Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Přijímací řízení VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo na denní i dálkové studium. Přihlášky možno zasílat do 31. 7. 2021.

Reference bývalých studentů -absolventů.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky probíhají v týdnech od 1.6. do 11.6.  Maturují 2 třídy - celkem 58 žáků. 

Prezenční výuka od 24.5. 2021.

Od 24.5. 2021 nastupují všichni žáci a studenti k prezenční výuce. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Přijímací zkoušky na SŠ.

Přijímací zkoušky probíhají 17. a 18.5. v budově školy Zahradní 249. Prezence uchazečů 8:00 až 8:30. Zkoušky probíhají od 8:45 do 14:50. Přestávka na oběd 12:45 až 13:30. Uchazeči přinesou potvrzení o testu na covid. Podrobnější informace v sekci přijímací zkoušky. 

Přijímací řízení na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole - obor - sociální práce mohou podávat přihlášky k dennímu i dálkovému studiu do 1. kola do 31. května 2021.

Komenský 2020

Jsme třetí!!!
Dámy a pánové, chtěli bychom Vám poděkovat za Vaše hlasy v Projektu Proměny Komenský 2020. V kategorii středních škol soutěžilo sedm zajímavých projektů z různých koutů naší země. Jsme rádi, že jsme se při tvorbě naší deskové hry „Rodina pospolu“ mohli víc sblížit a rozvinout i nové vztahy a komunikace. Někteří z nás si posílili své leaderské schopnosti, někdo se zase stal influencerem, někdo si to vážně užil, ale určitě jsme všichni trnuli netrpělivostí o hlasy a celkové umístění. Chtěli bychom Vám tedy poděkovat za to, že i díky Vám jsme třetí! Další díky patří naší třídní paní učitelce Pavle Chánové, bez které bychom o projektu nevěděli a tudíž bychom se do něj nezapojili.
Díky!

Aktuality k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení.

Komenský 2020
Studenti třetího ročníku se v druhém ročníku přidali do projektu Komenský 2020. Bylo možné si vybrat z šesti okruhů jeden, ve kterém budou pracovat. Vybrali si okruh rodina a společně vymysleli a vytvořili deskovou hru s názvem Rodina pospolu, která se zabývá vztahy a konverzací v rodinách. Studenti myslí, že ve 21. století konverzace v rodinách není dobrá a díky tomu se kazí v některých případech i vztahy. Skupinu studentů tvoří čtrnáct členů a každý na tom má svůj podíl. Ve hře jsou čtyři disciplíny: konverzace, vysvětlování, pantomima a nakonec doplňování slov v citátech známých lidí. Momentálně probíhá veřejné hlasování a studenti počítají každý hlas. Chtějí Vás poprosit o hlas pro jejich projekt. Každý má na jeden den jeden hlas, ale i když zahlasujete jen jednou, pomůžete! 
Všem Vám moc děkujeme za Vaše hlasy! František Weiss, 3. A
 
Jarní prázdniny

Jarní prázdniny v našem okrese jsou od 8. 2. Týká se to i žáků oboru praktická sestra - tříd 1.S a 2.S. 

Karty ISIC

Studentky a studenti, kteří mají zájem o prodloužení platnosti své karty ISIC na rok 2021, mohou požádat e-mailem na adrese sekretariat@spgspt.cz a současně zaslat částku 180,- Kč na účet školy (9639281/0100). K tomuto prodloužení platnosti není potřeba vyplňovat žádný formulář. Následně si student prodlužovací kupon vyzvedne v sekretariátu školy. O tom, že kupon je již k dispozici bude student informován na jeho školní e-mail.

O vystavení nové karty ISIC je nutno žádat individuálně v sekretariátu školy (možno i telefonicky). Tuto žádost je nutno podat i písemně na příslušném formuláři – je ke stažení na stránkách školy, v sekci STUDIUM. Zřízení nové karty stojí 290,- Kč.

Sekretariát školy

Pedagogická rada

27. 1. 2021 - 14:30 - hodnocení prospěchu žáků za 1. pololetí. 

Burzy škol jihočeského kraje pořádané JHK.

Ve dnech 12. až 14.1. 2021 budou probíhat v časech 9:00 - 10:00; 15:00 - 16:00; 17:00 - 18:00. online schůzky uchazečů o studium na naší škole. Těšíme se na setkání. Podáme podrobné informace o studiu a o přijímacích zkouškách ve školním roce 2020/21. 

Zde se můžete přihlásit.

Den otevřených dveří - 6. ledna 2021.

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci se termín posouvá na neurčito. Informace k přijímacímu řízení jsou zde na stránkách.

Zatím nelze realizovat ukázky ověření talentu ve škole. Až to situace dovolí budeme o možnosti praktických ukázek informovat.

V sekci přijímací zkoušky jsou zveřejněny praktické ukázky ověření talentu. Ředitel školy.

PF 2021

Milí žáci, studenti a všichni zaměstnanci školy. Klidné, spokojené a radostné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje ředitel školy .

Divadelní představení
Ve čtvrtek 10.12. 2020 dostala naše třída 4.B možnost zúčastnit se nevídané kulturní události.
Jednalo se o jedinečné německé on-line představení divadelního souboru Galli z Mnichova, které nám bylo zprostředkováno českobudějovickým Goethe Institutem. Jsme velice rády, že i přes těžkosti dnešní doby se našel způsob, jak náš tradiční výlet za kulturou zrealizovat. Děkujeme Goethe Institutu a paní učitele Kabelové za organizaci celé akce.
Adéla Valentová 4.B
Opatření k mimořádné epidemiologické situaci.

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020
do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů. Tyto dny jsou stanoveny jako volné dny.

Prezenční výuka od 7.12. 2020.
Na základě aktuálních informací vyplývajících z rozhodnutí vlády dochází k organizačním opatřením spojených s výukou v následujících týdnech:
Od pondělí 7.12.  dojde ke změnám v organizaci prezenční výuky. Nově bude probíhat střídavá prezenční výuka ročníků středních a vyšších odborných škol (1.A, 1.S, 2.A, 3.A., 3.C , 2.D a 1.F) . Nadále probíhá prezenční praktické vyučování ve skupinách do dvaceti žáků/studentů a výuka posledních ročníků.
Prezenční výuka
Na základě aktuálních informací vyplývajících z rozhodnutí vlády dochází k organizačním opatřením spojených s výukou v následujících týdnech:
Od středy 25. 11. dojde ke změnám v organizaci distančního vyučování. Nově bude probíhat prezenční výuka závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol (4.A, 4.B, 3.D a 4.F) a prezenční praktické vyučování ve skupinách do dvaceti žáků/studentů. 
Oslavy 70. výročí školy - akce byla zrušena.

Mimořádný zpravodaj vydaný k výročí školy.