez řečí, věnovaném pohybu a neverbální komunikaci.V Svitavách jsme strávili krásných šest dní. Každé ráno jsme měli čtyři hodiny již zmíněné semináře, poté jsme si dali vytoužený oběd a následovala pauza. Po ní jsme viděli čtyři představení dětských divadelních souborů ze základních škol, základních uměleckých škol nebo divadelních kroužků. Představení byla většinou na velmi vysoké úrovni. Byla vidět skvělá práce s dětmi, zajímavé předlohy, náměty a nápady a hlavně nadšení dětí. Následovala diskuse o představeních s ostatními studenty pedagogických škol. Po večeři a osobním volnu byl pro nás připraven doplňkový program, což byla většinou skvělá představení profesionálních souborů a poslední den kapela, kterou jsme si moc užili. Myslím, že jsme si všichni kromě skvělých zážitků odvezli ze Svitav také mnoho inspirace. Měli jsme možnost poznat nové město, nové lidi a jiné způsoby divadelní práce, pohybu nebo práce s dětmi. MgA. Hana Patrasová
  23.6. 2016
  Dne 28.6. klasifikační pedagogická rada, 30.6. předávání vysvědčení. Nástup do nového školního roku 1. září 2016.
  22.6. 2016
  Žáci oboru Pedagogické lyceum měli možnost 21.6.2016 navštívit filmové představení "Lore" v Multikině Cinestar v Českých Budějovicích. Drama nás zavedlo do Německa do období bezprostředně po druhé světové válce, kdy byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona byla ponechána svému osudu a musí převzít zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence (dovést je z Bavorska přes zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900 km). Na své pouti všichni musejí překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky. Celý film jsme zhlédli v německém jazyce, což bylo pro žáky samozřejmě přínosné. Nenásilnou formou si tak vyzkoušeli porozumění jednomu z cizích jazyků, který se na SPgŠ učí. Filmové představení v nás zanechalo silnou stopu a donutilo nás zamyslet se nad hrůzami války z jiné perspektivy.
  22.6. 2016
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ ve vzdělávacím programu Sociální práce, kteří doložili maturitní vysvědčení, byli přijati k dennímu studiu do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017.
  20.6. 2016
  Poté, co se všechny žákyně bezpečně dostavily na vlakové nádraží v Sušici, začal náš turistický kurz kroužením po nádraží. Po zkontrolování kol jsme mohly vyrazit. I když na mapě vypadala cesta do Petrovic velmi krátce, nebylo tomu tak a my jsme své nohy vystavily několika kopcům. I přes nepříznivé počasí jsme se po několika hodinách vynořily v Petrovicích. Další dva dny jsme strávily v přírodě (s Pepem), kde nás čekalo spoustu dobrodružství. Naučil nás rozdělat oheň bez zápalek, zastřelit kance, uvařit polévku a hlavně nás naučil trpělivosti a vytrvalosti, když nás poslal hledat padlého pilota a my jsme úspěšně po čtyřech hodinách dorazily. V lanovém centru se to neobešlo bez pláče a strachu, ale všechny jsme se bezpečně dostaly zpět na zem. Ukázalo se, že si poradíme nejen na souši, ale i ve vodě. Když nás vypustily i s rafty v Sušici, nikdo jsme si nedokázaly představit, jak se vlastně dostaneme do cíle. Přes drobné chyby jsme svůj kurz srovnaly a rafty si užily. Do cíle jsme dojeli sice mokré, ale s písní na rtech. V cíli nás čekala odměna v podobě autobusu, který nás odvezl zpět do Sušice. Když jsme myslely, že už máme konečně vše za sebou, přišly paní učitelky s nápadem, že poběžíme podle mapy, tzv. mapoběh.Protože už jsme kol měly až nad hlavu, paní učitelky rozhodly, že poslední den se budeme dopravovat pěšky. Po vyluštění šifry jsme dostaly mapu, buzolu a fix,který jsme po cestě musely vyměnit za něco jiného. Trasa vedla přes různé vesnice až k cíly, kde ´jsme podle buzoly určily, že se máme vydat na Svatobor. Cesta byla dlouhá a náročná hlavně tím, že jsme si spolu nemohly vzít svačinu. K rozhledně jsme však došly a tam už nás čekalo občerstvení.Po uplynulém týdnu nás čekala milá návštěva, přijel se na nás podívat učitelský sbor. Týden jsme zakončily hodnocením a grilováním.Po turistickém kurzu víme, že už umíme zdolat každou překážku a za to vděčíme Evě Srchové a Evě Novákové. Rada dalším ročníkům: Těšte se! Marie Netáhlová, Daniela Majerová, 3.A
  15.6. 2016
  Ve dnech. 5. 6- 10. 6 2016 se 3.B zúčastnila turistického kurzu v Petrovicích u Sušice. Bydleli jsme v úžasném areálu penzionu Tereza, kde o nás bylo výborně postaráno. Než jsme se však na toto příjemné místo mohli podívat, čekal na nás náročný úkol dostat se tam. Všichni jsme zdatně na svých kolech museli zdolat celých 42 kilometrů, i přes to, že nám cestu chvílemi stěžoval déšť a pár namáhavých kopců. Celý den jsme jeli nádhernou přírodou a dokonce jsme se i zastavily na hradu Velhartice. Další den nás čekala voda, jeden z raftů rozpoutal obrovskou vodní bitvu, a tak bylo o zábavu postaráno. Následující den nás autem odvezli do lesa, kde jsme měli přežít. A však nebylo to tak hrozné, jak to asi vypadá. Instruktoři z Off parku nás učili rozdělávat oheň, stavět přístřešky a vyzkoušeli jsme si i první pomoc. Čtvrtý den byl pro některé opravdu psychicky náročný. Náplní dne bylo totiž lanové centrum. Překážky v korunách stromů byly složité a často i fyzicky obtížné. Myslím si, že spousta z nás úctyhodně překonala svůj strach a vydala ze sebe vše, co šlo. Večer nás pak ještě čekal orientační běh, při kterém jsme měli možnost poznat celé Petrovice. Pomocí letecké mapy jsme hledali stanoviště s různými otázkami. Příští den před námi stál očekávaný výstup na Svatobor. Šli jsme po skupinách jen s nejdůležitějšími věcmi, jako bylo pití, mapa a párátko, které jsme cestou s náhodnými lidmi vyměňovali za jiné věci. Večer nás čekalo příjemné posezení, grilovali jsme a užívali si poslední noci. Z celého turistického kurzu jsme všichni opravdu nadšení. Společně strávené dny i večery jsme si naplno užili! Rádi bychom také tímto poděkovali paní učitelce Srchové, panu učiteli Stejskalovi a paní vychovatelce Krafčikové, kteří pro nás připravily nejen nezapomenutelný týden plný zábavy, ale ukázali nám, že i oni jsou s námi na stejné lodi. Linda Bobrová - 3.B.
  3.6. 2016
  Nulté třídní schůzky 1. ročníků SŠ se konají 11. 6. v 10:00 na domově mládeže Zlatá stezka.
  8.6. 2016
  Dne 9.6. 2016 od 16:00 v učebně č.28 proběhne jednání školské rady. Všichni členové jsou srdečně zváni.
  7.6. 2016
  Tereza Langová, žákyně 4.A, se v literární postupové soutěži Evropa ve škole probojovala do celostátního kola, v něm dosáhla na stupeň nejvyšší. K získání prvního místa blahopřejeme.
  6.6. 2016
  Jako před mnoha lety vstoupilo baroko Matyášovo branou do Prahy, tak jsme my, dne 2.6.2016, zahájili naši výtvarnou exkurzi na tomto místě. Nezůstali jsme ale na prvním nádvoří Pražského hradu dlouho, protože program byl nabitý. Naše kroky směřovaly ke krásám gotického chrámu sv.Víta, od něhož jsme se davem turistů prodírali k románské bazilice sv. Jiří. Měli jsme možnost objevovat domovní znamení v malostranských uličkách a a dům U dvou slunců, v němž se narodil a žil Jan Neruda. Na Malostranském náměstí jsme míjeli chrám sv. Mikuláše a na Karlově mostě nás čekali pouliční umělci. I Staroměstské náměstí bylo přeplněno turisty. Každého potěšilo, že jsme ke Staroměstskému orloji dorazili přesně v celou hodinu a mohli si vychutnat tuto jedinečnou podívanou. Nejvíce mě zaujala ale prohlídka Stavovského divadla, díky níž jsem poznala "modré divadlo" z jiného úhlu pohledu, než z pohodlného křesla hlediště Za přípravu a organizaci naší cesty za poznáním bychom chtěli poděkovat vyučujícím Ivaně Bečvářové a Evě Novákové. Procházka Královskou cestou byla korunována zábavnou hrou v podobě znalostního testu a sladkou odměnou. Lucie Poláková, žákyně 1.B.
  3.6. 2016
  Od 5. 6. do 17.6. se uskuteční turistický kurz třídy 3. A a 3. B v Petrovicích u Sušice.
  3.6. 2016
  V týdnu od 6.6. probíhají zkoušky absolutoria třídy 3.D. Slavnostní předávání diplomů 8. 6. v aule Gymnázia Prachatice v 9:00.
  1. 6. 2016
  31.5.2016 byla pro žáky oboru pedagogické lyceum, kteří se učí němčinu, ve spolupráci s Goethe centrem v Českých Budějovicích přichystána celodenní exkurze po Bavorsku. V dopoledních hodinách jsme navštívili zámek Wolfstein ve Freyungu. V prostorách zámku se nachází i rozlehlé expozice muzea „Jagd, Land, Fluss“, které se zabývají lovem a honem v nejširších souvislostech (život je totiž lovem nejen u zvířat, ale i u lidí - zvířata loví, aby zabezpečila svou existenci, člověk se celý život honí za štěstím, bohatstvím, úspěchem, uznáním…). Na zámku Wolfstein jsme si dále prohlédli i sbírku galerie Wolfstein, jejíž těžiště tvoří současné umění regionu tří zemí mezi Dunajem a Vltavou. Další zastavení jsme naplánavali v zážitkovém centru Hans Eisenmann Haus nedaleko Neuschönau, kde jsme mohli interaktivně získat veškeré informace o Národním parku Bavorský les. Posledním místem, které jsme navštívili, byla umělecká sklárna v malém městečku Mauth poblíž státní hranice. Při odborném výkladu uměleckých sklářů jsme zde mohli z bezprostřední blízkosti pozorovat, jak ze žhavé skleněné hmoty vznikají umělecká díla a dozvěděli jsme se mnoho i o různých technikách výroby skla. Mgr. Iva Bundová
  16.5. 2016
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.A 27.5. v 15:00 a třída 4.B 3.6. v 15::00.
  17.5. 2016
  Přihlášky ke studiu na VOŠ do prvního kola do 31.5.2016. 1. kolo přijímacího řízení 22.6. 2016.
  16.5. 2016
  V týdnu od 16.5. do 27.5.2016 probíhají ústní maturitní zkoušky.
  16.5. 2016
  Dívčí pěvecký sbor Fontána pod vedením Petry Kůsové uspořádal 9. 5. 2016 koncert v kostele sv. Jakuba Většího, na který si pozval i několik hostů. Mimo jiné zazpíval s vokalistkami z Fontány i bývalý prachatický kaplan otec Jan Mikeš. V jeho podání zazněly písně z autorského muzikálu Ledová země (hudba - Jan Hovorka, text - Marcela Haspeklová). Na klavír doprovázela Martina Jelínková - 4.B, Simona Vacušková 1. A a vyučující Jan Hovorka, na housle Martina Pivoňková. Koncert byl zpestřen sólovými výstupy, písněmi malých vokálních skupin, instrumentální skladbou a mluveným slovem (Jan Mikeš, Marcela Haspeklová). Na červen se chystají další vystoupení: 23. 6. 2016 - aula prachatického gymnázia, 27. 6. 2016 - kostel sv. Václava ve Velešíně. Mgr. Petra Kůsová.
  10.5. 2016
  Ve 2. ročníku celostátní soutěže "Mentální mapa v anglickém jazyce" účastníci kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo Williama Shakespeara. Práce vytvořené v anglickém jazyce byly zaslány do SPgŠ Odry, kde porota složená z vyučujících uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší práce. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm středních pedagogických škol.V I. kategorii se na druhém místě umístila Simona Vacušková (1. A). V této kategorii soutěžily i Nicola Sekyrová a Klára Veselá (1. B), ty se umístily na místě pátém. Ve II. kategorii se Karolína Vanišová (2. A) umístila na desáté příčce. Všem zúčastněným děkujeme a vítězce gratulujeme!
  6.5. 2016
  4. května 2016 se třídy 2.A a 3.A vydaly na kulturní exkurzi do Prahy. Navštívily jsme výstavu Titanic, která nás provedla osudy legendárního parníku a jeho pasažérů. Měly jsme možnost prohlédnout si mnoho originálních artefaktů vytažených ze slavného vraku na dně oceánu. Každá z nás při vstupu dostala palubní vstupenku a mohla tak prožít celou výstavu jako jeden z reálných cestujících na Titaniku. Po návštěvě centra nás čekalo divadelní představení Pygmalion v pražském Divadle na Vinohradech. Nejslavnější hra Bernarda Shawa nás zaujala a pobavila. Z výletu jsme se vrátily obohaceny o nové informace a příjemné zážitky. (Mgr. Iva Bundová, Mgr. Veronika Holková)
  2.5. 2016
  Ve dnech 26.-27. dubna navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na VOŠ sociální a SPgŠ absolvoval se studenty 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Studenti se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Dotazy studentů také směřovaly k teroristickým útokům a evropské migrační krizi. Besedy o Evropské unii i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné.
  29.4. 2016
  Příští týden od 2.5. do 5.5. probíhá společná část maturitní zkoušky. V pondělí (2.5.) didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka, v úterý (3.5.) didaktický test a písemná práce z českého jazyka, ve středu (4.5.) didaktický test z anglického jazyka a písemná práce z německého jazyka, ve čtvrtek (5.5.) didaktický test z německého jazyka. Přejeme všem našim žákům 4. ročníků, aby byli úspěšní.
  25.4. 2016
  Pedagogická rada 4. ročníků- 27.4.2016 10:20., 29.4. vydávání výročních vysvědčení, poslední zvonění.
  20.4. 2016
  Výsledky přijímacích zkoušek není možno zpracovat dříve než 25.4. odpoledne. Probíhá 2. termín přijímacího řízení. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je úterý 26.4. v odpoledních hodinách, po důkladné kontrole všech výsledků. Podle zákona máme na zveřejnění výsledků 3 pracovní dny. Od zveřejnění mají uchazeči 10 dnů na odevzdání zápisového lístku.
  20.4. 2016
  V krajském kole literární soutěže "EVROPA VE ŠKOLE" pořádané Domem dětí a mládeže Český Krumlov a Jihočeským krajem obsadila 1. místo s postupem do ústředního kola ve IV. kategorii 1. místo Tereza Langová - 4.A a 3. místo v kategorii III. Eliška Truhlářová - 2.C. Děkujeme žákyním za vzornou reprezentaci školy.
  18.4. 2016
  1. kolo přijímacích zkoušek se koná 22.4.(1.termín) a 25.4. (2.termín) v budově školy Zahradní 249. Prezence vždy od 7:45 do 8:30. Parkování před školou je problematické.
  8.4. 2016
  Školní akademie pro žáky a pro rodiče - 15.4. ve 14:30 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Po ukončení akademie budou konzultace o prospěchu a chování žáků.
  8.4. 2016
  Koncert pro veřejnost - 14.4.2016 v 19:00 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Vystupují hosté z Boskovic, z Hradce Králové, pěvecký sbor Fontána, hudební skupina Cink, vokální soubory a solisté.
  6.4. 2016
  Žák Vít Kovář ze třídy 2.C vybojoval 1. místo s postupem do finále v krajském kole soutěže v německém jazyce Jihočeský knihomol. Soutěž pořádá Goethův institut v Českých Budějovicích. Finále se koná 1.6. 2016 v Praze. Gratulujeme.
  1.4. 2016
  Pedagogická rada - 8.4.2016 12:45.
  1.4. 2016
  Muzikanti, žáci a žákyně ze SPgŠ, připravili pro klienty Hospice J. N. Neumanna a Domova seniorů M. Křišťana v Prachaticích ve dnech 30. a 31. 3. 2016 jarní hudební koncert. V pestrém programu klasických i současných skladeb českých i světových autorů zazněly klavír, příčné i zobcové flétny, klarinet a baskřídlovka. Účinkujícím se podařilo zaujmout a potěšit vnímavé publikum. Zároveň vystoupení přineslo radost i nám – ocenili jsme nejen příležitost veřejného vystoupení, ale i výbornou spolupráci s oběma zařízeními a především kladnou odezvu od přítomných posluchačů. Mgr. Jana Pavlíčková
  23.3. 2016
  Informace k příjímacímu řízení. Uchazečům byly odeslány pozvánky a ostatní materiály k přijímacím zkouškám. Vzhledem k velkému počtu uchazečů jsme vždy nemohli vyhovět ohledně požadovaného termínu zkoušky. Uchazeči o oba obory budou konat přijímací zkoušku pouze jedenkrát(čtyři discipliny v oboru PMP) a její výsledky se započítají i do druhého oboru.
  22.3. 2016
  Další celostátní úspěch našich žákyň - Martiny Zíkové ze třídy 4.B a Heleny Peškové ze třídy 3.A. Byly jim uděleny ceny v celostátní výtvarné soutěži pedagogických škol ve tvorbě pro děti pořádané SPgŠ Boskovice. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
  22.3. 2016
  Žákyně naší školy Vlaďka Jiráková ze třídy 2.A se dne 13.3.2016 zúčastnila Mistroství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky na 40 ran vstoje v kategorii starší dorostenky. Společně s členkami z týmu SSK Černovice vybojovala 1. místo a získala tak titul Mistr České republiky. Blahopřejeme.
  22.3. 2016
  22.3. v 17:00 se koná Jarní koncert pěveckého sboru Fontána v Muzeu české loutky a cirkusu.
  14.3. 2016
  Ve středu 9.března proběhl v Muzeu loutek již druhý zápas v improvizaci. Zápas nebyl v klasickém slova smyslu, ale byl pojat jako improvizační představení žáka a žákyň ze SPgŠ, kteří pravidelně navštěvují kroužek improvizace pod vedením Hany Patrasové. Improvizátoři byli rozděleni do dvou barevně odlišených týmu, modré a fialové, a po každé improvizační kategorii měli diváci možnost hlasovat pro jeden z týmů. Zápasem nás provázela konferenciérka Martina Pivoňková po boku hlavní rozhodčí Hany Patrasové, které s celým zápasem pomáhaly dvě pomocné rozhodčí Radka Fučíková a Lenka Čejková. Celý zápas doprovázela hra na klávesy, která navozovala příjemnou atmosféru. Po zápase všichni odcházeli plni dobré nálady a smíchu. Marie Netáhlová, žákyně 3.A.
  10.3. 2016
  Dne 9.3.v 18:30 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu "zápas v divadelní improvizaci" podle pravidel České improvizační ligy. Improvizační tým Pilulky tvoří žákyně naší školy. Družstva fialových a modrých improvizovala na diváky vybraná témata. Žáci předváděli velmi pěkné výkony, se kterými sklidili úspěch u diváků. Poděkování patří i vyučující MgA.Haně Patrasové, která tým vede.
  9.3. 2016
  Odborná praxe 4. ročníků. Vedení školy děkuje všem žákům za odpovědný, odborně zdatný a tvořivý přístup při absolvování praxe na různých zařízeních v celém Jihočeském kraji. Během kontrol nám pedagogičtí pracovníci těchto zařízení poskytli výrazně pozitivní zpětnou vazbu. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří žáky během studia připravovali. Řada žáků by byla okamžitě přijata do pracovního poměru. Ovšem je tu malý problém - ještě musí složit maturitní zkoušku. Tak hodně zdaru.
  9.3. 2016
  Talent Jihočeského kraje. Pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad a Dům dětí a mládeže České Budějovice. Žákyně naší školy Martina Jelínková obsadila 3. místo v kategorii : všestranná. Cena byla předána dne 9.2. 2016 v Českých Budějovicích. Blahopřejeme.
  9.3. 2016
  Dne 22. a 29. února jsme za doprovodu paní učitelky Vopálkové navštívili Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Absolvovali jsme ekologický výukový program Lidé celého světa, který je zaměřen na poznávání základních kultur, etnické skupiny a hlavně na globální problémy lidstva. Na začátku jsme si zahráli na dřevěné nástroje, zatančili, zazpívali, poté se seznámili s celosvětovými problémy, zejména kde je nejvíce vody, nejvíce lidí a naopak. Celá exkurze byla naplněna přátelskou atmosférou a všichni jsme si to velice užili. Poděkování patří už zmíněné paní profesorce Vopálkové za její nápad a též Ing. Haně Paclíkové, která nás celým programem provázela. 3. A a 3. B Lenka Vodičková
  4.3. 2016
  Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Tereze Vondrů ze třídy 1.B, která získala 2. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce.
  4.3. 2016
  Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Elišce Truhlářové ze třídy 2.C., která získala 2. místo v celostátní literární soutěži - Karel IV- Štít míru a sloup pokoje - pořádané SPgŠ Odry. Její práce nese název Zpověď Elišky Přemyslovny.
  4.3. 2016
  Termín odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 je 15.březen 2016 .
  25.2. 2016
  26. a 27.2.2016 - přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce . Pátek 26.2.- výtvarná výchova, sobota 27.2. - dramatická výchova.
  22.2. 2016
  Ve dnech 9. – 11. února 2016 proběhl 39. ročník Hudebního festivalu středních pedagogických a vyšších odborných škol v Krnově. Naši školu jsme reprezentovali v menším složení. Martin Müller, Martina Jelínková - 4. ročník a Anna Lebedová - 3. ročník. Soutěžili jsme v kategoriích - vokální soubory, klavír a sólový zpěv muzikálový. Domů jsme si přivezli dvě 3. místa: vokální soubory – trio, sólový zpěv muzikálový - Anna Lebedová, Anna Lebedová - třída 3.A.
  5.2. 2016
  4.2. 2016- V dopoledních hodinách nás navštívili žáci ze školy v Hluboké nad Vltavou - Townshend mezinárodní gymnázium, o.p.s. - a předvedli nám výsledky své práce v oblasti dramatické výchovy. Jednalo se o dramatické etudy na společensky závažná témata (např. drogová závislost, chudoba, názorová nesnášenlivost). Řeč pohybu je obecně sdělná, takže všichni pochopili myšlenku projektu, i když třeba nerozuměli dokonale angličtině našich zahraničních hostů. Myšlenkové vyznění etud bylo ještě podtrženo hudbou, maskami a především zaujetím aktérů. Pocházejí z různých zemí celého světa a problémy soužití se jich bytostně dotýkají. V tělocvičně školy je sledovali žáci 1. a 3. ročníků. Po skončení výstupů následovala beseda mezi žáky obou škol. V malých skupinkách tréma brzy odezněla a ozýval se živý hovor a smích. Děkujeme za inspirativní zážitek všem 10 žákům a jejich vedoucím (paní Dagmar Duncan a paní Levě Hoogenstraten), poděkování patří i vedení školy, které akci podpořilo.
  28.1. 2016
  28.1.vydání výpisu vysvědčení, 29.1.pololetní prázdniny.
  25.1. 2016
  Bad Füssing 20.1. 2016 - paní učitelka Jana Pavlíčková už pošesté zorganizovala pro žáky naší školy relaxační výlet do lázní Bad Füssing v Německu. Připojilo se i několik dalších učitelů včetně pana ředitele. Vyzkoušeli jsme si, jaké je plavat v sirnaté léčivé vodě pod hvězdami, kdy teplota vzduchu padá do záporných hodnot a všude kolem leží sníh, prohřát se ve 40. stupňové vodě a zchladit v 18°, promasírovat si celé tělo a pak se nechat hýčkat bublinkami. Největší překvapení bylo, když jsme se potopili a pod vodou hrála příjemná relaxační hudba. Všichni jsme si výlet moc užili a doufáme, že i příští rok pojedeme znovu. Lenka Vodičková, 3.A
  8.1. 2016
  Maturitní ples třídy 4.B - 15.1. 2016 Národní dům, hraje kapela Topband.
  5.1. 2016
  Lyžařské kurzy 2. ročníků od 9.1. do 23.1.2016 Krkonoše Pec pod Sněžkou.
  21.12. 2015
  Den otevřených dveří se koná ve středu 6.1. 2016 od 13:00 . Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 18.12. 2015
  17. 12. 2015 jsme navštívily Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Naším cílem bylo zpříjemnit předvánoční chvíle seniorům, kteří zde žijí. Zazpívaly jsme několik písní s vánoční tematikou a na závěr jsme klientům věnovaly sladkou pozornost. Vřelé reakce na naše vystoupení nás potěšily. V příštím roce se do Domova Mistra Křišťana opět rády vrátíme. Mgr. V. Holková a 3. A
  17.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy. Již čtvrtý rok se na naší škole konal karaoke maraton, který byl jako předchozí roky věnován dětem ze speciální třídy ze školy Zlatá stezka. Pomocí žáků a učitelů se pro děti vybralo krásných 6 333 korun, které budou dětem slavnostně předány na jejich vánoční besídce. Na karaoke vystoupila řada žáků se svými pěveckými a instrumentálními dovednostmi, poté vystoupily i děti ze speciální třídy a s jejich vystoupením k nám poprvé přišel sníh. Karaoke zakončilo vystoupení celé školy s písní Hodně štěstí. Za organizaci jsme vděční paní učitelce E. Srchové a žákyním M. Netáhlové a D.Majerové ze 3.A. Marie Netáhlová.
  15.12. 2015
  Žáci oboru Pedagogické lyceum měli možnost 14.12.2015 navštívit filmové představení "Nicht mein Tag" v Multikině Cinestar v Českých Budějovicích. Komediální drama bylo plné akčních scén i nečekaných zvratů a všechny přítomné velmi zaujalo. Celý film jsme zhlédli v německém jazyce, což bylo pro žáky samozřejmě přínosné. Nenásilnou formou si tak vyzkoušeli porozumění jednomu z cizích jazyků, který se na SPgŠ učí.
  14.12. 2015
  Den otevřených dveří - 6.1.2016 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Uchazeči si mohou vyzkoušet.
  14.12. 2015
  Vánoční prázdniny od 23.12. do 3.1. 2016. Výuka začíná 4.1. 2016.
  14.12. 2015
  Štědrovečerní večeře - 17.12. od 17:00 - společné posezení žáků, studentů a pedagogů na domově mládeže Zlatá stezka. Kulturní program, slavnostní večeře, posezení celé třídy s třídní učitelkou, vychovatelkou a ostatními pedagogy školy. Během večera si každá třída připraví svůj program, vzájemně ochutnají vánoční cukroví, zazpívají si koledy, rozdají si dárky.
  14.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy - výtěžek akce bude poskytnut speciální třídě Základní školy Prachatice.
  9.12. 2015
  Benefiční koncert v aule Gymnázia Prachatice 10.12.2015 v 17:00. Výtěžek akce činil téměř 8000,- Kč a bude věnován na podporu talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Společně s gymnaziálními žáky vystoupili i naši účinkující. Převažovaly hudební aktivity - pěvecký sbor, sextet, hra na hudební nástroj a sólový zpěv. Jako jediní jsme zařadili i recitační výstup. Aula byla plná a jednotlivé výkony byly odměněny bouřlivým potleskem.
  30.11. 2015
  Kulturní exkurze 26.11.2015: Ráno byla cesta autobusem do Prahy víceméně prospaná. A pak to začalo. Pod vedením pana učitele Stejskala jsme prošli gotickou Prahu, Královskou cestu, prohlédli jsme si Staroměstský orloj, Nerudovu ulici, Chrám svatého Víta, Pražský hrad, Karlův most, Chrám svatého Mikuláše a desítky soch i domovních znamení. Pro umělce tu pak byl Veletržní palác, ve kterém se do směsky dojmů vmíchala díla Moneta, Maneta, Picassa, Čapka a dalších mnoha významných autorů výtvarných děl. A z Veletržního paláce autobusem do Hudebního divadla v Karlíně. Zkoušeli jste se někdy v "nacpaném" autobuse na sedačce převléct z kalhot, kozaček, trička a mikiny do silonek, šatů a lodiček? A dovedete si představit, jak to vypadá, když se takto převléká víc než 40 "pedárnic" najednou? Od 19:00 hodin totiž následovala návštěva muzikálu Jesus Christus Superstar. Popravdě, to se nedá popsat. Dokonalé kostýmy, scénografie, zvuk a o hereckých a pěveckých výkonech nemluvě. Cesta zpět do Prachatic se nám, až na jednu malou nehodu, podařila úspěšně prospat. Martina Zíková a 4.B
  26.11. 2015
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce : 1. informační schůzka - 27.11. 11:00, v učebně č. 61. - 27.11.- hudební výchova, 28.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2015
  Festival Den poezie díky SPgŠ zavítal i do Prachatic Festival Den poezie probíhá každoročně v desítkách měst celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Letošní, již 17. ročník, přinášející divákům pestrou paletu akcí, nese podtitul „Poezie pod proudem” a odehrává se v období od 8. do 23. listopadu 2015 v 67 městech po celé naší republice jako hold básnickému velikánu K. H. Máchovi. V letošním roce se k festivalu připojila i Střední pedagogická škola Prachatice. Ve středu 18. 11. 2015 se sešli milovníci poezie na autorském čtení textů současných studentů i absolventů SPgŠ Prachatice. Prostory pro konání této kulturní akce nazvané Poezie pod proudem času poskytlo Muzeum české loutky a cirkusu. Role moderátorek prachatického poetického odpoledne se ujaly Mgr. Jana Pavlíčková a Mgr. Barbora Pavlíčková, které spolu s recitátory SPgŠ umožnily posluchačům oprostit se od starostí všedního dne a nechat se unášet na vlnách poezie. Svou vlastní tvorbu představili Tereza Langová, Martina Zíková a Vít Kovář, přednesu tvorby bývalých žáků školy se s grácií zhostili další žáci z 1. – 3. ročníků. Literární program byl protkán mnohými hudebními vystoupeními: zahrál vokálně instrumentální folkový soubor Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky, zazpívalo učitelské trio ve složení Mgr. Marcela Haspeklová, Mgr. Petra Kůsová a Mgr. Martina Pivoňková, svůj hudební talent ukázali i žáci školy. Den poezie potěšil a inspiroval všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na příští ročník. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  16.11. 2015
  Ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 proběhl v Kroměříži 48. ročník Národní přehlídky PEDAGOGICKÁ POEMA, soutěže v přednesu, čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, letos s mottem Návrat ke kořenům – návrat domů. Naši školu v jednotlivých disciplínách úspěšně reprezentovaly vítězky školního kola: - v kategorii čtení Markéta Plochová z 2. ročníku dosáhla na pomyslné zlato - v kategorii improvizace získala Marie Netáhlová ze 3. ročníku stříbrnou příčku - v kategorii přednes byla Barbora Wortnerová z 1. ročníku oceněna v bronzovém pásmu Přehlídka je především místem setkávání, hledání inspirací, rozvíjení kreativity, sbírání zkušeností. Všichni – soutěžící žáci i jejich pedagogický doprovod – v seminářích a tvořivých dílnách intenzivně pracovali pod vedením odborných lektorů. V příjemné atmosféře se prostřednictvím cvičení a improvizačních her věnovali mimo jiné analýze obsahu i formy textu, volbě jazykových i mimojazykových prostředků, hlasové interpretaci, autenticitě projevu i schopnosti vnímat diváka. Součástí přehlídky byl i bohatý kulturní program. Mgr. Jana Pavlíčková
  13.11. 2015
  13.11. 2015, 14:30 - třídní schůzky; 16.11.ředitelské volno; 17.11. Státní svátek; 20.11.pedagogická rada.
  2.11. 2015
  Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu koncert k výročím Jakuba Jana Ryby. Tento český hudební velikán se narodil před 250 lety a zemřel před 200 lety. Koncert uspořádala paní Kateřina Weissová, hudební pedagog Základní umělecké školy v Prachaticích. Zazněly méně známé Rybovy skladby: Písně všední v podání Marie Krejsové za klavírního doprovodu Drahoslavy Satorové, a Kvarteta ve složení Kateřina Weissová – flétna, Radka Karageorgieva – housle, Petr Vyroubal – viola a Nikola Karageorgiev – violoncello. Hudbu doplnil Rybův životopis zpracovaný na základě Rybových vlastních básní, deníkových zápisů, vzpomínek jeho žáků a textů životopisců. Životopis přednesly žákyně 2.A Střední pedagogické školy v Prachaticích Kristýna Kolací, Klára Kocová a Marcela Valisková v režii Hany Patrasové. Jakub Jan Ryba nebyl jen vynikající hudebník a hudební skladatel, velkou úlohu v jeho životě hrálo pedagogické působení ve škole v Rožmitále pod Třemšínem. Ryba sám měl ze svého dětství špatné vzpomínky na školu, a proto zřejmě také zaváděl na svou dobu ve škole novátorské postupy. Trval na dodržování povinné školní docházky, uzpůsobení učiva věku a schopnostem žáků, vytvářel vhodné učební prostředí, psal pojednání a příběhy pro děti, protože chyběly vhodné učebnice, dbal na kázeň a samozřejmě tvořil pro děti i na hudebním poli.Chtěla bych poděkoval paní Kateřině Weissové za uspořádání koncertu a jsem ráda, že jsme i my mohli přispět k tomu, že Ryba nemusí být vnímán pouze jako autor České mše vánoční. Koncert byl podpořen grantem Města Prachatice.
  27.10. 2015
  Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2015.
  23.10. 2015
  Ve čtvrtek 22.10.se naši žáci zúčastnili celostátní rétorické soutěže pořádané v rámci akce Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Mezi dvaceti čtyřmi soutěžícími si vybojoval 2. místo v české a anglické konverzaci David Holc ze třídy 1.B. Dále nás reprezentovali Pham Tra My ze třídy 3.B a Barbora Wortnerová ze třídy 1.A. V porotě nás zastupovala Kristýna Karvánková ze třídy 4.B.
  22.10. 2015
  Prvním cílem naučně poznávací exkurze pro žáky pedagogického lycea SPgŠ, kteří se učí německý jazyk, byl bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Horním Rakousku. Při více než dvouhodinové prohlídce jsme si prohlédli exteriéry i interiéry Mauthausenu a pod tlakem prostředí jsme byli donuceni přemýšlet o všech hrůzných činech, které se během druhé světové války udály. Druhá část exkurze byla věnována Linci, hlavnímu městu Horního Rakouska. V Linci jsme navštívili jednu z nejmodernějších galerií výtvarného umění v Rakousku, Kunstmuseum Lentos, kde na nás zapůsobil výběr výtvarných děl od počátku 19. století až do současnosti. Následovala samozřejmě i prohlídka zajímavých míst v centru Lince.
  19.10. 2015
  20.10.se uskuteční exkurze žáků školy do Mauthausenu a do Linze.
  12.10. 2015
  Ve čtvrtek 15.10. probíhá školní kolo Pedagogické poemy v 15:30 v Muzeu loutky.
  5.10. 2015
  Ve středu 7.10. probíhá prezentace ročníkových písemných prací třídy 4.B oboru Pedagogické lyceum.
  30.9. 2015
  Dne 30.9. nás navštívila společnost Virtulife a žáky 3.A provedla neznámým světem finanční gramotnosti. Složitou problematiku třída řešila formou zajímavé interaktivní hry. Za týden totéž čeká i třídu 3. B. Žáci se poučí o tom, jak hospodařit s penězi a nezadlužit se, jak uzavírat pojistky a kdy lze riskovat kvůli finančnímu zisku. Všechno jsou to dnes velmi potřebné vědomosti.
  18.9. 2015
  Žákyně školy postoupily v středoškolském poháru Corny v atletice do krajského kola. Přejeme jim úspěchy. V silné konkurenci dosáhly 5. místa - blahopřeji, ředitel školy.
  14.9. 2015
  V týdnu od 14. do 18.9. probíhá kurz výtvarné výchovy třídy 4.B. Od 21.9. do 23.9. probíhá adaptační kurz 1. ročníků střední školy.
  27.8. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ byli přijati. Vyhlašuji další kolo přijímacího řízení do denního studia. Přihlášky možno zasílat do konce září. Ředitel školy.
  27.8. 2015
  Nástup do školy pro všechny žáky a studenty je 1.9.2015 v 8:40. Studenti dálkového studia VOŠ nastupují ve čtvrtek 3.9. v 7:45.
  30.6. 2015
  Všem žákům, studentům a zaměstnancům školy přeji krásné prožití prázdnin a dovolených. Ředitel školy.
  26.6. 2015
  Školní rok 2014/15 končí v úterý 30.6. 2015. Předávání vysvědčení 30.6.v 8:00. Závěrečná hodnotící pedadogická rada 30.6. v 9:00.
  24.6. 2015
  Turistický kurz-Od 31. května do 5 června se v Petrovicích u Sušice uskutečnil turistický kurz 3 A. Studentky zde absolvovaly jak cyklistický a turistický výcvik tak také orientační pochod, plavbu na raftech nebo výcvik v lanovém centru v lese u obce Jiřičná nedaleko od Petrovic. Mohly si též vyzkoušet přežití v přírodě či orientaci v lese podle buzoly. Ubytování bylo v hezkém penzionu Tereza.První den byl zahájen výletem na kolech. Trasa vedla ze Sušice přes Hrádek, Čejkovy, Krutěnice, kde se nachází penzion a jezdecká stáj. Dále přes Tajanov, Velhartice, kolem zříceniny hradu Velhartice, vesničku Hlavňovice do cílové vesnice Petrovice u Sušice. Druhý den, v pondělí, byl díky hezkému počasí naplánovaný sjezd řeky Otavy ze Sušice do Horažďovic. Řeka Otava je klidná, proto její sjezd nebyl náročný a všichni si plavbu moc užívali. Kolem břehů Otavy se nachází bohatá flora. Nedaleko Horažďovic se na kopci vypíná hrad Rábí, který je z řeky dobře vidět.Úterní den byl stráven v lanovém centru a jako doplňující aktivita se hrála hra „Hledání zraněného pilota“. Středeční den se nesl v duchu přežití. Den byl zahájen krátkou přednáškou o přežití v přírodě, poznávání užitečných a jedovatých bylin. Dále následovala soutěž v rozdělávání ohně a příprava oběda, který se vařil ve velkých hrncích na ohništích. Po obědě následovalo střílení z luku a stavba provizorního příbytku. Ve čtvrtek se konal pěší orientační pochod na Svatobor. Tři skupiny, jež dostaly k dispozici mapu a buzolu, se měly dostat na kopec Svatobor,kde se nachází rozhledna. Odtud následoval prudký sestup do Sušického údolí a odjez zpět do Petrovic. V půl jedenácté pátečního rána skončil cykloturistický kurz na nádraží v Sušici a všechny studentky se rozjely zpět do svých domovů obohaceny novým zážitky a zkušenostmi. Tereza Langová 3 A.
  19.6. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ na denní i dálkové studium, kteří splnili podmíky k přijetí (doložili maturitní vysvědčení),byli přijati. Další uchazeči mohou podávat přihlášky do 2. kola. Termín podání přihlášky do 21.8.2015. 2. kolo - 26.8.2015 .
  15.5. 2015
  Dne 8. 6. 2015 jsme se společně s Radkou Chaloupkovou v doprovodu paní vychovatelky Krafčíkové vypravily do Prahy na slavnostní předání ocenění 9. ročníku soutěže ‘‘Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!‘‘. Na Úřadě pro ochranu osobních údajů jsme se sešli se všemi vítězi. Vřele nás přivítali pracovníci úřadu, předali ceny, pozvali na občerstvení a posléze nám ukázali pracoviště, které má na starosti osobní údaje v rámci provozu základních registrů. Po prohlídce nás seznámili s odpoledním programem. Navštívili jsme barokní sál Národní knihovny v Klementinu. Sál je zdoben překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby. Také jsme měli možnost vidět Meriánovu síň, která byla dříve využívána na přesné určování poledne. S výstupem 172 schodů na Astronomickou věž jsme byli odměněni krásným výhledem na historické centrum z ochozu. Na závěr po prohlídce Národní knihovny jsme měli příležitost nahlédnout do provozních a vysílacích prostor Českého rozhlasu. Všichni jsme si odnesli plno nových a skvělých zážitků, poznatků a hlavně zábavy. Tra My Pham 2. B .
  1.6. 2015
  O. třídní schůzky žáků a rodičů budoucích 1. ročníků- 6.6. 2015 v 10:00 v Domově mládeže na Zlaté stezce. Srdečně všechny zvu- ředitel školy.
  1.6. 2015
  Absolutorium třídy VOŠ - 3.D - 2. - 3.6. Slavnostní předávání diplomů v aule Gymnázia Prachatice 4.6. v 9:00 .
  28.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.A - 5.6.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  25.5. 2015
  Na 14.5.2015 byla naplánována exkurze tříd 1.A a 2.A do Prahy. Dopoledne obě třídy navštívily "Neviditelnou výstavu" na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Zde si všichni mohli doslova na vlasní kůži v naprosté tmě vyzkoušet, jaké to je, moci se orientovat pouze pomocí hmatu a sluchu a jaké komplikace zažívají zrakově postižení lidé každý den. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Starého města a ve večerních hodinách jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Dodnes jeden z nejpopulárnějších muzikálů, Jesus Christ Superstar, nás nadchl nejen skvělými výkony všech aktérů, ale i silným příběhem a krásnými melodiemi.
  20.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.B - 29.5.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  15.5. 2015
  Ve dnech 3.-8. května se žákyně naší školy zúčastnily poznávacího zájezdu do Velké Británie. Převážnou část programu jsme strávily poznáváním Londýna.Kromě poznávacích procházek centrem Londýna jsme navštívily například také St. Paul´s Cathedral či Tower of London. Z jiné perspektivy se nám britská metropole představila projížďkou na London Eye a závěrečnou plavbou po Temži. Podívaly jsme se i do rodovího sídla Winstona Churchilla – Blenheim Palace. Vyrazily jsme na výlet do Oxfordu a studentského městečka Etonu. Milovníky Harryho Pottera potěšila návšteva filmových studií. Místní kulturu jsme poznaly o trochu více pobytem v anglických rodinách, které nás ubytovaly.
  14.5. 2015
  Ve dnech 5. a 6. května navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na naší škole absolvoval se žáky 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Žáci se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Jeho aktivity jsou sice určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, ale žáci SPgŠ k vysokoškolskému studiu rovněž směřují. Beseda o EU i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné. Žáci a učitelé také společně prezentovali aktivity své školy, představil se pěvecký sbor Fontána a vokálně instrumentální folkový soubor Cink.
  5.5. 2015
  Maturitní zkoušky probíhají od 4.5. do 7.5. 2015 - společná část maturitní zkoušky, od 18.5. do 29.5. 2015 - profilová část maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů obdrží školy 15.5. 2015 a do 18.5. předají žákům. Výsledky písemných prací se žáci dozví do začátku ústních zkoušek.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30 - O zahájení se postaral vokálně instrumentální folkový soubor Cink, následovala vystoupení úspěšných jednotlivců, komorních uskupení i pěveckého sboru Fontána, oceněná na letošním Hudebním festivalu v Karlových Varech. Příjemným zpestřením byla rozverná ukázka z pohádky DS Rarášek, vyznamenaná Cenou dětského diváka na přehlídce Štítek města Prachatic. Program ukončilo ve svižném tempu hudební a taneční vystoupení folklorního souboru Libín, o závěrečnou tečku se jako již tradičně postaraly energií nabité roztleskávačky.
  20.3. 2015
  1. kolo přijímacích zkoušek na střední školu - 22. a 23.4. 2015.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30, po skončení třídní schůzky - informace o chování a prospěchu žáků.
  30.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015. Podařilo se nám získat tato významná ocenění: pěvecký sbor Fontána- umístění ve stříbrném pásmu a zvláštní cena za nápaditou choreografii, kvarteto - Horková, Lučanová, Ovčáčková, Studená - 1. místo (malé vokální soubory), Šimsová - 2. místo ( muzikál, populár), Horková - 2. místo ( muzikál, populár), Ovčáčková - 3. místo ( sólový zpěv klasický), Lebedová - čestné uznání (muzikál, populár). Všem oceněným a kolegyním, které žákyně připravovaly děkuji za vzornou reprezentaci školy. Ředitel školy.Další podrobnosti o festivalu na www.pedgym-kv.cz a na www.operaplus.cz nebo v sekci Hudební festival.
  17.3. 2015
  Velikonoční prázdniny 2.4. a 3.4.2015.
  17.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015.
  25.2. 2015
  Den otevřených dveří VOŠ - 2.3. a 7.4. od 8:00 do 12:00.
  22.1. 2015
  Jarní prázdniny od 9.2.do 13.2.2015.
  22.1. 2015
  29.1. vydávání výpisů vysvědčení, 30.1.2015 pololetní prázdniny.
  22.1. 2015
  23.1. pololetní pedagogická rada.
  8.1. 2015
  Absolutorium třídy 4.F dálkového studia VOŠ 19.1. až 22.1.2015. Slavnostní předávání diplomů 22.1. 2015 ve 14:00 v aule gymnázia Prachatice.
  8.1. 2015
  Lyžařský kurz 2. ročníků 10.1. až 24.1.2015 v Krkonoších.
  5.1. 2015
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 19.12. 2014
  Všem žákům, studentům a zaměstnanců školy přeji všechno nejlepší do roku 2015. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  16.12. 2014
  11.12. měli žáci školy, kteří se učí německý jazyk, možnost navštívit hlavní město rakouské spolkové země -Horní Rakousy - Linec. Po příjezdu do města jsme si prohlédli některá známá místa Lince, například Hauptplatz – největší náměstí na Dunaji se Starou Radnicí a sloupem Nejsvětější trojice, Mozartův dům, největší kostel Rakouska, kam se vejde až 200 000 lidí, a mnoho dalších. Krátce po poledni jsme se přesunuli do centra nejmodernější techniky v Rakousku – ArsElectronica Center, do rozlehlého areálu moderních technologií, který je zaměřen především na člověka a jeho okolí. Po zajímavé prohlídce muzea měli žáci příležitost užít si předvánoční atmosféru na proslulých vánočních trzích na náměstí Hauptplatz i okolí.
  12.12. 2014
  Předvánoční hudební akce. 10.12. se zapojily naše žákyně a vyučující do akce Česko zpívá koledy. I v mrazivém počasí zazpívaly tak krásně, že se k nim přidalo celé prachatické náměstí. 11.12. se v aule Gymnázia Prachatice konal benefiční koncert ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Organizátoři požádali naši školu o spolupráci. Skupina žáků a učitelky Kůsová a Pivoňková se představily s pěveckými a instrumentálními vystoupeními. Celková získaná částka je 6100,-. Na 17.12. chystáme charitativní akci ve prospěch základní školy Prachatice. Jedná se o tradiční karaoke, kde zazpívají a zahrají žáci z různých tříd. Vystoupí také žáci ze speciální třídy ZŠ. Jim bude patřit výtěžek akce.
  1.12. 2014
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
  1.12. 2014
  Vánoční prázdniny od 22.12. do 2.1. 2015. Výuka začíná 5.1. 2015.
  24.11. 2014
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže - 17.12. 2014. Předvánoční setkání žáků, studentů a pedagogů školy.
  24.11. 2014
  Maturitní ples třídy 4. A oboru předškolní a mimoškolní pedagogika - 12.12. 2014 v Národním domě, hraje Topband.
  19.11. 2014
  Kurz jednotlivé maturitní zkoušky - 28.11. - hudební výchova, 29.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2014
  Pedagogická rada 21. 11. 2014 12:45.
  31.10. 2014
  V rámci spolupráce s Českým červeným křížem se ve dnech 30. a 31. října konal workshop Mladý zdravotník. Účastnili se ho zájemci ze 3. ročníků, kterým se získané znalosti a dovednosti hodí pro budoucí práci s dětmi.
  17.10. 2014
  Podzimní prázdniny 27. a 29. 10.2014.
  13.10. 2014
  Dne 9.10. se v Muzeu loutky a cirkusu konalo školní kolo Pedagogické poemy. Účastnili se žáci téměř všech tříd a komise nakonec určila 7 žáků, kteří postoupí do dalšího kola. Budou se připravovat na celostátní recitační soutěž, která se letos odehraje v Berouně, a kam odjedou 3 naši soutěžící.
  9.10 2014
  Dopoledne 8.10. probíhaly ve třech učebnách prezentace ročníkových písemných prací 4. B. Sledovali a hodnotili je žáci nižších ročníků oboru Pedagogické lyceum. Naším záměrem je, aby se budoucí absolventi naučili prostřednictvím textu středního rozsahu pracovat se zdroji, citovat a dodržovat pravidla psaní odborného textu. Další dobrou zkušeností je tvorba prezentace a obhajoba práce před početnějším publikem. Naslouchající třídy hodnotí prezentaci po stránce zajímavosti tématu i kvality řečnických dovedností. Z hodnocení vedoucích prací i spolužáků pak vyplyne neformální žebříček nejúspěšnějších autorů.
  22.9. 2014
  Ve dnech 2. - 4. září se konal adaptační kurz pro první ročníky, již tradičně ve spolupráci s lektory z Krebulu. Žáci 1. ročníků tak dostali příležitost seznámit se prostřednictvím zážitkových aktivit a her hned v prvních dnech školního roku. Po tři dny měli možnost se navzájem poznávat, vyzkoušet si spolupráci v menších i větších skupinách - a šlo jim to skvěle. Spolupráce v třídním kolektivu je nastartována a držím všem palce, aby se jim dařilo i nadále. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence.
  17.9. 2014
  24 žáků se vrátilo 12.9. ze studijního pobytu z Regenu. Napsali nám: Výuka probíhala v dopoledních hodinách, naše lektorka byla velice milá a sympatická dáma ze Zwieselu. Na první hodině jsme se všichni navzájem představili, v dalších hodinách jsme hodně mluvili a někteří z nás procvičovali úkoly k maturitě - popisování obrázků. Paní lektorka nám vysvětlila, jak obrázek popsat velmi informativním, obsažným a efektivním způsobem. Bylo skvělé, že paní lektorka byla rodilá němka a mluvila a vysvětlovala pouze v německém jazyce. Mohli jsme se tak na jazyk plně soustředit a vnímat ho.Myslíme si, že nám tento týdenní kurz svou intenzitou velice pomohl ke zdokonalení se v německém jazyce.Žákyně 4. B.
  8.9. 2014
  24 žáků odjíždí dnes na studijní pobyt do Regenu do vzdělávacího centra Bayerischwald akademie. Na programu je dopoledne výuka, odpoledne naučné a poznávací aktivity.
  2.9. 2014
  Opravné maturitní zkoušky - ústní - 12.9.2014 od 10:30. Náhradní termín absolutoria - 12.9.2014 od 7:00. Protokol o maturitní zkoušce si mohou žáci vyzvednout v pracovní době v sekretariátu školy.
  28.8. 2014
  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ denního studia. Termín podání přihlášky do 26.9. 2014.
  28.8. 2014
  Zahájení školního roku 2014/15 je 1. září 2014 2. vyučovací hodinu v 8:40. Žáci 1. ročníků absolvují ve dnech 2. - 4. září adaptační kurz na Domově mládeže Zlatá stezka.
  26.6. 2014
  Všem žákům a studentům školy přeji hezké prázdniny. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy. Školní rok 2014/15 začíná 1. září.
  26.6. 2014
  Hodnotící pedagogická rada - 27.6.2014 v 9:00. Vydávání vysvědčení 27.6. 2014.
  23.6. 2014
  Klasifikační pedagogická rada - 24.6.2014 v 15:00.
  23.6. 2014
  Všichni uchazeči do 1. ročníku VOŠ denního studia,kteří splnili kriteria, byli přijati. Další zájemci mohou podávat přihlášku do 2. kola. Termín podání přihlášky do 26.8. 2014, 2. kolo : 27.8.2014
  5.6. 2014
  Složení školské rady pro střední školu i s kontakty na zástupce rodičů nezletilých žáků najdete ve složce Dokumenty/Školská rada, Volby do školské rady proběhly v dubnu. Funkční období je od 1.9.2014 na 3 roky. Složení školské rady schváleno Radou Jihočeského kraje dne 29.5.2014.
  5.6. 2014
  O.třídní schůzky - 7.6. 2014 v 10:00 na domově mládeže Zlatá stezka.
  2.6. 2014
  Turistický kurz třídy 3. A - 1.6.- 6.6. 2014 - Petrovice u Sušice
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání diplomů studentům 3.D v aule Gymnázia Prachatice - 5.6. v 9:00.
  26.5. 2014
  Absolutorium třídy 3.D od 3.6. do 4.6. 2014.
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídám SPgŠ v aule Gymnázia Prachatice. 4. A - 30.5. v 15:00, 4.B a 4.C - 6.6. v 15:00.
  2.5. 2014
  Od 2. 5 do 7.5. 2014 probíhají zkoušky společné části maturitní zkoušky z matematiky (2.5.), českého jazyka (5.5.), anglického jazyka (2.5. a 6.5.) a německého jazyka (7.5.).
  2.5. 2014
  Ředitelské volno pro žáky a studenty školy ve dnech 2. a 9. 5. 2014.
  29. 4. 2014
  Jako každý rok, tak i v letošním roce se konala školní akademie žáků školy. Akce proběhla v Národním domě dne 25.4. 2014. Fotografie ze školní akademie si prohlédněte zde.
  25. 4. 2014
  Série Roadshow PF JU byla zakončena na Střední pedagogické škole. Roadshow "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu science ZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese proběhla u nás ve škole 22. 4 . 2014. I poslední dvě Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krnínský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese. Poděkování za hezký program a přání zopakování akce představovalo pro celý tým milé zakončení celého cyklu. Tiskovou zprávu o workshopu si můžete přečíst zde a fotografie si můžete prohlédnout zde.
  22. 4. 2014
  Přijímací zkoušky na oba obory střední školy probíhají 22. a 23. 4. 2014 do odpoledních hodin. Výsledky budou zpracovávány ve čtvrtek 24.4. a zveřejněny v odpoledních hodinách na stránkách školy a v listinné podobě ve vestibulu školy. Neúspěšným uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Úspěšným uchazečům nebude kladné rozhodnutí zasíláno. Mohou neprodleně odevzdávat či zasílat doporučeně zápisové lístky.
  2. 4. 2014
  Loňský úspěch hudebního festivalu pozitivně naladil organizátory, kteří se s chutí a vervou znovu pustili do přípravy této hudební soutěže. Laťka byla nastavena vysoko, takže před námi stál nelehký úkol, kterého jsme se zhotlili na výbornou. Letošní, už 37. ročník se i podle názorů zúčastněných opět povedl a podařilo se mu dostát renomé prestižní celorepublikové soutěže. Díky patří nejen profesionální porotě, ale také organizátorům - moderátorům, zvukařům, kteří zajišťovali plynulý a ničím nerušený chod programu a starali se o pohodlí a informovanost všech účastníků. Bez štědrých sponzorů by se jistě akce tohoto formátu neobešla, i jim patří poděkování. A velké díky i městu Prachatice, Základní umělecké škole Prachatice a Jihočeskému kraji. Zážitek z posledního večera byl vskutku nezapomenutelný - výkony účinkujících braly dech a zanechaly v posluchačích příjemné dojmy. Festival byl obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné - pro žáky i jejich doprovod, pro porotce i organizátory. Doufáme, že příští ročník, tentokrát pořádaný v Karlových Varech, se ponese ve stejném radostném duchu, dobré náladě a tvůrčí atmosféře.
  2. 4. 2014
  Byly přidány fotografie z Hudebního festivalu 2014. Ke shlédnutí zde.
  24.3. 2014
  Ve dnech 26. až 29. března 2014 probíhá u nás ve šlole celostátní kolo Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických celé České republiky. 37. ročníku se zúčastní 12 škol, účastníků bude téměř 300. Soutěžní vystoupení se uskuteční v sále Národního domu Prachatice, v základní umělecké škole a v učebnách školy. Program začíná ve středu ve 20:00 v sále Národního domu Prachatice. Vystoupí zajímaví hosté. Závěrečný koncert vítězů bude v pátek od 19:30 tamtéž.
  11. 3. 2014
  Fotografie z nedělního představení Divadelního souboru Rarášek si můžete prohlédnout zde.
  6.3. 2014
  Třída 2.A pod vedením paní vychovatelky Eichnerové a Kišové pomáhala na Základní škole Zlatá stezka s uskutečněním tradičního masopustu. Průvod s krásnými maskami procházel městem a zastavil se i u naší školy, kde nám děti zazpívaly a zarecitovaly. Dostaly od nás malý dárek. Je dobře, že staré tradice mladá generace udržuje při životě. Fotografie zde
  6.3. 2014
  Během letošních jarních prázdnin proběhla celková rekonstrukce školní jídelny na Domově mládeže v Zahradní ulici. Došlo k vymalování, výměně obložení, podlahové krytiny a byl dodán zcela nový nábytek. Myslíme si, že se jídelna povedla. Všichni strávníci byli po prázdninách příjemně překvapeni. Též na Domově mládeže na Zlaté stezce došlo k výměně nábytku ve školní jídelně. Fotografie zde
  23.1. 2014
  V týdnu od 27.1. 2014 nastupují studenti 3. ročníku VOŠ na odbornou praxi, žáci 4. ročníků SPgŠ nastupují v týdnu od 3.2.2014 na souvislou pedagogickou praxi. Praxe žáků a studentů je součástí výuky v obou typech škol.
  23.1. 2014
  Jarní prázdniny jsou od 3.2. do 9.2.2014.
  23.1. 2014
  30.1. 2014 - vydávání výpisu vysvědčení - 31.1. 2014- pololetní prázdniny.
  23.1. 2014
  Pololetní pedagogická rada - 24.1. 2014, 12:45.
  23.1. 2014
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014. Podrobnosti k přijímacím zkouškám hledejte v sekci Zájemci o studium, Přijímací zkoušky.
  22.1. 2014
  V předvánočním čase dne 19.12.2013 měli žáci tříd 2.B, 3.A a 3.B možnost navštívit divadelní představení "Ideální manžel" ve Vinohradském divadle v Praze. V komedii Oscara Wilda bylo možné obdivovat skvělé výkony českých hereckých hvězd (H. Maciuchová, Z. Adamovská, J. Šťastný, J.Dvořák), které nám zprostředkovaly i po 100 letech stále aktuální témata.
  22.1. 2014
  Ve středu 18. prosince se u nás ve škole konal 2. ročník Karaoké Maratónu, charitativně hudební akce, kterou zorganizovali, nacvičili a uspořádali samotní žáci školy, aby svými hudebními vystoupeními a finančním příspěvkem podpořili ZŠ praktickou a ZŠ speciální při ZŠ Prachatice Zlatá stezka 387. Akce se konala v tělocvičně školy a diváci mohli zhlédnout osmnáct skvělých vystoupení. Žáci, pro které byl určen výtěžek akce, sami předvedli perfektně nacvičené vánoční pásmo. Pro speciální a praktickou školu jsme vybrali 5 300,- Kč. Peníze budou použity na vyučovací pomůcky a kurzy, které by si škola bez sponzorů nemohla dovolit. Ještě jednou díky všem účinkujícím a všem darcům!
  22.1. 2014
  Dne 17.12. 2013 byla naše třída poctěna vyrazit za kulturou do vánoční Prahy. Na programu dne byla návštěva Veletržního paláce, konkrétně období moderního umění. Měli jsme možnost na vlastní oči spatřit krásy naivního umění, složitost a nevšednost analytického a syntetického kubismu a díla jeho krále Pabla Picassa i ostatních umělců. Nejvyšším a nejočekávanějším bodem naší výpravy však byl umělec z období secese, Alfons Mucha a jeho životní dílo nesoucí název Slovanská epopej. Tato výstava nás ohromovala svou nadživotní velikostí a brala nám dech mistrným detailním zpracováním. Nálada celé výstavy na nás těžce dýchala a dovolovala nám nechat se uchvacovat takovou velikostí uměleckého talentu, jakou má člověk možnost spatřit jen párkrát na život. Plni dojmů jsme vánoční atmosféru završili prohlídkou vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí a obohaceni nádherným zážitkem jsme se ve večerních hodinách vraceli zpátky domů. Nikola Lomnická 3.B
  20.1. 2014
  Jako již tradičně se uskutečnila slavnostní štědrovečerní večeře ve vkusně vyzdobené jídelně Domova mládeže na Zlaté stezce. Na ní se pravidelně scházejí žáci všech tříd školy se svými pedagogy a vedením školy. O kulturní program se vždy postarají žáci naší školy. V příjemné atmosféře se tak připravíme na vánoční svátky.
  20.1. 2014
  Dne 8.1. 2014 od 13:00 proběhl Den otevřených dveří naší školy. Pro uchazeče o studium a pro jejich rodiče byly připraveny informace o škole a studiu na ní. K prohlídce byly připraveny všechny učebny školy a všechny prostory domova mládeže. Jako každý rok se této akce zúčastnil velký počet zájemců z řad žáků základních škol celého kraje. Pro uchazeče byly připraveny ukázky přijímacího řízení na oba obory. Měli možnost realizovat zkoušky tzv.nanečisto. Velký zájem byl také o návštěvu domova mládeže. Prohlídku školy i domova mládeže zajišťovali současní žáci školy. Tento úkol splnili všichni na výbornou. Zájemci o stuium mohli také zhlédnout veřejné zkoušky souboru Cink a pěveckého sboru Fontána, které působí při škole už celou řadu let. Zájemci odcházeli spokojeni.
  18.1. 2014
  9.12.2013 měli žáci, kteří se učí německý jazyk, možnost zúčastnit se jednodenního poznávacího zájezdu do bavorského města Pasov. Paní průvodkyně nás velice ochotně seznámila s historií města a mohli jsme si prohlédnout i zajímavá místa Pasova (například soutok tří řek, které městem protékají, chrám svatého Štěpána s největšími varhany na světě, chrám svatého Pavla, Radniční sál). Na závěr bylo možno navštívit adventní trhy, které navodily krásnou předvánoční atmosféru.
  20.12. 2013
  Krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a optimismu. Přeje všem zaměstnancům, žákům a studentům vedení školy.
  18.12. 2013
  Den otevřených dveří- 8.1.2014 od 13:00. Ukázky přijímacích zkoušek,možno nanečisto vyzkoušet.
  18.12. 2013
  Vánoční prázdniny 21.12. - 5.1.2014. Výuka začíná 6.1.2014.
  9.12. 2013
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže Zlatá stezka od 17:00 18.12.2013.
  9.12. 2013
  Karaoke maraton- 18.12.2013 v tělocvičně školy.
  25.11. 2013
  Maturitní plesy: třída 4.C - 29.11.2013, hraje Rockband, 4.B - 6.12.2013 ,hraje Variant, 4.A - 13.12.2013, hraje Topband. Všechny se uskuteční v sále Národního domu.
  18.11. 2013
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce 22. a 23.11. 2013
  18.11. 2013
  Pedagogická rada 22.11.12:45 2013.
  13.11. 2013
  Třídní schůzky 15.11.14:30 2013.
  22.10. 2013
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014.
  7.10. 2013
  Podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2013.
  7.10. 2013
  1. informativní schůzka zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku - 10.10.2013 v 15:00 v učebně č.33.
  26.9. 2013
  Prezentace ročníkových písemných prezentačních prací oboru pedagogické lyceum třídy 4.C - 9.10.2013.
  16.9. 2013
  Adaptační kurz 1. ročníků SPgŠ 18. a 19.9. 2013
  16.9. 2013
  Výtvarný kurz třídy 4.C - 16.9. - 20.9.2013.
  12.9. 2013
  Žáci 4. ročníků, kteří úspěšně absolvovali, si mohou v pátek vyzvednout maturitní vysvědčení.
  2.9. 2013
  13.9. podzimní termín absolutoria 3.D - 7:00 - 12:00. Předávání diplomů 13:30.
  2.9. 2013
  11.9. ústní maturitní zkoušky
  19.6. 2013
  Nástup do školy v pondělí 2.9.2013 v 8:40.
  12.5. 2013
  Vloženy fotografie ze školní akademie zde a fotografie ze zakončení volejbalového turnaje zde
  14.4. 2013
  Video ze závěrečného koncertu vítězů Festivalu středních pedagogických škol ČR v Prachaticích ke shlédnutí zde.
  12.4. 2013
  Fotografie z hudebního festivalu lze prohlédnout zde.
  VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek