Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

OKRESNÍ KOLO VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

Dne 5.12. 2023 se naše škola zapojila do okresního turnaje O pohár hejtmana Jihočeského kraje. Tohoto turnaje se zúčastnily žákyně ze 4.A Válková V.,Trantinová L. a Solusová N., ze 3.B Hrdličková E., ze 3.A Hrubcová A., ze 2.B Kloudová S., Bláhovcová L. a Bohdalová K. a ze 2.A Pachrová L. Pod vedením naší paní učitelky TV a zároveň trenérky Evy Srchové, jsme porazily SZŠ České Budějovice pracoviště Prachatice. Po vyrovnaném zápase s Gymnáziem z Prachatic jsme bohužel prohrály 2:1, ale do dalšího zápasu jsme šly s úsměvem a s chutí zvítězit. V posledním zápase jsme se utkaly se Sportovním gymnáziem Vimperk a i přes naši snahu vyhrát, jsme opět prohrály 2:1.
Myslím, že je důležité zmínit jednu věc. Každý tým měl být složen ze 3 žáků a 3 žákyň. Náš tým se skládal pouze z žákyň a i tak jsme se dostaly na velmi podobnou úroveň, jako měli naši soupeři.
Věřím, že tato zkušenost byla přínosem pro každou z nás. I když jsme nepostoupily do dalšího kola, jely jsme domů s nadšením a s medailí na krku. Vybojovaly jsme si krásné třetí místo.
Nesmím zapomenout poděkovat učitelkám, které nás podporovaly - Evě Srchové a Lee Staré a také za to, že nám daly možnost utkat se i s týmy, se kterými jsme nikdy nehrály.

Valérie Válková, 4.A

Fotogalerie

Hlasování ke školní kolekci pro e-shop

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 8.12.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. 

Hlasování bude probíhat ve dnech 4.12.- 8.12.2023 

 https://schoolsunited.cz/hlasovani/ef339922

Den poezie

Festival s názvem Den poezie, který se každoročně koná na počest básníka Karla Hynka Máchy a je pořádán již od roku 1991, se v letošním podzimním měsíci na naší škole nesl v duchu avizovaného tématu „Básně v obraze“. Studenti napříč třídami se v průběhu října a listopadu zapojili do vlastní básnické tvorby, již pojali různými osobitými způsoby, v nichž kombinovali především poezii s obrazem či asociacemi. V jistých třídách byla akce završena recitací vybraných básnických děl a společnou reflexí. Tvořivějších z žáků se pustili do psaní básní na kameny, které si lze ve spojení s výtvarnou úpravou prohlédnout v mezipatře školy. Další z originálních výtvorů naleznete vylepené na dveřích jednotlivých pater. Některé z poetických výstupů byly vybrány do sborníku, který poputuje v elektronické verzi pořadatelům festivalu a zájemcům se dostává k nahlédnutí též v mezipatře školy.  Poezii zdar!               

Mgr. Jan Kaňka

 

Divadlo Vinohrady

Romeo a Julie je vedle Hamleta snad nejslavnější a nejznámější divadelní hrou všech dob. Příběh dvou veronských milenců se už přes čtyři sta let hraje ve stovkách divadel po celém světě. V současné době nabízí jeho osobité zpracování i Divadlo Na Vinohradech v Praze a my jsme měli možnost ve středu 15.11.2023 zhlédnout jednu z jeho repríz. Zaujalo nás moderní pojetí dramatizace textu, neotřelá scéna i výkony známých hereckých ikon z řad mladé generace i řad ostřílených divadelních umělců. Věřím, že jsme po tříhodinovém představení odjížděli z divadla obohaceni o nový umělecký zážitek.

Mgr. Iva Šímová

Pedagogická poema

Ve dnech 6. až 9. 11. 2023 se uskutečnil 55. ročník Pedagogické poemy na Střední odborné škole pedagogické v Liberci, kde se nás několik vybraných ze školního kola (konkrétně Stanislav Vomáčka (3.B) za přednes, Eva Wörndlová za čtení a Zuzana Dvořáková (4.A) za improvizované vyprávění) účastnilo workshopů a přehlídek čtení, přednesu a improvizovaného vyprávění.
Ihned po příjezdu do Liberce, jen co jsme si odložili věci, nás čekali lektoři a vrhli jsme se na velmi zajímavé dílny, které bych řekl nás velmi posunuly. Takto probíhal program až do pozdních hodin proložen obědem a večeří a po přesunu na hostel, který nám zajišťoval ubytování po dobu poemy, nás čekal večer v knihovně plný hudby, umění a jídla. Druhý den se konala přehlídka přednesu a zbylé kategorie pokračovaly v dílnách. Večerní program toho dne zajišťovala studentská kapela a učitelská rocková kapela Školník. My jsme ovšem nejvíce ocenili možnost si „zajamovat” na nástrojích poskytnutých školou. Takto jsme celý večer hráli a bavili se až nastal další den, kdy naopak probíhala přehlídka čtení a improvizovaného vyprávění. Celá poema skončila závěrečným večerem v muzeu a děkováním, předáváním diplomů a rautem. Poté už nás ve čtvrtek ráno čekalo poslední rozloučení s Libercem a cesta domů. Na konec bych chtěl poděkovat všem organizátorům, panu řediteli Antonínu Krejsovi a panu učiteli Janu Kaňkovi za podporu nás, účastníků poemy z Prachatic, a všem kteří se na takovéto skvělé přehlídce jako je pedagogická poema účastnili. Věřím, že tato akce opět velmi spojila všechny lektory i žáky pedagogických škol a nechala vzniknout novým přátelstvím a spolupracím.

Vomáčka Stanislav 3.B

Vzpomínková akce
Dne 19.10. se  třída 4.B  zúčastnila v prostorech KREBULu konference Volary a pochod smrti/multikulturní výchova v praxi. Vystoupením žáků prachatického gymnázia byly připomenuty události, na které by se nemělo zapomenout - žáci představili svou práci, kdy pátrali po rodácích z Prachatic, kteří díky odsunu žili v jiných zemích a stali se uznávanými osobnostmi. Jejich osudy byly prezentovány formou plakátů s ručně psanými textem v češtině i v němčině.
Ing. Soňa Kabelová

 

Entomologie v praxi
Dne 17. října 2023 naší třídu navštívil p.Michal Mach, který se už dlouhou dobu zabývá entomologií. Ukázal nám různé druhy brouků, motýlů a jiného hmyzu, který stihl za dobu svého zájmu o tento obor prozkoumat. S pojmem entomologie jsme se nejprve seznámili díky jeho prezentaci, která nám pomohla si představit, čím se entomologové zabývají. Následně jsme měli možnost si vyzkoušet preparaci motýlů a brouků. Všem to šlo moc dobře a tímto děkujeme paní učitelce Kabelové za příležitost si vyzkoušet něco nového. E.Novotná, M.Příkopová, 3.B
Zájezd do Anglie

Dne 30.10. 2023 začala naše dlouho očekávaná exkurze do Anglie. I když cesta netrvala ani 20 hodin, většině z nás připadla delší než věčnost. S pár modřinami a žalostným nedostatkem spánku jsme ale další den ráno úspěšně dorazili do Londýna a čekal nás první den. Jako první jsme viděli Londýn z Temže, navštívili jsme také Tower bridge, The Tower of London, Katedrálu Sv. Petra a obdivovali jsme dechberoucí architekturu všude okolo nás. Večer, když už jsme byli úplně vyčerpaní, jsme nasedli do našeho autobusu a jeli jsme k hostitelským rodinám, u kterých jsme byli ubytovaní. Další den ráno jsme měli možnost obdivovat hrad Warwick, jeho zahrady a přírodu okolo. Silný zážitek z Warwicku byl hlavně plně funkční katapult, který jsme si mohli nejen prohlédnout, ale mohli jsme ho vidět i v ,,akci". Následovalo univerzitní město Oxford, které nabízelo osobitou atmosféru a opět neuvěřilně krásnou architekturu. Třetí den v Anglii jsme strávili v Londýně. Nejdřív jsme navštívili Trafalgarské náměstí, Picadilly Circus a Soho. Poté už naše kroky směřovaly k Madame Tussauds a London Eye, kde se nám naskytl nádherný pohled na rozsvícený Londýn.

Nikola Marhounová, 3.B

Fotogalerie

Národka „hrála“ proti AIDS

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu předmět výchova ke zdraví, proto jsme uvítali nabídku SPgŠ Prachatice, abychom se zúčastnili projektu „Hrou proti AIDS“. Tento projekt pro žačky a žáky připravily  studentky  SZŠ a VOZŠ České  Budějovice, pracoviště  Prachatice, pod vedením Mgr. Milady Pilné.

Projekt vytvořil SZÚ a předlohou byl projekt německé Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. Jedná se o interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je formou hry dát žákům možnost osvojit si základní znalosti o přenosu viru HIV, získat znalostio riziku ostatních pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nechtěným otěhotněním. Dále projekt může žáky naučit přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Naši žáci 8. a 9. ročníku prošli pěti stanovišti – Cesty přenosu viru HIV, Zábrana nechtěnému otěhotnění, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Sexualita řečí těla (pantomima) a Život s HIV/AIDS. Žáci byli rozděleni do pěti týmů, vymysleli si svůj název a na stanovištích se střídali zhruba po 15 minutách.

Tento vzdělávací projekt žáky zaujal nejen tématem, o kterém se zatím neměli možnost dozvědět, ale i formou – interaktivní hrou, kdy měli k dispozici mnoho pomůcek a názorného materiálu. Na závěr byly zhodnoceny nejenom znalosti, ale i aktivita týmů.                                                                           

Děkujeme SPgŠ a SZŠ za pozvání na zdařilou vzdělávací akci!

Hana Bolková, ředitelka školy

SEBEOBRANA

Dne 24. 10. 2023 se třídy 4. A a 3. A, specializace z tělesné výchovy, zúčastnily tréninku sebeobrany s Antonínem Turkem. Na začátku jsme běhali po tělocvičně, přes kterou byly umístěny různé překážky. Mohli jsme si ve dvojicích vyzkoušet různé techniky sebeobrany, napřed s náčiním a poté i bez náčiní. Měli jsme možnost si také vyzkoušet pády a únik ze škrcení. Myslím si, že pro všechny to bylo něco nového a i nás to bavilo. Budeme doufat, že to, co jsme se naučili, nebudeme muset nikdy využít. Určitě je dobré a důležité, že jsme měli možnost se se základy sebeobrany seznámit.

Tímto moc děkujeme. Kristin Elizabeth Křížová, 4. A

Fotogalerie

Přírodovědný klokan: Soutěžní zápolení mladých vědců

Naše škola se zapojuje do několika významných soutěží a událostí, které umožňují našim studentům ukázat své schopnosti a zájem o učení. Jednou z těchto soutěží je Přírodovědný klokan, který prověřuje vědomosti studentů v oblasti přírodních věd a matematiky.

Tato celorepubliková soutěž je určena žákům 1. a 2. ročníku středních škol. Cílem této soutěže je nejen podnítit zájem studentů o biologii, zeměpis, fyziku a matematiku, ale také podpořit jejich schopnosti a dovednosti v těchto oblastech.

V letošním ročníku soutěže se 24 úlohám ve třech stupních obtížnosti postavilo 39 mladých nadšenců, aby si otestovali své znalosti.

Po 40 minutách intenzivního myšlení a řešení úloh se nakonec na výsluní dostali tři nejlepší soutěžící. Vítězkou letošního klokana se stala Terezie Duchoňová z 1.A. Beáta Morávková z 2.B se umístila na druhém místě  a na třetím místě skončila Petra Kubičková z 2.C. Tito tři mladí vědci si zaslouží velkou gratulaci za své vynikající výkony!

Gratulujeme všem soutěžícím, ať už se umístili na prvních místech nebo nikoli. Přírodovědný klokan je o víc než jen o výsledcích - je to o zvídavosti a radosti z objevování nových vědomostí. Doufáme, že tato soutěž nadále inspiruje naše studenty a povzbudí jejich zájem o přírodní vědy.

Mgr. Martina Sovová

Fotogalerie                                                                                                                              

Mauthausen
Dne 20.10.2023 jsme jako parta „pedárny” (z většiny tvořena 3.B) vyrazili společně s organizací Krebul a gymnáziem Prachatice na exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen. Já osobně už jsem jednou podobnou exkurzi absolvoval, tudíž to pro mě nebylo tak šokující. Přesto jsem odcházel s velmi úzkostnými pocity z toho, jak nelidské zacházení bylo použito proti vězňům. Naše skupina začínala přímo v památníku, kde nás čekalo úvodní povídání v angličtině se slovenskou překladatelkou. Předala nám informace o tom, jak byl vůbec tábor vybudován a jakou měl původní rozlohu. Následně jsme procházeli kolem tehdejšího nacistického fotbalového hřiště pro vojáky SS a kolem pomníků padlých v koncentračním táboře. Tady už na vás atmosféra začíná doléhat. Neskutečně emotivně nabité místo. Sevřený žaludek po celou dobu exkurze. Poté jsme vešli branou přímo dovnitř do koncentračního tábora a mohli jsme navštívit vše od baráků pro vězně až po pitevnu nebo plynové komory. Koncentrační tábor je dnes z velké části pietním místem, a proto je o to více vidět, jakou sílu toto místo má, kolik bolesti muselo být prožito za těmito zdmi. Spousta jmen zemřelých a mnoho fotografií. Jen těžce se mi přenáší zážitek z takového místa, přesto si myslím, že je naprosto důležité, aby každý alespoň jednou takové místo navštívil. Čím více se budou tyto události připomínat, tím vzdělanější naše generace bude a nebudou se tyto situace opakovat. Po kompletní prohlídce tábora, ze kterého vám doznívají zážitky ještě dlouho, jsme vyrazili na Stezku lidských práv, kde jsme se dozvěděli ještě víc informací týkajících se situace tehdejší doby, ale také i to, jak se pro lidská práva bojuje v současnosti. Toto téma je tak obsáhlé, že jeden krátký článek nemůže vystihnout, jaký zážitek toto byl, proto jej výrazně každému alespoň jednou doporučuji a za skupinu musím říct, že to bylo rozhodně obohacující. Vomáčka Stanislav 3.B
Efektivní učení

19.10. 2023 jsme se s prvními ročníky rozhodli hledat klíč ke studijním úspěchům na workshopu „Efektivní učení“. Téma bylo jednoduché ale zásadní, jak se učit lépe, produktivněji. Mluvili jsme o tom, jak se motivovat ke studiu, jak udělat učení zábavnějším, kdy raději odpočívat, otestovali svůj styl učení a sdíleli zkušenosti s domácí přípravou. Benjamínci školy odcházeli s novými znalostmi, užitečnými tipy a nástroji, jak studovat chytře a vyhnout se nezdaru. Děkujeme za aktivní přístup a držíme palce! Mgr. Nováková, Mgr. Pártlová

Hőr Abi - Poslouchej maturitu
13. - 15.10. se osm žáků a žákyň 4.B zúčastnilo česko-německého projektu Hőr Abi - Poslouchej maturitu v prostorách Goethe Institutu v Praze a Tandemu v Plzni. Naši žáci a žáci z bavorského Regental-Gymnasia Nittenau připravovali společný podcast, který má českým žákům pomoci lépe se připravit na maturitní zkoušku z němčiny. Tento projekt podporuje popularizaci němčiny a zbavuje strachu mluvit, odbourává předsudky k cizí kultuře, podněcuje toleranci a otevřenost mladých lidí. Česká i německá mládež se zajímala o kulturu, jazyk a historii sousedních zemí. Soňa Kabelová
 
Společný výlet učitelek

Když se spojí stašská příroda, luxusní zbrusu nové apartmány a dvanáct učitelek s podnikavým duchem, vznikne recept na sportovně-společenský víkend, na který se nezapomíná.

Páteční večer byl věnován hlavně odpočinku. Jídelna s tím nejlepším, co jsme dokázaly narychlo připravit, a rozpálená sauna, byly skvělým místem pro neformální rozhovory. Přátelské setkání mimo budovu školy rozveselilo hodně unavené, i ty, které sportu obvykle moc neholdují.

Když nám slunce za okny ohlásilo nový den, všechny jsme v nejlepší formě vyrazily na Javorník, horu s více než 1000 m.n.m. a 40m vyhlídkovou věží. Cesta rychle utekla. Během dvacetikilometrového pochodu jsme byly odměněny nádherným panoramatickým výhledem, setkáním se zvířaty všeho druhu, sdílením veselých příhod a vzájemnou podporou. Každý krok turistické výzvy byl naplněn smíchem a novými společnými prožitky, při kterých nám bylo tak dobře. Večer si přišly na své i muzikantky, kytary nemohly zůstat v koutě! Skupina ladila- a to nejen hudebně.

Každé dobrodružství bohužel musí skončit. V neděli jsme se rozjely do svých domovů, ale odvezly jsme si silnější vztahy, které jistě přetrvají daleko za hranice víkendu. Děkuji organizátorce Martě, spolubydlící Míše, trasérce Evče, stand- up komičce Mary, provianťákovi Lee, kaskadérce Soně, sommelierce Marcelce, kalíškářce Petě, zpěvačce Mařence, kytaristce Terce a fotografce Majdě.

Mgr. Eva Nováková

Fotogalerie

BAVORSKÝ LES - EXPEDICE 
Dne 10.9. se vydalo několik vyvolených žáků z tříd 1. B, 2. B, 3. B a 4. B v čele s p. učitelkami Kabelovou a Trnkovou k našim německým sousedům do Národního parku Bavorský les na naučnou exkurzi. 
 
Po příjezdu na nás čekali tři průvodci. K našemu milému překvapení všichni ovládali alespoň základy češtiny. Následně jsme se rozdělili většinou podle tříd do skupin a vyrazili do hlubin lesů, každý s trochu odlišným programem. 
 
Nás, 4. B, se ujala paní Květa, která je sice české národnosti, ale už 43 let žije v Německu. Odpovídal tomu i její slovník, díky němuž vznikaly úsměvné momenty. Padla slova jako untypický nebo výraz na srandu. Nejvíce jsme se těšili na vlky, kteří, jak jsme se dozvěděli, jim vymřeli dva týdny před naší expedicí. Noví sice budou, ale zatím se je v Norsku nedaří odchytit. Přes hady, kteří byli zalezlí, zubry, hrdličky, koroptve, drozdy, holuby, straky, sokoly, losy, kteří skáčou až dva metry vysoko, k čemuž mají přizpůsobený výběh, jsme se dostali až k rysům, kde jsme si svou zastávku obohatili příběhy o rysu Milanovi. Milan pochází ze Šumavy a občas během své 60km procházky zavítá do výběhu ke svým zahraničním přátelům. Jeho návštěva bývá pouze krátká a se svým orientačním smyslem dorazí vždy zpět domů. K této situaci se pojí i další příběh paní průvodkyně, kdy jednoho dne místo dvou rysů viděla tři. Jakmile se tato situace opakovala, zahlásila jen: „Zase Milan!”. Všichni rysi se odlišují svými puntíky na nohách, jen Milan má i obojek. Po cestě k rodině Bobrových jsme se nezapomněli občerstvit tím, co příroda nabídla. 
Posvačili jsme semínka z vybuchujících plodů netykavky žláznaté. Chutnaly jako oříšky. Potom jsme se konečně dostali k vytouženým, již zmíněným bobrům. Bohužel jsme je nezahlédli, protože jsou nočními tvory (stejně, jako my ;) ), ale měli jsme možnost si prohlédnout jejich příbytek a dozvědět se o nich nové zajímavosti. Poté jsme už jen chvilku pozorovali kachny a potápky, hrající si s námi na schovávanou. Naše expedice končila tam, kde začala. Každá skupina se vyfotila se svým průvodcem a opět jsme se sloučili v jeden velký dav. 
 
Na úplný závěr zde pro vás máme morální okénko. Pokud byste chtěli odhodit nedopalek od vaší cigarety do tohoto lesa, tak to nedělejte! Hrozí vám totiž pokuta 50€. Raději využijte speciálně uzpůsobený koš ve formě ankety. 
 
Děkujeme průvodcům, panu řidiči za defenzivní způsob jízdy, učitelskému sboru, zejména paní učitelce Kabelové za realizaci! Pohladilo nás to po duši. 
Děkujeme! Za 4. B PAŘKA
 
 
Výstava hub

Výstava hub. Ve čtvrtek 21.9.2023 jsme se s paní učitelkou Kabelovou vydaly na výstavu hub do Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích. Na začátku jsme vyslechly základní informace o houbách a postupně jsme se dostaly k zajímavostem. Dozvědely jsme se například, že 1 kg lanýže stoji 33 000 Kč, nebo že největší podhoubí dosahují velikosti až několik hektarů. Poté jsme se přesunuly do sálu plného hub. Cestou jsme prošly připraveným lesíkem, kde jsme hledaly 10 věcí, které jsme si měly zapamatovat. V sále jsme si mohly prohlédnout několik desítek druhů hub, rozdělené na jedlé, nejedlé, vzácné a jedovaté. Dostaly jsme pracovní listy, které jsme vyplňovaly a pak společně zkontrolovaly. Děkujeme muzeu za připravení skvělé výstavy. Určitě se na nějakou ještě někdy podíváme. Za 1.A Lucie Reisnerová.

Obědy pro jihočeské děti

Obědy pro jihočeské děti

Opravná maturitní písemná práce

Opravná maturitní písemná práce se koná 1. září 2023 od 8:30. 

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo na denní studium. Přihlášky možno zasílat do 31. 8. 2023.