Účast na konferenci v rakouském Langau

3. června jsme se zúčastnili Závěrečné celoprojektové konference projektu BIG AT CZ 5 v Langau v Dolním Rakousku. Tato konference shrnovala celý průběh tři roky trvajícího projektu spojujícího českou a rakouskou mládež, měli jsme možnost poznat celý rozsah a dopad projektu. S desítkami učitelů z celých jižních Čech a Dolního Rakouska jsme vyposlechli zajímavé přednášky a rozšířili si obzory. Žáci, kteří studují německý jazyk a chtějí se v něm a pedagogické praxi zdokonalovat, byli motivováni pro svoji další studijní činnost. Adéla Valentová, 2.B

SEN - Snížení enrgetické náročnosti budovy školy

S přípravou velmi náročné akce jsme začali již v lednu roku 2016. Následovala řada jednání se zřizovatelem a firmou, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a administrace projektu. Výběrové řízení na zhotovitele stavby probíhalo v červnu roku 2018. Následovalo jednání s úřady o stavebním povolení. Stavba začala 4. září 2018. Vše tudíž probíhalo za plného provozu školy. Jsou vyměněna všechna okna a venkovní dveře školy. Škola je celá zateplená. Ve všech učebnách školy je zavedena vzduchotechnika k výměně vzduchu ve třídách. Je regulováno množství oxidu uhličitého během celodenního vyučování. Též je zavedena regulace topení v celé budově. Postupně pořizujeme nový nábytek do učeben i do kabinetů. Zlepšení doznal i vzhled jednotlivých učeben, kde se již podařilo obnovit malby a nátěry. Následovat budou další práce ještě o hlavních prázdninách. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

MaR - měření a regulace

Další realizovanou součástí projektu je systém automatického řízení vytápění. Jeho hlavní přínos spočívá v možnosti regulovat teplotu v jednotlivých místnostech nezávisle, podle předem stanoveného časového plánu. Systém Měření a regulace je tvořen několika spřaženými řídícími jednotkami, soustavou čidel zjišťujících aktuální teplotu v místnostech a množstvím elektroventilů, osazených na všech radiátorech ústředního topení. Tyto elektroventily jsou spojeny pomocí digitální sběrnice s řídícími jednotkami. Požadovaný průběh změn teploty v místnostech (v závislosti na čase) je možno v systému nastavovat kdykoliv pomocí osobního PC, přes webové rozhraní řídící jednotky.Nejnáročnější prací z hlediska instalace systému bylo bezpochyby propojení ventilů všech radiátorů s řídícími jednotkami digitální sběrnicí. Znamenalo to totiž, protáhnout tenký kabel sběrnice prakticky všemi místnostmi, ve kterých se nachází alespoň jeden radiátor. Následné připojení řídících jednotek systému do školní počítačové sítě bylo již pro odborníky dodavatelské firmy hračkou. Jsme přesvědčeni, že při pečlivém nastavení, zejména zohlednění různého časové využití učeben i celé školní budovy se prostředky vložené do instalace systému brzy vrátí a my začneme šetřit - a to jak peníze státu, tak i ubohé zbytky našeho životního prostředí. Tomáš Balcer, technik školy

VZT - vzduchotechnika

VZT - vzduchotechnika je tvořena 10 vzduchotechnickými jednotkami. 4 jednotky jsou centrální a 6 jednotek je samostatně umístěných přímo ve třídách. K nastěhování všech jednotek do určených prostor bylo nutné rozšířit průchody dveřmi, někde dočasně odstranit protipožární dveře a někde dokonce zbourat celé stěny mezi třídami a kabinety. Ke všem čtyřem centrálním jednotkám se musel připojit rozvod teplé vody až z kotelny, která je v suterénu budovy. Samozřejmě, že do všech jednotek musela být přivedena elektřina z rozvaděčů na chodbách. Některá potrubí vzduchotechniky měla v průměru více než 30 cm. Bylo nutno udělat průrazy do většiny stěn ve třídách i kabinetech. Stěny jsou v celé škole z klasických červených cihel o tloušťce minimálně 30 cm. Při bouracích pracech byl velký nepořádek a spousta prachu. Bylo to velmi náročné na úklidové práce jak pracovníků firem, tak našich pedagogických i provozních zaměstnaců. Byly dny, kdy ve škole pracovalo současně několik firem a až 7 druhů řemesel. To bylo velice obtížné na koordinaci všech prací. Ale téměř vše jsme zvádli za provozu. Všem zaměstnancům patří velký dík. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

Zateplení, okna, dveře

Venkovní stěny budovy školy i tělocvičny byly zatepleny systémem ETIS kvalitativní třída A, EPS Greywall, lambdad= 0,032W/mk tloušťky 160 mm. Povrch ošetřen silikonovou probarvenou omítkou. Střechu tělocvičny tvoří OSB deska, asfaltový pás, tepelná izolace EPS Greywall, lambdad= 0,031W/mk tloušťky 180 mm,separační geotextilie, PVC folie svařovaná. Na vnějším plášti budovy bylo vyměněno 130 ks oken a 10 ks vstupních dveří. Na budově školy jsou dřevěná okna U= 1,08 W/mK, včetně dřevěného parapetu zasklená trojsklem. Na tělocvičně jsou plastová okna U= 0,90 W/mK zasklená trojsklem. Vstupní hlavní vchodové dveře jsou původní, ošetřené novým nátěrem v barvě hnědé. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy