Volnočasové aktivity

Přímo v domově mládeže mají žáci a studenti mnoho možností, jak využít svůj volný čas. K dispozici je posilovna, žákovská knihovna, klubovny vybaveny multimediální technikou, počítači, relaxační místnosti, které slouží k odpočinku nebo samostudiu, Kutilka – zde se děvčata v rámci zájmového kroužku učí různé techniky tvoření výzdoby interiéru, vyrábí ozdoby a dárky k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, dárky pro provozní zaměstnance, Den matek…), Kuchtilka  - zde se hlavně děvčata seznamují se základy vaření, získávají zkušenosti a rady při vaření a pečení. Kuchtilku využívají i třídní vychovatelky se svou výchovnou skupinou – narozeninové pečení, vánoční a velikonoční cukroví…

Mimo domova mládeže je možno navštěvovat v průběhu školního roku krytý plavecký bazén, Městskou knihovnu, posilovny ve městě, zájmové kroužky v DDM – např. základy znakové řeči.

Domov mládeže spolupracuje s různými institucemi – DDM, MŠ, ZŠ, Městská knihovna, Hospic, Městský úřad Prachatice, Střední veterinární škola v Českých Budějovicích.

Během školního roku se v  domově mládeže pořádá mnoho celointernátních a třídních akcí, které organizují vychovatelky ve spolupráci s kulturními referenty výchovných skupin – např. SOUHRY, vítání 1. ročníků, Mikuláš, Štědrovečerní večeře, třída baví třídu, pasování  3. ročníků, jarní TOULKY – poznávání města Prachatice a jeho okolí.

Veškerá činnost domova mládeže je v souladu s programem rozvoje osobnosti žáků SPgŠ a Zdravotnické školy a studentů VOŠS.