Folklórní soubor Libín při SPgŠ Prachatice

SPgŠ Prachatice
Zahradní 249
383 01 Prachatice

 

Vedoucí souboru

Petra Kišová Mobil: 728 758 427
Antonín Krejsa  

O souboru

Soubor vznikl při SPgŠ Prachatice v roce 1973.Původně se jednalo o dívčí sbor s 10 až 15 členkami. Zakladatelkou byla Alena Hattanová.Kroje pro sbor navrhla tehdejší pracovnice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Zorka Soukupová, sama též jedna z iniciátorek vzniku souboru. Kapelu zpočátku nahrazoval magnetofon, byly používány nahrávky jihočeských lidových písní.Později se hudební úpravy tanců a doprovodu ujali vyučující hudební výchovy Jindřich Jeřábek, Jiří Vopálka a Václav Svoboda, současně první vedoucí kapely souboru. Postupně se do souboru začali začleňovat i chlapci, takže program byl obohacen i o tance párové.

Soubor procestoval mnoho zemí Evropy - Francii, Španělsko,Maďarsko,Bělorusko, Itálii, Rakousko, Německo, jeho vystoupení byla v cizině sledována s velkým zájmem měla znační ohlas.Velmi zajímavý a krásný byl zájezd na Kanárské ostrovy.

V současné době zajíždí pravidelně se svým programem do německého lázeňského města Bad Fussing, účastní se významných domácích folklórních akcí, např.folklórního festivalu v Trutnově, v Chrudimi, v Doudlebech a na dalších místech Čech a Moravy. V Prachaticích vystupuje soubor na mnoha školních a městských akcích.

Práce souboru je zaměřena na oblast jižních Čech, Pošumaví a česko-bavorské pomezí.V programu jsme nemívali a nyní nemáme rozsáhlá tematicky zaměřená pásma, spíše krátká taneční čísla, ve kterých dáváme vyniknout typickým jihočeským tancům. Za největší úspěch činnosti souboru Libín považujeme fakt, že v lidech, kteří ze souboru po ukončení studia odcházejí, zůstává láska k českému folklóru a že mnozí z nich dnes působí v celé řadě jihočeských souborů a někteří si dokonce zakládají soubory vlastní. Šíří tak krásné jihočeské tance, písně a zvyky po celém kraji.