PEDAGOGOVÉ

PaedDr. Bečvářová Ivana výtvarná výchova, osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Gondeková Tereza hudební výchova s metodikou, biologie
Mgr. Haspeklová Marcela anglický jazyk
Mgr. Hovorka Jan hra na hudební nástroj, hudební výchova
Mgr. Hyrmanová Jitka hra na hudební nástroj
Mgr. Chánová Pavla pedagogika, pedagogická praxe
Ing. Kabelová Soňa německý jazyk, biologie, chemie
Mgr. Kaňka Jan český jazyk, psychologie, hra na hudební nástroj
Mgr. Kotěšovcová Irena praxe, metody sociální práce, pedagogika, supervizní seminář
Ing. Kotrchová Jana matematika, ekonomika, základy ekonomiky
Mgr. Krejsa Antonín biologie 
Mgr. Krejsová Marie tělesná výchova, biologie, hra na nástroj, zdravotní nauky
Mgr. Kroupová Magdalena anglický jazyk
Mgr. Kůrková Petra anglický jazyk, dějepis
Mgr. Malá Anna anglický jazyk
Mgr. Nechoďdomů Libor výpočetní a didaktická technika, fyzika, aplikovaná výpočetní technika
Mgr. Nováková Eva tělesná výchova, psychologie
Mgr. Pártlová Michaela český jazyk, psychologie, literární a jazykové praktikum
Mgr. Pavlíčková Jana český jazyk, literárně jazykové praktikum, hra na nástroj, osobnostní a dramatická výchova
MgA. Patrasová Hana osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Pospíšilová Klaudia praxe, pedagogika, sociální patologie
Mgr. Slad Jiří dějepis, občanská nauka
Mgr. Sovová Martina matematika, biologie
Mgr. Sovová Petra český jazyk, hra na hudební nástroj, hudební výchova
Mgr. Srchová Eva tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Stará Lea tělesná výchova, psychologie
Mgr. Stejskal Jiří výtvarná výchova
JUDr. Paulová Radka právo
Mgr. Šimečková Jana sociální politika, metody sociální práce, projektování sociálních služeb, občanská nauka
Mgr. Šimek Luboš matematika, aplikovaná výpočetní technika, výpočetní techika
Mgr. Šímová Iva český jazyk, německý jazyk, literárně jazykové praktikum
Mgr. Trnková Marie český jazyk, německý jazyk, literárně jazykové praktikum
Ing. Vaněčková Blanka technika administrativy, ekonomika
Mgr. Vejvodová Miroslava anglický jazyk 
Mgr. Vopálka Jiří hudební výchova, hra na hudební nástroj