PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Informace ministra školství

Jednotné přijímací zkoušky - termíny

 

Výsledkové listiny jsou v systému DIPSY.

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů 15. května .

 

Nahlížet do spisu  a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v úředních hodinách (13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy ve dnech 10.,13. a 14. 5.