Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Nulté třídní schůzky

Informační nulté třídní schůzky pro žáky budoucích prvních ročníků se konají 15. 6. 2024 v 10:00 na Domově mládeže Zlatá stezka 139 Prachatice. Těšíme se na setkání s rodiči a budoucími žáky.  Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

Předávání maturitních vysvědčení

Předávání třídě 4. A - 31. 5. v 15: 00 ; třídě 4. B - 7. 6. v 12: 30 v aule Gymnázia Prachatice. 

Jarní projekt (aneb učíme se metodicky pracovat)

Žáci 1.B připravili na čtvrteční dopoledne 16.5. 2024 pro děti MŠ Zahrádka divadelní představení „O kohoutkovi a slepičce“. Součástí pohádkového příběhu budou také aktivity, ve kterých mají děti dokázat svou obratnost. Čtvrteční odpoledne pak bude ve znamení tanečního reje pohádkových postav. Účastní se jej žáci ZŠ Vodňanská. I oni budou pohádkovým postavám pomáhat plnit různé úkoly. Těšíme se.

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D., vyučující dramatické výchovy

Exkurze do Prahy

Se specializací dramatické výchovy ze 3. A jsme navštívili na začátku května naše hlavní město. Ubytování v luxusnější základní škole jsme si ani přát nemohli. Chodby byly velké a temné, ale vše jsme zvládli (také díky orientačnímu smyslu náhradníka S. Vomáčky ze 3. B). Navštívili jsme tři divadelní představení, která rozšířila naše obzory. Dramatizace knížky Tracyho tygr byla plná vášně a kávy (dobré kávy). Představení vyvolalo diskuzi nad temporytmem inscenace a míry projevování emocí. Druhé představení Až bude nejhůř v podání studentů katedry alternativního a loutkového divadla spustilo otázky, co je ještě divadelní představení a co performance. Poslední představení Moliérovy Školy žen z repertoáru Činoherního studia z Ústí nad Labem, které jsme zhlédli v divadle Komedie, bylo vyvrcholením naší divadelní cesty. Ocenili jsme obzvláště scénografii (skákací hrad a sladěné kostýmy), humor a hudební stránku inscenace a také jsme obdivovali herecké výkony. Kromě divadla jsme se podívali také na Petřín, do "tajné" zahrady na Pražském hradě, na Nový svět nebo na výstavu v Muzeu Kampa.

 
Specializace DV, 3.A, MgA Hana Patrasová

 
Jak zklidnit svou mysl …třeba před zkouškami

Žijeme ve světě, který stále někam pospíchá a táhne nás sebou, ať je nám sedmnáct, čtyřicet nebo šedesát. Jak se zklidnit uprostřed nejrůznějších stresů nám přijel 25. dubna poradit kněz, ale také učitel, spisovatel a skaut Josef Prokeš z Vodňan.

Letos už jsme ho mohli na domově mládeže přivítat potřetí. Na podzim si s námi přijel popovídat o různých tématech, které studenty zajímaly, v zimě poradil, jak dobře zacházet se svým časem, a nyní (nejen maturanty) prakticky učil, jak zklidnit svou mysl, jak si uvědomit, za co všechno můžeme být ve svém životě, právě v našem těle, ale i našemu tělu vděční. Ticho léčí a zbavit se alespoň na chvíli přemíry myšlenek, soustředit se na svůj dech a říct svému životu ano, může být, jak se posluchači přesvědčili, velmi osvobozující.

Na závěr jsme se v diskusi společně zamýšleli nad tím, jak moc nás ženou, vtahují a ovlivňují sociální sítě a že není vůbec marné dát si od nich občas pauzu a věnovat svůj čas něčemu reálnému tady a teď.

Mgr. Magdalena Kroupová

 

Zájezd Drážďany, Berlín

Týden před Velikonocemi se někteří žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Berlína a Drážďan, který organizovala Střední zdravotnická škola Strakonice.

V brzkých ranních hodinách jsme vyjeli z Prachatic, společně s paní učitelkou Annou Malou a Lenkou Pechovou.

Zhruba po 8 hodinách jsme dorazili do centra hlavního města Německa, do Berlína. Společně jsme se vydali krátkou procházkou k interaktivnímu muzeu DDR Museum, kde jsme mohli vidět a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak vypadal život v 2. polovině 20. století v Německé demokratické republice, tzv. východním Německu. Dále jsme viděli budovu radnice Rotes Rathaus, gotický kostel Marienkirche, nejznámější třídu Unter den Linden a katedrálu Berliner Dom.

Odpoledne jsme prošli zahradou Lutsgarten přes náměstí Schlossplatz, nejstarší čtvrtí Berlína Nikolaiviertel s dominantou Nikolaikirche až na náměstí Alexanderplatz. V podvečerních hodinách jsme vyjeli rychlým výtahem na známou, 268 metrů vysokou televizní věž Fernsehturm, odkud jsme mohli z výšky 203 metrů obdivovat panoramatické výhledy na Berlín. Po krátkém rozchodu jsme odjeli na okraj města do našeho ubytování Jugendherberge Wansee.

Další den ráno, hned po snídani, jsme se šli podívat jezero Wansee, které se nacházelo hned vedle našeho ubytování. Když jsme se všichni společně vyfotili, opět jsme se vydali do středu Berlína. Nejprve jsme autobusem dojeli k zámku Schloß Charlottenburg, o kterém jsme se dozvěděli, že je to největší berlínský palác a jediná dochovaná královská residence ve městě z doby Hohenzollernů. Dále jsme se prošli po nádherných zámeckých zahradách a autobusem jsme přejeli k Checkpoint Charlie - bývalému přechodu mezi východním a západním Berlínem. Tam jsme navštívili Mauernmuseum se zajímavými exponáty k historii berlínské zdi. Nejvíce nás zaujaly způsoby, jakými se lidé z východního Berlína dostávali na západ. Procházkou jsme došli kolem zbytků berlínské zdi, přes náměstí Postdamer Platz, na kterém jsme viděli první semafor v Evropě, až k Památníku holocaustu. Dále jsme pokračovali k chloubě Berlína, a to k samotné Braniborské bráně, což byl historický milník oddělující západní Berlín od východního. Prohlédli jsme si i exteriéry budovy bývalého Říšského sněmu - Reichstag. V podvečer jsme mohli obdivovat symbolické ruiny kostela Gedächkirche a také se projet místním metrem, které nejezdí jen v podzemí, ale v některých částech i nad zemí. Den jsme zakončili u nejzachovalejšího, 1,3 km dlouhého úseku berlínské zdi, slavné East Side Gallery. Pak jsme se vrátili opět na ubytování a ve skupinkách jsme vytvořili koláže o Berlíně, které jsme následující den ráno odprezentovali ostatním.

Poslední den jsme vyrazili na cestu zpátky a ještě si udělali zastávku v Drážďanech. Tam jsme si prohlédli Zwinger - nejslavnější komplex v Drážďanech, ve kterém sídlí několik muzeí, mj. i Gemäldegalerie Alte Meister, jedna z nejlepších obrazových galerií v Evropě. Také jsme viděli Saskou státní operu Semperoper, monumentální barokní kostel Hofkirfe, 102 metrů dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků Fürstenzug. Odpoledne jsme navštívili muzeum hygieny a pak jsme vyrazili zpátky do Čech.

Třída 2. C

Když se vezme, tužka, papír...
To je název výtvarné výstavy žáků a jejich pedagogů v prostorách galerie Dolní brána Prachatice. Vernisáž výstavy 25.4.2024 byla také spjata s výročím 30leté práce hudebního souboru Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky. Neopakovatelný hudební zážitek v klenbách výstavní síně jen podtrhl dvouleté výtvarné snažení žáků 1.- 4. ročníků. Hudba a "výtvarno" vždycky k sobě neodmyslitelně patřily. Co na výstavě uvidíme? Velkoformátové malby zvětšeného detailu, figurální kompozice, portréty, kresby a malby zátiší, krajiny a ilustrace.
Výtvarné výstavy Střední pedagogické školy v Prachaticích vždy bývaly "malými slavnostmi", na kterých nebylo možné chybět. Srdečně zveme. Výstava potrvá do 6.června 2024.
 
PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. a Mgr. Jiří Stejskal, vyučující výtvarné výchovy
Multifunkční místnost

Na začátku února dostal můj plán zrekonstruovat původní zázemí studovny od pana ředitele zelenou. V tu chvíli mi hlavou proběhla scéna z filmu Na samotě u lesa. To máte: celou místnost vystěhovat, oškrábat v ní zdi, odsekat dlaždičky, vyštukovat, zasádrovat, položit nové lino, vymalovat, objednat a složit nábytek...

Uplynuly téměř 3 měsíce… A jak to všechno dopadlo? Doufám, že se podařilo vytvořit místnost, která podpoří wellbeing na naší škole. Bude-li potřeba, místnost poslouží nejen k relaxaci, ale i hudebníkům, skupinovým pracím žáků, kolegům, kteří budou potřebovat soukromí k řešení problémů apod.

Dotáhnout tento projekt do konce bych nezvládla především bez svého manžela, maminky a švagra. Poděkování patří i panu školníkovi, klukům „stěhovákům“ ze 2.C, děvčatům z 1.A, 2.B, 3.A a vlastně všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou. Dívky ze 3.A totiž zorganizovaly na internátu burzu věcí. Vybraných 3100 Kč jsem měla za úkol investovat do čehokoli potřebného, což jsem učinila.

Nyní nezbývá nic jiného, než si přát, aby se místnost funkčně využívala a vydržela dlouho v pěkném stavu.

Mgr. M. Pártlová

Fotogalerie

Předjarní a aprílové koncertování Cinku

Vítání jara bylo v historii lidstva vždy energetickou vzpruhou probuzení živočišné radosti, sil k překonání jarní únavy a nacházení hudebních nápadů v touze zazpívat si o všem, co nás už potkalo nebo co chceme v novém jaru potkat. Tyto hodnoty se promítly do koncertů hudebního souboru CINK, který zároveň prezentoval i neuvěřitelnou historii třiceti let své existence a radosti setkávání se zvědavými publiky různých věkových kategorií v obvyklých nebo i neznámých místech. Všechny koncerty se ozývaly posluchačům pod názvem „Aprílový koncert“, což je i název úvodní písně z vlastní autorské dílny, vyzývající k hudebním rošťárnám:

„Venku se prý čerti žení v aprílovém škádlení, v podmračeném odpoledni padá z nebe zimní pozdrav poslední“.

Odpoledne 14. 3. se tóny Cinku rozletěly v Literární kavárně Domu seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Obyvatelům jmenovaného domova i jiným příchozím hostům přinesly potěšení i radostné zážitky.

Podvečerní čas 4. 4. byl ve vodňanské galerii nesen tóny nadšených členů Cinku ve stominutovém pořadu hudebních radovánek současného složení a zpestřen domluvenou souhrou s vodňanskou flétnistkou z první sestavy Cinku. Ke společnému zpěvu poslední písně programu pak byly pozvány i dvě v publiku nahodile nalezené členky ze dvou jiných Cinkových generací.

Stejně připravený hudební projekt zazněl 18. 4. v novém prostředí, v synagoze ve Čkyni. Cink se tu setkal s nadšeným publikem, které neskrývalo překvapení z originálního hudebního zážitku při písničkách nesených pro mnohé dosud méně známým hudebním souborem. Písničky i mluvené slovo přinášely jiskry nečekaných nápadů. Dlouhotrvající potlesky tlumočily odměnu za dobrou náladu. V ohlasech publika se pak ozvaly i výzvy k opakovaným hudebním produkcím někdy příště ve Čkyni, v jejich akusticky velmi zajímavé synagoze.

Velmi krátká mozaika jarních hudebních nápadů zazněla den poté při páteční školní akademii v sále prachatického Národního domu.

Cink se kdysi poprvé představil prachatické veřejnosti při vernisáži výstavy obrazů výtvarníků Střední pedagogické školy Prachatice 22. 3. 1994. Tehdy se nedalo čekat, že po třiceti letech se znovu ozve při podobné akci, tentokrát v galerii Dolní brány 25. 4. 2024. Vernisáž provázely náramně radostné ohlasy a hodnocení i ze stran uměleckých odborníků.

Všechna Cinková setkání přinesla mladým interpretům velké povzbuzení do další práce a těšení se na nové příležitosti.

 

 Mgr. Jiří Vopálka

Fotogalerie

Turnaj v míčových hrách

Žáky PMP, lycea i praktické sestry zlákalo na sportovní odpoledne stále populárnější ringo. Do tělocvičny školy přišlo rekordních 45 hráčů. Kdo se zrovna aktivně neúčastnil hry, mohutně povzbuzoval svůj tým a hnal ho k zisku bodů a krásným výkonům. I druhá disciplína - volejbal, přinesla přítomným možnost předvést svůj sportovní um, vybít energii, od srdce se zasmát a utužit vazby v našem školním kolektivu. Rády jsme si s vámi zahrály, pobavily se, a tímto slibujeme, že sportovní turnaj rozhodně nebyl poslední!

Za„cvičky“ Mgr. E. Nováková

Fotogalerie

Školní akademie

19.4.2024 ve 14:30 se v sále Národního domu v Prachaticích konala naše tradiční Školní akademie. Letošní ročník se podařilo sestavit skutečně pestře, diváci mohli zhlédnout plejádu vystoupení hudebních, sportovních, tanečních, v programu samozřejmě nechyběly ani stálice SPgŠ - Cink, Fontána, Klarinetové trio či Pilulki. Celou hodinou a půl nás programem s nadhledem a vtipem sobě vlastním provedlo moderátorské duo Karolína Hödlová a Nikola Marhounová ze 3.B. Po skončení programu byli rodičům k dispozici všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy. Všichni ochotně zodpovídali dotazy, které se týkaly především prospěchu našich žáků. 

Mgr. Iva Šímová

Fotogalerie

Koncert Fontány

Dne 18.4. jsme my, smíšený pěvecký sbor Fontána, měli koncert v kostele sv. Jakuba, který se velmi vyvedl a my si ho moc užili. Gotický kostel měl výbornou akustiku a my i diváci jsme tak zažili nezapomenutelnou atmosféru. Na koncertu zazněly různé skladby, které oslovily širokou škálu posluchačů. Mezi nimi byly i klasické skladby jako “Gloria” a “Ameno,” ale také černošský spirituál “Freedom is Coming.” 
Koncert jsme si moc užili a děkujeme za vysokou účast. Jiří Hudec, 2.C

DEN ZEMĚ S DĚTMI Z VOLYNĚ

Už o Vánocích jsme věděli, že návštěva v Dětském domově ve Volyni rozhodně nebyla naše poslední. Přes menší komplikace se nám vše podařilo zařídit, naplánovat a 22. 4. jsme se vydali za dětmi do Volyně.

Tentokrát jsme se zaměřili na téma DEN ZEMĚ, protože je důležité, aby děti, ať už malé nebo větší věděly, čím vším naší Zemi škodíme, jak jí ubližujeme, ale také jak ji ochránit a pomoct jí. Pro děti jsme si připravili spoustu zábavných aktivit.

Už ráno, když jsme přicházeli k dětskému domovu, nám děti mávaly z oken. Byli jsme mile překvapeni, že si nás pamatují a že dokonce znají i pár našich jmen. Celý program odstartoval v tělocvičně, kde naše smutná Země hledala šikovné ručičky, které by ji mohly pomoci zachránit. Děti jsme rozdělili do 6 skupin. Skupinky procházely společně s žáky naší školy k připraveným stanovištím s aktivitami. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto si děti mohly venku zkusit zasadit semínko kytičky nebo například si zahrát pohybovou hru na téma chráněné rostliny. A co by to bylo za Den Země, kdyby byl bez třídění odpadků? Ani to samozřejmě v našem programu nechybělo. Děti si samy zkusily roztřídit různé odpadky a přiučily se, do jakého kontejneru patří například zrcadlo, baterie nebo keramické hrníčky. K této aktivitě se vztahovalo i další stanoviště, kde se hravou formou dozvěděly, jak dlouho se jaké odpadky v přírodě rozkládají. A aby toho pohybu nebylo málo … Naše moře jsou znečištěny velkým množstvím odpadků a rybičky v tom musí žít. Děti díky pohybové hře osvobodily rybičky a vylovily všechny odpadky z moře ven. Poslední stanoviště bylo kreativní, výtvarnou i tvořivou aktivitou, kde se vyráběly kytičky z plat od vajíček. Podle své fantazie mohly děti vyrobit například duhovou či proužkovanou kytičku. Originálním nápadům se tu meze nekladly.

Na konci našeho krásně stráveného dne jsme se setkali všichni opět v tělocvičně, kam se vrátila i naše už smějící se zachráněná Země. Pro každého jsme měli připravený diplom za skvělou spolupráci, medaili a muffin ve tvaru Země. Vše ručně vyrobené. Proběhlo společné focení a bylo načase se rozloučit. Loučení bylo dlouhé, ale všichni jsme věděli, že se za nimi co nejdříve, pokud to čas dovolí, přijedeme opět podívat.

Tímto bych chtěla za celou 2. C moc poděkovat paní ředitelce a vychovatelkám dětského domova za možnost tuto akci zrealizovat. Děkuji Tomáši Kaslovi za organizaci a celé třídě za zapojení. Děkujeme i paním učitelkám Kroupové a Kabelové, že jste u toho byly s námi.

Michaela Vinterová 2. C

Fotogalerie

 

Stolpersteine 

15.4. se 4.B zúčastnila v aule prachatického gymnázia odhalení historicky prvních "Kamenů zmizelých". Tyto kostky s mosazným povrchem jsou umístěny v chodníku před hlavním vchodem do gymnázia. Připomínají Maxe Spiegela a Arnošta Klingera, kteří na prachatickém gymnáziu studovali a následně přišli o život v koncentračním táboře v Osvětimi.

Ing. Soňa Kabelová

 

 

Jarní koncert

Dne 21. 3. jsme se zúčastnili velikonočního koncertu operní pěvkyně Venety Marešové ve Vodňanech a jejích žáků. Mezi nimi byla i naše paní učitelka Petra Sovová, která si nás přizvala. Mimo inspirativních sólových vystoupení se odehrály i různorodé dramatické vstupy, které obohatily program. Také jsme měli možnost slyšet pár vstupů pěveckého sboru Fontána, přesněji výběru z 2.C. Celá akce se velmi vyvedla, a my moc děkujeme za možnost účastnit se takto skvělého koncertu. ???

Jiří Hudec, 2.C

 
Zeměpis

O hodinách zeměpisu se naše třída 1.A věnovala vytváření knihy s "okénky" o krajích ČR. Byly jsme rozděleny do skupin a každá skupina měla vybraný kraj, který zpracovávala. Samy jsme si vyhledávaly informace a vybíraly zajímavosti. Byla to pro nás nová a obohacující zkušenost. Výtvory byly vystaveny ve škole a následně svázány do knihy. Nakonec jsme se dozvěděly, že kniha by se líbila vnukovi paní hospodářky, a tak jsme ji malému Fanouškovi rády věnovaly.

Tereza Síčová 1.A

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž pro každého, kdo má rád logické úkoly a chce si vyzkoušet své schopnosti.

Zájemci napříč všemi ročníky se v pátek 22.3.2024 vrhli do řešení 24 jednodušších i opravdu složitých příkladů. V letošním roce se matematického klání na naší škole zúčastnilo rekordních 55 soutěžících!

Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii Junior (1. a 2. ročník SŠ) se stali Vojtěch Bečvář z 2.C a Viola Violová z 2.B. V kategorii Student (3. a 4. ročník SŠ) se nejlépe dařilo Martině Kozlové ze 3.A.

Cílem Matematického klokana je popularizace matematiky a zapojení co největšího počtu dětí.  Jde o to, dopřát každému žákovi alespoň dílčí radost z toho, že správně vyřešil několik matematických úloh, bez ohledu na své výsledky v hodinách matematiky. Myslím si, že cíl byl letos na 100% splněn.

Všem soutěžícím ještě jednou gratuluji k dosaženým výsledkům a děkuji za účast.

                                                                                                               

 Mgr. Martina Sovová

Fotogalerie

Vítání jara

Včera, 26. 3. 2024, proběhla ve sklepích Staré radnice ojedinělá akce, kdy smíšený pěvecký sbor Česká píseň přizval náš školní sbor Fontánu na "pěvecký duel". Hostování bylo pro nás velkým zážitkem. Koncert jsme zahájili my a ve druhé polovině se představila Česká píseň. Na závěr jsme se všichni moc těšili, protože nás čekal společný zpěv tří písní. Spojení téměř sedmdesáti hlasů vytvořilo zvukovou symfonii barev, tónů a dynamických vln; nejednomu posluchači šel mráz po zádech. Po domluvě se sbormistryní České písně Marcelou Tomkovou je jisté, že se toto přátelské sborové propojení nekonalo naposledy...

Za Fontánu Mgr. Petra Sovová

Fotogalerie

Olympiáda v českém jazyce
Gratulujeme Martině Kozlové ze 3.A k úspěchu v krajském kole Olympiády v českém jazyce. Ve velké konkurenci se Martina umístila na skvělém 5. místě a je pravděpodobné, že bude oslovena i k účasti v ústředním kole v Praze. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  
Mgr. Iva Šímová
 
 
 
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí

Výjimečný školní den, který se jiným v nejmenším nepodobá, takový byl 20. březen, projektový den Ochrany člověka za mimořádných událostí. Akce byla zahájena požárním poplachem z rozhlasu. Celá škola se shromáždila v tělocvičně, kde pan ředitel Mgr. A. Krejsa uvedl žáky do děje a pochválil všechny za zvládnutí cvičné evakuace. Poté žáky čekal program zaměřený na různé aspekty ochrany člověka v případě krizových situací. Skupinky žáků se na stanovištích prostřednictvím praktických úkolů a modelových situací seznamovaly s různými druhy mimořádných situací jako jsou přírodní katastrofy, autonehoda, útok agresora, tonutí nebo úraz na pracovišti, a diskutovaly o tom, jak na ně mohou být lépe připraveni a jaká existují možná východiska z nastíněných krizí. Odborné vedení garantovali pedagogové SPgŠ posilněni vyučujícími detašovaného pracoviště SZŠ a budoucími praktickými sestrami z 2. roč. Reakce našich studentů byly jednoznačně pozitivní, a tak se na zopakování projektu mohou všichni těšit zase příští rok v březnu. Za kantory doufám, že nově získané dovednosti nebude třeba nijak hojně využívat, a pokud ano, tak s větším pocitem klidu a osobní bezpečnosti.  Mgr. E. Nováková