Adaptační kurz - 2019

Myslím, že nám adaptační pobyt velmi prospěl. Alespoň jsme se více se spolužákama poznali. Byl zajímavý. Adapťák se mi moc líbil, myslím, že to naší třídu stmelilo a celkově jsme si ho společně užili. Už teď myslím, že máme skvělý kolektiv a těším se na další akce….Adaptační kurz se nám moc líbil. Program byl skvěle vymyšlený a nejlepší hry byly se třeťákama,- to jsme si moc užili. Čtvrťačky nás dost uklidnily, když nám vyprávěly o škole. Naučily jsme se všechna jména a sblížily jsme se. Eliška Neprašová, Kristý Jarušková, Sabina Holečková, Bety Horníková, Eliška Kubovcová, Verča Soldátová

Turistický kurz - 3.B - 2018

V minulém týdnu, od 10. do 15. června, proběhl sportovně turistický kurz třídy 3. B v Petrovicích u Sušice. Ubytování v roubenkách, bohatě prostřené stoly i areál nabízející tenisové kurty a bazén všichni zúčastnění ocenili. Třída opět ukázala, jak skvělý a výkonný kolektiv jsou. Za celý týden nedošlo k jedinému problému – nikdo nepíchl kolo, nevypadl z raftu do Otavy, neztratil se v mlze. Nejzávažnějším technickým problémem bylo nasazování spadlého řetězu a nejvážnějším lékařským zákrokem vyndávání klíštěte. Všechny sportovní discipliny 3. B zvládla, i když někdy bylo zapotřebí překonat sám sebe, svůj strach a vykročit do neznáma (např. v lanovém parku). Na konci kurzu nám tachometr ukazoval 123 kilometrů ujetých na kole, máme za sebou 25 odpádlovaných říčních kilometrů, zdolali jsme 300 metrů lan zavěšených ve výšce 10 metrů a orientační pochod do Sušice (terénem, s buzolou a v mlze) jsme zvládli za tři hodiny a (navzdory nepříznivému počasí) ve výborné náladě. Poslední den proškolil účastníky kurzu ve střelbě vzduchovkou, v bunjee runningu, střelbě z luku či v luštění piktogramů. Týdnem plným zajímavých aktivit žáky zkušeně provedla jejich třídní Mgr. Eva Nováková a patří jí velký dík za organizačně výborně zvládnutou školní akci. Přejeme i budoucím třeťákům, aby jejich kurzy byly takto vydařené a nabité dobrou náladou. Za tým vedoucích Mgr. Barbora Pavlíčková.

Výtvarný kurz 4.C - 2017

Kolik barev má podzimní krajina? To zjišťovala skupina specialistek výtvarné výchovy třídy 4. C na týdenním kurzu malby. Stojany, palety, barvy a usměvavé začínající „malířky“ s batůžky, to vše bylo možné spatřit třetí zářijový týden nejen v ulicích Prachatic, ale také u řeky Blanice v Husinci a na náměstí ve Vlachově Březí. Nejvíce studentky-výtvarnice okouzlilo dominantní a mystické místo u kostela Sv. Vojtěcha ve Lštění, kde byly natáčeny také obrazy k filmu Mistr Jan Hus a odkud bylo možno dohlédnout až do tzv. Rajského údolí. Krajina se oblékla do podzimních barevných šatů a stala se jedinečnou modelkou pro kresby, malby i fotografie, které budou krášlit interiér Střední pedagogické školy do konce října. Přijďte se podívat. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující výtvarné výchovy.

Adaptační kurz 2017

Ve dnech 11. – 13. září 2017 se v prostorách Domova mládeže konal adaptační kurz pro první ročníky SPgŠ. Cílem adaptačního pobytu bylo bližší poznání se účastníků navzájem, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, poznání druhých a stmelení třídního kolektivu. Program byl postaven na hrách a aktivitách, které byly zaměřeny na týmovou spolupráci, sebepoznání, diskusi, součástí kurzu byly také pohybové aktivity, tvořivé a rytmické činnosti, vždy v provázanosti na cíle adaptačního kurzu. Žáci se naučili svá jména, nacvičovali týmovou spolupráci, dostali příležitost k vyjádření vlastního názoru, během kurzu se dozvěděli o možnostech trávení volného času v Prachaticích (zvláště o dobrovolnictví), Novinkou letošního adaptačního kurzu bylo setkání se staršími ročníky, tj. se 3. a 4. ročníkem, které se adaptačního kurzu zúčastnili v rámci učební praxe (ti jim poskytli cenné rady a informace o studiu), jeden večer patřil „horkému křeslu“ a setkání s panem ředitelem. Na kurzu byli i dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolnické služby. Žáci s nimi museli komunikovat anglicky, snažili se porozumět, když vysvětlovali vlastní připravované aktivity v angličtině (např. tanec). Tento kurz měl více rozměrů – propojení mladších a starších ročníků podpořilo pocit sounáležitosti všech zúčastněných a komunikace v angličtině s dobrovolníky měl multikulturní rozměr. Za VOŠS a SPgŠ a KreBul, o. p. s. Mgr. Klaudia Pospíšilová a Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Turistický kurz 3.A - 2017

Turistický kurz byl pro nás, vychovatelky, zdrojem nevšedních zážitků, zábavy a samozřejmě i odpovědnosti za naše žákyně a žáka. Byly jsme mile překvapeny tím, jak obě třídy dokázaly spolupracovat, komunikovat a tím pádem řešit jednotlivé potíže. Největším překvapením pro nás byly situace, kdy si děvčata byla navzájem oporou a nebo když pro nás zorganizovala edukační činnost. Na první pohled by nezainteresovaný člověk nepoznal, že se kurzu účastní dvě třídy, ke všemu dva rozdílné studijní obory. Jsme proto na své třídy právem hrdé, neboť to, co tento týden dokázaly, nám příjemně vyrazilo dech. Zbořily jakýsi mýtus hovořící o tom, že žáci PL a PMP jsou příliš rozdílní na to, aby pouze s komplikacemi zvládali zátěžové situace. Byl to příjemně strávený týden. P.- Kišová, vedoucí vychovatelka, I. Juřicová, vychovatelka